17.11.2018

Oznanila za 33. nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

33. NEDELJA MED LETOM 

Nedelja,            18. 11.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + starše, brata Vinkota in Matevža;

                 Milico, Nežiko Nežmah in za zdravje

Matilda, redovnica

Poned., 19. 11.

ob 7.00 za rajne po molitvenih spominih III.

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih I.

Edmund, kralj

Torek, 20. 11.

ob 18.00 za + Marijo in Cirila Freitag in hčer Cveto (8. obl.)

Darovanje D. Marije

Sreda, 21. 11.

ob 18.00 za + Albina Vipotnika, osmina

Cecilija, devica

Četrtek, 22. 11.

ob 18.00 za + Ivana (3. obl.) in Slavo Hrastnik

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih II.

Klemen I., papež

Petek, 23. 11.

ob 7.00 za + Marijo Novak, osmina

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih III.

Flora in Marija

Sobota, 24. 11.

ob 18.00 za + Karla in Justino Flis in za zdravje

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Nedelja,            25. 11.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 v zahvalo in priprošnjo

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

33. NEDELJA MED LETOM 

Nedelja,            18. 11.

ob 10.00 za + Franca in Jožeta Tovornika in starše

Edmund, kralj

Torek, 20. 11.

ob 18.00 za + starše Oset

Darovanje D. Marije

Sreda, 21. 11.

ob 8.00 za + molitvenih spominih IV.

Flora in Marija

Sobota, 24. 11.

ob 9.00 za + Štefanijo Oberžan, osmina

             Za + Marijo in Ivana Štuklek

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Nedelja,            25. 11.

ob 10.00 za + Marijo in Jakoba Klenovšek in sina

               Jakoba

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Svete maše po vaših molitvenih spominih smo razporedili v štiri dele in jih bomo opravljali čez leto - nekaj v domači cerkvi, nekaj jih bo g. Gajšek opravil v svoji domači fari. Razpored je na oglasni deski.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 18. DO 25. NOVEMBRA 2018

Prejšnjo nedeljo smo na Teharjah lepo obhajali praznik farnega zavetnika sv. Martina. Iskreno se zahvalim vsem, ki ste pomagali z rožami, krašenjem, delom, hrano in pijačo. Ob tem je upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek blagoslovil obnovljeno streho na farni cerkvi. V preteklem tednu smo vsa dela tudi dokončali. Tega velikega dela smo res veseli, saj predstavlja to finančno in organizacijsko za našo župnijo velik zalogaj. Tako izrekam veliko hvaležnost Bogu, da smo delo varno in kvalitetno opravili, izrekam veliko hvaležnost vsem, ki ste pri tem z denarjem, molitvijo ali delom pomagali. Do sedaj smo v ta namen zbrali približno 80% potrebnih sredstev in zaupam, da bomo tudi preostali del z vašo pomočjo dopolnili. Bog povrni Občini Celje, vsem dobrotnikom, posameznikom, družinam in firmam, ki ste v ta namen prispevali! Za vsak dar smo vsakemu in vsem zelo hvaležni. V zahvalo vsem pripravljam 7. decembra zvečer ob 19.00 zahvalni koncert, h kateremu lepo vabim vse. Dobrotnikom se bomo ob tej priložnosti osebno zahvalili s kvalitetnim glasbenim večerom, v katerem bodo sodelovali pevski zbor, solisti in instrumentalisti. Več o tem zapišem prihodnjič. Lepo se zahvaljujem tudi izvajalcem del g. Jožetu Anclinu, njegovim delavcem in postavljavcema odrov, ki so pridno, umirjeno in kvalitetno opravili svoje delo.

Člane in članice Župnijskega pastoralnega sveta Teharje lepo vabim na sejo, kot smo se dogovorili, v sredo, 21. 11. ob 19.00.

V Kompolah že potekajo v župnišču Delavnice molitve in življenja (DMŽ), kjer se uvajamo v različne oblike in načine molitve, še zlasti ob Svetem pismu. Potekajo ob torkih po maši. Vodi jih kapucin br. Primož Kovač. Vseh srečanj je 14, vsako traja približno 2 uri. Možno se je pridružiti še ta teden, potem pa se skupina že ustvari in je težje. Sodelovanje priporočam faranom iz obeh župnij.

