14.07.2018

Oznanila za 15. nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

15. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 15. 7.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Markota Brečko in Pavla Šuhel

Karmelska Mati B.

Poned., 16. 7.

ob 17.00 za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici: za + po namenih

Aleš, spokornik

Torek, 17. 7.

ob 19.00 za + Stankota in Tončko Jošt

Arnold, škof

Sreda, 18. 7.

ob 7.00 po namenu

* Gajšek v Kostrivnici: za + Franca Klinarja 

Arsenij veliki, škof

Četrtek, 19. 7.

ob 19.00 v zahvalo za zlatomašno slavje

za + Janeza Salobirja

Apolinarij, muč.

 Petek, 20. 7.

ob 7.00 za + Franca (20.obl.) in Jožefo Robnik

* Gajšek v Kostrivnici: za +

Lovrenc iz Brindisija, duhovnik

Sobota, 21. 7.

Pri sv. Ani ob 19.00 za + Marijo in Cirila Freitag in

                  hčerko Cvetko

16. NEDELJA MED LETOM; 1. Anina

Nedelja, 22. 7.

Krištofova

ob 8.00 za žive in rajne farane

pri sv. Ani ob 10.00 za + Antona in Marijo Hrovat in

            sorodnike;

          za + Anico Razboršek in Hermanove

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

15. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 15. 7.

ob 10.00 za + Stanislava Štarkel, Frančiško in Alojza Žohar

Aleš, spokornik

Torek, 17. 7.

ob 19.00 + Julijano Vrhovšek, osmina

Lovrenc iz Brindis.

Sobota, 21. 7.

ob 9.00  za + Dorčija Gajška

16. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 22. 7.

Krištofova

ob 10.00 za + Ano in Stanislava Mulej

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, v sredo in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Ljubiti pomeni izžarevati toplino, ne da bi drug drugega zadušili. Ljubiti pomeni biti ogenj, ne da bi drug drugega opekli. Ljubiti pomeni biti si blizu, ne da bi si drug drugega lastili. Ljubiti pomeni drug drugega občudovati, ne da bi se ga oklepali.                 (Phil Bosmans)

 

OSTALA OZNANILA ZA  TEDEN OD 15. DO 22. JULIJA 2018

V nedeljo smo obhajali v naši župniji 5. župnijski dan in zlato mašo g. Stanka Gajška, našega duhovnega pomočnika. Petdeset let njegove zveste duhovniške službe smo lepo praznovali z dejavnim sodelovanjem razširjenega pevskega zbora, ministrantov, bralcev, ključarjev, župnijskega sveta, bralcev, zakonske in molitvene skupine, animatorjev in ostalih sodelujočih. V hvaležnosti za (njegovo) duhovništvo in v molitvi za duhovne poklice ter prijetnem druženju smo preživeli lep dan z jubilantom in med seboj. Taka srečanja so zelo dobrodošla, saj je v tem času zagledanosti vase in v lastne potrebe nevarno, da postajamo osamljeni, da vidimo le potrebe in dejavnosti, pozabimo pa na človekovo dušo, na čas za Boga in na svoje bližnje. Župnijsko občestvo ni omejeno le na molitev in delo, ampak ga gradi tudi družabnost, jubileji, vesela srečanja. Hvala vsem, ki ste k temu prispevali z delom, s sodelovanjem v programu in svojo soudeležbo. Še zlasti spomnim na delo ključarjev pri organizaciji in izvedbi; gospodinj, ki so pripevale potico in pecivo, iz obeh župnij, g. Polaka in vseh drugih, ki ste prispevali vino...

V župnijski cerkvi sv. Lovrenca v Kompolah smo pretekli teden belili notranje dele, ki so bile že potrebne osvežitve. Vrednost del je bila preko 900 €. Lepo se zahvalim za pomoč pri pripravi, spremljanju in čiščenju po končanem delu. Bog povrni tudi vsem, ki ste to delo omogočili z denarnimi prispevki. V nadaljevanju bi radi še obnovili belež v župnišču, kjer že tudi dolgo to ni bilo narejeno.

Vzdrževanje cerkva je naša stalna skrb. Še zlasti moramo biti pozorni na strehe. Na župnijski cerkvi na Teharjah imamo težave, saj nam veter, ki je vsako leto hujši, večkrat odlomi kos kritine, včasih pa dvigne kar več eternitnih plošč. Zato moramo streho obnoviti, ker nam sicer lahko povzroči veliko škodo. Sanacije se bomo lotili že letos in zamenjali strešno kritino. To nam bo žal prineslo veliko stroškov. Predvidevamo, da bodo stroški znašali preko 80.000 €. Zelo se bomo trudili, da bi uspeli zbrati potreben denar in delo opraviti še pred zimo. V ta namen bodo šla vsa zbrana sredstva. Lepo prosimo za vašo denarno pomoč. Za vsak dar bomo posameznikom ali firmam zelo hvaležni. Za velike dobrotnike pa bomo pripravili znak: zlata opeka - 1000 €, srebrna - 700 € in bronasta - 500 €.

