06.02.2021

Oznanila za 5. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

5. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 7. 2.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Antona Ostrožnika, 4. obl.

Kulturni praznik

Prešernov dan

Ponedeljek

 8. 2.

ob 7.00 za + Jožefa in Marijo Sivka

* Gajšek v Kostrivnici za + Ljudmilo Resnik

Apolonija, muč.

Torek, 9. 2.

ob 18.00 za + Romana Rismana

Sholastika, red.

Sreda, 10. 2.

ob 7.00 za + Maksa Fišerja

Lurška Mati Božja

Četrtek, 11. 2.

ob 18.00 + Rudija Straška in starše

* Gajšek v Kostrivnici za srečno zadnjo uro

Evlalija, mučenka

Petek, 12. 2.

ob 7.00 v zahvalo in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za + Jožefo Pepelnak

Jordan, redovnik

Sobota, 13. 2.

ob 18.00 za + Marijo Tofant

6. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 14. 2.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Jožefa Hrvatiča

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

5. Ned. - Molitev pred Najsvetejšim

Nedelja, 7. 2.

izpostavljeno Najsvetejše: 9.00-10.00; po maši - 12.00

ob 10.00 za + Trudo Verdel

Apolonija, muč.

Torek, 9. 2.

ob 18.00 za + Stanka Kovača, 4. obl.

Jordan, redovnik

Sobota, 13. 2.

ob 9.00 za + Dorotejo Čadej

6. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 14. 2.

ob 10.00 za + Markota Brečka in Pavla Šuhla

Iz svetega pisma: Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in  vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite se in radujte, zakaj vaše plačilo v nebesih je veliko.                   (Mt 5, 11-12)

Za nasmeh: Pri okulistu: »Ste danes jedli mehko kuhano jajce?« vpraša zdravnik pacienta, ko mu gleda v oko. »Ali se to takoj vidi v očesu?« vpraša mož. »Ne, vidim pa na vaši kravati«, ga potolaži okulist.

Misel tedna: Vsako jutro sem se pokrižal. Ta vsakdanji križ me je v resnici krepil. Čutil sem, da moram zaradi tega križa izpolniti vso svojo dolžnost, saj sicer bi križ onečastil. (K. Mauser)

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 7. 2. DO 14. 2. 2021

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a) V cerkvi je lahko po predpisih 1 oseba (ali ena družina ali gospodinjstvo) na 30 m2.

b) Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nosijo maske, vzdržujejo fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužijo roke. Druženje pred cerkvijo ni dovoljeno.

d) Med sv. mašo je prepovedano zborovsko ali ljudsko petje, lahko pa sodeluje organist.

e) Med pristopom k obhajilu naj verniki ohranjajo razdaljo 1,5 metra; duhovnik gre po cerkvi.

f) V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za sv. maše.

g) Spoved je dovoljena. Opravite jo lahko pred mašo ali po njej, ali po dogovoru. Cerkev na Teharjah bo odprta za osebno molitev, sv. obhajilo še izven maše, ob 9.15 in ob 11.30.

Verouk do nadaljnjega še vedno poteka na daljavo. Starše prosim, da spremljajo delo svojih otrok na veroučnem področju, da doma molite in da otroci delajo tudi veroučne naloge. Če za sedaj še ni mogoče imeti verouka v učilnicah, je pa vsekakor mogoča sveta maša v cerkvi, kot je določeno po gornjih normativih. Ker je naša cerkev velika, je v njej lahko naenkrat vsaj 20 družin. To število pa običajno nikoli ni doseženo, zato ste lepo vabljeni. Za otroke, ki se pripravljajo na prvo sveto obhajilo in na birmo, je sv. maša nujni del priprave, saj ne gre pri zakramentih v osnovi za znanje, ampak za povezanost z Bogom in za sodelovanje v občestvu. Vabim, da pridete med tednom zvečer na Teharje (torek, četrtek, sobota) ob 18.00.

Včeraj smo imeli na Teharjah dan molitve pred Najsvetejšim. Dopoldne in popoldne je bila lepa priložnost za osebno molitev. Sem bil žalosten, ker je prišlo le malo ljudi, še zlasti sem vabil prvoobhajance in njihove starše, pa jih je bilo tako malo. Kako naj se potem pripravljamo na zakrament? Zdaj korona ne more biti več izgovor…Bilo pa jih je nekaj pri večerni maši. Hvala staršem in njim.

