12.09.2020

Oznanila za 24. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 SVETE MAŠA NA TEHARJAH

24. Nedelja med letom

Nedelja,            13. 9.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Rudija Straška in starše

Povišanje sv. Križa

Poned., 14. 9.

ob 18.00 za zdravje in blagoslov v šoli in pri verouku

* Gajšek v Kostrivnici - za + po molitvenih spominih

Žalostna mati božja

Torek, 15. 9.

ob 19.00 za + Ljudmilo Resnik, 30. dan

Kornelij, papež

Sreda, 16. 9.

ob 7.00 za + Karla, Nežo in Marjana Vrhovnik ter Cirila in Nežo Sluga

Robert Bellarmino

Četrtek, 17. 9.

ob 19.00 za + Franca in Milko Kosaber

* Gajšek v Kostrivnici - za + Franca Podplatane

Jožef Kupertinski

Petek, 18. 9.

ob 7.00 za + Karla Ojsterška

* Gajšek v Kostrivnici - za + Gizelo Završek

Januarij, škof

Sobota, 19. 9.

ob 19.00 za + Iva Zavška, 30. dan

25. Nedelja med letom

Nedelja,            20. 9.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Timoteja in Stanislava Smole

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

24. Nedelja med letom

Nedelja,            13. 9.

ob 10.00 za + Ivana (obl.) in Terezijo Kovač in sorodnike

Žalostna mati božja

Torek, 15. 9.

ob 19.00 za + Janeza Jurkoška in starše Jurkošek-Pajk

Januarij, škof

Sobota, 19. 9.

 ob 9.00 za + Zdravka (obl.) in Jožeta Romih in družino Oberžan

25. Nedelja med letom

Nedelja,            20. 9.

ob 10.00 za + Alojza Doboviška, brata Slavka in rodbino  Dobovišek

G. Gajšek bo maševal po vaših namenih ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Iz svetega pisma: Kdor se boji Gospoda, se mu bo naposled dobro godilo in na dan svoje smrti bo slavljen. (Sir 1, 13)

Za nasmeh: »Petošolec Uroš je prišel slabe volje domov in povedal dedku, da je v šoli dobil dve dvojki. Dedek je rekel: »Saj ni tako hudo, boš to popravil!« Uroš pa: Saj sem poskusil, pa se ne da, ker je učiteljica napisala s kemičnim svinčnikom!«

 

 Ostala oznanila za teden od 13. do 20. septembra 2020

Zaradi novih okužb s Covid-19 je potrebno tudi v cerkvi obvezno nositi maske in si pri vstopu razkužiti roke, povsod, tudi zunaj, pa ohranjati primerno medsebojno razdaljo. Tudi pri prihajanju k obhajilu ohranjajmo razdaljo, prav tako pri odhodu iz cerkve. Za izhod odpremo tudi stranska vrata. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje v cerkvi, kot tudi povsod drugje. V ta namen škofje določajo, naj ob vstopu v cerkev verniki vržejo v škatlo pri vhodu listek s telefonsko številko (brez imena in priimka). Iz skupnega gospodinjstva je dovolj telefonska številka enega od družinskih članov. Te listke bom hranil 30 dni za primer, če bi bil kdo okužen, da bi lažje omejili okužbe, potem jih bom sežgal. Prosim, doma napišite na list telefonsko številko.

Danes bomo po prvi maši še pol ure molili za duhovne poklice, saj smo v naši škofiji res v veliki krizi. Vabim, da ostanete z nami.  Najsvetejše pa bo izpostavljeno do 2. maše, ob 10.00.

S prvoobhajanci in njihovimi starši smo že začeli letošnje veroučno leto, v tem tednu ga začenjamo tudi z ostalimi skupinami. Prvo uro imamo skupaj s starši v cerkvi, s sveto mašo. Večina veroučencev je bila v zadnje pol leta le enkrat pri maši, ko smo zaključili prejšnje veroučno leto in podelili spričevala. Ta dolgotrajna odsotnost od svete maše je zelo žalostno dejstvo in kaže na veliko odtujenost od Svetega, kar je korona čas samo še povečal. Naše veroučno delo pa izvira predvsem iz povezanosti z Bogom, zato je molitev in udeležba pri maši, Kristusovi in naši daritvi, tako zelo potrebna. Za otroke in starše iz 1., 2. in 3. razreda bo uvodna sveta maša jutri, v ponedeljek, ob 18.00, za 8. in 9. razred v torek ob 19.00 ter za 5., 6. in 7. razred v četrtek ob 19.00. Molili bomo za srečno in uspešno šolsko in veroučno leto, da bi ga lahko v živo uresničevali; blagoslovili bomo šolske torbe, peresnice ali druge pripomočke in dali osnovna navodila za čas, ki je pred nami. Naslednja srečanja so po predvidenem urniku.

