15.09.2018

Oznanila za 24. nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

24. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 16. 9.

ob 8.00 ob za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Stanislava in Timoteja Smole

Robert Bellarmino

Poned.,17. 9.

ob 7.00 za + Anico Arzenšek in starše

* Gajšek v Kostrivnici: za + Markota Brečka

Jožef Kupertinski

Torek, 18. 9.

ob 19.00 za + Nežo Polajžar

Marijino ime

Sreda, 19. 9.

ob 7.00 na čast bl. A. M. Slomšku v zahvalo

Januarij, mučenec

Četrtek, 20. 9.

ob 19.00 za + Martina Gologranca, osmina

* Gajšek v Kostrivnici: za rajne po spominih

Andrej Kim, muč.

 Petek, 21. 9.

ob 7.00 za + Ano Krajnik

* Gajšek v Kostrivnici: za + Nežo Košec

Mavricij, mučenec

Sobota, 22. 9.

ob 19.00 za žive in rajne farane

25. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 23. 9.

ob 8.00 ob za + Antona Ostrožnika in starše Kroflič

ob 10.00 za + Otija Jezovška

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

24. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 16. 9.

ob 10.00 za + Ivana (obl.) in Terezijo Kovač

Jožef Kupertinski

Torek, 18. 9.

ob 18.00 za + Štefana Pušnika

Mavricij, mučenec

Sobota, 22. 9.

ob 9.00 za + Marjana Škoberne, osmina

25. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 23. 9.

ob 10.00 za + Ano in Jožeta Borovšaka

V Kompolah bodo večerne sv. maše že v mesecu septembru ob 18.00.

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Ob mednarodnem dnevu miru 21. septembra in evropskem letu kulturne dediščine 2018 bomo tudi po slovenskih cerkvah zvonili: 21. 9. od 18.00 do 18.15. Zvonovi so znamenje miru in upanja.

K večnemu počitku smo v Kompolah pospremili: Marjana Škoberne-ta, 64-letnega iz Kompol in Martina Gologranca, 85-letnega iz Prožinske vasi. Bog jima daj večni mir in pokoj.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 16.-23.9. 2018

Lepo se zahvalim vsem, ki ste že darovali za obnovo strehe župnijske cerkve sv. Martina na Teharjah. Do sedaj smo v ta namen zbrali 34.480 €, kar je približno 41 %. Bog povrni vsem dobrotnikom, posameznikom, družinam in firmam, ki ste prispevali! Tudi v prihodnje prosimo za pomoč. Svoj dar lahko oddate osebno ali v cerkvi pri nabirki, lahko pa tudi nakažete na naslov: Župnija Teharje, Teharje 27, 3221 Teharje, TRR: SI 56 0483 5000 3167 980. Naše delo priporočam v molitev, da bi ga lahko dobro in brez nesreč izvedli. Za vsak dar bomo posameznikom ali firmam zelo hvaležni. Za velike dobrotnike pa bomo pripravili znak: zlata opeka - 1000 €, srebrna - 700 € in bronasta - 500 €.

Verouk smo začeli prejšnji teden. Skoraj vsi otroci so že vpisani in so bili prvi teden pri verouku. Tisti, ki še niso vpisani, naj pridejo ta teden k verouku, starši na naj jih prijavijo, ko pridejo po nje. Prav je, da že od vsega začetka lepo, redno in resno delamo, saj je veroučnih ur v Sloveniji malo (vsaj enkrat manj, kot jih imajo otroci v sosednjih državah, kjer imajo verouk v sklopu osnovnošolske dejavnosti). Zato moramo dane možnosti izkoristiti po najboljših močeh.

Člane in članice Župnijskega pastoralnega sveta župnije Teharje lepo vabim na sejo, ki bo v sredo, 19. 9., ob 19. 00 v župnišču.

Prihodnjo nedeljo, 23. 9., je Slomškova nedelja, ki jo bomo letos obhajali v Vuzenici v Dravski dolini, kjer je bil Slomšek župnik. Lepo vabim, da tudi mi poromamo tja in se priporočimo priprošnji našega blaženega rojaka. Avtobus bo odpeljal s Teharja ob 13.15. Vrnemo se do večera. Prosim, povejte mi do petka, da lahko uskladimo še z drugimi župnijami, saj se bomo združili v skupnem prevozu. Od danes do praznika bl. Slomška (24. 9.) bomo vsak dan pri maši zmolili devetdnevnico. Vabljeni.

