20.01.2018

Oznanila za 3. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

 

 
   

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

3. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

21. 1. 2018

ob 8.00 za žive in rajne farane

pri sv. Ani ob 10.00 za + Adolfa Tržana

Vincencij, diakon, mučenec

Poned., 22. 1.

ob 7.00 za + Marinko, Marijo in Franca Oberžan

Henrik Suzo, redov.

Torek, 23. 1.

ob 18.00 za + Vinka (18. obl.) in Cveto Šuster

Frančišek Saleški

Sreda, 24. 1.

ob 7.00 za + Vero Legvart

Spreobrn. ap. Pavla

Četrtek, 25. 1.

ob 18.30 za + Jožefo Bratuša

Timotej in Tit, škofa

Petek, 26. 1.

ob 7.00 za + Franca Kača

Angela Merici, red.

Sobota, 27. 1.

ob 18.00 za + Jožefo (obl.) in Franca Robnik

4. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

28. 1. 2018

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Antona Ostrožnika

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

3. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

21. 1. 2018

ob 10.00 za + Konrada in Ivano Mastnak, rodbino Štante

Henrik Suzo, redov.

Torek, 23. 1.

ob 18.00 za + Sonjo Reberšak, osmina

Angela Merici, red.

Sobota, 27. 1.

ob 9.00 za + Jožeta in Marijo Tofant

4. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

28. 1. 2018

ob 10.00 za + Stanislava in Ano Mulej

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00: v ponedeljek, 22. 1., za + Stanka Kovača; v sredo, 24. 1., za + Franca Majoranca; ter v petek, 26. 1., za + Zofijo Oberžan.

Gospod Jezus, Božji Pastir duš, ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi.

Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin ter jih naredi za svoje učence in služabnike. Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na naših oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu.

Tudi številna in velikodušna srca deklet milostno pokliči, Gospod. Vlij jim hrepenenje po evangeljski popolnosti in zbudi v njih željo, da se bodo v službi za tvojo Cerkev ter za uboge in bolne žrtvovale z vsem žarom in vso močjo tvoje ljubezni. Amen.

bl. papež Pavel VI.

 

OZNANILA ZA TEDEN OD 21. 1. – 28. 1. 2018 

 

Danes bo pozna maša (ob 1000) pri sv. Ani. V tej cerkvi je oltar sv. Antona. Ob njegovem  godu skušamo oživljati nekdanji običaj licitacij svinjskih krač in suhomesnatih izdelkov. Vabim, da prinesete in drugi kupite te izdelke, izkupiček pa je namenjen za obnovo cerkve sv. Ane. To je tudi lepa oblika druženja po sveti maši in izraz solidarnosti in medsebojne povezanosti. Lepo vabljeni!

Danes, 21. 1., bo v Kompolah pri maši ob 10.00 in po njej božične pesmi prepeval zbor Osti jarej (Ostani mlad) iz Štor. Lepo vabljeni.

Ekumenska osmina: še nekaj dni tega Tedna edinosti ali molitvene osmine za edinost kristjanov nam je ostalo. Danes pri prvi maši bomo prisluhnili g. Stanku Gajšku, ki nam bo spregovoril o delu za edinost. Ostale dni bo v naši dekaniji še tole dogajanje:

 

     

 

23. 1., torek

Sv. Jožef, ob 18.00: sklep češčenja, sv. maša in nagovor

br. Primož Kovač,            OFM Cap

 

24. 1.,  sreda

Bl. A. M. Slomšek, ob 18.00: sklep češčenja,  sv. maša in nagovor

mag. Srečko Hren,

župnik

 

25. 1., četrtek

Sv. Danijel, ob 18.00: sv. maša in nagovor, sklep osmine, sodelujeta predstavnik Evangeličanske Cerkve in Srbske pravoslavne Cerkve

dr. Stanko Lipovšek, škof

OTROCI ZA OTROKE je naslov dobrodelne akcije slovenskih veroučencev. Od prejšnje nedelje so se pridružili še 3 veroučenci in dodali svoj delež. Tako je do sedaj svoj dar oddalo 31 otrok v skupni vrednosti 446,58 €. Bog naj povrne solidarnost otrok in staršev s svojimi darovi, prejemnikom pa potrdi spoznanje, da mislimo na njih in jim želimo pomagati.

