24.03.2012

Skrivnost (svete) družine

Petindvajsetega marca kristjani slavimo praznik Gospodovega oznanjenja, se ustavljamo ob skrivnosti Boga, ki je po Mariji v Sveti družini stopil v naš svet. Ob tem spoštljivo strmimo ob veliki skrivnosti človeka, njegovega spočetja in življenja; materinstva in očetovstva. Po svoji vsebini je zelo pomemben, prestavlja temelj vsega odrešenjskega procesa. Temelji so navadno nevidni, odmaknjeni našim očem, zato celo neopazni . A vemo, da brez njih ni hiše. In če rušimo temelje, se kmalu zruši tudi stavba.

Že samo spočetje človeka, začetek njegovega življenja je neizmerna skrivnost, ki nas spreleti. Dogaja se stran od človeških oči, v globini, v središču telesa matere. Sprva zanj ne ve le Bog. Šele z rastjo drobcenega bitja se pokaže, kaj se je v resnici zgodilo in postane vidno našim očem šele čez devet mesecev. A vendar je že v trenutku spočetja zapisana večina kasnejših danosti: spol,postava, barva las, talenti, dedne lastnosti. To skrivnost začetkov in tihe rasti je Bog zaupal ob pomembnem deležu očeta materi in jo tako pretkal z novim življenjem, da ga kasneje vsa leta življenja ne more pozabiti. Čeprav je le 9 mesecev v njenem telesu, ostaja vse življenje v njenem srcu in iz te navezanosti je mati zmožna neverjetnih dejanj ljubezni, žrtvovanja, tihe predanosti, trpljenja in neizmerne sreče. Ob spočetju Jezusa pod Marijinim srcem pa se tej človeški skrivnosti dodaja še druga, še večja. Ne le človeško spočetje, temveč začetek božjega vstopa v človeški rod na poseben, nikoli prej in nikoli pozneje izražen način. Neskončno sveti Bog, polnost življenja in časov, vstopi preko Marije v naš svet in čas, v življenje človeštva. V duhovnem smislu naj bi se na neki način to zgodilo v srcu vsakega človeka: da bi Bog našel prostor v nas, rasel in nas delal dovzetne za radosti, skrbi življenja. Marija se je najprej prestrašila, in nato izrekla tisti veliki stavek: »Glej dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi«. Naj bo tudi v nas nekaj podobnega. Miha Herman

Po: Radiu Celovec – 1991