28.07.2018

Oznanila za 17. nedeljo med letom (2. Anina); za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

17. NEDELJA MED LETOM; 2. Anina

Nedelja, 29. 7.

ob 8.00 za + Ano Selič, starše Zajtl in Selič

pri sv. Ani ob 10.00 za žive in rajne farane;

     za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenika;

    za + Olgo Gradišnik; za + starše Gologranc

Peter Krizolog, škof

Poned., 30. 7.

ob 7.00 v zahvalo

* Gajšek v Kostrivnici: za + Viljema Planka

Ignacij Lojolski, duhovnik

Torek, 31. 7.

ob 19.00 za + Marijo Petre

Alfonz Ligvorij

Sreda, 1. 8.

7.00 za + Vinka Najdenika in Ano Ozis

* Gajšek v Kostrivnici: za + Štefana Pušnika

Štefan I., papež,

porcijunkula

Četrtek, 2. 8.

ob 19.00 za + Jožefo Leva

* Gajšek v Kostrivnici: za + Zofijo Oberžam

Lidija, svetopis. žena

 Petek, 3. 8.

ob 7.00 za + Ivana in Ivanko Bobnič

Janez Vianney, duh.

Sobota, 4. 8.

ob 7.00 za + Jožefa in Marijo Sivka

18. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 5. 8.

ob 8.00 za + Marijo Ostrožnik (8. obl.)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

17. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 29. 7.

ob 8.00 za + Anico Arzenšek

Ignacij Lojolski, duh.

Torek, 31. 7.

ob 19.00 + Justino Strašek

Janez Vianney, duh.

Sobota, 4. 8.

ob 9.00 za + Zvonka Markoviča (obl.), Katarino in Jožefa Vrečar

18. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 5. 8.

ob 8.00 za + Antona, Nežo in sorodnike Košec

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek in v sredo. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Človeško srce je le majhen del telesa, in vendar se nahaja v njem veliko kraljestvo. Za to kraljestvo človeškega srca se nenehno prepirata dva kralja ter se ga polaščata: Kristus Gospod in hudobni duh greha. Kateri kralj vlada v tvojem kraljestvu srca?

Anton Martin Slomšek, Kruh življenja

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 29. 7. DO 5.8. 2018 

 

Na Teharjah je stara navada, da se pri Sv. Ani v bogoslužju zbiramo dve nedelji: eno pred godom sv. Ane in Joahima, drugo pa po njem. Slednjo so še zlasti obhajali romarji, ki so prihajali od različnih strani celjske kotline. Dobro so čutili, da je družina velika vrednota, da jo je treba z osebne strani skrbno varovati in razvijati in da ni vse odvisno od nas. Zato so prihajali v to svetišče prosit zdravja, razumevanja in blagoslova za svojo družino. Ob vzoru staršev Device Marije in ob njeni mogočni priprošnji so lažje in bolj prav živeli. Danes, na drugo Anino nedeljo, prihajamo to prosit tudi mi: v hvaležnosti za družinsko življenje in v prošnji, da bi ga mogli kot starši ali stari starši, kot otroci ali drugi člani družin, prav ravnati in prinašati svoj delež v družino. Sv. mašo bo vodil murskosoboški škof dr. Peter Štumpf. Lepo vabljeni.

Prejšnjo nedeljo smo obhajali tudi tako imenovano »Krištofovo« nedeljo, se spominjali prometa in svoje odgovornosti v njem. Molili smo za srečo na naših poteh in blagoslavljali prometna sredstva. V zahvalo za srečno prevožene poti smo tudi letos zbirali dar za misijonska vozila (akcija MIVA). V župniji Teharje smo zbrali 493 € in v župniji sv. Lovrenc 226,25 €. Dar sem že odposlal na Misijonsko redišče v Ljubljani, od koder ga usmerijo k slovenskim misijonarjem, da preko ustreznih prometnih sredstev lažje pomagajo ljudem v tisti deželi.

Lepo se zahvalim vsem, ki ste že kaj darovali za obnovo strehe župnijske cerkve sv. Martina na Teharjah. Po domovih ne bomo zbirali sredstev, je pa seveda zelo potreben in dobrodošel vsak dar, saj moramo zbrati preko 80.000 €. Zato prosimo, da po svojih močeh pomagate v tem velikem projektu. Svoj dar lahko oddate osebno ali v cerkvi pri nabirki, lahko pa tudi nakažete na  naslov: Župnija Teharje, Teharje 27, 3221 Teharje, TRR: SI 56 0483 5000 3167 980. Zelo se bomo trudili, da bi uspeli zbrati potreben denar in delo opraviti še pred zimo. Za vsak dar bomo posameznikom ali firmam zelo hvaležni. Za velike dobrotnike pa bomo pripravili znak: zlata opeka - 1000 €, srebrna - 700 € in bronasta - 500 €.

