29.10.2019

Nekaj osnovnih molitev

Križ
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam
tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na
zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v
skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si
med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta
Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni
uri. Amen.

Slava Očetu
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako
zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Apostolska veroizpoved
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v
Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil
spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem
Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel,
tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga očeta
vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v
Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje
grehov; vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
 
Angel Gospodov
Angel Gospodov je oznanil Mariji - in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava Marija….
Glej, dekla sem Gospodova - zgodi se mi po tvoji besedi.

Zdrava Marija…
In Beseda je meso postala - in med nami prebivala.

Zdrava Marija…


- Prosi za nas, sveta Božja Porodnica.
- Da postanemo vredni obljub Kristusovih.


Molimo.

Nebeški oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega
Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem
trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem
Gospodu. Amen.

Namesto Angel Gospodov molimo v velikonočnem času:


Raduj se, Kraljica nebeška
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja.


Prosi za nas Boga, aleluja.
- Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja,
- ker je Gospod res vstal, aleluja.


Molimo.

Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si
razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške Matere Marije
naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.


Jutranja molitev

Tebe ljubim, Stvarnik moj, ki si ohranil me nocoj; tebi delo
posvetim, dušo in telo izročim. O Marija, vodi me po nedolžni poti
in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti.

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj; stoj mi noč in dan ob
strani, vsega hudega me brani! Prav prisrčno prosim te, varuj me in
vodi me. Amen.

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti
vdanega izkažem, ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja
usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o
dobra Mati, varuj me, brani me, kakor svojo last in posest. Amen.

Jezus, tebi živim; Jezus, tebi umrjem; Jezus, tvoj sem živ in mrtev.
Amen.


Večerna molitev

Gospod Jezus, slepim si odprl oči, bolne si ozdravil, grešnici si
odpustil, skesanega Petra si potrdil v svoji ljubezni. Prosim te,
odpusti mi vse grehe in obnovi v meni svojo ljubezen. Pomagaj mi, da
bom živel v pravi bratski ljubezni in tako oznanjal vsem ljudem
tvoje odrešenje. Amen.

O Jezus, blagoslovi me, odpusti grehe moje; po svoji ljubi Materi me
sprejme v srce svoje. Naj v tvojem svetem varstvu spim, v ljubezni
tvoji se zbudim in v zadnji uri milost daj, da pridem k tebi v sveti
raj. Vse dobro staršem vračaj, v nebesih jim poplačaj. In vernih duš
usmili se, da bodo tebe gledale.
 

Molitev pred jedjo

Gospod, blagoslovi nas in te darove, ki jih bomo po tvoji dobroti
prejeli. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Ali:
Bog, naš Oče, v tebi živimo, se gibljemo in smo. Daj, da bomo kot
družina ob tej mizi čutili, da si ti med nami. Po Kristusu, našem
Gospodu. Amen.


Molitev po jedi

Zahvaljujemo se ti, vsemogočni Bog, za tvoje dobrote. Ki živiš in
kraljuješ vekomaj. Amen.

Ali:
Nebeški Oče, nahranjeni z darovi zemlje te prosimo, naj nikoli ne
pozabimo, da si ti tisti, ki nam daješ naš vsakdanji kruh. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.


Rožni venec

Rožni venec je premišljevalna molitev, s katero spremljamo Jezusa od
njegovega spočetja do poveličanja. Sestavljena je iz štirih delov
(veselega, svetlega, žalostnega in častitljivega), vsak del pa iz
petih skrivnosti. Najprej molimo vero, nato očenaš in tri
zdravamarije s prošnjami, potem pa skrivnosti, kakor si sledijo.
Vsaka skrivnost se začne z molitvijo očenaša, nadaljuje z desetimi
zdravamarijami in sklene s Slava Očetu. Med molitev Zdrava, Marija
vpletemo prošnje, ki so pri vsaki desetki druge. To naredimo npr. 
takole:
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si
med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus,
– ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši
smrtni uri. Amen.

Skrivnosti veselega dela

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam poživi vero.
2. ki nam utrdi upanje.
3. ki nam vžgi ljubezen.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu.

Skrivnosti:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2. ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
3. ki si ga Devica rodila.
4. ki si ga Devica v templju darovala.
5. ki si ga Devica v templju našla.


Skrivnosti svetlega dela


Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki je naša pot.
2. ki je naša resnica.
3. ki je naše življenje.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu.

