25.01.2020

Oznanila za 3. Nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

3. NEDELJA m. l., nedelja sv. pisma

Nedelja,            26. 1.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Janka Palirja

Angela Merici, dev.

Poned., 27. 1.

ob 7.00 za Teharske žrtve in za spravo

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih III.

Tomaž Akvinski, duh.

Torek, 28. 1.

ob 18.00 za + Albina in Jožeta Polak

Konstancij, škof

Sreda, 29. 1.

ob 7.00 za + Romana Rismana

Martina, mučenka

Četrtek, 30. 1.

ob 18.00 za + Marijana Ošlaka, osmina

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih IV.

Frančišek Saleški

Petek, 31. 1.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih 4.

* Gajšek v Kostrivnici: za + po  molitvenih spominih V.

Janez Bosco

Sobota, 1. 2.

ob 18.00 za + starše Selič in Zajtl

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA -

Nedelja,            2. 2.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + starše Milanez in rodbino Jelovšek ter

      za zdravje Marije S.

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

3. NEDELJA m. l., nedelja sv. pisma

Nedelja,            26. 1.

ob 10.00 za + Faniko Klinar, rodbino Klinar-Guzej

Tomaž Akvinski, duh.

Torek, 28. 1.

ob 18.00 za + Martino Vrhovšek

Janez Bosco

Sobota, 1. 2.

ob 9.00 za + Zdravka in Jožeta Romiha

JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA

Nedelja,            2. 2.

ob 10.00 za + Dorčija Gajška in rodbino

Umrla je Gizela Završek, 95-letna iz Prožinske vasi. Pogreb bo v torek ob 15.00 v Kompolah. Bog ji daj večni mir.

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, v četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Za nasmeh: Poslušanje. Neki človek kleči pred oltarjem in Bogu razlaga vse, kar mu leži na duši. V nekem trenutku se zave svojega monologa in vpraša Boga: »Zakaj sem vedno jaz tisti, ki govori, kadar se srečava?« Božji odgovor se glasi: »Morda zato, ker sem na najinih srečanjih jaz edini, ki posluša in ne pridem do besede«.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 26. 1. DO 2. 2. 2020

Starše otrok, ki obiskujejo 3. razred - letošnji prvoobhajanci, lepo vabim na sestanek v sredo, 29. 1., ob 17.00 v veroučni učilnici na Teharjah. Tokrat bomo razmišljali o sveti maši.

Papež Frančišek je napisal pismo vsej Cerkvi o vrednosti Svetega pisma in določil, da naj bo 3. nedelja med letom posvečena obhajanju, razmišljanju ter razširjanju Božje Besede. »V različnih krajevnih Cerkvah obstaja bogastvo pobud, zaradi česar je Sveto pismo vedno bolj dostopno vernikom, da bi se čutili hvaležne za tako velik dar, zavezane, da ga živijo v vsakdanu in odgovorne, da zanj dosledno pričajo. Ta nedelja Božje Besede je tako postavljena v primeren trenutek tistega obdobja cerkvenega leta, ko smo povabljeni okrepiti vezi z Judi ter moliti za edinost kristjanov, saj Sveto pismo kaže pot za dosego pristne in trdne edinosti

Tudi naša župnija se pridružuje temu spoznanju. V okviru Biblične (Svetopisemske) skupine se srečujemo, beremo, razmišljamo in spoznavamo modrost Svetega pisma. Lepo vabljeni, da se še pridružite. Srečanje imamo tudi ta ponedeljek ob 19.00 v veroučni učilnici na Teharjah. Že nekaj let pa se pridružujemo tudi »svetopisemskemu maratonu«, ko nekaj ur beremo Sveto pismo. Lepo vas vabim, da se pridružite branju ali poslušanju Matejevega evangelija danes, 26. 1., v Martinovi dvorani od 15h do 18h. Priporočam, vabim, starejše, mlade in otroke. Še zlasti evangelij, Jezusove besede in delo, je preprosto branje, razumljivo vsakemu človeku.

Člane in članice Župnijskega sveta Sv. Lovrenc lepo vabim na sestanek v torek ob 19.00.

V adventni akciji OTROCI ZA OTROKE so veroučenci zbrali 502,17 €. Hvala vsem, ki so solidarni in čuteči do ubogih. Skrbi pa, da je svoj dar prinesla le slaba tretjina veroučencev. Kaj pa drugi? Ta akcija je namenjena prav temu, da bi gojili solidarnost in znali deliti z drugimi.

