30.03.2019

Oznanila za 4. postno nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

4. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            31. 3.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 9.45 križev pot; ob 10.00 za + dva Jožeta Arčana

Irena, mučenka

Poned., 1. 4.

ob 7.00 po molitvenih spominih IV

* Gajšek v Kostrivnici: za + Emila Gajška

Frančišek Paolski

Torek, 2. 4.

ob 19.00 v zahvalo za 80 let življenja Anice in sestre

Sikst I., papež

Sreda, 3. 4.

ob 19.00 za + Dragico Teržan, osmina

Izidor, škof

Četrtek, 4. 4.

ob 19.00 za + Jožeta in Marijo Tofant

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih

+ Vincencij Ferrer

Petek, 5. 4.

ob 7.00 za + Marjana Škoberne

* Gajšek v Kostrivnici: za + Ano Krajnik

Viljem, opat

Sobota, 6. 4.

ob 19.00 za + Justino in Štefana Strašek

5. POSTNA - TIHA

NEDELJA

Nedelja,  7. 4.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 9.45 križev pot; ob 10.00 za + Ivana Korena(10.obl)

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

4. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            31. 3.

ob 10.00 za + Ivana Kajba (obl), starše Kajba-Zagajšek

 

Torek, 2. 4.

ob 19.00 za + Štefana Pušnika

Viljem, opat

Sobota, 6. 4.

ob 9.00 za + Avgusta in Heleno Dobrajc in Olgo Rajhen

5. POSTNA - TIHA

NEDELJA

Nedelja,            7. 4.

ob 10.00 za + Jančija, Marjanco, Stankota in starše 

                Mastnak, ter brata, starše in rodbino Polak

 Umrl je: Vlado Gajšek iz Prožinske vasi 58 A. Pogreb bo v sredo ob 16.00 v Kompolah. Bog mu daj večni mir in pokoj.

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Za smeh: Župnik vstopi v veroučno učilnico med veroukom. Katehistinja pravi: »Otroci, lepo pozdravite gospoda. Saj ga poznate, ali ne?« Eden reče: »Ja, to je  tisti stric, ki v nedeljah v cerkvi bere obvestila….«

 Ostala oznanila za teden od 31.3. do 7. 4. 2019

Danes popoldne bo v naši cerkvi revija odraslih cerkvenih pevskih zborov iz dekanije Celje. Vsako leto se v eni od celjskih župnij srečajo pevci na glasbenem in družabnem srečanju. To je lepa priložnost, da prisluhnejo drugim zborom, spodbuda, da se naučijo kakšno novo pesem, in povabilo k vztrajnemu delu tudi naprej. S strani duhovnikov in vernikov pa je tudi izraz naše hvaležnosti pevcem, zborovodjem in organistom za mnoge darovane ure prepevanja Bogu v čast in vernikom v pomoč pri doživljanju bogoslužja. Kot gostitelji se bomo potrudili, da bomo približno 150 pevcev in duhovnikov primerno postregli. Hvala vsem, ki ste ali boste pri tem kaj pomagali.

Križev pot je lepa oblika ljudske pobožnosti ob premišljevanju Kristusovega in našega trpljenja. V postu ga molimo v četrtek zvečer in v petek zjutraj na začetku sv. maše, v nedeljo pa pred pozno mašo - ob 9.45. Lepo vabljeni. Z veroučenci od 1. do 3. razreda bomo imeli križev pot prihodnji ponedeljek, 8. 4., ob 17.00. Prosim starše, da se tokrat res pridružijo in skupaj v cerkvi premišljamo Jezusovo trpljenje.

Prihodnjo nedeljo, na tiho nedeljo, 7. aprila 2019, vas lepo vabim k vsakoletni molitvi križevega pota za vse žrtve teharskega taborišča in druge žrtve vojnega in povojnega nasilja. Križev pot poteka ob novo postavljenih križih od grobišča v Bukovžlaku do cerkve sv. Ane na Vrheh nad Teharjami. Začetek bo ob 16.00 pri vhodu v spominski park Teharje.

Pridružite se nam v molitvi za večni mir umorjenih in za spravo v našem narodu ter ob obletnici misijona v Dekaniji Celje.

