17.10.2020

Pastoralno delo v času zaprtih cerkva

Dragi farani

Zopet se nam je zgodilo, da ne moremo obhajati svete maše v živo. To nas kot kristjane prikrajša za najgloblje srečanje s Kristusom v njegovi daritvi, ko nam govori po Božji besedi in se na oltarju daje v Svetem Rešnjem telesu v hrano, ki jo sprejmemo pri svetem obhajilu. Kadar zbrano prisluhnemo berilu in evangeliju in vredno prejmemo sveto obhajilo, smo v polnosti deležni Kristusove žrtve.

V tem izrednem času torej ne moremo biti osebno in kot občestvo zbrani pri sveti maši. Lahko pa vsaj delno uživamo duhovno hrano: v osebnem branju Svetega pisma, v družinskem bogoslužju, v spremljanju svete maše preko televizije ali radia in preko programa Youtube ali Facebook. Povabljeni pa ste tudi k osebni molitvi v cerkvi in k prejemu svetega obhajila izven maše.

Situacija zaradi novih okužb s Covid-19 se je zaostrila do te mere, da so žal prepovedana tudi bogoslužja z navzočnostjo vernikov. Od petka, 16. 10. pa do nadaljnjega glede bogoslužja in kateheze veljajo sklepi Slovenske škofovske konference in države Slovenije, da se to lahko dogaja le na daljavo. Škofje so izdali obširna sporočila in navodila. Najpomembnejše sem strnil v nekaj točk:

· Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme ... so preloženi.

· Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. Maše po pogrebu ni.

· Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega vrši na daljavo, tudi župnijska srečanja.

· Na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih se letos opusti tradicionalno bogoslužje na pokopališču. Verniki naj zasebno ali s člani svoje družine obiščejo grobove v domači župniji oziroma znotraj regije in tam molijo za rajne.

· Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z enega samega mesta in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov naj spremlja zvonjenje zvonov župnijske cerkve. Tako bodo verniki po domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto opravilo.

· Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku darujejo za svete maše za rajne, za zdravje in dobre namene.

· Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. november) in spominom vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne (npr. rožni venec).

· Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije. Župniki naj predlog družinske molitve za pokojne za oba večera objavijo na spletni strani svojih župnij. Predlog molitve bo objavljen tudi na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji. V celoti najdete obvestila na: https://katoliska-cerkev.si

Vabim, da spremljate sveto mašo po TV Slovenija ob 10.00 ali na Exodus TV. Cerkev na Teharjah bo odprta za osebno molitev v nedeljo med 8.00 in 12.00, (obhajilo za posameznike ali družine med 11.30 in 12.00; v Kompolah pa bo cerkev odprta med 9.00 in 10.00, priložnost za sv. obhajilo bo med 9.30 in 10.00. Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ob upoštevanju vseh ostalih določil. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, kot v vseh javnih prostorih.

 

V prihodnjem tednu bom prenašal večerne sv. maše ob 18.00 (torek, četrtek in sobota) po FB v skupini »molivci«, kamor se lahko pridružite.

Pri spremljanju svete maše preko elektronskih medijev, prosim, dejavno sodelujte: v miru, za molitev primerno oblečeni in nameščeni, zbrano sodelujte z odgovarjanjem (in petjem). Če je mogoče, pa ob prej omenjenem času pridite k osebni molitvi in obhajilu. Takrat lahko opravite tudi spoved.  

Tudi verouka v živo ne moremo imeti, zato bomo skušali tudi na daljavo po najboljših močeh vzpostavljati stike, tudi preko video-konference Zoom.

O možnostih in gradivu za verouk različnih skupin vas bom obveščal tudi na naši spletni strani, veroučencem oziroma njihovim staršem pa bom posredoval po elektronski pošti.

Želim vam lep večer in jutrišnjo misijonsko nedeljo in vas vse pozdravljam.

Miha Herman, župnik na Teharjah in pri Sv. Lovrencu nad Štorami.