25.08.2018

Oznanila za 21. nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SV. MAŠE NA TEHARJAH 

21. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 26. 8.

ob 8.00 za + Karla Knafelca (12. obl.)

ob 10.00 za žive in rajne farane

Monika, mati

Poned., 27. 8.

ob 7.00 za + Nežo Košec

* Gajšek v Kostrivnici: za + Ano in Stanka Mulej

Avguštn, škof

Torek, 28. 8.

ob 19.00 za + Stanka Konušeka (30. dan)

Mučeništvo Janeza Krstnika

Sreda, 29. 8.

ob 7.00 za + Franca Kača

* Gajšek v Kostrivnici: za +

Felik (Srečko), muč.

Četrtek, 30. 8.

ob 19.00 za + Otija Jezovška

* Gajšek v Kostrivnici: za +

Pavlin, škof

 Petek, 31. 8.

ob 7.00 za + Zofijo Oberžan

* Gajšek v Kostrivnici: za rajne

Egidij, Tilen

Sobota, 1. 9.

ob 19.00 za + Marijo Petre

22. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 2. 9.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Jožeta Arčana (20. obl.) in očeta Jožeta

 SV. MAŠE NA TEHARJAH 

21. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 26. 8.

ob 10.00 za + Zdenko (obl.) in Avgusta Zorko

Mučeništvo Janeza Krstnika

Sreda, 29. 8.

v Št. Janžu ob 19.00 za zdravje in srečo v družini in rodbini

Egidij, Tilen

Sobota, 1. 9.

ob 9.00 za + Eriko Sivka, 30. dan

22. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 2. 9.

ob 10.00 za + Rajka Verbiča, starše Grčar in Verbič ter rodbino

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, sredo, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Svetejše od postave so cerkvene zapovedi. Bolj polni milosti so verski običaji, kot so bili prazniki stare zaveze. Kdor jih ne upošteva in jih lahkomiselno krši, ta težko greši in ni Marijin častilec, ker je ne posnema. In takih je veliko.

Cerkvena zapoved in težek greh je, če se vse nedelje in zapovedane praznike ne obišče cerkve. Koliko imenitnih ljudi mesece in leta ne vidi cerkve, čeprav imajo le nekaj korakov do nje! (A. Martin Slomšek)

  

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 26. 8. DO 2. 9. 2018

Za obnovo strehe župnijske cerkve sv. Martina na Teharjah smo že podpisali pogodbo. Z deli bomo začeli konec prihodnjega meseca. Lepo se zahvalim vsem, ki ste že kaj darovali za to veliko delo. Do sedaj imamo v ta namen zagotovljeno eno tretjino sredstev, to je 28.570 €. Bog povrni vsem dobrotnikom! Naše delo priporočam v molitev, da bi ga lahko dobro in brez nesreč izvedli. Strošek bo velik, a če solidarno dodamo po svojih možnostih dar za obnovo, bomo gotovo zmogli. Zato lepo prosimo, da po svojih močeh pomagate v tem velikem projektu. Svoj dar lahko oddate osebno ali v cerkvi pri nabirki, lahko pa tudi nakažete na naslov: Župnija Teharje, Teharje 27, 3221 Teharje, TRR: SI 56 0483 5000 3167 980. Zelo se bomo trudili, da bi uspeli zbrati potreben denar in delo opraviti še pred zimo. Za vsak dar bomo posameznikom ali firmam zelo hvaležni. Za velike dobrotnike pa bomo pripravili znak: zlata opeka - 1000 €, srebrna - 700 € in bronasta - 500 €.

Vpis k verouku: Prihodnji teden se začenja novo šolsko in veroučno leto. Lepo vabim, da otroke vpišete k verouku. Za župnijo Teharje in župnijo sv. Lovrenc bo potekal vpis, kot smo že navajeni, ves teden v popoldanskem času od 15.00 do 18.30. K vpisu novih veroučencev prinesite dokument o krstu za tiste, ki niso bili krščeni v župniji Teharje ali sv. Lovrenc, za višje pa spričevalo od lanskega leta. Tako se bomo lahko v miru srečali in dogovorili o letu, ki je pred nami in boste lahko tukaj nabavili potrebne pripomočke za verouk.

