10.02.2018

Oznanila za 6. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

 

 
   

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

6. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

11. 2. 2018

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Ivana Zeme in starše, brata Martina,

               Alojza Romiha in starše

Evlalija, mučenka

Poned., 12. 2.

ob 7.00 za + Janeza Salobirja

Jordan Saški, redovnik

Torek, 13. 2.

- pust

ob 18.30 za + Renato Perpar

Valentin, Zdravko

Sreda, 14. 2. pepelnica +++

ob 8.00 za Janka Koštomaja

ob 18.30 za + Franca Kača

Klavij, redovnik

Četrtek, 15. 2.

ob 18.30 za + Pavla Šuhla (3. obl.) in družino Šuhel

Juljana Koprska, mučenka

Petek, 16. 2. +

ob 7.00  križev pot; maša za + Marijo Kočevar

Silvin, škof

Sobota, 17. 2.

ob 18.00 za + Štefana Pušnika, osmina

1. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

18. 2. 2018

ob 8.00 za + starše Tamše in Slavico Rener

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

6. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

11. 2. 2018

ob 10.00 za + Ivana Romiha, Jožeta Ravnaka in

     Štefana Novaka

Jordan Saški, redovnik

Torek, 13. 2.

- pust

ob 18.00 za + Sonjo Reberšak (30. dan)

Valentin, Zdravko

Sreda, 14. 2. pepelnica +++

ob 18.00 za + Jožefa Tovornika

Silvin, škof

Sobota, 17. 2.

ob 9.00 za + Janka Krobata (obl.), Jožeta in Pepčija

          Resnik

1. POSTNA                 NEDELJA

 Nedelja,

18. 2. 2018

ob 10.00 za + Katarino Verhovšek in Bojana

          Leskovška

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00: v četrtek, 15. 2., za + Stanislava in Ano Mulej; in v petek, 9. 2., za + Vido Majoranc.

Umrl je Anton Kapel, 74-letni iz Šentjanža. Pogreb je danes ob 11.30 v Kompolah. Bog mu daj večni mir!

 

OZNANILA ZA TEDEN OD 11. DO 18. FEBRUARJA 2018

Hvala vsem, ki ste prišli molit na dan celodnevnega češčenja Najsvetejšega zakramenta. Z molitvijo smo klicali božji blagoslov nase in na druge. To je veliko in odgovorno poslanstvo. Ko je v nas in okrog nas toliko slabosti in nepravilnosti, lahko z molitvijo delamo dobro.

V počastitev slovenskega kulturnega praznika bosta Ljubiteljsko gledališče Teharje in Vokalna skupine Grmada pripravila recital z naslovom TRUBAR IN NJEGOVI v dvorani KS Teharje, danes, 11. februarja 2018, ob 18. uri. Lepo vabljeni.

Danes je pustna nedelja, v torek pust. V tem tednu čas spremeni iz pusta v post. Le malo v črki iz u v o, veliko pa v vzdušju in kristjanovem življenju. V sredo torej začnemo nov čas v duhovnem in verskem pomenu. Od muslimanskih vernikov se lahko učimo, kaj pomeni post, odpoved hrani in premagovanje. Njim to pomeni zelo veliko. Mi smo kar zanemarili post.

Postni čas ni lepotna oblika hujšanja, ne poceni izgovor: bom v postu ob petkih jedel ribe, saj jih imam rad. Je pomemben čas, ko se bolj trudimo, da bi se hrani, alkoholu, kajenju in drugim razvadam odpovedali, bolj pa obvladovali svoja grešna nagnjenja: napuh, lakomnost,  nečistost, nevoščljivost, požrešnost, jezo, lenobo...in da bi kaj več dobrega storili - z besedo in dejanjem, z miloščino in molitvijo. Post je resnično pomemben čas naše verske poglobitve, duhovnega presojanja medčloveških odnosov in truda za večjo socialno pravičnost. Začne pa se - ne na sosedovem pragu, ne na tovarniškem dvorišču ali v pisarnah menedžerjev, ampak v srcu vsakega od nas, v naši družini, med mojimi sodelavci… Široko so nam odprta vrata v možnost spreobrnitve. Dobro vemo, kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi bilo stanje boljše, vemo, kaj pričakuje od nas Bog in kaj drugi ljudje. Veliko težje nam je tako tudi storiti. V tem času se bolj trudimo, da bi spreminjali sebe, potem bomo tudi druge okrog nas.

