28.12.2019

Oznanila za NEDELJO SVETE DRUŽINE za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovren

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

NEDELJA SVETE DRUŽINE

Nedelja,            29. 12.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Nežo in Štefana Polajžer

 Vincencija, red.

Poned., 30. 12.

ob 7.00 za + Teharske žrtve in za spravo v narodu

Silvester, staro leto

Torek, 31. 12.

 ob 18.00 v zahvalo za prejete dobrine letošnjega leta

MARIJA, BOŽJA MATI, novo leto

Sreda, 1. 1. 2020

 ob 10.00 za božji blagoslov

Bazilij in Gregor

Četrtek, 2. 1.

ob 18.00 za + Romana Rismana in družino Gorišek –

      Risman

Ime Jezusovo

Petek, 3. 1.

ob 7.00 za rajne s Teharja in od sv. Ane

Angela, redovnica

Sobota, 4. 1.

ob 18.00 za + Franca Dolenca (3. obl.) in Gvida Šalamona

2. BOŽIČNA

NEDELJA

Nedelja,            5. 1.

ob 8.00 za + starše Mihaela, Ljudmilo in Marijo, 

     Faniko Verdev in starše Žlaus

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

NEDELJA SVETE DRUŽINE

Nedelja,            29. 12.

ob 10.00 za + Štefana Verdineka

 Vincencija, red.

Poned., 30. 12.

ob 8.00 za + Marijo in Vlada Gajšek

Silvester, staro leto

Torek, 31. 12.

ob 8.00 za + Martina Majoranca

MARIJA, BOŽJA MATI, novo leto

Sreda, 1. 1. 2020

ob 10.00 za + Ano in Ladislava Gobec

Bazilij in Gregor

Četrtek, 2. 1.

ob 8.00 za + Angela Tofant

Ime Jezusovo

Petek, 3. 1.

ob 8.00 za + Elizabeto in Franca Majoranc

Angela, redovnica

Sobota, 4. 1.

ob 8.00 za + Danijelo Oberžan

2. BOŽIČNA

NEDELJA

Nedelja,            5. 1.

ob 10.00 za + Ivana Doberška (obl.) in rodbino

Za nasmeh: »Je kaj novega«, vpraša žena moža, ki lista po časopisu.

»Nič novega, iste reči, kot včeraj, samo da so se danes pripetile drugim ljudem«.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 29. 12. 2019 DO 5. 1. 2020

Lepo smo obhajali božične praznike v obeh župnijah. Zahvaljujem se vsem, ki ste k temu pripomogli: vsem, ki ste tudi letos skrbno pripravili jaslice in okrasili svetišče, tako na Teharjah, kot v Kompolah; vsem, ki ste nabrali mah, dali smreke; vsem, ki ste sodelovali v programu in pri svetih mašah s petjem, branjem, igro ali s pogostitvijo. Praznovanje je tedaj pravo, ko združimo moči in po svojih sposobnostih in možnostih dodamo svoj delež v pripravi in izvedbi slavja. Naj Bog povrne vsako dobro delo s svojo milostjo in naj vam Novorojeni, ki smo ga tako oznanjali, podeli svoj mir in blagoslov.

Tudi letos imajo v Vojniku zelo lepo razstavo jaslic in občudujemo sodelovanje in solidarnost tamkajšnjih faranov in se lahko tudi mi kaj naučimo. Lepo vabljeni, da si jih ogledate, saj so zelo domiselno zasnovane in izdelane. Razstavo je možno videti do 2. januarja. To je lahko zgled in spodbuda tudi drugim krajem in župnijam.

V torek je Silvestrovo, sklep leta. Lepo vas vabim k sveti maši, da se Bogu zahvalimo za dobrine, ki smo jih prejeli osebno, v družinah in v naših skupnostih. Hvaležnost je znamenje človekovega čutenja in spoštovanja do Boga in soljudi.

Za novo leto si bomo izrekali številne želje. A vemo, da zaradi naših voščil svet še ne bo postal dober. Kristjani 1. januarja obhajamo god Božje Matere Marije in prosimo Boga, naj nam deli svojo milost in zdravje, zase in za druge pa prosimo tudi modrost, vztrajnost, razumevanje, vero… Lepo vas vabim k sveti maši, ki bo ob 10.00. Spomnimo se pregovora: »Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo«.

