24.03.2018

Oznanila za Cvetno nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

 SVETE  MAŠE NA TEHARJAH

CVETNA

NEDELJA

 Nedelja, 25. 3. 2018

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Rodbino Zimšek, Marico in Ernest Pecl

Evgenija, mučenka

Poned., 26. 3.

ob 7.00 za + Ivana (osmina) in Marijo Regoršek

Peregrin, redovnik

Torek, 27. 3.

ob 19.00 za + Ivana in Silvo Rutar

Milada Praška, dev.

Sreda, 28. 3.  

ob 7.00 na čast sv. Ani za zdravje

VELIKI ČETRTEK

Četrtek, 29. 3.

ob 19.00 za + Ivana Korena; duhovne poklice

VELIKI PETEK +++

 Petek, 30. 3.

ob 1830 križev pot, ob 1900 obredi velikega petka

VELIKA SOBOTA

Sobota, 31. 3.

ob 700 blagoslov ognja - obisk Najsvetejšega

od 1100 do 1700 blagoslovi velikonočnih jedil

                                              (- razpored je 2. strani)

ob 2000 za + Franca Kača; za + Ivana Hrastnika

VELIKA NOČ

JEZUSOVEGA VSTAJENJA

 Nedelja, 1. 4. 2018

ob 630 procesija, sv. maša za farane; za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenika

ob 10.00 za + Nežo Polajžar

  SVETE  MAŠE V KOMPOLAH

CVETNA

NEDELJA

 Nedelja,

25. 3. 2018

ob 10.00 za + Dorčija Gajška

Klavdija, mučenka

Torek, 27. 3.

ob 19.00 za + Stanka Kovača

VELIKI ČETRTEK

Četrtek, 29. 3.

ob 19.00 za + Poldija Bukovška

VELIKI PETEK +++

 Petek, 30. 3.

ob 1830 križev pot, ob 1900 obredi velikega petka

VELIKA SOBOTA

Sobota, 31. 3.

ob 700 blagoslov ognja - obisk Najsvetejšega

od 1300 do 1600 blagoslovi jedil - razpored na 2.strani

ob 19.00 za + Marka Brečko (30.dan)

VELIKA NOČ JEZUSOVEGA VSTAJENJA

 Nedelja,

1. 4. 2018

ob 7.00 procesija, sv. maša za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Tomaža Kobala, starše Kobal in Ferenčak

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00: v ponedeljek, 26. 3., za + Antona in Anico Mihelčič; in v petek, 28. 3., za + Zofijo Oberžan.

 

V tem tednu bo še priložnost, da opravite velikonočno spoved. Na Teharjah bo priložnost tudi danes med 1. mašo.

Za praznike bi rad obiskal bolnike in jim prinesel sveto obhajilo. Žal so le redki naročili obisk bolnikov. Lepo prosim, omogočite jim, saj je za vernega človeka zakrament največja dobrina, saj po njem prihaja Bog v pomoč. Duhovnikov obisk pri bolniku se ne plačuje!

V tem tednu še lahko napišete in pošljete voščilnice za praznike svojim sorodnikom, znancem ali prijateljem. Zelo lepe voščilnice so ročno izdelale naše sodelavke Karitas. Lahko jih dobite skupaj s kuvertami zadaj v cerkvi, dar za njih pa je namenjen ljudem v stiski.

V sredo vas lepo vabim k čiščenju cerkve in okolice na Teharjah. S sodelovanjem pri čiščenju in krašenju izražamo tudi svojo ljubezen do  cerkve in župnije in skrbimo za naše svetišče. Lepo prosim za redno in priložnostno sodelovanje pri čiščenju cerkve in okolice. Začnemo ob 1500.

Na veliki četrtek je krizmena maša v celjski stolnici ob 900. Pri njej duhovniki obnovimo svoje obljube, škof pa blagoslovi olje za sv. krst in bolniško maziljenje ter posveti olje za birmo. To je zelo lepo bogoslužje in zato vabim tudi vas, da se nam pridružite.

Veliki četrtek, petek in soboto imenujemo tudi sveto tridnevje. To so najpomembnejši dnevi naše vere. Lepo, res lepo vas vabim, da se jih v čim večjem številu udeležite! Vzemite si čas za te svete dni. Še posebej lepo vabim vse veroučence. Vsaj enkrat mora biti pri večernem bogoslužju navzoč vsak od njih, lepo pa vabim večkrat. Prvoobhajanci bodo sodelovali v četrtek zvečer na Teharjah, birmanci v petek in soboto. Prosim starše, da pridejo z njimi.