V sredo bo seja Župnijskega pastoralnega sveta ob 18.00. Lepo vabim vse člane, da bomo na prvi seji v novem letu naredili osnovni načrt našega pastoralnega dogajanja za to leto.

Starše otrok iz 6. razreda lepo vabiva s katehistinjo s. Josipo na sestanek, ki bo v četrtek ob 17.30 v Martinovi dvorani - pod veroučnimi učilnicami na Teharjah. Na malo drugačen način bi radi pripravili to srečanje s sodelovanjem otrok. Ker je povezanost med starši, kateheti in otroci tako velikega pomena za zdravo rast v veri, vas upravičeno pričakujeva. S katehistinjo boste lahko spregovorili tudi kako besedo o vašem otroku.

Nedelja svetega pisma (28. 1.) ima letos poudarek: »Z Bogom v družini«. Spodbuja, da bi radi tudi doma brali, poslušali in razumeli Sveto pismo. Pri sv. Jožefu bo ob 1530 imel mag. p. Janez Poljanšek o Svetem pismu predavanje. Lepo vabljeni.

Ob tej nedelji lepo vabim k branju Svetega pisma, tako doma, kot tudi v župnijskem krogu. Da ne bi sovpadalo s škofijskim dogajanjem - glej zgoraj - bomo tokrat imeli tako imenovani Svetopisemski mini maraton v soboto, 27. 1., od 16.00 do 20.00 v Martinovi dvorani na Teharjah - pod veroučnimi učilnicami. Morda boste nekateri lažje našli čas v soboto popolne in zvečer, kot v nedeljo. Lepo vabim. Brali bomo tokrat novo zavezo in Evangelij po Luku in Janezu. Vabljeni k branju in poslušanju vsi, še zlasti bralci božje besede, drugi sodelavci in birmanci.

Ta teden ministrirata: Živa in Maks Zimšek.:

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

LJUBEZEN V ZAKONU:  Ljubezen, ki se razodeva in raste

133. Prijateljska ljubezen združuje vse vidike zakonskega življenja in družinskim članom pomaga, da v vseh življenjskih obdobjih napredujejo. Zato je treba kretnje, ki izražajo to ljubezen, stalno negovati, brez ozkosrčnosti in z mnogimi velikodušnimi besedami. V družini »je treba uporabljati tri besede: »prosim«, »hvala«, »oprosti«. Tri ključne besede!«»Ko v družini nismo vsiljivi in vprašamo »Ali smem?«, ko nismo sebični in se naučimo reči »hvala«, in ko kdo spozna, da je naredil kaj slabega, in zna reči »oprosti«, v taki družini vladata mir in veselje«.[ Ne bodimo skopi v rabi teh besed; bodimo velikodušni in jih ponavljajmo dan za dnem, kajti »so trenutki tišine, ki nas težijo, včasih tudi v družini, med možem in ženo, med starši in otroki, med brati in sestrami«. Nasprotno pa prave besede, izrečene v pravem trenutku, ljubezen varujejo in spodbujajo. 134. Zakonska ljubezen je poklicana k stalnemu zorenju,... Zakonske ljubezni ne negujemo predvsem s tem, da govorimo o nerazvezljivosti kot dolžnosti ali ponavljamo nauk, temveč da jo utrjujemo s stalno rastjo na pobudo milosti. Ljubezen, ki ne raste, je v nevarnosti; rastemo pa lahko samo, če odgovorimo na Božjo milost z več dejanji ljubezni, s pogostejšimi, bolj poudarjenimi, velikodušnejšimi, nežnejšimi in bolj veselimi kretnjami naklonjenosti. Mož in žena »na izkustveni način doživljata smisel svoje enosti in ga dosegata v vedno večji polnosti«. Dar Božje ljubezni, ki se izliva v zakonca, je hkrati klic k stalnemu razvijanju tega milostnega daru.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Sestanek za starše otrok iz 6. razreda bo v četrtek, 25. 1., ob 17.30, za starše otrok iz 5. razreda pa v četrtek, 1. 2., ob 17.00, v naši dvorani sv. Martina.

· V sredo, 7. 2. 2018, bo ob 19 uri na Teharjah srečanje za mlade po birmi iz župnij celjske  dekanije (9.razred in naprej). Kot gosta sta povabljena mlada zakonca, ki bosta pričevala o svoji poti. Po pričevanju bodo sledili izraelski plesi, ki jih bo vodila s. Ola (Aleksandra).