Lepo se zahvalim staršem, ki so našli čas za kratko srečanje v začetku leta in pravočasno prijavili svojega otroka. Žal se nekateri še vedno niso oglasili in ne vem, če bodo njihovi otroci obiskovali verouk. Letos je še posebej potrebno marsikaj prilagoditi glede na epidemiološke razmere. Župnik in katehistinje skozi vso leto najdemo čas za srečanje z vašimi otroki in zato tudi pričakujemo, da vsaj kdaj najdete čas za srečanje z nami tudi vi.

Predviden urnik za verouk: 1. razred v ponedeljek ob 17.00; 2. razred v ponedeljek ob 16.00; 3. razred v ponedeljek ob 16.30; 4. razred v četrtek ob 17.00; 5. razred v četrtek ob 16.00; 6. razred v četrtek ob 17.00; 7. razred v četrtek ob 15.00; 8. razred v torek ob 15.00 in 9. razred v ponedeljek ob 15.00. V Kompolah: 1. in 2. razred v ponedeljek ob 13.30.

Z vero v Boga, s pripravljenostjo za delo in v želji za dobro sodelovanje začenjamo letošnje veroučno leto. Če se bomo po svojih najboljših močeh trudili otroci in starši ter župnik in katehistinje, bo tudi Bog blagoslavljal naš trud. Vse dobro želim vsem!

Mladi, pozor! Stična mladih bo letos po dekanijah v soboto, 19. 9. popoldned ob 15.00. Za nas bo v Don Boskovem centru na Hudinji, pri Salezijancih. Potrebna je prijava, še danes, torej do 13. 9. na spletni naslov. https://sticna.net.   Te lepo vabim in spodbujam, saj je to v nai bližini in bo lepo srečanje mladih kristjanov celjskih iz župnij. :

Slomškova nedelja bo letos 27. 9. ob 15.00 na Bizeljskem, kjer je bil Slomšek kaplan. Vabljeni.

Mladi iz župnije sv. Jožef nad Celjem vabijo na tretjo uprizoritev »Velikega odra sveta«,
ki letos v atriju doma sv. Jožefa v petek, 18. septembra 2020, ob 20 uri.

Jezus Kristus nam vselej želi pomagati, da bi mogli odpuščati. Veliko je stvari, ki jih moramo odpustiti … Sprtost s sosedom, ženo ali možem, ki že ves teden ne govorita; snaha ali zet se ne razumeta s taščo in tastom, na delovnem mestu delavec grdo gleda sodelavca … In še in še bi lahko naštevali oblike sovraštva in nerazumevanja med nami. Vsak dan znova se obračajmo na Gospoda, da nam da moči, da bi zmogli odpuščati. Naj bo to pot, po kateri bodo tudi drugi preko nas spoznavali Jezusa.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: Digitalno okolje

88. Pa vendar je treba za razumevanje tega pojava v njegovi celovitosti priznati, da je prepreden z omejenostmi in pomanjkljivostmi, kakor vsa človeška stvarnost. Ni zdravo pomešati komunikacije s preprostim virtualnim stikom. Dejansko je »digitalno okolje tudi prostor osamljenosti, manipulacije, izkoriščanja in nasilja, prihaja celo do skrajnih primerov »dark web« (črni splet). Digitalna sredstva komunikacije lahko pripeljejo do tveganja odvisnosti, osamitve in postopne izgube stika s stvarnostjo, ker so ovira pri razvoju pristnih medosebnih odnosov. Nove oblike nasilja se razširjajo preko družbenih omrežij, na primer spletno ustrahovanje; splet je tudi kanal za razširjanje pornografije in izkoriščanja oseb za spolne cilje ali izkoriščanja preko iger na srečo.«

89. Ne bi smeli pozabiti, da so »v digitalnem svetu v igri siloviti ekonomski interesi, ki so sposobni vzpostaviti tako prefinjene kakor invazivne oblike nadzora in ustvariti mehanizme manipulacije zavesti in demokratičnega procesa. Delovanje mnogih platform se pogosto ustavi pri omogočanju srečevanja med osebami, ki mislijo na enak način, preprečuje pa se soočanje z različnostmi. Ti zaprti krogi omogočajo širjenje napačnih informacij in novic ter tako pospešujejo predsodke in sovraštva. Razširjanje lažnih novic (fake news)je izraz kulture, ki je izgubila občutek za resnico in zato pusti, da se dejstva podvržejo osebnim koristim. Ugled oseb je tako v nevarnosti zaradi spletnih obtožnic. Ta pojav se dotika tudi Cerkve in njenih pastirjev.«

 OZNANILA IN NAPOVEDI

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo sveto obhajilo: 11. 10. 2020.

- Začetek verouka z mašo za 1., 2. in 3. razred jutri z mašo ob 18.00; za 8. in 9. razred v torek                     

   ob 19.00 ter za 5., 6. in 7. razred v četrtek ob 19.00.

INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Štore-Lipa; september: Bukovžlak; oktober: Pečovje.

Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.