03.03.2018

Oznanila za 3. postno nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

 

 
   

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

3. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja, 4. 3. 2018

ob 8.00 za + starše Polak in Dobrotinšek

ob 10.00 za žive in rajne farane

Hadrijan, mučenec

Poned., 5. 3.

ob 7.00 za + Ivana Štukleka

Fridolin, opat

Torek, 6. 3.

ob 18.30 za + Albina Škorjanca, osmina

Perpetua in Felicita

Sreda, 7. 3.  

ob 7.00 za + Ivana in Ivanko Bobnič

Janez od Boga

Četrtek, 8. 3.

ob 18.00 pevski nastop mladih za žene (in može)

Frančiška Rimska

+ Petek, 9. 3.

ob 7.00 križev pot; maša za + Sonjo Reberšak

40 mučencev

Sobota, 10. 3.

ob 18.00 za + Franca Kača

4. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja, 11. 3. 2018

ob 8.00 za + Ljudmilo, 2 Jožeta in Staneta Jesenek

             ter Jelko Simončič

ob 10.00  za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

3. POSTNA                 NEDELJA

 Nedelja,

4. 3. 2018

ob 10.00 za + Lešek Antona (obl.)

Fridolin, opat

Torek, 6. 3.

ob 18.00 za + Zofijo, Antona in Natašo Oberžan

40 mučencev

Sobota, 10. 3.

ob 9.00 za + Ivana Kajba (obl.), starše Kajba in

             Zagajšek

4. POSTNA                 NEDELJA

 Nedelja,

11. 3. 2018

ob 10.00 za + Ano Ojsteršek (obl.)

                           in Antona Ojsteršek  

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00: v ponedeljek, 5. 2., za + po molitvenih spominih; v četrtek, 8. 3., za + Anico Arzenšek; in v petek, 9. 3., za zdravje v družini.

Pogrebi prejšnji teden: na Teharjah: Albin Škorjanc, 51-letni s Teharske ceste. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Jezus Kristus ne prihaja k zakoncema samo tedaj, ko o njem govorita ali molita, ampak tudi takrat, ko se pogovarjata med seboj o vseh stvareh svojega skupnega življenja, celo tedaj, ko se prepirata.

Prihaja tudi tedaj, ko se nežno stiskata, poljubljata, ljubkujeta, imata spolne odnose.

Gospod Bog je med njima po sklenjenem zakramentu vselej navzoč. Tega bi se morali vsi zakonci vsak trenutek zavedati.                                                                                                      Po: K. Knotzu

 

OZNANILA  ZA TEDEN OD 4. DO 11. 3. 2018

Bližamo se že sredini postnega časa. Kako je z našo postno držo? Smo že kaj dobrega storili in se odpovedali kakšni razvadi, slabi volji, slabi besedi ali dejanju? Post ne pomeni, da se z žalostnim obrazom žrtvujemo in sami sebe trpinčimo, da bi prišli v nebesa. Postiti se torej sploh ni nekaj negativnega, ampak je pozitiven postopek. Post je proces osvoboditve, proces nadaljnjega človeškega razvoja, veselja do življenja. Postiti se, pomeni -učiti se, biti z malim zadovoljen; se upreti potrošništvu in se z nasmehom posloviti od vsega odvečnega.

Pri tem nam lahko pomagajo tudi razne postne akcije: 40 dni brez alkohola; 40 ur brez telefona (-vsak dan v postu za eno uro svojega prostega časa od 1900 do 2000 izklopiti telefon in čas porabiti za lepe odnose): z malimi koraki, kot so pogovor, sprehod, branje knjige ali druženje s prijatelji se trudimo delati velike spremembe v svojem življenju; 4 minute na dan porabi za molitev… Prav je, da si izberemo vsaj eno akcijo izmed predlaganih, ali po svoji presoji.

Tudi otroke vabim k postni akciji. Ta teden je predlog: prijaznosti nasmeha: otroci: nasmehni se ljudem, ki jih srečaš!; mladi: nasmehni se svojim staršem, zelo jih boš razveselil! odrasli: nasmehni se svoji ženi ali možu ali drugim v družini.

Svetopisemska skupina ima srečanje v torek po maši; zakonska skupina pa v torek ob 20.00.

Člane in članice Župnijskega pastoralnega sveta župnije Teharje lepo vabim na sejo v sredo, 7. 3., ob 18.00. Govorili bomo o pastoralnem dogajanju v postu in o pripravi na veliko noč.

