14.04.2018

Duhovna misel za 3.Veliko nočno nedeljo

folder

3. VELIKONOČNA NEDELJA + 15. april + XXII. 16/2018

Božja beseda: 1. ber.: Apd 3, 13-15; 2. ber.: 1Jn 2, 1-5; evangelij: Lk 24, 35-48

Lk 24,35–48

TUDI TI PRIPOVEDUJ

Ker je Jezus vnel srci učencev iz Emavsa, sta še tisto uro odšla svojim prijateljem povedat, kaj sta slišala in videla. Svojega navdušenja nista mogla ohraniti samo zase. Ko sta pozno zvečer prispela v Jeruzalem, sta našla še zbrane enajstere in druge učence. Pripovedovali so si, kaj so doživeli; in njihova pripoved je postala izpoved. Samo videti ne zadošča – treba je tudi dojeti, kaj vidiš. Potem se lahko vstajenje zgodi pri vsakem izmed nas. Ko so si učenci medsebojno pripovedovali, kaj so doživeli, je Vstali stopil mednje in jim je zaželel mir.

Pričevalska skupnost učencev je lepa podoba za Cerkev: to je skupnost ljudi, ki si pripovedujemo in pričujemo, kaj smo doživeli, kaj smo videli in spoznali.  Eni pripovedujejo o osebnih izkušnjah, drugi se sklicujejo na izkušnje tretjih – kakor učenci v Jeruzalemu. Na svoji poti doživljamo vsi osebne izkušnje; če nam te odprejo oči in nam zagori srce, se srečamo z Vstalim. Za evangelista Luka se vstajenje zgodi takrat, ko se nekaj najgloblje dotakne našega srca, ali kakor je rekel Paul Tilich, kjer nas nekaj »resnično zadene«. To so vsakdanje izkušnje: pogovori, srečanja, pričevanja, kosila, sprehodi, skupno bivanje in evharistija.

Veliko se pogovarjamo in se srečujemo z ljudmi. Toda pogovor ostaja pogosto le klepet in naše srečanje le bežen kontakt z ljudmi. Kjer se resnično razvije pogovor, kjer pričujemo in drug drugemu odpiramo oči, kjer ob pogovoru začne goreti srce – tu se zgodi vstajenje, tu srečamo tudi Vstalega v podobi enega od svojih sogovornikov.

Če ljudje pošteno in obenem spoštljivo in z občutkom pričujejo o tem, kar so doživeli na svoj poti in kako to sami razumejo in si razlagajo, je med njimi prisoten sam Vstali. Njihov pogovor postane izkušnja vstajenja. Dotikamo se bistva, nastane vzdušje, v katerem se začuti prisotnost Boga.

In ti? Kaj bi rad pripovedoval/a ljudem, ki so ti ljubi? Vstajenje bi zate pomenilo, da slediš temu notranjemu impulzu, ki te sili, da bi z drugimi govoril. Ko se boš opogumil/a in povedal/a to, kar ti že dolgo leži na srcu, boš spoznal/a, kako nastane nov odnos, kako se lahko srca vnamejo in kako v tebi govori sam Vstali.

Anselm Grün, Izkusimo velikonočno veselje