Skrivnosti:
1. ki je bil krščen v Jordanu.
2. ki je v Kani naredil prvi čudež.
3. ki je oznanjal Božje kraljestvo.
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo.
5. ki je postavil sveto evharistijo.


Skrivnosti žalostnega dela


Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3. ki nam okrépi voljo.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu.

Skrivnosti:
1. ki je za nas krvavi pot potil.
2. ki je za nas bičan bil.
3. ki je za nas s trnjem kronan bil.
4. ki je za nas težki križ nesel.
5. ki je za nas križan bil.

Skrivnosti častitljivega dela


Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3. ki nam vodi naša dejanja.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu.

Skrivnosti:
1. ki je od mrtvih vstal.
2. ki je v nebesa šel.
3. ki je Svetega Duha poslal.
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Na koncu vsakega dela  rožnega venca lahko molimo desetko za  rajne:
Ki se usmili naših rajnih.
Navadno molimo le pet skrivnosti, torej en del rožnega venca, ki je
v skladu z bogoslužnim letom. Včasih molimo samo eno desetko, torej
eno skrivnost.
Rožni venec lahko molimo sami, ali pa skupaj z drugimi. Če ga molimo
skupaj, ga molimo tako, da prvi molivec moli prvi del zdravamarije
in prošnjo, ostali pa drugi del zdravamarije.

OBRED BLAGOSLOVA DOMA IN DRUŽINE
NA SVETI VEČER (I. sveti večer)

Na sveti večer običajno tudi blagoslovimo dom in družino. Za to potrebujemo kadilo in žerjavico v manjši kadilnici ali kovinski ali keramični posodici ali krožniku ter blagoslovljeno vodo, škropimo pa jo lahko s smrekovo ali oljčno vejico. (v rdeči barvi so tim. “rubrike”, torej navodila, ki se ne berejo.)

Krajši obred:

Ob jaslicah prižgemo kadilo in zapojemo pesem: Poslušajte vsi ljudje …

Pokrižamo se in molimo desetko rožnega venca: Ki si ga Devica rodila …

Molitev blagoslova: Gospod Bog, zahvaljujemo se ti za naš dom in te prosimo: blagoslovi ga. Naj bo kraj tvojega miru. V njem naj ne bo sovraštva, ampak ljubezen, naj ne bo nasprotij, ampak edinost. Namesto užaljenosti naj bo odpuščanje, namesto krivic sodelovanje. Naj ne bo žalosti, ampak veselje ter duševno in telesno zdravje. Tvoj nebeški blagoslov naj nas spremlja ob praznikih in v novem letu, da te bomo po novorojenem Odrešeniku slavili zdaj in vekomaj. Amen.

Med kropljenjem stanovanja z blagoslovljeno vodo molimo: Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

Zapojemo pesem: Sveta noč …

Daljši obred:

Družina se zbere pri jaslicah, prižgemo kadilo. Otroci lahko med blagoslovom v rokah držijo prižgane krstne sveče, prižgemo lahko tudi poročno svečo.

Za začetek zapojemo kako božično pesem in se umirimo. Pokrižamo se z blagoslovljeno vodo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Eden od članov družine prebere Božjo besedo (Lk 2,15-20):

Berilo iz svetega evangelija po Luku.

Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
Božja beseda.

Vsi odgovorijo: Bogu hvala.

Zatem se lahko pogovorimo o prebranem odlomku, nato pa zapojemo kakšno božično pesem.

Sledijo prošnje:

1. Gospod Jezus prosimo te za našo župnijo in za vse tiste, ki so osamljeni, telesno ali duševno prizadeti, zapostavljeni ali trpijo krivico.

Vsi odgovorimo: Prosimo, te usliši nas.

2. Gospod Jezus prosimo te za vse tiste, ki poklicno skrbijo za bolne, ostarele, reveže in kaznjence.

Prosimo te usliši nas.

3. Gospod Jezus prosimo te za novorojenčke, za še nerojene, za otroke vseh starosti in za mladino.

Prosimo te usliši nas.

4. Gospod Jezus prosimo te za vse naše pokojne sorodnike.

Prosimo te usliši nas.

5. Gospod Jezus prosimo te za našo družino, da bi se dobro razumeli in si radi med seboj odpuščali.

Prosimo te usliši nas.

6. Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo lepo v miru praznovali božične praznike.

Prosimo te usliši nas.

Dodamo lahko še kako svojo prošnjo.

