03.10.2020

Oznanila za 27. nedeljo med letom, Rožnovensko, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

27. Nedelja med let. - Rožnovenska

Nedelja,            4. 10.

ob 8.00 za zdravje župnika in faranov

v cerkvi na Teharjah ob 11.00 za žrtve taborišča

Marija Favstina, redovnica

Poned., 5. 10.

ob 7.00 za zdravje in božje varstvo

* Gajšek v Kostrivnici za + Ivano Zorko

Bruno, redovnik

Torek, 6. 10.

ob 19.00 za + Ota Kneza, osmina

Rožnovenska Mati Božja

Sreda, 7. 10.

ob 7.00 za + Gabrijela Jakopiča

Benedikta, mučenka

Četrtek, 8. 10.

ob 19.00 za + Jožefa Hrvatiča

* Gajšek v Kostrivnici - za + Danijelo Oberžan

Abraham in Sara

Petek, 9. 10.

ob 7.00 po namenu darovalca

* Gajšek v Kostrivnici - za + Romana Štora

Danilo, mučenec

Sobota, 10. 10.

ob 19.00 v zahvalo in za zdravje v družini

28. Nedelja med letom

Nedelja,            11. 10.

ob 8.00 za + Jožeta in starše Gabršček;

             Martino in starše Vrhovšek

ob 10.00 za prvoobhajance; za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

27. Nedelja med let. - Rožnovenska

Nedelja,            4. 10.

ob 10.00 za + brata Emila in starše Zupanc

Bruno, redovnik

Torek, 6. 10.

ob 18.00 za + Stanka Furlanija

Danilo, mučenec

Sobota, 10. 10.

ob 9.00 za + Stanka Kampoška, rodbino Romih,

      sorodnike in za zdravje

28. Nedelja med letom

Nedelja,            11. 10.

ob 10.00 za + Frančiško in Ludvika Zupanc

Večerne maše v Kompolah bodo že v oktobru ob 18.00.

G. Gajšek bo maševal po vaših namenih ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Iz svetega pisma: Kjer je tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. (Lk 6, 21)

Za nasmeh: Visoka vročina. Mož zdravniku: »Prosim, pridite na dom, žena ima visoko vročino.« Zdravnik: »Kako visoko?« – »V 4. nadstropju«.

 

OSTALA OZNANILA ZA  TEDEN OD 4. DO 11. OKTOBRA 2020

 

 

Situacija zaradi novih okužb s Covid-19 se zaostruje in zahtevajo se odločni ukrepi za zajezitev te nevarne bolezni. Zato je obvezno nositi maske tako v cerkvi kot tudi zunaj na javnem prostoru (pred cerkvijo) in si pri vstopu razkužiti roke, povsod, tudi zunaj, pa ohranjati primerno medsebojno razdaljo. Tudi pri prihajanju k obhajilu ohranjajmo razdaljo, prav tako pri odhodu iz cerkve. Za izhod odpremo tudi stranska vrata. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje v cerkvi, kot tudi povsod drugje. V ta namen škofje določajo, naj ob vstopu v cerkev verniki vržejo v škatlo pri vhodu listek s telefonsko številko (brez imena in priimka). Iz skupnega gospodinjstva je dovolj telefonska številka enega od družinskih članov. Te listke bom hranil 30 dni za primer, če bi bil kdo okužen, da bi lažje omejili okužbe. Prosim, da že doma napišete na list telefonsko številko.

Na rožnovensko nedeljo je že vrsto let sveta maša in spominska slovesnost za vse žrtve  teharskega taborišča, na Teharjah umrle in pobite ter za vse, ki so bili iz taborišča v Bukovžlaku odpeljani v smrt drugam. Žal še po 75 letih ne vemo za njihovo število in ne za imena teh vojakov in civilistov, mož in žena ter otrok, ki so šli skozi ta pekel. To je boleča rana na našem slovenskem telesu, morda najbolj boleča v vsej več kot tisočletni zgodovini naroda, saj je tu brat, pijan od zmage in ideologije, stegnil roko nad brata, na nemočnega, ne-obsojenega, celo otroka. Še posebej boli, ker še vedno njihovi idejni nasledniki ne priznajo teže tega zločina. Po demokratičnih spremembah v Sloveniji se zbiramo k sveti maši in k pietetni spominski slovesnosti, v molitvi za večni mir vseh žrtev nasilja, v sočutju do svojcev umorjenih in politično preganjanih po vojni in v prošnji za spravo v našem narodu. Zelo primerno bi bilo, da bi 75. obletnico dostojno obhajali v primerno urejenem spominskem parku Teharje, a je žal ta še vedno nedokončan, pa tudi letošnje zdravstvene razmere ne omogočajo tega. Zaradi ukrepov v zvezi s covid-19 sveta maša in spominska slovesnost danes ne bosta na Grobišču Bukovžlak, ampak bomo sveto mašo darovali ob 11.00 v župnijski cerkvi na Teharjah. Vodil jo bo upravitelj naše škofije g. Rok Metličar, prepevali bodo pevci in pevke župnijskega zbora Teharje in solista Andreja Zakonjšek Krt in njen mož Primož Krt.