Oklici: ženin: GREGOR VELIGOVŠEK, rkt. vere, gimnazijski maturant, samski, roj. 1986 v Celju, sin Dragota in Marije Elizabete, roj. Arlič, biva: Vrhe 5a, prej Pohorska ulica, Celje;

nevesta: TANJA ŽABRL, rkt. vere, medicinska sestra, roj. 1987 v Celju, hči Stanislava in Dragice, roj. Gorišek, biva: Vrhe 5a, Teharje.

Bog je malce nenavaden, ker ljubi vse, ljubi vse ljudi.
Vse otroke. Vse mlade. Vse moške. Vse ženske.
Ljubi vse tiste, ki verujejo vanj,
tiste, ki ga ljubijo, in tiste, ki ga ne ljubijo.
Njegova ljubezen je tako velika, da je posameznim angelom dal nalogo, da vsakega od nas spremlja vse življenje.
To je torej angel varuh: duhovni prijatelj, najrazumnejši, najčistejši, ki mu je Bog naročil, da nas podpira in varuje in predvsem, da nam pomaga spoznati Ljubezen.  Angel varuh je tako velik dar, da boljšega ne bi mogel dobiti. Angel varuh ti je dan osebno.   (
Ezio Aceti, Angel varuh)

Hvala, dobrotni Oče, da nas učiš milosrčnosti. Ne sprejemaš naše vere, če je ne spremljajo dobra dela. Lahko je klicati tvoje ime, teže je tujca sprejeti za brata.

Svariš nas pred lažnim naličjem in ljubša ti je naša robatost kot mehkobno hvalisanje. Zahvaljen, ker vse poimenuješ s pravim imenom, da nam ni težko prepoznati tvoje namere, kadar nam pošiljaš preizkušnjo, da bi nas utrdil v stanovitnosti.                                                                                                  B. Golob, Zahvala za Božji kruh

 

Ta teden ministrirata: Vouk Ajda in Neža.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV

Voditi zaročence na poti priprave na zakon

208. Povrhu je treba najti oblike, da bi s pomočjo misijonarsko dejavnih družin in družin zaročencev samih ter z raznimi pastoralnimi sredstvi ponudili dosti zgodnjo pripravo, ki bo omogočila, da bo par rastel v ljubezni. Poleg tega je potrebno spremljanje, ki jim je v oporo z bližino in pričevanjem. V veliko pomoč so običajno skupine za zaročence in dodatne ponudbe za pogovor o številnih temah, ki mlade ljudi zares zanimajo. Vendar je nujno potreben tudi čas za osebne pogovore, saj je glavni cilj pomagati vsakemu posebej, da bi se naučil ljubiti konkretno osebo, s katero želi deliti vse svoje življenje. Naučiti se koga ljubiti ni nekaj, kar se da improvizirati, in to tudi ni moč narediti v kratkem tečaju pred poročnim slavjem. Dejansko se vsak človek pripravlja na zakon od rojstva dalje. Že to, kar mu je dala njegova družina, mu omogoča, da se uči iz lastne zgodovine, in ga usposablja, da se lahko popolnoma in dokončno zaveže. Verjetno so bolje pripravljeni na poroko tisti, ki so se od svojih staršev naučili, kaj je krščanski zakon, v katerem sta oba drug drugega brezpogojno izbrala in to odločitev vedno znova obnavljata. V tem smislu so vse pastoralne dejavnosti, ki pomagajo zakoncem, da rastejo v ljubezni in v družini živijo evangelij, neprecenljiva pomoč za to, da se tudi njihovi otroci lahko pripravijo na zakonsko življenje. Prav tako ne smemo pozabiti na dragocena sredstva ljudske pastorale. Naj navedem preprost zgled in spomnim na Valentinov dan, ki najde v nekaterih deželah večji odmev pri trgovcih kakor v ustvarjalnosti dušnih pastirjev.

OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Slomškova nedelja v Vuzenici: 23. 9. ob 15.00.

- Zakonski jubilanti: 30. 9. ob 15.00.

- Seja Župnijskega pastoralnega sveta župnije Teharje, v sredo, 19. 9. ob 19.00.

- Obletna maša na Grobišču Bukovžlak: 7. 10. 2018 ob 11.00.