Nato molimo: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

Oče ali mama zmoli blagoslovilno molitev:

Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali družina. Nocoj se tega še posebej veselimo in smo srečni, da spadamo skupaj. Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo rojstva tvojega sina Jezusa Kristusa. Priznavamo ga za svojega Boga in Odrešenika in te skupaj z njim hvalimo in slavimo. Prosimo te tudi, blagoslovi našo družino in dom. Naj bo kraj tvojega miru. Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen; naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost. Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njem odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom. V njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti, naj ne bo žalosti, ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje. Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom, kjer te bomo hvali in slavili. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi odgovorimo: Amen.

Oče ali mama pokadita in z blagoslovljeno vodo pokropita jaslice in stanovanje. To lahko naredimo v popolni tišini ali molimo desetko rožnega venca (ali kakšno drugo molitev: O Jezus blagoslovi me, Sveti angel …) ali pojemo kakšno božično pesem. Medtem hodimo po stanovanju ali hiši in blagoslavljamo prostor za prostorom.

Na koncu oče in mati pokrižata na čelu drug drugega in otroke z blagoslovljeno vodo. Pri tem govorita: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

______________________________________________

BLAGOSLOV DOMA NA STARO LETO
(II. sveti večer)

Na zadnji dan leta naj bi se družina zahvalila Bogu za vse prejete milosti v preteklem letu in ga prosila za pomoč v novem. Poleg udeležbe pri zahvalnem bogoslužju v cerkvi, naj bi tudi domá našli čas za skupno molitev, v katero vključi blagoslov dóma s kropljenjem in kjer je možno tudi kajenjem (s takšnim kadilom, kot ga uporablja duhovnik v cerkvi).

Bogoslužje začnemo pri družinski mizi, na katero smo postavili križ, svečo, Sveto pismo, blagoslovljeno vodo in če je mogoče pripravimo tudi kadilo. Otrokom lahko damo v roke njihove krstne sveče. Prižgemo svečo oz. sveče in obred začnemo s primerno pesmijo ali glasbo ali samo z znamenjem križa.

Oče ali mati začneta z znamenjem križa:
V imenu očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi odgovorijo: Amen.

Eden od staršev prebere naslednje besedilo ali pove kaj podobnega:

Potekajo zadnje ure starega leta. Ob tej priložnosti se ozrimo v preteklo leto in poglejmo naš duhovni napredek v dobrem, v modrosti, v odpuščanju, v obisku svete maše, družinske molitve. Ali smo se res trudili v teh stvareh? Kakšno dogodki so se v tem letu dogodili v naši družini? Ko se oziramo na prehojeno pot v tihoti kličimo Božjega blagoslova na vse naše trenutke preteklega leta, na dogodke veselja in radosti, še posebej pa na naše težke, boleče in trpeče dogodke. Naj pride Božji blagoslov na našo skupno prehojeno pot tega leta.

V tihoti naj vsak zase premisli svoje življenje v preteklem letu in kliče Božjega blagoslova na vse trenutke in dogodke v tem letu. 

Nato eden od članov družine prebere Božjo besedo.
Mt (6,25.31-34)

Berilo iz svetega evangelija po Mateju
Jezus nam pravi: »Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Ne skrbite torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo.«
Božja beseda.
Vsi odgovorijo:
 Bogu hvala.

Če je možno, se pogovorimo o prebranem odlomku. Nato molimo naslednjo molitev:

Gospod mojih ur in mojih let. Dal si mi veliko časa. Čas je že za menoj, čas je še pred menoj. Bil je moj in bo moj in podaril si mi ga ti. Zahvaljujem se ti za vsak udarec ure in za vsako jutro, ki ga vidim. Ne prosim te, da mi daš več časa. Prosim te za modrost, da bi vse ure napolnil.
Prosim te, da bi znal nekaj svojega časa ohraniti za to, kar ni ukaz in dolžnost: nekaj za tišino in zbranost, nekaj za igro in razvedrilo, nekaj za ljudi ob robu mojega življenja, ki potrebujejo človeka.

Prosim te za prizadevnost, da svojega časa ne izgubljam, ne zapravljam, ne tratim. Vsaka ura je kot košček njive: rad bi jo preoral, rad bi v brazde sejal ljubezen, take misli in besede, ki bodo obrodile sad. Gospod, blagoslovi moje leto!

Nato oče ali mati molita naslednjo blagoslovno molitev, vsi stojijo:

Bog, naš Oče, ob sklepu starega leta se ti iz vsega srca zahvaljujemo za vse prejete milosti in vsak trenutek življenja: srečen in manj srečen. Vse to darujemo tebi in te prosimo, blagoslovi nas, naše življenje in naš dom, da nas bo vse, kar se v njem dogaja in se bo dogajalo, vodilo k tebi. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi odgovorijo: Amen.