Letos mineva 160 let od Marijinih prikazovanj v Lurdu, v Franciji. Češčenje Marije in zaupanje v njeno priprošnjo se je po tem dogajanju še bolj razširilo tudi v druge dežele. Pri nas so v Brestanici zgradili veliko cerkev v čast Lurški Materi Božji. To je romarski kraj še zlasti v molitvi za zdravje. Vsako leto v septembru je škofijsko romanje bolnikov in invalidov v Brestanico. Letos bo v nedeljo, 2. 9.. Ob 14.00 bo zbiranje, priložnost za spoved, rožni venec, ob 15.00 sv. maša in blagoslov bolnikov z Najsvetejšim. Lepo vabljeni.

Dobrodelna misijonska tombola v Solčavi: v nedeljo, 2. 9. ob 10.00 v cerkvi sv. maša, ob 12.00 na prireditvenem prostoru tombola. Zbrana sredstva bodo namenili za misijon Toneta Kerina na Madagaskarju.

Lepo vabljeni tudi na škofijski molitveni dan za duhovne poklice, ki bo naslednjo soboto, 8. 9., v Petrovčah. Stiska duhovnih poklicev je priložnost, da se zavemo tudi odgovornosti župnij in posameznih kristjanov za duhovne poklice. Naša velika naloga je molitev in ustvarjanje zdravih pogojev za rast duhovnih poklicev po župnijah. Lepo vabim.

“Na Teološki fakulteti od 22. do 29. avgusta poteka zadnji prijavni rok za vpis v študijske programe prve stopnje in enoviti magistrski študij, ki je namenjen tudi duhovniškim kandidatom. Več informacij dobite na spletni strani Teološke fakultete in referatu v Ljubljani ali Mariboru.“

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV

201. »Zato se od vse Cerkve zahteva misijonarsko spreobrnjenje. Ne smemo obtičati pri oznanjevanju, ki ni povezano z stvarnimi problemi ljudi.«[ Družinska pastorala »mora omogočiti izkušnjo, da je evangelij družine odgovor na najgloblja pričakovanja človekove osebe: na človekovo dostojanstvo in njegovo polno uresničenje v medsebojnih odnosih, v občestvu in rodovitnosti. Ne gre le za to, da predstavimo navodila, ampak da ponudimo vrednote in tako odgovorimo na potrebo po njih, ki se danes kaže tudi v najbolj sekulariziranih deželah«.Prav tako »so poudarjali nujnost evangelizacije, ki jasno graja kulturne, družbene, politične n gospodarske dejavnike, kakor je nebrzdana logika (prostega) trga, ki ovira pristno družinsko življenje in vodi do diskriminacije, revščine, izključevanja in nasilja. Zato je treba razvijati pogovor in sodelovanje z družbenimi strukturami. Potrebno je spodbujati in podpirati tiste laike, ki se kot kristjani udejstvujejo na kulturnem in družbeno-političnem področju.«

202. »Najpomembnejšo vlogo v družinski pastorali ima župnija, ki je družina družin, v kateri se prispevki malih občestev, gibanj in cerkvenih združenj medsebojno usklajujejo.«[232] Poleg posebne pastorale, ki je usmerjena na družine, se nam kaže nujna potreba po »primernem izobraževanju duhovnikov, diakonov, katehistov, katehistinj in drugih sodelavcev v dušnem pastirstvu«. V odgovorih na vprašanja, ki so bila poslana po vsem svetu, je bilo poudarjeno, da posvečenim nosilcem služb navadno manjka ustrezna priprava, da bi znali ustrezno odgovoriti na najrazličnejše težave današnjih družin. V tem smislu je lahko koristna tudi izkušnja dolgega vzhodnega izročila poročenih duhovnikov.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

- Vpis k verouku: prvi teden v septembru.

- Začetek verouka: drugi teden v septembru.

- Slomškova nedelja v Vuzenici: 23. 9. ob 15.00.

- Zakonski jubilanti: 30. 9.