Prihodnjo nedeljo bo pri sv. maši ob 10.00 pristopilo k prvemu svetemu obhajilu 15 otrok iz župnij Teharje in Sv. Lovrenc, ki smo jim maja letos, zaradi epidemije, preložili datum. Lepo vabljeni svojci prvoobhajancev, ostale pa vabim, da bi prišli raje k jutranji maši, da bo tako več prostora za svojce, saj moramo zagotavljati primerno razdaljo med ljudmi. Mašo prvega obhajila bo možno preko ozvočenja spremljati tudi zunaj cerkve.

Nekaj misli papeža sv. Janeza Pavla II. o evharistiji: Cerkev živi iz evharistije. Ta resnica ne izraža le vsakdanje izkušnje vere, ampak je v njej zgoščeno bistvo skrivnosti Cerkve. Na mnogotere načine Cerkev z veseljem doživlja, kako se nenehno uresničuje obljuba: »Jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,20). V sveti evharistiji se, po spremenjenju kruha in vina v Gospodovo telo in kri, z edinstveno močjo veseli te navzočnosti. Odkar je Cerkev, ljudstvo nove zaveze, na binkošti začela svoje romanje proti nebeški domovini, Božji zakrament nenehno zaznamuje njene dni in jih napolnjuje z neomajnim upanjem. Po pravici je 2. vatikanski koncil razglasil, da je evharistična žrtev »vir in višek vsega krščanskega življenja.« (C 11). »Presveta evharistija namreč obsega ves duhovni zaklad Cerkve, Kristusa samega, naše velikonočno jagnje in živi kruh, ki s svojim mesom, po Svetem Duhu oživljenim in oživljajočim, daje ljudem življenje.« Zato je Cerkve nenehno zazrta k njenemu Gospodu, navzočem v oltarnem zakramentu, v katerem odkriva polno uresničenje njegove brezmejne ljubezni.

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: Digitalno okolje

93. »Mladi, ki se selijo, se morajo odtrgati od svojega izvornega okolja in pogosto doživljajo občutek kulturne in verske izkoreninjenosti. To odtrganje zadene tudi izvorne skupnosti,

ki izgubijo najbolj klene in podjetne elemente, in družine, posebno tedaj, ko odide eden od staršev ali oba in ostanejo otroci v izvorni državi. Cerkev ima pomembno vlogo kot referenca

za te mlade iz razbitih družin. Gotovo pa so zgodbe migrantov tudi zgodbe srečanj med posamezniki in med kulturami: za skupnosti in družbe, kamor prihajajo, so možnost obogatitve in celostnega človeškega razvoja za vse. Pobude sprejemanja, ki se nanašajo na Cerkev, imajo pomembno vlogo s tega zornega kota in lahko poživijo skupnosti, ki so jih sposobne udejanjiti.«

94. »Sinodalni očetje so prišli iz različnih koncev sveta, kar je omogočilo, da je sinoda glede migracijskega vprašanja doživela soočanje mnogih pogledov, predvsem med izvornimi in

ciljnimi državami migrantov. Poleg tega je odzvanjal krik preplaha tistih Cerkva, katerih udje so prisiljeni bežati pred vojno in preganjanjem in ki v teh prisiljenih migracijah doživljajo

grožnjo svojemu lastnemu obstoju. Prav dejstvo, da je Cerkev v svoje naročje vključila vse te vidike, jo usposablja za prevzem preroške vloge sredi družbe glede vprašanja migracij.«48

Predvsem mlade prosim, naj ne zapadejo v mreže tistih, ki jih hočejo postaviti nasproti drugim mladim, ki prihajajo v njihove dežele, in videti v njih nevarna bitja, nekoga, ki nima istega neodtujljivega dostojanstva kakor vsako človeško bitje.

 

 NAPOVEDI IN OBVESTILA

- Prvo sveto obhajilo: 11. 10. 2020 ob 10.00.

INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Štore-Lipa; september: Bukovžlak; oktober: Pečovje.

Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.