22.10.2017

Duhovna misel za 29. nedeljo med letom

folder

Mt 22,15–21

NOVA EVANGELIZACIJA – MISIJONSKO DELO V NOVI DOBI

Današnja Božja beseda nam odkriva, kakšna je bistvena vsebina nove evangelizacije. To je oznanilo o odprtih vratih: o tem, da Bog človeku odpira vrata in omogoča dostop do zveličanja. Odprta vrata so kar simbol te nove evangelizacije. So znamenje Božjega vabila, njegove »gostoljubnosti« in hkrati človekovega odgovora na to; vrata moramo odpreti tudi mi.

To je oznanilo, da je »Bog Gospod in da ni drugega poleg njega« (1. berilo); in da so »vsi bogovi narodov prividi« (psalm). Ko človek zavrže edinega pravega Boga, nujno kmalu postavi na njegov prestol druge »bogove«, jih »moli« in jim služi: razkošje, napredek, porabništvo, uživaštvo … A ko ga ti privedejo v slepo ulico, ga pustijo na cedilu. »Vsi naj spoznajo, da ni Boga razen mene,« ni drugega Rešitelja, pravi Bog po preroku Izaiju.

Nova evangelizacija je oznanilo o milosti in miru z Bogom in med ljudmi. Apostol Pavel je v pismih vedno voščil in osebno prinašal milost in mir od Boga. To je tudi danes edini namen Cerkve, ne pa oblast, vpliv, slava ali zmagoslavje nad kom. Ne sme iskati sebe, ampak služiti.

Jedro evangelizacije je izraženo v besedah: »Bog te ljubi. Kristus je prišel zate.« Cerkev oznanja Boga, ki nas je tako ljubil, da je njegov Sin za nas postal človek. To je Bog, ki se nam približuje, ki se nam priobčuje, ki se z nami zedinja, ki je resnični Emanuel. Tudi Pavel nas v 2. berilu imenuje »od Boga ljubljeni bratje« in »izvoljeni«. Edinole oznanilo o neskončni Božji ljubezni, ne pa grožnje s kaznijo, more odpreti srca ljudi in jih navdušiti za dobro.

Naš skupni poklic in poslanstvo sta, da pridružimo svoje moči za novo evangelizacijo: da se evangeliju najprej sami odpremo ter ga zaživimo v družini, na delovnem mestu, v javnosti. Ni dovolj, da pride evangelij k ljudem »v besedi«, ampak mora priti »v moči in v Svetem Duhu in popolni gotovosti«. Ali drugače: spregovoriti mora prek našega življenja. Potem mu bodo vsi prisluhnili.  Po: TV – Slovenija, Oznanjevalec