24.10.2020

Oznanila za 30. nedeljo med letom - "Žegnanjsko"1- , za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 
   

 

SVETE MAŠE 

Zaradi nevarnosti okužbe bomo po odloku vlade in škofovske konference do nadaljnjega duhovniki sv. maše darovali brez udeležbe ljudstva. Prosimo, da nas po možnosti v času maše v duhu spremljate doma z molitvijo. Ne vemo, kako dolgo bo to trajalo. Sv. maše bova z g. Gajškom darovala po vaših namenih: jaz na Teharjah, on pa v Kostrivnici. Kdor bi želel naročeno mašo prestaviti na kasnejši čas, naj to pravočasno sporoči.

30. Nedelja med letom-žegnanjska

Nedelja,            25. 10.

ob 10.00 za žive in rajne farane

* Gajšek v Kostrivnici - za + Štefana in Justino Strašek

Lucijan in Marcijan, mučenca

Ponedeljek, 26. 10.

ob 7.00 v zahvalo in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za + Danijelo Oberžan

Sabina Avilska, mučenka

Torek, 27. 10.

ob 18.00 za + Marijo Markošek, 30. dan

* Gajšek v Kostrivnici za + Karla (obl) in Amalijo Reberšak

Simon in Juda Tadej, apostola

Sreda, 28. 10.

ob 7.00 za + Darinko Hudej, pogr.

Mihael Rua,            duhovnik

Četrtek, 29. 10.

ob 18.00 za + Rudija Straška

* Gajšek v Kostrivnici - za + Karla Ojsterška

Marcel, mučenec

Petek, 30. 10.

ob 7.00 za + Ljudmilo Resnik

* Gajšek v Kostrivnici za + Stanka Furlanija

Volbenk, škof

Dan reformacije

Sobota, 31. 10.

ob 18.00 za + Marijo Žnidarec, pogr.

* Gajšek v Kostrivnici za + Emila Zupanca in rodb. Polak

VSI SVETI

Nedelja,            1. 11.

ob 10.00 za žive in rajne farane in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici - za žive in rajne farane

Pokopali smo: Marijo Žnidarec, 98-letno iz Bukovžlaka in Darinko Hudej, 64-letno z Lipe. Bog jima daj venčni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Upaj v Gospoda, bodi močan, tvoje srce se naj opogumi, upaj v gospoda. (Ps 27, 14)

Za nasmeh: Tablete. Otrok mami: »Naj zbudim dedka?« – Mama: »Zakaj?« – »Ker je pozabil vzeti tablete za spanje.«

Varujte otroke pred notranjim sovražnikom. Priden vrtnar mora neprenehoma trebiti, obirati in obrezovati mlado drevje – še več dela imata oče in mati, če hočeta otroke odvaditi hudih razvad in slabih nagonov, ki se pri njih prikažejo. Najnevarnejši so jeza, nevoščljivost, nečimrnost in nepokorščina. (Anton Martin Slomšek)

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 25. 10. DO 1. 11. 2020

 

Situacija zaradi novih okužb s Covid-19 se je zaostrila do te mere, da so žal prepovedana tudi bogoslužja z navzočnostjo vernikov. Od petka, 16. 10. pa do nadaljnjega glede bogoslužja in kateheze veljajo sklepi Slovenske škofovske konference in države Slovenije, da se to lahko dogaja le na daljavo. Škofje so izdali obširna sporočila in navodila. Najpomembnejše sem strnil v nekaj točk:

· Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme ... so preloženi.

· Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. Maše po pogrebu ni.

· Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega vrši na daljavo, tudi župnijska srečanja.

· Na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih se letos opusti tradicionalno bogoslužje na pokopališču. Verniki naj zasebno ali s člani svoje družine obiščejo grobove v domači župniji oziroma znotraj regije in tam molijo za rajne.

· Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z enega samega mesta in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov naj spremlja zvonjenje zvonov župnijske cerkve. Tako bodo verniki po domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto opravilo.

· Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku darujejo za svete maše za rajne, za zdravje in dobre namene.

· Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. november) in spominom vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne (npr. rožni venec).

· Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije. Župniki naj predlog družinske molitve za pokojne za oba večera objavijo na spletni strani svojih župnij. Predlog molitve bo objavljen tudi na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji. V celoti najdete obvestila na: https://katoliska-cerkev.si

Vabim, da spremljate sveto mašo po TV Slovenija ob 10.00 ali na Exodus TV. Cerkev na Teharjah bo odprta za osebno molitev v nedeljo med 8.00 in 12.00, (obhajilo za posameznike ali družine med 11.30 in 12.00; v Kompolah pa bo cerkev odprta med 9.00 in 10.00, priložnost za sv. obhajilo bo med 9.30 in 10.00. Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ob upoštevanju vseh ostalih določil. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, kot v vseh javnih prostorih.

Molitve in svete maše za rajne: Četudi letos ne bo mogoče blagoslavljati grobov in v cerkvi moliti za rajne, bomo darovali svete maše po vaših spominih in molili za rajne. Svoje molitvene spomine lahko oddate v cerkvi, kadar je odprta, v nabiralnik v župnišču Teharje ali pošljete po pošti na naslov župnije Teharje ali Sv. Lovrenc. Molitvene spomine bom objavil na spletni strani. Na praznik Vseh svetih in Vernih duš molite doma in obujajte spomin na vaše  rajne..

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: Končati vsakršno obliko zlorab

100. Duhovniki, ki so padli v ta grozljiva kriminalna dejanja, so hvala Bogu redki, večina pa  živi svoje poslanstvo zvesto in velikodušno. Mlade prosim, naj dovolijo, da jih ta večina spodbuja. Kakorkoli pa, kadar vidite kakšnega duhovnika v nevarnosti, ker je izgubil veselje do svoje poklicanosti, ker išče čustvena nadomestila ali je zgrešil smer, imejte vi pogum in ga spomnite na njegovo zavezo z Bogom in njegovim ljudstvom, vi mu oznanite evangelij in ga opogumite, da se bo obdržal na pravi poti. Tako mu boste ponudili neprecenljivo pomoč v nečem temeljnem: v preventivnih ukrepih, ki bodo omogočili, da se bodo ponovitve teh grozodejstev preprečile. Ta črni oblak postaja za mlade, ki ljubijo Jezusa Kristusa in njegovo Cerkev, tudi izziv, saj lahko veliko pripomorejo k ozdravitvi te rane, če svoje sposobnosti uporabijo za prenovo, plavanje proti toku, dosledno pričevanje, oživljanje sanj in novo iskanje.

101. To pa ni edini greh udov Cerkve, katere zgodovina ima veliko senc. Naši grehi so na očeh vseh, brez milosti odsevajo v gubah tisočletnega obličja naše Matere in Učiteljice. Kajti

ona hodi že dva tisoč let in deli z nami »veselje in upanje, žalost in zaskrbljenost ljudi«. In hodi taka, kakršna je, brez lepotnih operacij. Ne boji se pokazati grehov svojih udov, ki jih včasih nekateri od njih skušajo prikriti pred gorečo lučjo Besede evangelija, ki očiščuje in ozdravlja. Ne neha tudi vsak dan osramočena ponavljati: »Izkaži mi milost, o Bog, po svoji dobroti, ... moj greh mi je vedno pred očmi« (Ps 51, 3.5). Spomnimo pa se, da Matere ne zapustimo, kadar je ranjena, ampak jo spremljamo, da iz sebe izvabi vso svojo moč in sposobnost za vedno nov začetek .

OBVESTILA

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Do nadaljnjega žal ni mogoč ne krst ne poroka zaradi nevarnosti okužbe. Upamo, da kmalu mine.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: oktober: Pečovje; november: Slance in Sp. Vrhe; december: Teharje, 

Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc; november: Draga, Moste.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.