25.11.2018

Oznanila za Nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Nedelja,            25. 11.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 v zahvalo in priprošnjo

Obletnica posvetitve celjske stolnice

Poned., 26. 11.

ob 7.00 za rajne po molitvenih spominih IV.

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih IV.

Modest in Virgil, škofa

Torek, 27. 11.

ob 18.00 za + Milana Vipotnika, brate Albina,

                Frančeka in Lojzeka in starše Hrvatič

Katarina Laboure

Sreda, 28. 11.

ob 7.00 za rajne po molitvenih spominih I.

Radogost, škof

Četrtek, 29. 11.

ob 18.00 za + Leopoldino Mihevc

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih

spominih I.

Andrej, apostol

Petek, 30. 11.

ob 7.00 za rajne po molitvenih spominih II.

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih

spominih II.

Edmund, mučenec

Sobota, 1. 12.

ob 18.00 za + Jožeta Markoška in sorodnike; molitev za spravo v slovenskem narodu

1. ADVENTNA NEDELJA - KARITAS

Nedelja,            2. 12.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Ljudmilo in Vincencija Krašek

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Nedelja,            25. 11.

ob 10.00 za + Marijo in Jakoba Klenovšek in sina

               Jakoba

Modest in Virgil, škofa

Torek, 27. 11.

ob 18.00 za + Franca Klinarja

Katarina Laboure

Sreda, 28. 11.

ob 8.00 za + po molitvenih spominih I.

Edmund, mučenec

Sobota, 1. 12.

ob 9.00 za + Marto Oblak

1. ADVENTNA NEDELJA - KARITAS

Nedelja,            2. 12.

ob 10.00 za + Štefana Pušnika

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Svete maše po vaših molitvenih spominih smo razporedili v štiri dele in jih bomo opravljali čez leto - nekaj v domači cerkvi, nekaj jih bo g. Gajšek opravil v svoji domači fari. Razpored je na oglasni deski.

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 25. 11 DO 2. 12.2018

Danes je praznik Kristusa Kralja vesoljstva in sklep letošnjega bogoslužnega leta. S tem zaključujemo vsebinsko dogajanje, ki smo ga začeli v lanskem adventu in je potekalo v duhu od pričakovanja Odrešenika mnogih stoletij, preko Jezusovega rojstva v božični skrivnosti, preko učenja, trpljenja in vstajenja do pričakovanja, da bo ob koncu časov Jezus kot božji sin, kot Odrešenik in Kralj vesoljstva. V celjski stolnici obhajamo tudi obletnico posvetitve stolnice in hkrati tudi zahvalno mašo škofa dr. Stanislava Lipovška ob upokojitvi. Predstavniki vseh koncev naše škofije se mu bomo zahvalili za veliko pastoralno skrb in zavzetost, ki jo je izkazoval v teh osmih letih škofovske službe. Lepo vabljeni, da se udeležimo tega zahvalnega slavja, ki bo v nedeljo, 25. 11. 2018, ob 15. uri v celjski stolnici.

Jutri ob 19.00 bo v ver. učilnici spet srečanje ob Svetem pismu. Lepo vabljeni stari in novi.

V Kompolah že potekajo v župnišču Delavnice molitve in življenja (DMŽ), kjer se uvajamo v različne oblike in načine molitve, še zlasti ob Svetem pismu. Sodelovanje priporočam.

Prihodnja nedelja je že 1. adventna nedelja. Lepa navada zadnjih desetletij je, da pripravimo adventi venec, ki nas spominja na pričakovanje odrešenja, na pripravo na božič. V soboto, 1. 12., bomo pripravljali adventne venčke. Lepo vabim k sodelovanju družine - da si enega izdelate zase, enega pa poklonite drugi družini, ki ga nima, ali pa sorodnikom ali prijateljem. Začeli bomo ob 10.00 v naši veroučni učilnici. Nekaj materiala prinesite s seboj, nekaj ga bomo pripravili mi. V nedeljo bomo venčke blagoslovili pri sv. maši ob 10.00 na Teharjah in v Kompolah.

Adventni venec ima svojo lepo simboliko in sporočilo: kakor raste svetloba na adventnem vencu, tako naj v naših srcih raste pričakovanje odrešenja, pripravljenost sprejeti Novorojenega v naš dom, v naše srce in odnose. To je tudi lep čas priprave jaslic.

v soboto lepo vabim k molitvi za spravo v slovenskem narodu-po maši ob 18.00.

Spodbujam, da po družinah izdelate svoje družinske ali osebne jaslice iz različnih materialov in oblik in jih prinesete na ogled in k blagoslovu na 4. adventno nedeljo ob 10.00.

MLADE PO OSNOVNI ŠOLI lepo vabimo v peter (vsak zadnji petek v mesecu) na srečanje, ki ga vodi s. Josipa. Povabite še druge sovrstnike.