Člane in članice Župnijskega sveta župnije sv. Lovrenc lepo vabim na sejo v torek ob 20.00.

Ministranti sodelujejo vse dni tridnevja; k obredom pridejo eno uro pred začetkom, na vaje.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL je del obhajanja velikonočnega praznovanja ne samo v cerkvi, ampak tudi v družinah. Izbrana jedila prinašamo pred mrtvega Zveličarja, da bi nas po molitvi in blagoslovu spominjala na Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Zato je najprimernejši prostor za blagoslov velikonočnih jedil gotovo v župnijski cerkvi ob božjem grobu, kjer je mir; kjer je izpostavljeno Najsvetejše in lahko med obredom sedimo. Na Teharjah bo v cerkvi v tem času priložnost za spoved, ker bo doma naš rojak, duhovnik dr. Miran Sajovic. Lepo vas torej vabim k blagoslovu v cerkev. Bo pa tudi blagoslov na običajnih mestih. V slučaju dežja bo blagoslov samo v cerkvah (Teharje, sv. Ane, Kompole, Šentjanž ), ob vseh ostalih zapisanih urah pa v župnijski cerkvi na Teharjah in v Kompolah. Razpored blagoslovov jedil:

 

V župniji Teharje

V župniji sv. Lovrenc

11.00 v župnijski cerkvi

15..30 v Osenci

13.00 Butejeva kapela, Prožinska vas

12.00 v Slancah, Sajovičeva kapela

16.00 na Pečovju

14.30 v podružni cerkvi sv. Janeza

13.00 v cerkvi svete Ane

17.00 na Lipi

16.00 župnijska cerkev v Kompolah

14.00 v župnijski cerkvi

obisk božjega groba: 18.00 – 20.00, cerkev

 do 19.00 obisk božjega groba v    

cerkvi

 

20.00 velikonočna vigilija

     19.00 velikonočna vigilija

 

VELIKI ČETRTEK - SPOMIN ZADNJE VEČERJE: Obudimo spomin na zadnjo večerjo, Jezusovo zapoved ljubezni, postavitev evharistije in duhovništva, se zahvalimo za dar svete maše in duhovništva, molimo za duhovne poklice in obnovimo svojo povezanost v župniji.

VELIKI PETEK - SPOMIN TRPLJENJA IN SMRTI: Ta dan je strogi post, ne obhajamo sv. maše, v obredih je žalost. Poslušamo pasijon - zapis Gospodovega trpljenja, častimo križ, izrekamo Gospodu svoje prošnje za različne ljudi in skupnosti, in častimo Kristusa v božjem grobu.  

VELIKA SOBOTA - JEZUS POČIVA V GROBU: Dan začnemo z blagoslovom ognja ob božjem grobu (ob 700) in ogenj od tam nesemo domov. Božjo ljubezen želimo prinesti v svoj dom. Obredi velike sobote so zelo lepi. Začnemo v temi, nato sveče. Ob božji besedi sledimo odrešenjski zgodovini in se tudi sami vključujemo vanjo. Znova se oglasijo zvonovi in verni slavimo Kristusovo zmago nad smrtjo.

VELIKA NOČ - GOSPODOVO VSTAJENJE: Procesija: vstalega Zveličarja ponesemo iz cerkve v kraj in župnijo, nato pa v slovesni sv. maši praznujemo Kristusovo vstajenje.  V družini se zberemo k velikonočnemu zajtrku, kjer zaužijemo blagoslovljena jedila, ki nas spominjajo na Gospodovo vstajenje.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

· Cvetna nedelja: 25. 3. 2018, blagoslov zelenja ob 10.00.

· Velika noč: 1. 4. 2018, procesija na Teharjah ob 6.30, v Kompolah ob 7.00..

· Maša pri sv. Ani - na velikonočni ponedeljek, 2. 4., ob 10.00.

· Obletnica krstov - srečanje mladih družin: 8. 4.

· Recital o bl. Alojziju Grozdetu: 22. 4. pri maši ob 10.00.

· Prvo obhajilo: 20. 5. 2018.

· Počitniški oratorij: 3. do 6. 7.

· Romanje v Lurd: 8. - 12. 10.2018.