23.03.2019

Oznanila za 3. postno nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

3. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            24. 3.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 9.45 križev pot

ob 10.00 za + Pavlo Kok, starše in brata Šuster

Gospodovo oznanjenje

Poned., 25. 3.

ob 8.00 za + Frančiško Horjak

ob 18.00 za + Amalijo Kolar

Larisa, mučenka

Torek, 26. 3.

ob 18.00 za + iz družin Trafela in Zupanc; Franca,

               Marico in Marinko Oberžan

Rupert, škof

Sreda, 27. 3.

ob 7.00 za + Angelo Mastnak

Bojan, knez

Četrtek, 28. 3.

ob 18.00 za + Mirka Drobneta (20. obl.)

* Gajšek v Kostrivnici: za + Sonjo Reberšak

+ Bertold, redov.

Petek, 29. 3.

ob 7.00 za božje varstvo in zdravje v družinah

* Gajšek v Kostrivnici: za + Janeza Salobirja

Amadej (bogoljub)

Sobota, 30. 3.

ob 18.00 za + starše Selič in Zajtl

4. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            31. 3.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 9.45 križev pot; ob 10.00 za + dva Jožeta Arčana

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

3. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            24. 3.

ob 10.00 za + Jožefo in Alojza Mramor, za rodbino Mastnak-Mramor

Gospodovo oznan.

Poned., 25. 3.

ob 18.00 za + Leopolda in Jožico Bukovšek

Larisa, mučenka

Torek, 26. 3.

ob 18.00 za + Franca Tovornika (2. obl.)

Rebeka, redovnica

Sobota, 30. 3.

ob 9.00 za + Bojana Žoharja

4. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            31. 3.

ob 10.00 za + Ivana Kajba (obl), starše Kajba-Zagajšek

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

 

Umrla sta: Dragica Teržan, roj. Racman, iz Štor; pogreb bo jutri ob 14.00 na Teharjah. Umrl je tudi Emil Jager , 92-letni  z Lipe; pogreb bo v torek ob 15.30 na Teharjah. Bog jima daj večni mir.

  

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN MED 24 IN 31. 3. 2019

 

Postni čas je povabilo k duhovni rasti, poglobitvi človeških odnosov, k izpraševanju vesti, k spovedi in odpuščanju. Vabim, da ta čas prav in koristno uporabite. Z nekaterimi skupinami otrok smo se srečevali v dnevih duhovnosti. Nazadnje z otroci iz 6. in 7. razreda. Čakajo nas še duhovne vaje zakonske skupine v začetku aprila. Zakaj vam o tem pišem? Zaradi spodbude, da bi si tudi ostali, vsak v svojem življenjskem okolju in stanu, vzeli nekaj časa za dušo, za presojo sebe in za nov korak k dobremu. Vse farane, še zlasti sodelavce in člane raznih skupin, pa lepo vabim na cvetno soboto popoldne k duhovni obnovi, ki jo bo vodil p. Ernest Benko, ki je pred leti vodil tudi naš župnijski misijon. Vzemite si čas, saj gre za lastno dušo in za lepe odnose med ljudmi.

Jutri, 25. 3., se kristjani posebej spominjamo, da je Gospodov angel naznanil spočetje božjega Sina Jezusa pod srcem njegove matere Marije. Ob tem mislimo na vsako življenje in na vsako materinstvo. Zato obhajamo danes tudi materinski dan. Otroci, ki igrajo razne instrumente ali lepo pojo ali berejo, bodo staršem na svoj način povedali, da jih cenijo in imajo radi. V cerkvi bomo pri sv. maši ob 10.00 izrekli Bogu svojo hvaležnost za starše in za njih molili, po maši, ob 11.00, pa bo program za starše in otroke v Martinovi dvorani. Vabimo: Župnija in Krajevna skupnost Teharje.

Križev pot molimo v postu v četrtek zvečer in v petek zjutraj na začetku sv. maše, v nedeljo pa pred pozno mašo - ob 9.45. Lepo vabljeni. Za tiho nedeljo (5. 4. ob 16.00) pa tudi letos vabim na križev pot od grobišča Bukovžlak do cerkve sv. Ane. Z veroučenci bomo imeli križev pot v povezavi z veroukom in po dogovoru.

Prihodnjo nedeljo, 31. 3. 2019 bo ob 16.00  v naši cerkvi revija odraslih cerkvenih pevskih zborov iz dekanije Celje. Ker smo mi gostitelji, lepo vabim k obisku, pa tudi prosim za pomoč pri pogostitvi približno 150 pevcev.

