02.06.2019

Prijavnica za letošnji oratorij

 SPOŠTOVANI STARŠI!

 

Tudi letos pripravljamo za vaše otroke počitniški Oratorij, ki bo trajal 4 dni. Zaradi lažje izvedbe ORATORIJA 2019 vas prosimo, da prijavite svoje otroke najkasneje do 9. junija 2019 in prijave osebno oddate v župnišču oz. katehetu.

Prijavite lahko otroke, stare od 6 do 15 let. Oratorij 2019 bo potekal v veroučnih učilnicah in v bližnji okolici župnišča na Teharjah.

Brez finančnih sredstev je izvedba projekta ORATORIJ 2019 težko izvedljiva, zato skupaj z izpolnjeno prijavnico sprejemamo prostovoljne prispevke v vrednosti 20 , ki le delno pokrivajo stroške hrane in potrebnih materialov za oratorij.        

 

Vabimo, da za dober potek in uspeh molite.

 

Dragi starši, lepo se zahvaljujemo za vaše zaupanje. Kadar boste imeli čas, nas lahko obiščete in se nam pridružite na oratoriju. Zelo vas bomo veseli. Dobrodošla je tudi vsaka vaša »sladka« podpora.

 

 O vsem, kar bi otroci slučajno morali prinesti s seboj od doma oz. o stvareh, za katere bi morda morali dodatno vedeti tudi vi, pa jih/vas bomo pravočasno obvestili med oratorijem.

 

Dodatna pojasnila:

Župnišče Teharje: 03-54-21- 004

Župnik Miha  041-601-713

 

 

 

PROGRAM ORATORIJA

 

:: od torka do petka ::

 

 9.00

 ~ začetek z dvigom zastave

10.00

 ~ kateheza

11.00

 ~ delavnice 

12.30

 ~ odmor - kosilo

13.45

 ~ popoldanske igre

16.00

 ~ sklep oratorija, odhod domov

 

POMEMBNO!

V ponedeljek 1.7. 2019 ob 19 uri bo otvoritvena sv. maša- LEPO VABLJENI.

 

Začetek oratorija bo v TOREK, 2. 7. 2019, ob 9.00 pred veroučno učilnico na Teharjah.

 

:: izlet in vodne igre ::

 

En dan v tednu bomo namenili izletu in en dan vodnim igram (če nam bo vreme to dopuščalo). Več informacij na  prvi dan oratorija in med samim oratorijem.

 

 :: drugo ::

 

V času oratorija bo organizirano toplo kosilo, ki bo za vse otroke enako.

 

 

 

 

 

 

ŽUPNIJA TEHARJE

 

ORATORIJ 2019

 

Od 2. julija do 5. julija 2019

»IMAŠ MOČ«

 

 

 

 

 

 

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO JE

9. JUNIJ 2018

 

 

 

Kaj je Oratorij?

Namen Oratorija je preko različnih dejavnosti, kot so delavnice, kateheze, družabne igre ..., vzgajati otroke v zdravem duhu in telesu. Oratorij skuša otrokom dati določene vrednote in načela, ki jim bodo pomagala na poti skozi življenje. Vzgoja otrok temelji na Jezusovem nauku.

Sporočilo Svetega pisma oz. evangelija skušamo otrokom predstaviti na tak način, da bi ga lahko vsi razumeli, da bi vedeli, kaj je prav in kaj ne, da bi se zavedali, da na svetu niso sami ... Oratorij je namenjen tudi aktivnemu preživljanju prostega časa in varstvu otrok. Tako Oratorij ponuja tudi rešitev in eno skrb manj za starše, saj vedo, da so njihovi otroci v dobrih rokah animatorjev, ki poskrbijo, da otroci niso lačni in žejni, predvsem pa, da jim ni nikoli dolgčas.

 

O temi Oratorija 2019

V letu 2019 bo za oratorijsko temo spet na vrsti literarni junak. Navduševal nas bo legendarni Peter Klepec. Razlogov za takšno izbiro je več.

Peter Klepec je najprej slovenski junak, čigar zgodba je globoko zakoreninjena v naših pripovedkah. Lahko rečemo, da pooseblja tisto najboljše v slovenskem narodu, ki je na videz majhen in slaboten, a v sebi skriva neizmerno moč, ki zlomi katero koli velesilo. Vrednote, po kateri živi in se ravna, pa so temeljne krščanske vrednote: odpuščanje, zaupanje, vera, ljubezen, ponižnost, delo, pomoč bližnjemu ...

 

Letošnje oratorijsko geslo je Imaš moč in nakazuje, da moč v sebi skriva tudi vsak od otrok in animatorjev, čeprav to ni nujno fizična moč.

 

 

dragi otrok!

 

Hej, tudi letos te vabimo, da se nam pridružiš v objemu petja, iger, veselja, delavnic, molitve ... in  še marsičesa. Skratka, vabimo te, da prideš na ORATORIJ, zato hitro oddaj prijavnico, saj je število omejeno!!!

 

 

 

 

ZA UDELEŽBO NA ORATORIJU POTREBUJEŠ:

 

dobro voljo, usta za govorjenje, molitev in petje, veselje do iger, ustvarjalne roke.

 

Vsekakor pa te prosimo, da zjutraj zajtrkuješ, saj boš tako lažje pričakal kosilo.

V nahrbtniku pa naj bodo tudi potrebna pokrivala, kreme ali zdravila, če je to potrebno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVNICA ZA ORATORIJ 2019

        TEHARJE, 2.–5. JULIJ 2019

Ime: _____________________________

          

Priimek: ___________________________

 

Naslov: ____________________________

 

Telefon (dosegljivega starša v času oratorija):

_______________________________                

 

E-pošta (dosegljivega starša v času oratorija):

_______________________________               

 

Datum rojstva, razred v letu 2017/18:             

__________________ ,      _____           

              

Prostovoljni prispevek: ______

Posebne opombe (alergije, bolezni, zdravila …):

________________________________               

       

Velikost majice (obkrožite): 6   8   10   12   14   16        

S podpisom soglašam z izvedbo programa, s pravili discipline in ukrepi, če moj otrok ne bo spoštoval pravil. Svojega otroka zaupam animatorjem in prevzemam odgovornost za otrokova ravnanja v času oratorija. Zavezujem se, da ga bom v primeru, da bo s svojim vedenjem preveč moteč pri izvedbi oratorija, prišel iskat po pozivu odgovornega. Soglašam tudi z objavo fotografij na spletni strani in v občilih, ki bi utegnila poročati o Oratoriju. S podpisom jamčim o resničnosti svojih navedb. Odgovorna oseba Oratorija, Miha Herman (žpk.), se zavezujem, da bodo zbrani podatki uporabljeni le za namen Oratorija in v skladu z varovanjem osebnih podatkov.

 

Podpis staršev: ____________________

Kraj in datum: _____________________

Če prispevka ne bi zmogli, nam to sporočite, bomo pomagali, to ne sme biti ovira za udeležbo vašega otroka na oratoriju.

Če kdo lahko da več kot je zapisano, bomo hvaležni. 

Oratorijske majice bodo, če se bodo organizatorji odločili zanje glede na razpoložljivost sponzorskih sredstev.