Nato oče ali mati pokropita z blagoslovljeno vodo (če je kadilo tudi pokadita) hišo oz. stanovanje. To lahko naredimo v popolni tišini ali tako, da med kropljenjem molimo desetko rožnega venca (ali kakšno drugo molitev: O Jezus blagoslovi me, Sveti angel…) ali pojemo kakšno božično pesem.

Potem vsi skupaj (če med kropljenjem nismo molili) molimo: Oče naš, Zdrava Marija in Slava Očetu.

Na koncu oče in mati pokrižata na čelu drug drugega in otroke z blagoslovljeno vodo. Pri tem govorita: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.


BLAGOSLOV DOMA ZA PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA
(III. sveti večer)

Praznik Gospodovega razglašenja ali Treh kraljev so naši predniki praznovali kot »tretji božič« (drugi je bil na staro leto), torej prav tako slovesno kot sam sveti večer. Prav je, da mu tudi danes posvetimo dovolj pozornosti, saj se Cerkev na ta dan spominja ne le prihoda modrih, ampak tudi Jezusovega krsta v Jordanu in Jezusovega prvega čudeža v Kani.

Bogoslužje začnemo pri družinski mizi, na katero smo postavili križ, svečo, Sveto pismo, blagoslovljeno vodo in če je mogoče pripravimo tudi kadilo. Otrokom lahko damo v roke njihove krstne sveče. Prižgemo svečo oz. sveče in obred začnemo s primerno pesmijo (Glejte trije kralji – na melodijo Tam stoji pa hlevček) ali pa kar z znamenjem križa.

Oče ali mati začneta z znamenjem križa:
V imenu očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi odgovorijo: Amen.

Nekdo od odraslih moli kratko molitev:

Vsemogočni Bog, praznujemo dan, ki je zaznamovan s tremi velikimi deli: Modri se po dolgem iskanju poklonijo Jezusu, ki ga pri krstu v Joradnu razodeneš kot svojega Sina, Jezus napravi v Kani prvi čudež. Hvala ti, o Bog za vse te skrivnosti. Prosimo te, naj nas današnji praznik utrdi v veri in poveže v ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi:
 Amen.

Nekdo od članov družine prebere odlomke iz Svetega pisma.
(Mt 1,1-12)

Berilo iz svetega evangelija po Mateju.
Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je pisano po preroku: In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.« Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
Božja beseda.
Vsi: Bogu hvala.

Po prebrani Božji besedi je nekaj časa tihota, nato pa molimo prošnje (glej str. 4), ali pa naslednji Psalm:
(Ps 72, 10-14.17-19)

Psalm 72

Kralji iz Taršíša in z otokov
naj izročajo darove,
kralji iz Sabe in Sebe
naj prinašajo davek. 
Vsi kralji naj se mu klanjajo,
vsi narodi naj mu služijo.
Zakaj rešil bo ubogega, ki kliče na pomoč,
nesrečnega, ki nima pomočnika.
Sočutje bo imel do slabotnega in ubogega,
odrešil bo duše ubogih.
Pred zatiranjem in nasiljem jih bo rešil,
v njegovih očeh bo njihova kri dragocena.
Njegovo ime naj ostane na veke,
njegovo ime naj se širi pred soncem.
V njem naj se blagoslavljajo,
vsi narodi naj ga blagrujejo.
Naj bo slavljen GOSPOD Bog, Izraelov Bog,
ki opravlja čudovita dela, on edini.
Naj bo slavljeno ime njegove slave na veke,
naj se napolni z njegovo slavo vsa zemlja.
Amen in amen.

Oče ali mati moli blagoslovno molitev:

Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam je vlilo novih moči za vsakdanje življenje. Z zaupanjem zremo v prihodnost, saj verujemo, da nas spremlja tvoja ljubeča roka. Prosimo te, blagoslovi nas in naš dom, da bo naša vera trdna in močna, naša srca pa odprta vsem, ki nas potrebujejo. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

Nato oče ali mati pokropita hišo (stanovanje) z blagoslovljeno vodo in če je mogoče jo tudi pokadita s kadilom. Vmes lahko molimo ali pa pojemo kakšno pesem. Po obhodu hiše (stanovanja) se ustavimo pri vhodnih vratih, na katera napišemo s kredo: 20 G + M + B 04 (letnica). Pri tem oče ali mati prosi:

Kristus, blagoslovi to hišo (stanovanje) in vse, ki v njej prebivamo. Amen.

