05.09.2020

Oznanila za 23. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

23. Nedelja med letom - angelska

Nedelja,            6. 9.

ob 8.00 v zahvalo

ob 10.00 za žive in rajne farane

Regina, mučenka

Poned., 7. 9.

ob 7.00 za + Jožefa in Marijo Sivka

* Gajšek v Kostrivnici - za + Ivana Lubeja

Marijino rojstvo

Torek, 8. 9.

ob 8.00 za rajne po spominih

ob 19.00 za + Ludvika Pavliča

Peter Klaver

Sreda, 9. 9.

ob 7.00 za + Dragico Teržan

Nikolaj Toletinski, spokornik

Četrtek, 10. 9.

ob 18.00 za + Ivano Zorko, osmina

* Gajšek v Kostrivnici - za + po molitvenih spominih

Prot in Hijacint, mučenca

Petek, 11. 9.

ob 7.00 za + družine Trafela, Oberžan, Ulaga in Zupanc

* Gajšek v Kostrivnici - za + Stanka Furlanija

Marijino ime

Sobota, 12. 9.

ob 19.00 za + Jožefo in Vida Palir ter sinova

24. Nedelja med letom

Nedelja,            13. 9.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Rudija Straška in starše

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

23. Nedelja med letom - angelska

Nedelja,            6. 9.

ob 10.00 za + Marijo in Stanka Klinar ter rodbino

Marijino rojstvo

Torek, 8. 9.

ob 19.00 za + Amalijo Kajtner, osmina

Marijino ime

Sobota, 12. 9.

 ob 9.00 za + Markota Brečko in Pavla Šuhla

24. Nedelja med letom

Nedelja,            13. 9.

ob 10.00 za + Ivana (obl.) in Terezijo Kovač in sorodnike

Pokopali smo: V Kompolah - Amalijo Kajtner, 79-letno, iz Šentjanža; in Ivano Zorko, 82-letno iz Štor. Bog jima daj večni mir in pokoj.

G. Gajšek bo maševal po vaših namenih ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Iz svetega pisma: Jezus je rekel: »Vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, je podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi, ter se zagnali v to hišo in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali.« (Mt 7, 24-26)

Za nasmeh: »Tomažek, kaj boš delal, ko boš velik?« »Nič, pustil si bom rasti brado.« »Zakaj pa«? »Da se mi ne bo treba umivati celega obraza!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 6. DO 13. SEPTEMBRA 2020

Zaradi novih okužb s Covid-19 je potrebno tudi v cerkvi obvezno nositi maske in si pri vstopu razkužiti roke, povsod, tudi zunaj, pa ohranjati primerno medsebojno razdaljo. Tudi pri prihajanju k obhajilu ohranjajmo razdaljo, prav tako pri odhodu iz cerkve. Za izhod odpremo tudi stranska vrata. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje v cerkvi, kot tudi povsod drugje. V ta namen škofje določajo, naj ob vstopu v cerkev verniki vržejo v škatlo pri vhodu listek s telefonsko številko (brez imena in priimka). Iz skupnega gospodinjstva je dovolj telefonska številka enega od družinskih članov. Te listke bomo hranili 30 dni za primer, če bi bil kdo okužen, da bi se lahko poiskali kontakti in omejili okužbe. Po 30 dneh bomo liste sežgali. Prosim, doma napišite na list telefonsko številko.

V osnovnih in srednjih šolah se je v torek že začel pouk. Starši in otroci so veseli, da je lahko pouk v živo, saj ima to številne prednosti. To čutimo tudi pri verouku. Skozi ves teden sem vpisoval veroučence v novo veroučno leto. Približno ena tretjina staršev še ni našla časa za prijavo k verouku, zato bom na razpolago tudi jutri in v torek od 15. do 18. ure v župnišču na Teharjah. (Razkužimo si roke in vzamemo masko.) Za prvi vpis prinesite s seboj dokument o krstu otroka. Ostali prinesite s seboj veroučna spričevala in (-če še niste vrnili) lanski učbenik ali izposojene knjige. Tedaj boste lahko nabavili potrebne učbenike in uredili podatke, kar je še posebej pomembno glede dela na daljavo, če bo zopet potrebno.

Prva veroučna ura za vse skupine bo skupaj s starši v cerkvi na Teharjah, združena s sveto mašo in blagoslovom torb ali peresnic, kot prošnja za blagoslov letošnjega šolskega in veroučnega leta. Ker bo prvo sveto obhajilo letos v oktobru, bomo s prvoobhajanci (4. razred) in njihovimi starši začeli že ta teden s sveto mašo v četrtek, 10. 9., ob 18.00. Z ostalimi skupinami začnemo naslednji teden. Pri vpisu sem vsem že razložil, podrobnosti napišem prihodnjič.