V soboto ob 10.00 vabim k izdelavi butaric za cvetno nedeljo. Spodbujam, da bi si skupaj pripravili domače butare. Tako se bolj zavemo, zakaj to uporabljamo in kako jih izdelamo. Tako bodo bolj naše. Pomagala vam bosta ključarja Miha in Jože.

Prihodnjo nedeljo mineva 10 let od smrti župnika g. Ivana Korena. Trinajst let se je kot dušni pastir trudil za župnijo sv. Martina, tukaj tudi zbolel za levkemijo in umrl pri 56-ih letih. Veliko napora je vložil tudi v obnovo župnišča in župnijske cerkve. Naj mu Bog podeli večni mir in bogato poplača njegovo duhovniško delo. Molimo zanj.

Bog, počutim se krivega pred teboj, pred samim seboj, pred ljudmi, ki jih ljubiš.

Ugnezdil sem se v napačen svet, sebe samega sem pregnal v ozkost,

ne morem več naprej, zapravil sem premoženje, ki pripada revnim, nisem jim dal kruha, ki sem jim ga dolžan. Ljudem sem se približeval nespoštljivo, jih obravnaval kot predmete. Nisem tam, kot bi moral biti. Bog, počutim se krivega pred teboj, pred samim seboj, pred ljudmi, ki jih ljubiš.                         

                                                                                                                                 Anton Rotzetter

SIMON IZ CIRENE: Gospod, danes sem razumel, da na svojem križevem potu ne morem čakati samo na Cirenejca, ki je v službi.

Tudi jaz moramo postati nekomu Cirenejec in stopiti iz mreže svojih težav. Tudi če je moj križ še tako težak, moram opaziti nekoga, ki je meni podoben in ne zmore več.

Ko si naložim težo drugih križev, opazim, da je moj postal lažji. To je čudež, ki je nastal z izmenjavo križev. Ko mi plahni upanje, moram prebuditi upanje v nekom drugem.

Ko moj plamenček ugaša, moram priskočiti in pomagati, da drugemu ne ugasne.

                                                                                                                   Alessandro Pronzato

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

KREPITI VZGOJO OTROK Etična vzgoja otrok

265. Za pravilno ravnanje ni dovolj, da »ustrezno presojamo«, ali da čisto jasno vemo, kaj moramo narediti, čeprav je to prvenstveno. Pogosto smo v svojih dejanjih nedosledni, četudi imamo zelo trdna načela. Naj nam naša vest daje še tako gotovo moralno sodbo, imajo pogosto druge stvari večjo privlačno moč, če ne pridemo do tega, da se dobro, ki ga dojemamo z razumom, v nas ne ukorenini kot globoko čustveno nagnjenje. Če se to zgodi, ima v nas veselje nad dobrim večjo težo kot druge privlačnosti, in nas to vodi k spoznanju, da je to, kar dojemamo kot dobro, tudi za nas tu in zdaj dobro. Učinkovita etična vzgoja pomeni, pokazati človeku, kako zelo je zanj samega koristno, da dela dobro. Navadno je danes brez učinka, če zahtevamo kaj, kar zahteva napor in odpoved, če jasno ne pokažemo koristi, ki jo imamo od tega.

266. Nujno je potrebno razvijati dobre navade. Kajti tudi navade, ki smo jih osvojili v otroštvu, imajo pozitivno vlogo, ker pripomorejo k temu, da se pomembne notranje vrednote prenesejo v zunanje zdravo in stabilno vedenje. Lahko ima kdo v svoji notranjosti do drugih čisto lepo mišljenje in dober odnos, če pa se v mladosti ni navadil na to, da bi znal reči »prosim«, »smem« in »hvala«, bo njegova dobra notranja drža težko prišla do izraza. Krepitev volje in ponavljanje določenih opravil tvorijo osnovno moralno držo in brez zavestnega, svobodnega in priznanega ponavljanja določenih dobrih navad ni mogoče priti do cilja. Razumsko spoznanje o pomenu določene vrednote in navdušenje nad njo še ni dovolj, da postane krepost, za to so potrebna ustrezno motivirana dejanja