Člane in članice župnijskega pastoralnega sveta župnije Teharje lepo vabim na sejo, v sredo, 27. 3., ob 19.00.

"Ne hodi sem!  Sezuj si sandale z nog, kajti kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja! 2 Mz, 3,5

Bog je dober oče. Vendar ostaja Bog. Ni kakor tisti starši, ki hočejo postati prijatelji svojih otrok in zato nehajo biti starši.

Bog je »nekdo drug« kakor mi. Pred njim moramo gojiti in pomnožiti do neskončnosti tisto čutenje strahu in občudovanja, ki nas prevzame pred nečim, kar je s svojo veličino nad nami: pred kakšnim slapom, visoko goro, morsko širjavo ...

To občutje strahu in občudovanja je zdravilno: ohranja nas v resničnosti in pripomore k zavedanju, da smo ustvarjena bitja.

Za vzgojo k strahospoštovanju do Boga je Stara zaveza zahtevala spoštovanje svetih krajev, templja. Nova zaveza nam je razodela, da je pravi tempelj Boga človekovo telo, človeška oseba.

Vsakemu človeku – moškemu ali ženski, otroku ali ostarelemu, zdravemu ali bolnemu, bogatemu ali revnemu, belcu ali črncu, izobraženemu ali nevednemu – se moramo približati s spoštovanjem in  strahom, ki so ga v svetopisemskih časih ljudje čutili do templja.

Vsakokrat, ko srečamo kakšnega človeka, nas Bog opominja: »Sezuj si sandale z nog, kajti kraj, kjer  stojiš, je sveta zemlja.«  Gorje, če se šalimo z Bogom in z njegovim templjem!"

                                                                                                                                  Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

 

KREPITI VZGOJO OTROK Etična vzgoja otrok

263. Da bi svojim otrokom zagotovili osnovno izobrazbo, starši pošljejo otroke v šolo, nikoli pa ne morejo v celoti spustiti iz rok moralne vzgoje otrok. Da bi se človek mogel čustveno in etično razvijati, potrebuje osnovno izkušnjo, ki mu omogoči verjeti, da so njegovi starši vredni zaupanja. To je odgovornost na področju vzgoje: z naklonjenostjo in z lastnim zgledom zbuditi zaupanje v otrocih, jim vliti ljubeče spoštovanje. Če otrok ne čuti, da je svojim staršem dragocen, čeprav je nepopoln, ali če ne zaznava, da so starši iskreno v skrbeh zanj, to poraja globoke rane, ki povzročajo veliko težav v njegovem zorenju. Ta odsotnost sproža globljo bolečino kot morebitna graja zaradi slabega dejanja.

264. Starševska vloga zajema vzgojo volje in razvijanje dobrih navad ter čustvenih nagnjenj k dobremu. To pomeni, da obnašanje, ki se ga je treba naučiti, in nagnjenja, ki jih je treba razviti, prikažemo kot nekaj zaželenega. Vendar gre vedno za proces, ki napreduje od nepopolnega proti popolnejšemu. Želja, da bi se prilagodili družbi, ali navada, da se odpovemo takojšnji zadovoljitvi, da se podredimo nekemu pravilu ter si zagotovimo dobro skupno življenje, je že sama v sebi vrednota, ki poraja notranjo pripravljenost, da bi potem prišli do višjih vrednot. Moralno vzgojo moramo uresničevati vedno z dejavnimi metodami in vzgojnim dialogom, ki upošteva rahločutnost in govorico, ki sta lastna otrokom. Poleg tega je potrebno, da se ta vzgoja odvija induktivno, to je tako, da otrok lahko sam odkrije pomen določenih vrednot, načel in pravil, namesto da mu jih starši vsilijo kot resnice, na katere ni ugovora.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI:

· Materinski dan: otroci staršem - v nedeljo, 24. 3., pri 10. maši in po njej.

· Križev pot od Grobišča Bukovžlak do cerkve sv. Ane: tiha nedelja, 7. 4., ob 16.00.

· Revija župnijskih pevskih zborov dekanije Celje, na Teharjah, 31. 3. 2019.

· Duhovna obnova za obe župniji: sobota, 13. 4., ob 17.30 v Martinovi dvorani, vodi p. Ernest.

· Srečanje za botre in starše birmancev bo v petek, 12. 4., ob 17.00 v Martinovi dvorani.