02.09.2018

Oznanila za 22. nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

22. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 2. 9.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Jožeta Arčana (20. obl.) in očeta Jožeta

Gregor Veliki

Poned., 3. 9.

ob 7.00 za srečno operacijo in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici: za + Markota Brečka

Rozalija Sicilijska

Torek, 4. 9.

ob 19.00 za + Ivano Žnidar

Mati Terezija, red.

Sreda, 5. 9.

ob 7.00 za + Ano in Stanislava Mulej

Zaharija, prerok

Četrtek, 6. 9.

ob 19.00 za + Angelo Šuster

* Gajšek v Kostrivnici: za + Nežo Košec

Regina, mučenka

 Petek, 7. 9.

ob 7.00 za + Dorčija Gajška

* Gajšek v Kostrivnici: za rajne

Marijino rojstvo - mali šmaren

Sobota, 8. 9.

ob 8.00 za dobrotnike cerkve

ob 19.00 za + Antona, Jožico in Blažija Žmaher

23. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 9. 9.

ob 8.00 za + Ljudmilo, 2 Jožeta in Staneta Jesenek

              ter Jelko Simončič

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

22. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 2. 9.

ob 10.00 za + Rajka Verbiča, starše Grčar in Verbič ter rodbino

Rozalija Sicilijska

Torek, 4. 9.

ob 18.00 za + Julijano Vrhovšek

Marijino rojstvo

Sobota, 8. 9.

ob 9.00 za + Marijo(obl.) in Stankota Klinar in sorod.

23. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 9. 9.

ob 10.00 za + Marijo in Ivana Štuklek

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, sredo, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Če želimo po stezi popolnosti hoditi, moramo z malim začeti, ne hrepeneti po čudežih velike svetosti, ampak se v vsakdanjih krepostih vaditi. Če hočeš v visok stolp priti, moraš od ene stopnice do druge stopati. Kdor naenkrat previsoko stopi, mu rado spodleti. Toliko majhnih priložnosti imamo: prestati kakšno zoprnost, požreti žal besedo, kakšno sitnost voljno potrpeti, nespamet bližnjemu ne zameriti. To so reči, ki jih vsakdo lahko stori.

bl. Anton Martin Slomšek

 

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 2. DO 9. 9. 2018

Lepo se zahvalim vsem, ki ste že darovali za obnovo strehe župnijske cerkve sv. Martina na Teharjah. Do sedaj smo v ta namen zbrali 29.570 €, kar je dobra tretjina. Bog povrni vsem dobrotnikom! Zato tudi v prihodnje prosimo za pomoč. Svoj dar lahko oddate osebno ali v cerkvi pri nabirki, lahko pa tudi nakažete na naslov: Župnija Teharje, Teharje 27, 3221 Teharje, TRR: SI 56 0483 5000 3167 980. Naše delo priporočam v molitev, da bi ga lahko dobro in brez nesreč izvedli. Za vsak dar bomo posameznikom ali firmam zelo hvaležni. Za velike dobrotnike pa bomo pripravili znak: zlata opeka - 1000 €, srebrna - 700 € in bronasta - 500 €.

Verouk: Začnemo novo šolsko in veroučno leto. Lepo vabim, da otroke v tem tednu vpišete k verouku. Na razpolago bom v župnijski pisarni na Teharjah vse dni od ponedeljka, 3., do petka, 7. septembra, od 1500 do 1830. To je pomembno uvodno srečanje staršev in otroka s katehetom, saj lahko ob tem izmenjamo nekaj informacij in izrazimo svoja pričakovanja. Na tem srečanju tudi  nabavite vse potrebne pripomočke za verouk: priročnik, delovni zvezek, liturgični (bogoslužni) zvezek. Če je le mogoče, naj pride k vpisu zraven tudi otrok. Tisti, ki so že hodili k verouku, naj prinesejo s seboj spričevala od lanskega leta. Lepo vabim, da začnemo novo veroučno leto s skupno mašo in blagoslovom torb ali peresnic v nedeljo,10. 9., ob 1000. V novo obdobje stopimo z veseljem, z novo zavzetostjo in z zaupanjem v božjo pomoč. Vse vernike pa lepo vabim, da molite za mladi rod, da bi napredovali v znanju in vrednotah in se obvarovali mnogih stranpoti, ki so v tem času še posebej nevarne. Molimo tudi za starše, učitelje in katehete, da bi bili v medsebojnem razumevanju in sodelovanju dobri vzgojitelji in vzorniki otrokom. Z rednimi srečanji pričnemo v ponedeljek, 10. 9., po spodnjem razporedu. V prvem tednu bomo imeli za otroke od 4. razreda naprej tudi spoved.

