15.08.2020

Oznanila za 20. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

20. Nedelja med letom

Nedelja,            16. 8.

ob 8.00 za + Jožefa Hrvatiča

- za žive in rajne farane

Evzebij, papež, mučenec

Poned., 17. 8.

ob 7.00 za + Jožefo in Zdenka Rozmana

* Gajšek - za + po molitvenih namenih

Helena (Alenka)

Torek, 18. 8.

ob 19.00 za + Dragico Sorec, roj. Oberžan

Janez Eudes, duhovnik

Sreda, 19. 8.

ob 7.00 za + Romana Rismana

* Gajšek - za + po molitvenih namenih

Bernard, opat, cerkveni učitelj

Četrtek, 20. 8.

doma ne bo sv. maše

Pij X., papež

Petek, 21. 8.

ob 19.00  za + Marijo in Leopolda Kobilico, starše Freitag in sestro Cveto

* Gajšek - za + po molitvenih namenih

D. Marija, kraljica

Sobota, 22. 8.

ob 19.00 za + Marijo Štor

21. Nedelja med letom

Nedelja,            23. 8.

ob 8.00 za + Otija Jezovška

za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

20. Nedelja med letom

Nedelja,            16. 8.

ob 10.00 za + Martino Vrhovšek, starše Žnidarec in Vrhovšek

Helena (Alenka)

Torek, 18. 8.

ob 19.00 za + Danijelo Oberžan

D. Marija, kraljica

Sobota, 22. 8.

ob 9.00 za + Antona Godiclja

21. Nedelja med letom

Nedelja,            23. 8.

ob 10.00 za + Justino in Štefana Strašek

G. Gajšek bo maševal po vaših namenih ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Iz svetega pisma: Izpolnjuj, sin moj, zapoved svojega očeta, ne zametuj nauka svoje matere. Priklepaj ju vedno na svoje srce. (Prg 6, 20)

Za nasmeh: ZADNJI - »Kako je zdaj Francelj; daj mi povej, ali se boš poročil s Pepco?« – »Ja, seveda se bom, samo malo še moram počakati. Rekla je, da sem jaz zadnji, s katerim bi se poročila.«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 16. DO 23. AVGUSTA 2020 Zaradi novih okužb s Covid-19 je potrebno tudi v cerkvi obvezno nositi maske in si pri vstopu razkužiti roke, povsod, tudi zunaj, pa ohranjati primerno medsebojno razdaljo. Tudi pri prihajanju k obhajilu ohranjajmo razdaljo, prav tako pri odhodu iz cerkve. Za izhod odpremo tudi stranska vrata. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje v cerkvi, kot tudi povsod drugje. V ta namen škofje določajo, naj ob vstopu v cerkev verniki vržejo v škatlo pri vhodu listek s telefonsko številko (brez imena in priimka). Iz skupnega gospodinjstva je dovolj telefonska številka enega od družinskih članov. Te listke bomo hranili 30 dni za primer, če bi bil kdo okužen, da bi se lahko poiskali kontakti in omejili okužbe. Po 30 dneh bomo liste sežgali. Prosim, doma napišite na list telefonsko številko.

Prejšnjo nedeljo smo lepo obhajali »Lovrenško nedeljo«, farni praznik v župniji sv. Lovrenca. Lepo se zahvalim g. Miranu Sajovicu, ki je vodil slovesnost, g. Stanku Gajšku, ki redno lepo skrbi za to faro, vsem bogoslužnim sodelavcem, ključarjem, župnijskemu pevskemu zboru s Teharja, vsem gospodinjam, vsem, ki čistite in krasite v cerkvi in skrbite tudi za župnišče ter vsem, ki prihajate k sveti maši in molite tudi za župnijo in duhovnike.

Zakrament sv. zakona želita skleniti: ženin: Matej Štante, vodja razvoja, katoliške vere, samski, roj. 1991 v Celju, sin Mirana Štanteta in Zofije, roj. Tilinger, biva: Teharje 43, Teharje; 

nevesta: Anja Lipičnik, sociologinja, katoliške vere, samska, roj. 1994 v Celju, hči Željka Lipičnika in Natalije, roj. Šket, biva:Teharje 43, Teharje.

Včeraj smo obhajali slovesni in zapovedani praznik Vnebovzetja Božje matere Device Marije. Na prvi strani današnjega Utripa je še odmev na včerajšnji praznik. Danes pa nam evangeljski odlomek govori o veri tuje žene, ki se z velikim zaupanjem obrača k Jezusu, četudi se zaveda, da se ne more sklicevati ne na svoj rod, ne na svojo pripadnost, ampak le na predanost. In je uslišana.

