29.10.2019

Nekaj osnovnih molitev

riž
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam
tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na
zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v
skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si
med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta
Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni
uri. Amen.

Slava Očetu
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako
zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Apostolska veroizpoved
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v
Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil
spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem
Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel,
tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga očeta
vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v
Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje
grehov; vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
 
Angel Gospodov
Angel Gospodov je oznanil Mariji - in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava Marija….
Glej, dekla sem Gospodova - zgodi se mi po tvoji besedi.

Zdrava Marija…
In Beseda je meso postala - in med nami prebivala.

Zdrava Marija…


- Prosi za nas, sveta Božja Porodnica.
- Da postanemo vredni obljub Kristusovih.


Molimo.

Nebeški oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega
Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem
trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem
Gospodu. Amen.

Namesto Angel Gospodov molimo v velikonočnem času:


Raduj se, Kraljica nebeška
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja.


Prosi za nas Boga, aleluja.
- Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja,
- ker je Gospod res vstal, aleluja.


Molimo.

Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si
razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške Matere Marije
naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.


Jutranja molitev

Tebe ljubim, Stvarnik moj, ki si ohranil me nocoj; tebi delo
posvetim, dušo in telo izročim. O Marija, vodi me po nedolžni poti
in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti.

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj; stoj mi noč in dan ob
strani, vsega hudega me brani! Prav prisrčno prosim te, varuj me in
vodi me. Amen.

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti
vdanega izkažem, ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja
usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o
dobra Mati, varuj me, brani me, kakor svojo last in posest. Amen.

Jezus, tebi živim; Jezus, tebi umrjem; Jezus, tvoj sem živ in mrtev.
Amen.


Večerna molitev

Gospod Jezus, slepim si odprl oči, bolne si ozdravil, grešnici si
odpustil, skesanega Petra si potrdil v svoji ljubezni. Prosim te,
odpusti mi vse grehe in obnovi v meni svojo ljubezen. Pomagaj mi, da
bom živel v pravi bratski ljubezni in tako oznanjal vsem ljudem
tvoje odrešenje. Amen.

O Jezus, blagoslovi me, odpusti grehe moje; po svoji ljubi Materi me
sprejme v srce svoje. Naj v tvojem svetem varstvu spim, v ljubezni
tvoji se zbudim in v zadnji uri milost daj, da pridem k tebi v sveti
raj. Vse dobro staršem vračaj, v nebesih jim poplačaj. In vernih duš
usmili se, da bodo tebe gledale.
 

Molitev pred jedjo

Gospod, blagoslovi nas in te darove, ki jih bomo po tvoji dobroti
prejeli. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Ali:
Bog, naš Oče, v tebi živimo, se gibljemo in smo. Daj, da bomo kot
družina ob tej mizi čutili, da si ti med nami. Po Kristusu, našem
Gospodu. Amen.


Molitev po jedi

Zahvaljujemo se ti, vsemogočni Bog, za tvoje dobrote. Ki živiš in
kraljuješ vekomaj. Amen.

Ali:
Nebeški Oče, nahranjeni z darovi zemlje te prosimo, naj nikoli ne
pozabimo, da si ti tisti, ki nam daješ naš vsakdanji kruh. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.


Rožni venec

Rožni venec je premišljevalna molitev, s katero spremljamo Jezusa od
njegovega spočetja do poveličanja. Sestavljena je iz štirih delov
(veselega, svetlega, žalostnega in častitljivega), vsak del pa iz
petih skrivnosti. Najprej molimo vero, nato očenaš in tri
zdravamarije s prošnjami, potem pa skrivnosti, kakor si sledijo.
Vsaka skrivnost se začne z molitvijo očenaša, nadaljuje z desetimi
zdravamarijami in sklene s Slava Očetu. Med molitev Zdrava, Marija
vpletemo prošnje, ki so pri vsaki desetki druge. To naredimo npr. 
takole:
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si
med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus,
– ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši
smrtni uri. Amen.

Skrivnosti veselega dela

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam poživi vero.
2. ki nam utrdi upanje.
3. ki nam vžgi ljubezen.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu.

Skrivnosti:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2. ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila.
3. ki si ga Devica rodila.
4. ki si ga Devica v templju darovala.
5. ki si ga Devica v templju našla.


Skrivnosti svetlega dela


Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki je naša pot.
2. ki je naša resnica.
3. ki je naše življenje.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu.

Skrivnosti:
1. ki je bil krščen v Jordanu.
2. ki je v Kani naredil prvi čudež.
3. ki je oznanjal Božje kraljestvo.
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo.
5. ki je postavil sveto evharistijo.


Skrivnosti žalostnega dela


Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3. ki nam okrépi voljo.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu.

Skrivnosti:
1. ki je za nas krvavi pot potil.
2. ki je za nas bičan bil.
3. ki je za nas s trnjem kronan bil.
4. ki je za nas težki križ nesel.
5. ki je za nas križan bil.

Skrivnosti častitljivega dela


Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3. ki nam vodi naša dejanja.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu.

Skrivnosti:
1. ki je od mrtvih vstal.
2. ki je v nebesa šel.
3. ki je Svetega Duha poslal.
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Na koncu vsakega dela  rožnega venca lahko molimo desetko za  rajne:
Ki se usmili naših rajnih.
Navadno molimo le pet skrivnosti, torej en del rožnega venca, ki je
v skladu z bogoslužnim letom. Včasih molimo samo eno desetko, torej
eno skrivnost.
Rožni venec lahko molimo sami, ali pa skupaj z drugimi. Če ga molimo
skupaj, ga molimo tako, da prvi molivec moli prvi del zdravamarije
in prošnjo, ostali pa drugi del zdravamarije.