Sveta maša je najlepše bogoslužje, saj je globoko, osebno srečanje Boga in vernega katoličana. Sestavljena je zelo premišljeno in gre za dvogovor med Bogom in človekom. Vključuje poslušanje in odgovarjanje, govorjenje in petje, kar naj ob lepoti bogoslužja nagovori vernika. Vsakdo mora dodati tudi svoj delež sodelovanja. Za to pa so potrebni tudi neki zunanji pogoji. Trudimo se, da bi tudi lepota in urejenost cerkve dodala svoj delež k dejavnemu sodelovanju. To je lažje v manjših cerkvah, težje pa v velikih. To izkušamo še posebej na Teharjah. Zato vas res lepo vabim in prosim, da se pomaknete blizu oltarja. To še posebej velja za 2. nedeljsko mašo, za pogrebne in delavniške maše, ko je malo ljudi. Sv. maša je sodelovanje, je dvogovor med duhovnikom in božjim ljudstvom. Če ste oddaljeni in le po tiho odgovarjate, je tak dvogovor slabo slišan in je zelo otežen, duhovnik vaših odgovorov skoraj ne sliši, kar je za mašnika zelo neprijetno, saj se zdi, kot da govori v prazno.

S sodelovanjem pri sveti maši in pri drugih obredih izpričujemo tudi svojo pripadnost Bogu in občestvu Cerkve. To velja tudi za pogrebne slovesnosti. Tam smo zbrani ljudje različnih navad in pripadnosti. Če kristjani ne sodelujemo pri obredu z odgovori in molitvijo očenaša, zatajimo svojo krščansko vero in pripadnost. S tem tudi drugim dajemo podobo, kot da nas je sram naše verske pripadnosti, duhovnik in tisti redki, ki odgovarjajo, dobijo neprijeten vtis odsotnosti vernikov v javnem življenju, neverni pa, da je vera v tem okolju že skoraj umrla. Zato vas prosim in vabim, da zbrano in dejavno sodelujemo pri mašah in drugih oblikah krščanskih srečanj. S tem dajemo tudi mladim zgled pokončnih kristjanov, ki nas Boga in naše vere ni sram priznati. 

V nedeljo je Svečnica, Jezusovo darovanje v templju. Blagoslov sveč: lahko jih prinesete s seboj, ali jih nabavite v cerkvi. Pri sv. maši bo navzoča skupina Vera in luč, ki združuje prizadete verne otroke in njihove družine s celjskega območja.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Mladim in vsemu Božjemu ljudstvu: KAJ GOVORI O MLADIH BOŽJA BESEDA?

12. Ena izmed Jezusovih prilik (prim. Lk 15,11-32) govori o tem, da je hotel »mlajši sin« zapustiti očetovo hišo in iti v daljno deželo (prim. Lk 15,12-13). A so se njegove sanje po samostojnosti sprevrgle v razvratnost in razuzdanost (prim. Lk 15,13), izkusil je trdoto samote in revščine (prim. Lk 15,14- 16). Pa vendar je znal vse premotriti, da bi začel znova (prim. Lk 15,17-19), in se je odločil vstati (prim. Lk 15,20). Mlademu srcu je lastno, da je razpoložljivo za spremembo, da se je sposobno vnovič dvigniti in se pustiti poučiti življenju. Kako bi ne spremljali tega sina v njegovem novem poskusu? Srce starejšega sina pa je bilo že postarano in je dopustil, da so ga prevzeli pohlep, sebičnost in zavist (prim. Lk 15, 28-30). Jezus bolj poveličuje mladega grešnika, ki se vrne na pravo pot, kakor pa tistega, ki se ima za zvestega, vendar ne živi duha ljubezni in usmiljenja.

13. Jezus, večno mlad, nam želi podariti vedno mlado srce. Božja beseda nas prosi: »Postrgajte stari kvas, da boste novo testo« (1 Kor 5,7). Hkrati nas vabi, naj slečemo »starega človeka« in oblečemo »novega«, mladega (prim. Kol 3,9.10).1 In ko razlaga, kaj pomeni vnovič obleči to mladost, ki »se prenavlja « (Lk 15,10), pravi, da gre za »čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost« ter »prenašanje drug drugega in odpuščanje drug drugemu…

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Biblična skupina: jutri, 27. 1. ob 19.00 v veroučni učilnici.

- Sestanek za starše veroučencev 3. razreda v sredo, 29. 1., ob 17.00 v veroučni učilnici.

- Molitveni dan (celodnevno češčenje) za župnijo Teharje: četrtek, 6. 2. 2020.

- Molitveni dan za župnijo sv. Lovrenc: petek, 7. 2. 2020.

- Revija cerkvenih zborov dekanije Celje: sv. Danijel, 16. 2. 2020.

- Volitve (izbira) članov župnijskega sveta Teharje in sv. Lovrenc: 22. 3. 2020.