Mt 15,21–28 TRDA VERA DOSEŽE TUDI MILOST

Prikličimo si pred oči podobo žene, ki jo srečamo v današnjem evangeliju. Ta poganska Feničanka se Jezusu približa s ponižno prošnjo: »Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo muči hudi duh.« Jezus, ki ga iz evangeljskih poročil poznamo kot dobrotnika vseh, ki so v stiskah in težavah, se do te žene obnaša prav strašno, neprijazno. Najprej se zanjo sploh ne zmeni, potem ji reče, da s pogani noče imeti opravka, višek zavračanja pa so njegove besede: »Ni lepo jemati kruha otrokom in ga metati psičkom.« Otroci so člani izvoljenega ljudstva, psički pa podoba poganov. Žene ta »rasistična« izjava ne odbije, Jezusa vseeno prosi za »drobtinice, ki padajo z mize«. Takšno vztrajno zaupanje Jezusa razoroži in vpričo apostolov, ki so se čudili njegovi dotedanji trdoti, jo pohvali: »O žena, kako velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« Razlagalci tega odlomka pripominjajo, da je Jezus s svojo navidezno grobostjo in neprijaznostjo preizkušal vero te uboge žene. Ni pa to zapisano zato, da bi tudi mi (tudi duhovniki) ravnali podobno v odnosu do ljudi, ki iščejo pomoč. Jezus je s svojimi Božjim pogledom videl ženi v srce in je dobro vedel, da je s takšnim ravnanjem ne bo odbil, vedel je, da je v njenem srcu tako močna ljubezen do bolne hčerke, da ji njene prošnje ne bo mogel odreči.

Zgodba je zapisana zlasti zato, da bi se ob tej ženi, ki Boga ni poznala, naučili trdne vere. Takšna vera je »slepa ljubezen«. Slepa, ker ne vidi nobenih ovir, slepa, ker vidi tudi v temi preizkušenj. Vera je »slepa ljubezen«, ker se da voditi Jezusu in sprejema njegov pogled na življenje. Ta pogled pa je jasnejši, višji. Komu se moram zahvaliti za ta pogled? Upam, da bo marsikdo lahko odgovoril: staršem, posebno materi.                                                                                                                                                                                  Po: S. Čuk, Misli srca

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: VI STE BOŽJI DAR.  Mladi tega sveta, ki je v krizi

78. Res je, da mogočni (bogati) namenjajo nekaj pomoči, a pogosto za visoko ceno. V mnogih revnih deželah je ekonomska pomoč nekaterih najbogatejših držav ali mednarodnih

organizacij vezana na sprejem zahodnih predlogov glede spolnosti, zakonske zveze, življenja ali družbene pravičnosti. Ta ideološka kolonizacija prizadene posebno mlade. Hkrati pa vidimo, kako jih določena propaganda navaja k nenehnemu nezadovoljstvu in s tem prispeva h kulturi odmetavanja, kjer mladi sami postanejo potrošno blago v slogu »porabi in zavrzi«.

 79. Sedanja kultura ponuja vzor osebe, ki je tesno povezan s podobo mladega. Lepega se počuti, kdor je navzven mladosten, kdor se odloča za posege, ki izbrišejo sledi časa. Mlada telesa so neprestano uporabljena v oglaševanju, ki služi prodaji. Vzor lepote je mladostnik, a  bodimo pozorni, saj vse to ni poveličevanje mladih, ampak pomeni samo to, da želijo odrasli ukrasti mladost zase, ne pa, da bi spoštovali mlade, jih ljubili in skrbeli zanje.

80. Nekateri mladi »čutijo družinske tradicije kot utesnjujoče in bežijo od njih, stran jih žene globalizirana kultura, ki jih včasih pušča brez oporne točke. V drugih delih sveta pa, nasprotno, med mladimi in odraslimi ne gre za resnični medgeneracijski spor, ampak za obojestransko odtujenost. Odrasli včasih niti ne poskusijo ali ne zmorejo prenesti na prej temeljnih bivanjskih vrednot ali pa sprejmejo mladostniške načine in s tem preobrnejo odnos med generacijami. Tako se rodi nevarnost, da odnos med mladimi in odraslimi ostane na čustveni ravni, brez vzgojne in kulturne razsežnosti.« Koliko škode naredi to mladim, čeprav nekateri tega ne opazijo! Mladi sami so nas opozorili, da to izredno otežuje prenos vere »v nekaterih deželah, kjer ni svobode izražanja in kjer se preprečuje sodelovanje v Cerkvi«.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 4. 10. 2020.

- Prvo sveto obhajilo: 11. 10. 2020.

 INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: avg.: Štore-Lipa; sept.: Bukovžlak; okt.: Pečovje

Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.