Obred sklenemo z molitvijo: Oče naš, Zdrava Marija in Slava očetu. Nato se vsi pokrižajo z blagoslovljeno vodo. Lahko zapojemo še kakšno božično pesem.


MOLITVE

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

(Apostolska vera)
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Angel Gospodov je oznanil Mariji
– in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija …
Glej dekla sem Gospodova
– zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija …
In Beseda je človek postala
– in med nami prebivala. Zdrava Marija …
Prosi za nas sveta božja porodnica.
– Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči.

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj,
o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last
in posest. Amen.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo – in prenovil boš obličje zemlje.
Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Tebe ljubim, Stvarnik moj, ti si ohranil me nocoj; tebi delo posvetim, dušo in telo izročim. O Marija, vodi me po nedolžni poti in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti.

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj:
Stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani!
Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen.

O Jezus, blagoslovi me, odpusti grehe moje; po svoji ljubi Materi me sprejmi v srce svoje. Naj v tvojem svetem varstvu spim, v ljubezni tvoji se zbudim; in v zadnji uri milost daj, da pridem k tebi v sveti raj. Vse dobro staršem vračaj, v nebesih jim poplačaj. In vernih duš usmili se, da bodo tebe gledale.

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.

 

BIRMANSKA VSEBINA I.

  • Deset božjih zapovedi: 1. Veruj v enega Boga. 2. Ne skruni božjega imena. 3. Posvečuj Gospodov dan. 4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. 5. Ne ubijaj. 6. Ne nečistuj. 7. Ne kradi. 8. Ne pričaj po krivem. 9. Ne želi svojega bližnjega žene. Ne želi svojega bližnjega blaga.

 

B) Sedem zakramentov:

  1. Sveti krst. 2. Sveta birma. 3. Sveta evharistija (obhajilo). 4. Sveta pokora (spoved). 5. Sveto bolniško maziljenje. 6. Sveto mašniško posvečenje. 7. Sveti zakon.
  • Šest resnic: 1.da je Bog. 2. da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje. 3. da so tri Božje osebe: Oče, Sin in Sveti Duh. 4. da se je Bog učlovečil, da bi nas s svojo smrtjo na križu odrešil in večno zveličal. 5. da je človeška duša neumrljiva. 6. da je milost božja za zveličanje potrebna.
  • Pet cerkvenih zapovedi: 1. Posvečuj zapovedane praznike. 2. Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. 3. Posti se zapovedane postne dni. 4. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času prejmi sveto Rešnje Telo. 5. Sklepaj zakon (poroko) po cerkvenih določbah.
  • Glavni grehi: napuh, lakomnost, nečistost, nevoščljivost, požrešnost, jeza, lenoba. Dela usmiljenja:
  • TELESNA: lačne nasičevati, žejne napajati, popotnike sprejemati, nage oblačiti, bolnike obiskovati. Jetnike reševati. Mrtve pokopavati.
  • DUHOVNA: grešnike svariti, nevedne učiti. dvomljivcem prav svetovati, žalostne tolažiti, krivico voljno trpeti, žaljivcem iz srca odpustiti, za žive in mrtve Boga prositi.
  • Blagri (Jezus):

- blagor ubogim v duhu, ker njihovo je nebeško kraljestvo - blagor žalostnim, ker bodo potolaženi - blagor krotkim, ker bodo deželo podedovali - blagor lačnim in žejnim pravice, ker bodo nasičeni. - blagor usmiljenim, ker bodo usmiljenje dosegli. - blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali - blagor tisti, ki delajo za mir, ker bodo postali božji otroci - blagor tistim ,ki so zaradi pravice preganjani, ker njihovo je nebeško kraljestvo - blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse grdo o vas lažnivo govorili. Veselite se in vriskajte, ker je vaše plačilo v nebesih veliko. b) birmanska vsebina

I) DAROVI SVETEGA DUHA: 1. Dar modrosti 5. Dar pobožnosti 2. Dar umnosti 6. Dar strahu Božjega 3. Dar svéta (nasvet)4. Dar moči (duhovna moč) 5. Dar vednosti III.

