21.12.2019

Oznanila za 4. ADVENTNO NEDELJO za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovren

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

4. ADVENTNA NEDELJA

 Nedelja,

22. 12. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Albina in Terezijo Polak

Janez Kancij, duh.

Poned., 23. 12.

ob 7.00 za + Ano Koštomaj, osmina

Adam in Eva,

sveti večer

Torek, 24. 12.

ob 10.00 v Domu Lipa za + oskrbovance

ob 18.00 za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenika

ob 23.40 božičnica; ob 24.00 za žive in rajne farane

 - za + Manico in Franca Ambrož, Ivanko in Antona

   Godec

Božič,

Gospodovo

rojstvo

Sreda, 25. 12.

ob 8.00 za + Jožefo in Antona Šoba

ob 10.00 za + Albina Vipotnika

ob 18.00 pri sv. Ani za + Ano in Alojza Romih

Štefan, mučenec

Dan samostojnosti

Četrtek, 26. 12.

 

ob 10.00 za + 2 Franca, Julijano in Vando Malgaj ter  Flisove

ob 11.00 blagoslov konj na Ledini

Janez, ap., evang.

Petek, 27. 12.

ob 7.00 za + iz Slanc in Bukovžlaka

Nedolžni otroci

Sobota, 28. 12.

ob 18.00 za + Marijo in Leopolda Rozman

NEDELJA SVETE DRUŽINE

Nedelja,            29. 12.

ob 8.00 za + žive in rajne farane

ob 10.00 za + Nežo in Štefana Polajžer

SVETE MAŠE NA TEHARJAH  

4. ADVENTNA

NEDELJA

 Nedelja,

22. 12. 2019

ob 10.00 za + Markota Brečka in Pavla Šuhla

 Adam in Eva,            sveti večer

Torek, 24. 12.

ob 24.00 za + Poldija in Jožico Bukovšek

 Božič, Gospodovo rojstvo

Sreda, 25. 12.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Ivana in Darka Rajniš

Štefan, mučenec

Četrtek, 26. 12.

ob 8.00 za + Štefana in Justino Strašek

Janez, ap., evang.

Petek, 27. 12.

v Šentjanžu ob 10.00 za žive in rajne vinogradnike, dobro letino in za zdravje

Nedolžni otroci

Sobota, 28. 12.

ob 8.00 za + Franca Podplatana

NEDELJA SVETE DRUŽINE

Nedelja,            29. 12.

ob 10.00 za + Štefana Verdineka

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 22.12. -29. 12. 2019

Betlehemska lučka je prispela v Slovenijo. Danes jo že lahko dobite v cerkvi v obeh župnijah po maši. Če svetilko že imate, lahko dobite samo vložek.

Izteka se nam adventni čas. Adventni venec nas je spominjal pričakovanja odrešenja in vabil k pripravi sebe in naših družin na rojstvo Odrešenika. Upam, da ste ga vsaj v neki meri tako čutili.

Papež Frančišek je napisal apostolsko pismo o pomenu jaslic. Pravi: »Jaslice so pravzaprav ´kot živ evangelij´. Prinašajo evangelij tja, kjer se živi: v domove, v šole, na delovno mesto, na kraje srečevanja, v bolnišnice, v zasebne klinike, v domove ostarelih, zapore, na trge… In tam, kjer živimo, nas spominjajo na nekaj bistvenega, da Bog ni ostal neviden v nebesih, ampak je prišel na zemljo, je postal človek, otrok. Delati jaslice, pomeni obhajati Božjo bližino, odkriti, da je Bog resničen, konkreten, živ in otipljiv. Bog je bil vedno blizu svojemu ljudstvu, a ko se je učlovečil in se rodil, je prišel preblizu, zelo blizu.« Spominjajo nas Svete družine in božjega rojstva, stiske popotnikov in beguncev, spominjajo nas božje ljubezni, ki se sklanja v naše življenje na različne načine. Še zlasti po Jezusu Kristusu, božjem sinu, ki je postal človek. Spominjajo nas tudi naše družine, nas vabijo k molitvi in lepim odnosom. Vabim vas, da naredite po domovih domače, svoje jaslice in da se ob njih radi zbirate k pogovoru, molitvi in pesmi.

