06.07.2024

Oznanila za 14. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

14. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

7. 7. 2024

ob 8.00 + Rudija in Ivano Kovač

ob 10.00 za žive in rajne farane

Kilijan, škof, mučenec

Ponedel., 8. 7.

ob 7.00 za + Bredo Strgar, 30. dan

* Gajšek za + Janka Zimška

Veronika Julijani

Torek, 9. 7.

ob 19.00 za + Jožico Lubej

Amalija, Ljubica, red.

Sreda, 10. 7.

ob 7.00 za + Terezijo in Pavla Šuhel

Benedikt, opat, zavetnik Evrope

Četrtek, 11. 7.

ob 19.00 za + Stanka Hrvatiča (30. obl.) in Antonijo

* Gajšek za + Nežo Gajšek

Mohor in Fortunat, mučenca

 Petek, 12. 7.

ob 7.00 za + Ivanko Sajovic

* Gajšek za + Justino in Albina Malgaj

Henrik II, kralj

Sobota, 13. 7.

ob 19.00 za + Jožeta Zoreta

15. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

14. 7. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Janeza Rutarja, obl. in vse Rutarjeve

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

14. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

7. 7. 2024

ob 10.00 za + Emila Bučarja

Veronika Julijani

Torek, 9. 7.

ob 19.00 za + Martina Štarkla, 30. dan

Henrik II, kralj

Sobota, 13. 7.

ob 9.00 za + Anico, Ivico in Stanka Grofelnik

15. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

14. 7. 2024

ob 10.00 za + Slavka Buserja in starše

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega Pisma: Kakor se oči hlapcev ozirajo k roki svojih gospodarjev, kakor se oči dekle ozirajo k roki svoje gospodinje, tako se naše oči ozirajo h Gospodu, našemu Bogu, dokler nam ne izkaže milosti. (Ps 123, 1-2)

Za nasmeh: VERODOSTOJNOST MOLITVE: »Dragi, kaj vendar misliš! Jaz molim za tvoje zdravje, ti pa hodiš v takem nemogočem vremenu zunaj bos in brez plašča! Saj se bom pri Bogu osmešila!«

Naša domovina ima tako čudovite planine, tako lepe stopnice do Boga. Če je le mogoče, se radi vzpenjajte po njih. Vem, da boste z njih prihajali bogatejši in srečnejši. (Franc Bole)

 

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 7. DO 14. JULIJA 2024

 

V torek začenjamo letošnji počitniški oratorij. V njem bo sodelovalo 33 otrok in 11 animatorjev. Lepo se zahvalim voditeljici gospe Janji Pesjak in vsem animatorjem, ki so se že od spomladi sem pripravljali na poslanstvo vodenja in spremljanja oratorijskega dogajanja. Trudili se bomo, da bodo ti  dnevi za otroke prijetni in vzgojni, da bodo prispevali k povezanosti  in zdravemu druženju otrok ter tudi poglabljali vrednote vere, zvestobe in odgovornosti. Naslov letošnjega oratorija je: BLAGOR ZVESTIM! Prijavljene otroke pripeljejo starši do 8.30 in pridejo ponje ob 15.30. Podprite naše delo z molitvijo! Dobrodošel je tudi kak sladoled, pecivo ali sadje.

Vse člane in članice Župnijskega sveta Teharje lepo vabim na sejo v četrtek, 11. 7., ob 20.00. Dogovoriti se moramo o dogajanju v avgustu in septembru. Prosim za udeležbo.

Jeseni bomo obhajali, če Bog da, srebrni jubilej mašništva g. Mirana in 70 let življenja župnika Miha. To je za obe župniji lepa priložnost za poživitev farne povezanosti in sodelovanja. V zadnjem letu je bolezen in smrt prizadela več pevcev in pevk župnijskega zbora, zborovodkinja in organistka Manica pa je odšla v porodniško. Tako je nastalo pomanjkanje v pevskem zboru. Hvaležen sem gdč. Martini, ki je prevzela vodenje zbora, hvaležen vsem pevcem in pevkam, ki se požrtvovalno trudite za lepo petje. Nastala je velika potreba po novih pevcih in pevkah. Očitno bo potrebno združiti moči in glasove različnih generacij in obeh župnij, da poživimo lepoto glasbe in petja pri bogoslužju. Zato lepo prosim vse, ki vam je Bog dal posluh in glas, da začutite povabilo in odgovornost za sodelovanje. Seveda to vzame nekaj časa, a kar človek z veseljem in v veri stori, mu Bog obrestuje in mu je v blagoslov. Tudi tako izpolnjujemo božjo voljo in delamo dobro. Sedaj je za poživitev zbora zares primeren čas, kajti, če se zbor zruši, ga je težko na novo vpeljati. Ker je časa do septembra le malo in so vmes še dopusti, lepo vabim, da se javite voditeljici (tel. 051 881 958), ker bo treba vaje prilagajati času.