V nedeljo je praznik Kristusa Kralja vesoljstva in sklep letošnjega bogoslužnega leta. S tem zaključujemo vsebinsko dogajanje, ki smo ga začeli v lanskem adventu in je potekalo v duhu od pričakovanja Odrešenika mnogih stoletij, preko Jezusovega rojstva v božični skrivnosti, preko učenja, trpljenja in vstajenja do pričakovanja, da bo ob koncu časov Jezus kot božji sin, kot Odrešenik in Kralj vesoljstva. V celjski stolnici obhajamo tudi obletnico posvetitve stolnice in hkrati tudi zahvalno mašo škofa dr. Stanislava Lipovška ob upokojitvi. Predstavniki vseh koncev naše škofije se mu bomo zahvalili za veliko pastoralno skrb in zavzetost, ki jo je izkazoval v teh osmih letih škofovske službe. Lepo vabljeni, da se udeležimo tega zahvalnega slavja, ki bo v nedeljo, 25. 11. 2018, ob 15. uri v celjski stolnici.

Čez dva tedna pa je 1. adventna nedelja. Ali že mislite na adventi venec, svitnice in izdelovanje jaslic? Želim vas spomniti, da bi se pravočasno pripravili. V soboto, 1. 12., bomo organizirali tudi letos izdelovanje venčkov za otroke in družine.

V tem tednu se spominjamo tudi zaporov in vseh, ljudi, ki so s tem vezani– tako žrtev kaznivih dejanj, kot zapornikov, svojcev in v zaporih zaposlenih. Duhovnik Robi Friškovec nas vabi, da molimo za vse te ljudi, saj nobenemu od njih ni lahko.

Molitev za razočaranega človeka:

O Bog, prosim te, daj mu luč, da bo videl globoko temo skušnjave. Podeli mu svojo ljubezen, da bo mogel vsaj malo spoznati bogastvo, ki si mu ga pripravil. Podari mu Svetega Duha, da bo uvidel, da ga potrebuješ in ljubiš, da ima njegovo življenje še vedno smisel pričevati drugim o tvoji ljubezni in usmiljenju do njega in da ga drugi potrebujejo. O Bog, podeli mu upanje za prihodnost. Pomagaj mu živeti. Amen.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV: 228. Zgodi se, da eden od zakoncev ni krščen ali ne želi živeti verskih obveznosti. Ta ravnodušnost drugega je za drugega zakonca, ki bi rad živel in rasel kot kristjan, gotovo nekaj bolečega. Kljub temu je mogoče najti nekaj skupnih vrednot, ki jih lahko delita med seboj in jih z navdušenjem negujeta. Ljubiti neverujočega zakonskega druga, ga osrečevati, lajšati njegovo trpljenje in z njim deliti življenje je v vsakem primeru pot posvečevanja. Z druge strani je ljubezen Božji dar in tam, kjer se razliva, daje čutiti svojo spreminjevalno moč, večkrat na skrivnosten način in prav do tega, da je »posvečen neverni mož po ženi posvečen, in posvečena je neverna žena po možu« (1 Kor 7,14).

229. Župnije, gibanja, šole in druge cerkvene ustanove lahko opravljajo razne vrste pomoči za zdravljenje in poživljanje družin. Na primer s pomočjo zbiranja zakonskih parov iz soseščine ali po prijateljstvih, kratkih duhovnih obnov, s predavanji strokovnjakov o čisto konkretnih težavah družinskega življenja, z zakonskimi svetovalnicami, z misijonarskimi delavci, ki so posebej pripravljeni za to, da se pogovarjajo z zakonci o njihovih težavah in željah, s posvetovalnicami za različne družinske težave (odvisnost, nezvestoba, nasilje v družini), s prostori za duhovno zbranost, z delavnicami za pomoč staršem s težavnimi otroki in s srečanji družin. Župnijsko tajništvo mora biti pripravljeno, da ljubeznivo sprejema družine v stiskah in skrbi zanje ali jih napoti k tistim, ki so jim sposobni pomagati. Tudi zakonske skupine predstavljajo pastoralno oporo, tako s pomočjo v času misijona, z molitvijo, izobraževanjem ali z vzajemno pomočjo. Te skupine nudijo priložnost za dajanje, za družinsko življenje, ki je odprto do drugih, za skupno življenje iz vere; so pa tudi sredstvo, ki lahko dela zakon trden in mu omogoča rast.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 - Klic dobrote: v dvorani Golovec, Celje, sreda, 28. 11., ob 20.00.

- Zahvalni koncert ob zaključku del na naši strehi: Župnijska cerkev Teharje, petek, 7. 12., ob 19.00.