Zelo lepe so jaslice vsako leto v cerkvi, ki nam postavljajo božično vsebino pred oči v večji razsežnosti. Iskreno se zahvalim vsem, ki tudi letos skrbno pripravljate jaslice in krasite svetišče, tako na Teharjah, kot v Kompolah. Hvala za darovane smreke, nabrani mah, rože ter izdelane angelčke in druge okraske. Naj nam to pomaga h globljemu doživljanju božične vsebine.

V torek je sveti večer. Otroke in vse, ki bi težko prišli k polnočnici, lepo vabim k sveti maši na Teharje zvečer ob 18.00. K božičnemu doživljanju nas bodo vabili veroučenci z igrico.              Polnočnica ima poseben čar. Sredi temne noči prihaja Bog kot luč, ki razsvetli noč človekovega trpljenja in brezupa ter pomaga najti smisel življenju. Zato sprejema tudi vsakdanje življenje ob tej vsebini novo moč. V polnočno slavje nas bo na Teharjah uvedla božičnica, s pesmijo in besedo, ki jo letos pripravljajo mladi in odrasli. Začetek bo dvajset minut pred polnočjo, torej ob 23.40. Zelo lepo je, če ste že od začetka programa navzoči. Pridite!

Na božič zvečer (25. 12.) bo sv. maša v podružni cerkvi sv. Ane na Teharjah. Tja pridemo vsi peš (vsaj iz Štor ali iz doline), z baklami ali betlehemskimi lučkami. Tako lahko lepo doživljamo pot luči, pri sveti maši pa bomo ljudsko prepevali božične pesmi. Lepo vabljeni.

Štefanovo (26. 12.): državni praznik, dan samostojnosti. Sv. maša je na Teharjah ob 10.00 v cerkvi, pri njej blagoslovimo sol in vodo; po maši pa je ob 11.00 blagoslov konj, kakor običajno, na Ledini pred pošto. V Kompolah je sv. maša ob 8.00, blagoslov vode in soli. Na god sv. Janeza (27. 12.) blagoslov vina; na Teharjah sv. maša ob 7.00, v Šentjanžu pa ob 10.00.

Blagoslov domov bo tudi letos podobno kot lani, v obeh župnijah. Začnemo na Štefanovo.

Na Teharjah: v četrtek popoldne bom blagoslavljal vaše domove v Slancah, v petek in soboto v Bukovžlaku - osrednji del in nad cesto; v soboto - spodnji del Bukovžlaka, v nedeljo popoldne  po Teharski cesti, naslednje dni po Teharjah in Vrheh.

V župniji sv. Lovrenca: se bo duhovni pomočnik g. Stanko Gajšek tudi letos trudil za blagoslov: v četrtek del Kompol, petek in soboto po Šentjanžu, v nedeljo še po Kompolah. Kjer do sedaj še niste imeli, blagoslova doma, pa bi želeli, prosim, sporočite.

Vabim, da obnovite naročnino na verski tisk, ali se naročite na novo. Zelo priporočam.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): tako smo skupaj s papežem Frančiškom šli skozi vso  Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej smo spoznavali temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini. Zaključujemo to spodbudo na zadnjo nedeljo v letu in jo zaključujemo - z molitvijo, ki jo je tam zapisal papež.

 

MOLITEV K SVETI DRUŽINI
Jezus, Marija in Jožef, v vas zremo sijaj prave ljubezni,
na vas se obračamo polni zaupanja. 

Sveta nazareška Družina,  naredi tudi naše družine, za kraje prisrčnega sožitja,
za skupnosti molitve;
naj bodo pristne šole evangelija in male domače Cerkve. 

Sveta nazareška Družina, naj v naših družinah nikoli več ne bo

nasilja, trdovratnosti in razdora;
naj vsak, ki je bil ranjen ali pohujšan,

kmalu najde tolažbo in ozdravitev. 

Sveta nazareška Družina, daj, da se bomo vsi zavedali,
kako sveta in nedotakljiva je družina
in kakšno lepoto ji določa Božji načrt.
Jezus, Marija in Jožef, poslušajte in uslišite našo prošnjo!

Amen.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Otroška božičnica bo na sveti večer ob 18.00.

- Polnočnica - program 23.40, sv. maša ob 24.00.

- Naročnina za verski tisk: vabim, da obnovite ali se na novo naročite: Družina119,60 €, Ognjišče 36 €, Beseda med nami 23,40 €,  Božje okolje 29,40 €.

- Koncert božičnih pesmi: v soboto, 11. 1. 2020, ob 18.45, v cerkvi na Teharjah.