Dve nedelji nazaj sem povabil k zbiranju sredstev za nakup bronastih zvonov. Prvotne bronaste  zvonove je vzela 1. svetovna vojna, od tedaj imamo več kot 100 let železne. Radi bi jih zamenjali za bronaste. Letos imamo še poseben razlog, da to storimo ob srebrni maši našega rojaka in jubileju župnika. Upam, da bomo ob tem lepem dogajanju z vašo pomočjo uspeli kupiti in kasneje namestiti bronaste zvonove, ki bodo v blagor zvonili živim in rajnim faranom. Vabim vas, da po svojih močeh prispevate svoj dar. Ob takih nabavah še posebej povabimo dobrotnike, »botre« ali »zvonarje«. Zlati dobrotnik lahko postane tisti, ki za zvone daruje 1000 €, srebrni dobrotnik 700 € in bronasti 500 €. Seveda ni nujno, da je to v enem znesku. Vsak dar je dobrodošel in ga lahko osebno ali po TRR (IBAN SI56 0483 5000 3167 980) izročite župniji, kadar lahko. Do sedaj ste darovali že 1100 , od tega sta dva bronasta dobrotnika. Bog povrni z zdravjem in vsem dobrim za vaš dar. Zvonovi bodo peli tudi vašim otrokom, vnukom in pravnukom ob različnih priložnostih in enkrat nam na zadnji poti. »Takrat zvonovi, zvonite lepo Klič'te k Očetu domov, klič'te nas v sveto nebo.« (bl. A. M. Slomšek)

Naše cerkve so v vsakem letnem času lepo očiščene in okrašene, glede na čas in priložnosti. Za to se lepo zahvaljujem vsem ženam in dekletom, ki čistite in krasite bogoslužne prostore. Lepo se zahvalim tudi tistim, ki redno ali občasno darujete svoje rože. Mnoge gospodinje imate na vrtovih lepe rože in je dobrodošlo, če jih kdaj ponudite za okrasitev cerkve, še posebno v času, ko primanjkuje cvetja. Tako se gradi povezanost s cerkvijo in je lepo znamenje vere in pripadnosti, če del vašega dela in cvetja krasi svetišče. V Utripu je (-glej naslednjo stran) vedno objavljeno, katera vas krasi župnijsko  cerkev na Teharjah in v Kompolah in se lahko s krasilkami dogovorite o možnostih in potrebah. Tudi to je lepa priložnost za solidarnost, saj tako sodelovanje služi vsem faranom.

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Danes je nedelja Jezusa Dobrega pastirja in molimo za duhovne poklice. Zato vam bom tokrat navedel nekaj členov iz poglavja: ZAKRAMENT SVETEGA REDA

               326. Kateri učinek ima škofovsko posvečenje?

Škofovsko posvečenje podeli polnost zakramenta svetega reda, naredi škofa za zakonitega naslednika apostolov, ga vključi v zbor škofov, kjer s papežem in drugimi škofi deli skrb za vse Cerkve, ter mu podeli nalogo poučevanja, posvečevanja in vodenja.

               327. Katera služba je zaupana škofu v delni Cerkvi?

Škof, kateremu je zaupana krajevna Cerkev, je vidno počelo in temelj edinosti te Cerkve, za katero  kot Kristusov namestnik s pomočjo svojih duhovnikov in diakonov izpolnjuje pastirsko službo.

               328. Kateri učinek ima duhovniško posvečenje?

Maziljenje Svetega Duha vtisne duhovniku posebno duhovno neizbrisno znamenje,  ga upodobi po Kristusu duhovniku in ga napravi sposobnega delovati v osebi Kristusa, ki je glava Cerkve. Kot sodelavec škofovskega reda je duhovnik posvečen za oznanjevanje evangelija, za obhajanje bogoslužja, zlasti evharistije, iz katere njegova služba zajema moč, in za pastirja vernikov.

               329. Kako duhovnik izvršuje svojo službo?

Čeprav je duhovnik posvečen za vesoljno poslanstvo, izvršuje svojo službo v delni Cerkvi v zakramentalnem bratstvu z drugimi duhovniki. Ti sestavljajo en zbor duhovnikov in v občestvu s škofom ter v odvisnosti od njega nosijo odgovornost za delno Cerkev.

               330. Kateri učinek ima diakonsko posvečenje?

Diakon je upodobljen po Kristusu, ki je služabnik vseh. Posvečen je za služenje v Cerkvi, ki ga izvršuje pod oblastjo svojega škofa. Opravlja naloge pri službi besede, bogoslužja, dušnega pastirstva in dobrodelnosti.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

Oratorij na Teharjah: od 9. do 12. julija. God sv. Ane bomo obhajali: 21.7; 26. 7. in 28. 7..

Romanje v Južno Italijo: od 9. do 12. 10. 2024. Čas za prijave se na Aritours izteka. Ne odlašaj! 

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na telefon. Krst otroka: Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore - Lipa; junij: Bukovžlak; Julij: Pečovje

Kompole: April: Prožinska vas; Maj: Kompole; Junij: Ogorevc in Draga; Julij: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.