V četrtek ob 18.00 bo v cerkvi na Teharjah cerkvi odmevala lepa zborovska pesem ob prazniku žena. Prisluhnili bomo lahko predtekmovalnemu koncertu Mešanega mladinskega pevskega zbora Šolskega centra Celje pod vodstvom Andreje Ocvirk, dekliškega pevskega zbora Gimnazije Celje-Center pod vodstvom Davida Preložnika in fantovske vokalne skupine FaVoZa pod vodstvom Gregorja Deleje. Lepo vabljeni, da pridete poslušat, tako ženske kot moški.

Ta teden ministrira: Niko Burger.

Poznam ljudi, ki imajo vedno smehljaj na ustnicah, ki širijo okrog sebe vedrino, ki prav malo razkazujejo breme, ki ga nosijo, ki se pogumno spoprijemajo s preizkušnjami. To je krščanska svetost, ki odkupuje mnoga življenja in pridobiva nešteto spreobrnjenj.

(Carlo Maria Martini)

Vsak od nas si želi nekoč postati velik. Na kakšen način, je večini prikrito. Rad bi vam odkril pot, ki jo le malokdo pozna. Prva šola prave duhovne veličine je  namreč tiha samota!

Ljuba tišina je mati velikih najresnejših razmišljanj. Njeno sveto domovanje je tiha samota, tam, kjer posvetni vrvež utihne, tam, kjer človeško srce svobodno bije brez vezi čutne omame, tam se dvigne duh nad čas in njegova znamenja. Samo tako je mogoče z vprašujočim pogledom brezstrastno presoditi ničevost vsega človeškega početja: zaničevati laž in pregreho ter se učiti najvišje spoštovati resnico in krepost. Nepristranskemu vsevidnemu očesu se odkrije ničevost vsega minljivega, samo k večnosti so obrnjene tihe želje, človeška duša, dovzetna za usodo sveta, hrepeni samo po tem, kar je zgoraj.

Noben trenutek ni primernejši za odkrivanje trenutkov tišine, kot prav postni čas, dnevi odmaknjenosti, odrekanja in pobožnega razmišljanja. Zato se v tem postnem času povzdignimo nad vsakdanji vrvež, nad predsodke dneva, nad meje časa, da bi motrili bogato vsebino znamenj, jih prepoznali in raziskali in po tem urejali svoje vedenje, ki naj bo naravnano na skrivnost velike noči.

Povzeto po: Anton Martin Slomšek, Znamenja časa

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

LJUBEZEN V ZAKONU:  Ljubezen, ki se razodeva in raste - Svet čustev

145. Doživeti neko čustvo sámo po sebi ni nekaj moralno dobrega ali slabega. To, da si človek česa zaželi ali da ima do česa odpor, ni grešno ne graje vredno. Dobro ali slabo je dejanje, ki ga kdo uresniči, ko ga strast k temu spodbuja ali pri tem spremlja. Toda če čustva pospešujemo in iščemo ter zaradi njih zagrešimo slaba dejanja, je slábo v odločitvi, da jih gojimo, in v slabih dejanjih, ki jim sledimo. Tako tudi to, da mi je kdo všeč, ni sámo po sebi nekaj dobrega. Če s tem težim k temu, da ta oseba postane moj suženj, je to moje čustvo v službi sebičnosti. Misliti, da smo dobri samo zato, ker to »čutimo«, je huda prevara. Obstajajo ljudje, ki se čutijo sposobne velike ljubezni samo zato, ker imajo močno željo po naklonjenosti, a se ne znajo boriti za srečo drugih in živijo zaprti v svoje lastne želje. V tem primeru čustva odvračajo od velikih vrednot in skrivajo egocentrizem, ki onemogoča negovati zdravo in srečno življenje v družini.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

 · Priprava novih ministrantov - v postnem času: ob ponedeljkih ob 18.00.

· Duhovne vaje za otroke 5. in 6. razreda od 16. do 18. 3. 2018.

· Duhovne vaje za zakonce od 9. do 11. 3. 2018.

· Križev pot za žrtve Teharskega taborišča - od grobišča Bukovžlak do cerkve sv. Ane, na tiho nedeljo, 18. 3., ob 15.00.

· Seja Župnijskega pastoralnega sveta: sreda, 7. 3., ob 18.00.

· Materinski dan: sobota, 24. 3. 2018.

· Cvetna nedelja: 25. 3. 2018.

· Velika noč: 1. 4. 2018.