Avgust je čas dopustov in romanj. Mnogi verniki radi poromate na Svetino, na Lovrenško nedeljo (ta bo 12. 8. v Kompolah), v razna Marijina romarska svetišča (Tinsko, Petrovče, Brezje, Šmarje, sv. Rok), zato bo na Teharjah v mesecu avgustu sv. maša samo ob 800, v Kompolah pa bo danes in tudi prihodnjo nedeljo sv. maša ob 800. Prihodnji konec tedna lepo vabijo k praznovanju Marije Snežne na Svetino. Sv. mašo v soboto, 4. 8., ob 19.30 vodi dr. Miran Sajovic, v nedeljo ob 10.30 pa škof dr. Stanislav Lipovšek.

Bratje kapucini lepo vabijo v četrtek v cerkev sv. Cecilije v Celje, kjer bo, kot vsako leto na praznik Marije Angelske, porcijunkula. Sv. maše bodo skozi ves dopoldan in zvečer ob 1800. Ob 800 bo maševal škof Lipovšek, ob 10.30 pa novomašnik g. Matic Lesjak. Ves čas bo tudi priložnost za spoved ter porcijunkulski odpustek.

Dom sv. Jožef Celje vabi na duhovno počitniške dneve za starejše, od 29. 7. do 2. 8. Več si oglejte na oglasni deski ali na www.jozef.si.

Umrl je Konušek Stanislav, nekdaj je bival Udarniška 2, Štore. Pogreb bo na Teharjah, v torek ob 14.30. Bog mu daj večni mir in pokoj.

 

LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

LJUBEZEN V ZAKONU: Starejši ljudje

191. »Ne zavrzi me na stare dni, ko mi pešajo moči, me ne zapusti!« (Ps 71,9). To je klic starega človeka, ki se boji, da bi ga zapustili in zaničevali. Prav tako, kakor nas Bog spodbuja, naj bomo njegovo orodje in prisluhnemo joku ubožcev, od nas tudi pričakuje, da slišimo krik starejših ljudi. S tem apelira na družine in skupnosti, kajti »Cerkev se ne more in ne sme sprijazniti z nepotrpežljivostjo in še posebno ne z ravnodušnostjo in preziranjem v odnosu do starih. Na novo moramo prebuditi kolektivno zavest hvaležnosti, priznavanja in sprejemanja, da bi se starejši človek počutil kot živ del svoje skupnosti. Starejši ljudje so moški in ženske, očetje in matere, ki so bili pred nami na naši poti, v naši hiši, v našem vsakdanjem boju za dostojno življenje.«. »Kako zelo bi [zato] rad imel Cerkev, ki nasproti kulture odrivanja starih kot nekoristen odpadek vzpostavlja kulturo, polno veselja, spričo objema med mladimi in starimi ljudmi!«

192. Sv. Janez Pavel II. nas je spodbudil, naj posvetimo pozornost mestu starejših v družini, kajti v nekaterih okoljih so »zaradi neurejenega industrijskega in gradbenega razvoja na nesprejemljiv način odrinile starejše ljudi na rob« in to še vedno počnejo. Starejši ljudje nam pomagajo, da se s tem ko pomagajo zapolniti prazne prostore v vzgoji« zavemo »povezanosti generacij«. Pogosto so stari starši tisti, ki zagotavljajo predajanje velikih vrednost na vnuke in veliko ljudi lahko ugotavlja, da se morajo prav starim staršem zahvaliti za svojo odločitev za krščansko življenje«. Njihove besede, njihova nežnost ali že sama njihova prisotnost pomagajo otrokom spoznati, da se zgodovina ne začenja z njimi, da so dediči dolge poti in da morajo nujno spoštovati preteklo. Kdor pretrga povezave z zgodovino, bo imel težave, ko bo želel vzpostaviti trajne odnose in bo moral priznati, da on sam ni gospodar resničnosti. Zaradi tega je »skrb za starejše ljudi znamenje, po katerem se razlikujejo civilizacije. Civilizacija, ki skrbi za stare ljudi in je v njej mesto za starejše ter spoštuje bistrino duha in modrost starih, bo napredovala.«

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

- V mesecu avgustu bo na Teharjah ob nedeljah sv. maša samo ob 8.00. –

V Kompolah bo prihodno nedeljo sv. maša ob 8.00.

 - Lovrenško nedeljo: 12. 8. bo vodil  dr. Miran Sajovic iz Rima. Prof. in dekan Salezijanske univerze v Rimu.