 

SVETO PISMO(verouk, splošno znanje) Sveto pismo je navdihnjena knjiga (Bog je navdihnil, razsvetljeval pisatelje, da so zapisali ...). V svetem pismu nam govori Bog.Zgradba SP: stara zaveza – 45 knjig, nova zaveza – 27 knjig

 

Pomembne osebnosti v stari zavezi:

Abraham, Mojzes, preroki (Izaija, Jeremija, Ezekijel

 

Nova zaveza: 4 evangeliji; evangelisti: Matej, Marko, Luka, Janez; pisma apostolov (Pavel, Peter, Janez)

 

 IV. SVETA TROJICA (splošno znanje, verouk, maša, obredi) Sveta Trojica (v Bogu so tri osebe): Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh. BOG OČE – STVARNIK, 1. Božja osebaBog je stvarnik sveta in človeštva. Človeka je Bog ustvaril po svoji podobi. Človek je podoben Bogu po svoji neumrljivi duši. BOG SIN – ODREŠENIK JEZUS KRISTUS, 2. Božja oseba Jezusovo otroštvo in mladost ... (Jezusov oče je Bog; sv. Jožef je Jezusov krušni oče)Jezusovo delovanje: oznanjevanje ... čudeži ... prilike – zgodbeJezusovo trpljenje, odrešilna smrt in vstajenje (postni čas ... veliki teden ... velikonočno tridnevje ... velika noč ...) O Jezus poročajo tudi nekrščanski pisatelji in zgodovinarji: Svetonij, Tacit, Plinij mlajši Jožef Flavij. BOG SVETI DUH – POSVEČEVALEC, 3. Božja osebaSveti Duh je bil navzoč pri Stvarjenju sveta (Sv. Trojica). Jezus je bil spočet po Svetem Duhu. Jezus je poslal Svetega Duha petdeseti dan po vstajenju – na binkošti. Zakramente prejemamo po Svetem Duhu.

V. MARIJA –sv. Božja Mati (splošno znanje, verouk, maša, prazniki ...) Marija je bila spočeta brez madeža izvirnega greha (praznik Brezmadežne, 8. december).Je Jezusova mati (spočetje, rojstvo, družina); in naša mati (Jezus na križu: »Žena, glej tvoj sin.«) Z dušo in telesom je bila vzeta v nebesa (praznik 15. avgust). VI. PRAZNIKI V ŽIVLJENJU CERKVE (tvoje praktično krščanstvo) Največji krščanski praznik: velika noč – Jezusovo vstajenjeZapovedani (4): božič – Jezusovo rojstvo (25. december), sveto Rešnje Telo in Kri (10 dni po binkoštih), Marijino vnebovzetje (15. avgust), Vsi sveti (1.november) Nezapovedani: Gospodovo razglašenje – Sveti trije ralji (6. januar), Gospodovo oznanjenje (25. marec), Gospodov vnebohod (40 dni po veliki noči) ... Marijini: Marija, sveta božja Mati (1. januar), Marijino rojstvo (8. september), brezmadežno spočetje Device Marije (8. december), Svetniki: sv. Jožef (19. marec), sv. Peter in Pavel (29. junij), sv. Frančišek Asiški (4. oktober) ... Tvoj krstni zavetnik (.?.) VII. SVETA MAŠA (udeležba in sodelovanje pri maši, verouk ...) Sveta maša je ponavzočenje Jezusove daritve na križu ... »To delajte v moj spomin.« Zgradba sv. maše (dva glavna dela) a)besedno bogoslužje in začetni obred b)evharistično bogoslužje in sklepni obred VIII.

CERKEV– SKUPNOST (splošno znanje) Cerkev je občestvo božjega ljudstva nove zaveze. Ustanovil jo je Jezus Kristus. Cerkev smo vsi, ki smo kršeni. Vodijo jo papež, škofje duhovniki in diakoni. Urejena je po škofijah. Cerkev na Slovenskem: šest škofij (Ljubljana, Novo Mesto, Koper, Celje, Maribor, Murska Sobota). Mariborski (nad)škof je Marjan Turnšek. V župniji Sv. Trojice so redovniki: Frančiškovi manjši bratje minoriti ...

 

IX. SVETA BIRMA (birmanska vsebina!!!) Sveta birma je zakrament, ki nas z milostjo Svetega Duha utrdi v veri. Pri birmi postanemo Kristusovi sodelavci in pričevalci. Obred poteka takole: Birmovalec položi roko na birmančevo glavo, nato ga na čelu pokriža – mazili s sveto krizmo. Pri tem ga pokliče po imenu in nadaljuje: I., prejmi potrditev, dar Svetega Duha. Birmanec odgovori: Amen. Na pozdrav: Mir s teboj, birmanec odgovori: In s tvojim Duhom.