Pred nami so Anine nedelje. To je za župnijo Teharje še posebno lep čas, ko ob sv. Ani prirejamo in doživljamo lepa bogoslužja in srečanja z domačimi in romarji od drugod. Sv. maša bo pri sv. Ani že to soboto, nato v nedeljo in prihodnji teden. Lepo vas vabim. V nedeljo, 22. 7., bo naš gost p. Metod Benedik, prof. zgodovine na Teološki fakulteti in letošnji zlatomašnik. Kot običajno na to nedeljo, bo tudi procesija z Najsvetejšim.

V nedeljo je tudi »Krištofova« nedelja, ko se spominjamo prometa in odgovornosti v njem. V zahvalo za srečno prevožene poti darujemo dar za misijonska vozila (akcija MIVA) in tako pomagamo misijonarjem, da preko ustreznih prometnih sredstev lažje pomagajo ljudem v tisti deželi. Tudi letos priporočam to akcijo. Po prvi maši na Teharjah in po maši v Kompolah bo, kot običajno, blagoslov vozil. To je molitev, zahvala in prošnja, naj Bog vodi ravnanje nas in drugih v prometu, da ne bi povzročili ali da ne bi bili deležni nesreč.

Naj vaju vajina skupna pot vodi v vedno globljo ljubezen, radoživost in širino.

Naj bo vajina ljubezen blagoslovljena in rodovitna za vaju ter vajine otroke. Postajajta drug drugemu blagoslov in skupaj postajajta blagoslov za druge. Vajina zakonska zveza naj ne povezuje le vaju, temveč naj poveže tudi druge ljudi in jim podarja upanje, da ljubezen lahko dandanes še osrečuje ljudi.

Anselm Grün

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

LJUBEZEN V ZAKONU: Spoznavanje telesa

185. V tej zvezi je primerno, da resno vzamemo v pretres svetopisemsko besedilo, ki ga navadno razlagajo ločeno od sobesedila ali zelo na splošno. Tako lahko spregledamo njegov najbolj neposreden smisel, ki ima poudarjeno družbeni značaj. Gre za Prvo pismo Korinčanom 11,17-34, kjer sv. Pavel obravnava sramoten položaj v občestvu. Nekateri premožni ljudje so tam radi diskriminirali uboge in to se je dogajalo celo pri agape, ki so jo imeli skupaj z evharističnim slavjem. Medtem ko so bogati uživali svoje jedi, so ubogi gledali in trpeli lakoto: »… in eden gladuje, drug pa se opija. Ali mar hočete zaničevati božjo cerkev in sramotiti one, ki nimajo?« (v. 21-22).

186. Evharistija zahteva včlenitev v eno samo telo Cerkve. Kdor pristopa h Kristusovemu telesu in krvi, ne more istočasno žaliti tega istega telesa s tem, da med njegovimi udi vzpostavlja sramotno ločitev in diskriminacijo. Dejansko gre za to, da »razlikujemo« Gospodovo telo, ga priznavamo z vero in ljubeznijo tako v zakramentalnih znamenjih kot tudi v občestvu; sicer si s tem, ko jemo in pijemo, nakopavamo sodbo (prim. v. 29). To svetopisemsko besedilo je resno svarilo družinam, ki se umikajo v udobje in se zapirajo vase, še prav posebno pa za tiste, ki spričo trpljenja ubogih in najbolj pomoči potrebnih ostajajo ravnodušne. Tako evharistija postaja za vsakega stalen klic, da »vsak sebe presodi« (v. 28) glede tega, kako bi stene svoje družine naredil propustne za širšo skupnost in delil s tistimi, ki so izključeni iz družbe, potem pa v resnici prejemal zakrament evharistične ljubezni, ki nas spreminja v eno telo. Ne smemo pozabiti, da »[ima] ‚mistika‘ zakramenta družbeni značaj«. Kadar tisti, ki hodijo k obhajilu, zavračajo spodbudo k zavzemanju za uboge in trpeče, ali odobravajo različne oblike ločevanja, zaničevanja in krivice, nevredno prejemajo evharistijo. Nasprotno pa družine, ki se hranijo z evharistijo s primernim razpoloženjem, krepijo svojo željo po bratstvu, svojo družbeno občutljivost in svoje zavzemanje za ljudi v stiski.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

· Anine nedelje: 22. 7. - zlatomašnik g. dr. Metod Benedik; god sv. Ane, 26. 7., ob 10.00 - novomašnik g. Matic Lesjak; 29. 7. - murskosoboški škof dr. Peter Štumpf.

·  Lovrenška nedelja: 12. 8. 2018.