Ta teden je še posebej posvečen dobrodelnosti, rečemo, da je to teden Karitas. Letos nas vsebinsko povezuje med generacijami in ima naslov: Mladost iz korenin modrosti. V sredo je dopoldne romanje sodelavcev na Ponikvo, zvečer pa v dvorani Golovec dobrodelni koncert Klic dobrote in zbiranje sredstev za pomoč družinam v stiski. Lepo vabljeni, da gremo na dobrodelni koncert. V živo je vsekakor veliko lepše doživeti vzdušje v dvorani, kot gledati v ekrane. In še nekaj je pomembno: tak koncert je vedno za ljudi in vedno tudi zato, da dobrodelni koncert sploh obstoja. Na tak način zbiramo sredstva za družine v stiskah. Dobrodelni koncert brez gledalcev ne bi obstajal, zato je pomembno, da pridemo v živo pogledat.

»Če je Jezus naš kralj in naš Gospod, potem iz tega sledi logičen sklep, da smo mi Božji služabniki. Torej se mu prostovoljno povsem izročamo, ker ga kot Gospoda sami priznavamo, mu verjamemo in zato tudi želimo živeti po njegovih navodilih in željah. Praktično to pomeni, da mu po svojih najboljših  močeh želimo povsem podvreči svoje misli, da želimo svoje besede oblikovati v skladu z njim, ki je Beseda živega Boga, in da želimo, da so vsa naša dejanja povsem podrejena njegovi volji, kot našemu »vodilu«. Da smo služabniki v odnosu do Gospoda v zadnji stopnji, pomeni tudi to, da se zavedamo, da sami nismo zmožni odrešenja, zato moramo samo v njem iskati zadnji vzrok svojega upanja na odrešenje in večno življenje. Prav tako kot svoje večne prihodnosti nimamo v svojih rokah, ugotavljamo, da tudi temelja svojega bivanja ne moremo imeti drugje kot samo v njem. Ta odnos Gospod, kralj, vladar – služabnik, nima v sebi niti trohice pridiha gospodovalnosti v posvetnem pomenu besede niti kančka suženjske odvisnosti. Nasprotno, saj lahko samo v tem odnosu dosegamo najvišjo mero svoje svobodnosti. Vsi drugi odnosi nas v resnici lahko zasužnjujejo.                                                                                                                                                                                                              (Nadškof Marjan Turnšek)

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV: 230. Res je, da veliko zakoncev po poroki izgine iz krščanskega občestva, vendar pogosto zamudimo nekatere priložnosti, v katerih se spet pojavijo in bi jim lahko ponovno na privlačen način približali ideal krščanskega zakona ter jih povezali z različnimi oblikami spremljanja. Mislim na primer na krst otroka, na prvo obhajilo ali kadar se udeležijo pogrebne svečanosti ali svatbe kakega sorodnika ali prijatelja. Skoraj vsi zakonski pari se spet pojavijo ob takih priložnostih, ki bi jih lahko bolje uporabili. Drug način zbližanja je blagoslov hiše (stanovanja) ali obisk Marijine podobe, kar daje priložnost, da razvijemo pogovor o stanju v družini. Koristno je lahko tudi, če zrelejšim zakonskim parom zaupamo nalogo, da spremljajo mlade poročene zakonce v svoji soseski tako, da jih obiskujejo, jih spremljajo v njihovih začetkih in jim predlagajo način, kako rasti. Pri sedanjem življenjskem ritmu večina zakonskih parov ne bo pripravljena za pogosto srečevanje, ne smemo pa se omejiti na pastoralo malih elit. Družinska pastorala mora biti danes v bistvu misijonarska; treba je iti ven, biti ljudem blizu, namesto da bi se omejili na to, da smo ustanova s tečaji za tisto peščico, ki jih obiskuje.in ognja. Že okušajo sladkost ljubezenskega vina, ki (…) se jim pretaka v notranjosti duše …«To predpostavlja, da so bili sposobni skupaj prestati krize in obdobja strahu, ne da bi bežali pred izzivi in brez prikrivanja težav.

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

- Klic dobrote: v dvorani Golovec, Celje, sreda, 28. 11., ob 20.00.

- Romanje sodelavcev Karitas: Ponikva, sreda, 28. 11., ob 11.00.

- Delavnica adventnih venčkov za družine in otroke: sobota, 1. 12., ob 10.00, Teharje, učilnica

- Miklavžev večer: sreda, 5. 12., ob 18.00: bogoslužje, igra in Miklavžev obisk malih otrok in veroučencev

- Zahvalni koncert ob zaključku del na naši strehi: Župnijska cerkev Teharje, petek, 7. 12., ob 19.00