Predviden urnik za verouk: 1. razred v ponedeljek ob 17.00; 2. razred v ponedeljek ob 16.00, 3. razred v ponedeljek ob 16.30; 4. razred v četrtek ob 17.00; 5. razred v četrtek ob 16.00; 6. razred v četrtek ob 17.00, 7. razred v četrtek ob 15.00; 8. razred v torek ob 15.00 in 9. razred v ponedeljek ob 15.00. V Kompolah: 1. in 2. razred v ponedeljek ob 13.30.

V  torek je mali šmaren, praznik rojstva Device Marije. Sv. maša bo zjutraj ob 8.00 in zvečer ob 19.00. Za rojstni dan svoje matere gremo radi k njej v zahvali. Lepo vabim k sv. maši.

Drugo soboto v septembru je po vseh slovenskih škofijah molitveno srečanje za duhovne poklice. Za našo škofijo je vsako leto v Petrovčah. Le nekaj vernikov se je običajno pridružilo tej molitvi tudi iz naše župnije. Tudi letos bo molitev to soboto, 12. 9., z začetkom ob 9.00 in ste povabljeni, a bo verjetno zaradi razmer v zvezi z epidemijo še težje. Zato smo s strani škofije povabili, da bi naslednji dan, v nedeljo, 13. 9. vsaka župnija doma molila za duhovne poklice. Žal smo v celjski škofiji glede duhovnih poklicev v največji stiski, saj nimamo že nekaj let nobenega bogoslovca, duhovniki pa se staramo in obolevamo. Zato lepo vabim, da v nedeljo molimo za duhovne poklice. Po prvi maši bo pol ure še vodena molitev pred Najsvetejšim, izpostavljeno pa bo še do druge maše in boste lahko tudi pred drugo mašo osebno ali skupno molili za duhovnike, redovnike in redovnice in druge duhovne poklice. Lepo vas vabim.

MLADI, POZOR Zaradi razmer se bo letošnja običajna Stična mladih odvijala po štiriintridesetih slovenskih dekanijah. Tako tudi v celjski dekaniji pripravljamo srečanje za mlade, ki bo, kot povsod drugod, v soboto 19. septembra, ob 15. uri, v Salezijanskem mladinskem centru na Hudinji. 

Prosim vas, da se med seboj o dogodku obvestite in se povabite.  A vsi udeleženci se morajo zaradi ukrepov do 13. septembra spletno prijaviti na stična.net

 

Molitev ob začetku veroučnega leta. Gospod Jezus Kristus, prijatelj otrok,ozri se na naše veroučence in veroučenka in jih blagoslovi. Tvoji sveti angeli naj jih spremljajo in varujejo. Daj jim moči, da bodo z navdušenjem prihajali k verouku in poglabljali svoje versko življenje ter spoznavali pot, po kateri naj hodijo za teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: Digitalno okolje

86. »Digitalno okolje je značilnost sodobnega sveta. Široke plasti človeštva so potopljene vanj nenehno in vsakodnevno. Ne gre več samo za »uporabo« sredstev komunikacije, ampak za kulturo, ki je močno digitalizirana in ki zelo globoko zadeva občutek za čas in prostor, dojemanje človeka samega, drugih in sveta, način komunikacije, učenja, informiranja, vstopanja v odnos z drugimi. Gre za način približevanja stvarnosti, ki navadno daje prednost podobi pred poslušanjem in branjem ter tako slabo vpliva na učenje in razvoj kritične misli.«

87. Splet (web) in družbena omrežja so ustvarili nov način medsebojnega sporazumevanja in povezovanja in so »trg, kjer mladi preživljajo veliko časa in se zlahka srečujejo, čeprav dostop ni enak za vse, posebno ne v določenih področjih sveta. Kakorkoli, predstavljajo neverjetno možnost dialoga, srečevanja in izmenjav med osebami, kakor tudi dostopa do informacij in dogodkov. Po drugi strani pa je digitalno okolje prostor družbenopolitičnega sodelovanja in prostor aktivnega državljanstva in lahko olajša kroženje neodvisnih novic  ter je sposoben učinkovito zaščititi najbolj ranljive tako, da razkrije kršenje njihovih pravic. V številnih deželah predstavljajo splet in družbena omrežja neodtujljiv prostor za doseganje mladih in za njihovo vključevanje celo v pastoralne pobude in dejavnosti.«

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo sveto obhajilo: 11. 10. 2020.

- Vpis otrok k verouku: še v ponedeljek, 7. in v torek, 8. septembra od 15.00 do 18.00.

- Začetek verouka z mašo za 4. razred – v četrtek 10. 9., za ostale naslednji teden.

 INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Štore-Lipa; september: Bukovžlak; oktober: Pečovje.

Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.