Danes dopoldne je molitev pred Najsvetejšim v Kompolah, od 9.00 do 12.00. Ker je v cerkvi malo prostora, vabim, da bi nekateri prišli molit do maše, nekateri k maši, drugi pa v času od 11.00 – 12.00, ko bomo sklenili molitev z blagoslovom.  »Pridi molit o kristjan, po ljubezni sveti vžgan. Kjer je Jezus v zakramentu iz ljubezni dan«… poje lepa evharistična pesem.

Devetošolci iščejo primerno šolo za naprej. Vabim, da si 11. 2. 2021 ogledate preko spleta DNEVE ODPRTIH VRAT na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu v Ljubljani na spletnem naslovu: https://www.stanislav.si/

in v Škofijski gimnaziji v Mariboru: https://informativni-dnevi.si/park/ustanova/skofijska-gimnazija-ams-maribor.

V četrtek, 11. februarja, na god Lurške Matere Božje, bomo v duhu gesla  »Eden je vaš Učitelj, vi vsi ste pa bratje« (Mt 23,8) obhajali 29. svetovni dan bolnikov. Papež Frančišek je za ta dan napisal posebno poslanico. Zaradi epidemije letos na svetovni dan bolnikov ne more biti slovesne sv. maše v kapeli Splošne bolnišnice Celje, kapela pa je sicer odprta za molitev ali prejem zakramentov, vendar lahko vstopi naenkrat le po en obiskovalec.

V tem tednu bom povabil na srečanje preko Zoom-a starše otrok iz 2. razreda in iz 8. razreda. Povabilo bodo prejeli starši po elektronski pošti.

V cerkvi na Teharjah urejamo oltarni prostor. Postavili bomo primerne sedeže za bogoslužne sodelavce - duhovnika in ministrante, lepo oblikovan oltar in ambon iz kamna. Za bogoslužni prostor se je vredno potruditi, saj je to osrednji prostor svetega bogoslužja v cerkvi in pomaga k zbranosti. Lepo se zahvalim vsem, ki ste v ta namen že prispevali svoj dar. Naše delo lahko podprete z darom v cerkvi ali župnišču ali preko računa: Župnija Teharje, Teharje 27, 3221 Teharje, TRR: SI56 04483 5000 3167 980, sklic: 99, koda namena: OTHR. Hvala vam in Bog povrni.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in vlogo mladih.

Četrto poglavje: POTA MLADOSTI

142. Treba je vztrajati na poti sanj. In pri tem je treba biti pozoren na skušnjavo, ki nam jo običajno hudo zagode: tesnoba. Ta je lahko velika sovražnica, če nas prisili, da povesimo ramena, ko ugotovimo, da rezultati niso takojšnji. Najlepše sanje se osvojijo v upanju, potrpežljivosti in trudu, brez naglice. Hkrati pa se ne smemo ustavljati zaradi negotovosti, ne sme nas biti strah staviti na nekaj in delati napake. Res, bati se moramo paraliziranega življenja, kakor živi mrtveci, spremenjeni v bitja, ki ne živijo, ker ne želijo tvegati, ker ne vztrajajo v svojem prizadevanju ali ker se bojijo, da bi se zmotili. Tudi če se zmotiš, boš vedno lahko dvignil glavo in začel znova, saj ti nima nihče pravice ukrasti upanja.

143. Mladi, ne zavrnite najboljšega od vaše mladosti, ne opazujte življenja z balkona. Ne zamenjujte sreče s kavčem in ne živite vsega svojega življenja pred zaslonom. Tudi ne postanite žalostna predstava zapuščenega avtomobila. Ne bodite zaparkirani avtomobili, rajši pustite sanjam vznikati in sprejemajte odločitve. Tvegajte, tudi če se boste zmotili. Ne preživljajte življenja z uspavano dušo in ne glejte sveta, kakor da bi bili turisti. Dajte se slišati! Odvrzite strahove, ki vas hromijo, da ne postanete mumificirani mladi. Živite! Izročite se najboljšemu od življenja! Odprite vrata kletke in odletite! Prosim vas, ne upokojite se predčasno.

OBVESTILA

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je trenutno mogoč zaradi nevarnosti okužbe le v okviru družine.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. V času epidemije je tudi poroka po določilih NIJZ možna le v okviru družine.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred. V času korone je pogreb v družinskem krogu in brez sv. maše.

Krašenje cerkve: Teharje: januar: Štore, februar: Bukovžlak; marec: Slance in Sp. Vrhe;

Kompole: januar: Laška vas, februar: Kompole; marec: Prožinska vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.