30.06.2018

Osnovne informacije

Dobrodošli na internetnih straneh župnije Teharje in župnije sv. Lovrenc nad Štorami.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: v bolnišnici se obrnite na bolniškega duhovnika, to je sedaj g. Vlado Bizant,  (tel. 041 282 908) ali na domačega župnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Oglasite se v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Pečovje; maj: Slance, Sp. Vrhe, junij Teharje, julij Štore-Lipa.

Kompole: april: Prožinska vas, Straža; maj: Šentjanž; junij: Ogorevc; julij: Draga-Moste.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; odgovarja Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si