Postni čas nas vabi v ponotranjenost in prečiščevanje lastne duše. Pa tudi k urejanju odnosov in namenov. Z apostolom Pavlom bi  smeli reči: »Ob času milosti sem te uslišal in na dan rešitve sem ti pomagal. Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve« (2Kor  6,2).

Molitev za duhovne poklice poteka vsako 3. nedeljo v tednu v Marijini cerkvi v Celju in jo pripravlja ena od dekanij. Tokrat je na vrsti dekanija Celje. Lepo vas vabim, da se je udeležite: ob 15.00 je molitvena ura, ob 16.00 pa sveta maša.

Postna postava: Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini, post in zdržek odpadeta.

Minljive posode smo, Gospod, iz prsti si nas zgnetel, v prah in pepel se bomo povrnili.  S postom ti želimo služiti, darežljivost svojih rok ti ponujamo. Ne maraš čemernih obrazov, ne sprejemaš našega hvalisanja. Za jasen pogled in čisto dušo nas prosiš. Skrivno dobroto boš obilno poplačal.

Tvoji smo, gneti svojo ilovico in nam izoblikuj čuteče srce.

Z oljčnim pepelom zaznamovani se ti zahvaljujemo za življenje pa tudi za smrt.  Položila nas bo tebi v naročje.                                                                                                                 

                                                                                                                                  Berta Golob

Ta teden ministrira: Jan Videtič-Perčič.

 

 RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

LJUBEZEN V ZAKONU:  Ljubezen, ki se razodeva in raste - Dialog

140. Potrebne so kretnje pozornosti do drugega in znamenja naklonjenosti. Ljubezen premaguje najhujše prepreke. Ko koga ljubimo ali ko čutimo, da nas on ljubi, nam uspe bolje razumeti, kaj želi drugi izraziti in nam sporočiti. Gre za to, da presežemo šibkost, ki nas privede do tega, da se drugega bojimo, kakor da bi bil naš tekmec. Zelo pomembno je, da naša varnost temelji na globokih odločitvah, pogledih ali vrednotah in ne na tem, da zmagamo v diskusiji ali da nam dajo drugi prav.

141. Končno moramo priznati, da je za uspešen dialog pomembno, da ima človek kaj povedati; to pa predpostavlja notranje bogastvo, ki se hrani z branjem, v osebnem premišljevanju, v molitvi in odprtosti do družbe. V nasprotnem primeru postanejo pogovori dolgočasni in neprepričljivi. Ko se nobeden od zakoncev ne izobražuje in ni raznolikosti odnosov z drugimi osebami, postane družinsko življenje »endogamno« (zaprto v ozek krog) in dialog siromašen.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Sestanek za starše otrok iz 1. in 2. razreda bo v sredo, 21. 2., ob 16.00.

· Pepelnica, začetek postnega časa - strogi post - sreda 14. 2.: vzdržek od mesa.

· 23. februarja, na petek 1. postnega tedna: Dan molitve in posta za mir - doma in v cerkvi.

· Priprava novih ministrantov - v postnem času: ob ponedeljkih ob 18.00.

· Duhovne vaje za otroke 5. in 6. razreda.od 16. do 18. marca

· Duhovne vaje za ministrante od ponedeljka, 26., do srede, 28. 2.. Vodi g. Rok Žlender.

· Tečaj komuniciranja za župnijske sodelavce: sobota, 17. 2. od 9.30 do 13.00 - dr. Tanja Ozvatič

· Vzdrževanje cerkevnega perila: v soboto, 24. 2. 2018, od 9.30 do 13.00.. Voditelja: s. Terezija Petrič, HKL in Jože Planinšek, CM.