Blagoslov domov lepo poteka po obeh župnijah. Zahvalim se za lep sprejem, za zaupanje in vašo dobrotljivost. Res so ta srečanja kratka, a so dragocena za duhovnika in vernike. Duhovnik prihaja v vaš dom, da bi z vami in za vas molil in v božjem imenu blagoslovil vas, vaš dom in za kratek čas stopil v vaš domači svet. Tako prinaša bližino Cerkve in z vami deli vaše radosti, skrbi in stiske. Ob tem vam letos podari knjižico Žarek nebeške luči. Letošnja vsebina je namenjena Svetemu Duhu, njegovi vlogi, delovanju, njegovim darovom, ki smo jih prejeli, še posebej pri sv. birmi. Z njimi pa si lahko in moramo vzgojiti sadove sv. Duha: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljívost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje, veselje, mir.

Vse odrasle želi spomniti, da smo pri zakramentu svete birme prejeli milost in poslanstvo, ki naj ga vršimo vse življenje, botre želi spomniti na njihove birmance in birmanke in na vlogo v njihovi veri in življenju, vsem, ki pa birme še niso prejeli, da bi jo prav razumeli in se na njo pripravljali. V njej najdete tudi nekaj lepih misli, molitev in fotografij, ki želijo naš pogled usmeriti v lepoto življenja, vere in duha. Vabim, da jih z veseljem vzamete v roke, prebirate in posredujete misli tudi vašim domačim. Še zlasti jo radi vzemite v roke starši prihodnjih birmancev, pa tudi vsi drugi, ki bi radi poglobili svoj odnos do tretje božje osebe - sv. Duha.

V tem tednu bo blagoslov na Teharjah: danes popoldne še nekaj hiš v Bukovžlaku, nato   po Teharski cesti, v ponedeljek in torek po Teharjah, po novem letu pa v četrtek in petek po Vrheh in v Kresnikah. Na novo leto bomo vsi po maši počivali, v soboto pa zaradi drugih obveznosti ne bom hodil po blagoslovu.

V župniji sv. Lovrenca: blagoslavljal bo duhovni pomočnik g. Stanko Gajšek: danes in v ponedeljek v Kompolah, v četrtek Prožinska vas - nad železnico; v petek Prožinska vas-Moste; v nedeljo Zagaber in Straža. Ostale dni tega tedna g. Stanko ne bo hodil po blagoslovu.

 

"Našega življenja čas je prazna, nepopisana knjiga,

ki nam jo je Bog dal, da bi jo z dobrimi deli popisali.

Za vsak dan je ena stran.

Ni v naši moči prešteti pole v knjigi življenja!

To pa je v naši moči, da vsako stran popišemo z dobrimi deli".

(bl. Anton Martin Slomšek)

 

Molitev za novo leto:

Da bi bGospod, prosimo Te za mir in srečo v novem letu. ili srečni, Gospod, na tej naši Zemlji – ona nas vzdržuje.

Da bi bili srečni, Gospod, ker bomo znali odpuščati –

nič ni močnejšega za izkoreninjanje sovraštva in ustvarjanje miru.

Da bi bili srečni, Gospod, ker nas bo vodila pravičnost – brez nje ni človečnosti.

Da bi bili srečni, Gospod, ker si bomo dovolili biti nežni –

nežnost je edino sonce, ki je potrebno, da razsvetli dneve in noči.

Da bi bili srečni, Gospod, v tem novem letu 2020.

To potrebujemo. To je Tvoja želja in Tvoj dar.

Amen.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI:

- Naročnina za verski tisk: vabim, da obnovite ali se na novo naročite: Družina 119,60 €, Ognjišče 36 €, Beseda med nami 23,40 €,  Božje okolje 29,40 €.

- Koncert božičnih pesmi v soboto, 11. 1. 2020, ob 18.45, v cerkvi na Teharjah.

- Zakonci jubilanti: srečanje v soboto, 25. 1., ob 15.00.