Predvideni urnik verouka:

1. razred: ponedeljek ob 1700          4. razred: torek ob 1600                7. razred: četrtek ob 1500

2. razred: ponedeljek ob 1600          5. razred: četrtek ob 1700               8. razred: torek ob 1500

3. razred: ponedeljek ob 1700          6. razred; četrtek ob 1600               9. razred: ponedeljek ob 1500

Mladi po osnovni šoli: zadnji petek v mesecu ob 19.30.                                                                                                    

Danes popoldne je škofijsko romanje bolnikov in invalidov v Brestanico. Vabim svojce, da omogočijo svojim starejšim in bolnim prevoz in pomoč. Ob 14.00 bo zbiranje, priložnost za spoved in rožni venec, ob 15.00 sv. maša in blagoslov bolnikov z Najsvetejšim.

Danes je tudi dobrodelna misijonska tombola v Solčavi: ob 10.00 v cerkvi sv. maša, ob 12.00 pa na prireditvenem prostoru tombola. Zbrana sredstva bodo namenili za misijon Toneta Kerina na Madagaskarju.

Naša velika skrb so tudi duhovni poklici. Že nekaj časa čutimo njihovo pomanjkanje, za prihodnost pa kaže še slabše. Duhovni poklic more zrasti in ostati le iz molitve. Zato lepo vabim vse na škofijski molitveni dan za duhovne poklice, ki bo 8. 9. v Petrovčah. Še posebej vabim mlade, ministrante in prihodnje birmance. Stiska duhovnih poklicev je priložnost, da se zavemo tudi odgovornosti župnij in posameznih kristjanov za duhovne poklice. Naša velika naloga je molitev in ustvarjanje zdravih pogojev za rast duhovnih poklicev po župnijah.

V Kompolah bodo večerne sv. maše že v mesecu septembru ob 18.00

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV

Voditi zaročence na poti priprave na zakon
205. Sinodalni očetje so na razne načine opozorili, da moramo mladim ljudem pomagati pri odkrivanju vrednot in bogastva zakona. Da bodo zakon razumeli in sprejeli kot privlačno popolno zvezo, ki povzdiguje in uresničuje družbeno razsežnost človekove eksistence, daje spolnosti vzvišen pomen in hkrati pospešuje to, kar je dobro za otroke, ter jim nudi najboljše okolje za njihovo zorenje in vzgojo.

206. »Večplastna družbena stvarnost in izzivi, s katerimi se morajo družine danes soočati, zahtevajo večjo zavzetost celotne krščanske skupnosti, da bi zaročence pripravili na zakon. V ta namen je treba spomniti na pomen kreposti. Med njimi je na prvem mestu čistost kot dragoceni pogoj za pristno rast v medosebni ljubezni. Z ozirom na to nujnost sinodalni očetje soglašajo v zahtevi, da se v pripravo na zakon močneje vključi celotna skupnost in zlasti podpre pričevanje družin samih. Nadalje naj bi bila priprava na zakon zakoreninjena v krščanskem uvajanju, pri katerem poudarjamo povezavo med zakonom in krstom ter drugimi zakramenti. Hkrati so poudarjali nujnost posebnih tečajev za neposredno pripravo na sklenitev zakona, ki naj omogoči pristno izkušnjo sodelovanja pri cerkvenem življenju in poglablja razne vidike družinskega življenja.«

OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Vpis k verouku: prvi teden v septembru od 15.00 do 18.30.

- Začetek verouka: z blagoslovom šolskih torb, v nedeljo, 9. 9. ob 10.00; med tednom po urniku.

- Slomškova nedelja v Vuzenici: 23. 9. ob 15.00.

- Zakonski jubilanti: 30. 9. ob 15.00.

- Srečanje mladih v Stični : 15. 9.