29.06.2024

Oznanila za 13. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

13. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

30. 6. 2024

ob 8.00 + Anico in Ivana Selič

ob 10.00 za žive in rajne farane

Estera,

svetopisemska žena

Ponedel., 1. 7.

ob 19.00 za + Ivana Mastnaka in sorodnike

* Gajšek za + Janka Zupanca

Janez Regis, duhov.

Torek, 2. 7.

ob 19.00 za + Jožeta Fridla

Tomaž, apostol

Sreda, 3. 7.

ob 7.00 za + družine Romih, Pemič, Krašek in Vero Štrlekar

Urh, škof

Četrtek, 4. 7.

ob 19.00 za + Franca Krofliča

* Gajšek za + Martina Štarkla

Ciril in Metod,

sozavetnika Evrope

 Petek, 5. 7.

ob 7.00 za + Slavka Žnidarca

* Gajšek za + Marijo Hrastnik

Marija Goretti, dev.

Sobota, 6. 7.

ob 19.00 za + Vincencija in Ljudmilo Krašek ter Marija Lamut, obl.

14. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

7. 7. 2024

ob 8.00 + Rudija in Ivano Kovač

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

13. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

30. 6. 2024

ob 10.00 za + Ivana (9. obl.), Angelo in Silva Čvan

Janez Regis, duhov.

Torek, 2. 7.

ob 19.00 za + Alojza, Ano Mastnak, Pepco Mramor, starše in 2 brata, Katarino Žnidar in rodbino

Marija Goretti, dev.

Sobota, 6. 7.

ob 9.00 za + Jurija Roma, obl.

14. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

7. 7. 2024

ob 10.00 za + Emila Bučarja

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega Pisma: Pojte Gospodu, njegovi zvesti, slavite spomin njegove svetosti!

Zakaj njegova jeza traja le trenutek, njegova dobrohotnost vse življenje; zvečer se naseli jókanje, proti jutru pa pride vriskanje. Gospod, slavil te bom, ker si me rešil. (Ps 30, 5-6)

Za nasmeh: SLABOVIDNOST: Prometni policist ustavi voznico, ker je prehitro vozila skozi naselje. Napiše ji kazen. Ona vzame dokument in mu pravi: »Si bom kar doma prebrala, kar ste napisali. Brez očal skoraj nič ne vidim.«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 30. 6. DO 7. 7. 2024

svetih apostolov Petra in Pavla ter se spominjali mašniških posvečenj. Slovenski škofje so posvetili v duhovnike 4 novomašnike: eden iz škofije Novo mesto, dva iz škofije Koper in eden iz škofije Ljubljana. Polovico naših škofij (Celje, Maribor in Murska Sobota) letos nimamo novomašnika. Ker je povabilo v duhovniški poklic božji dar, na katerega mora posameznik odgovoriti s svojo vero in prizadevanjem, je potrebno moliti za duhovne poklice. Le nekaj posameznikov ali družin moli v naši fari v ta namen, ostali pa ne pomislijo, da bomo kmalu brez stalnega duhovnika na fari, ker jih ne bo dovolj. Zato vas lepo vabim, da prihajate molit za duhovne poklice in za druge potrebe v župniji: na Teharje ob petkih zjutraj po maši (za cca pol ure) in v Kompole na prvi petek v mesecu ob 9.00. Vabljeni.

Dotik je nekaj posebnega. Bog lahko sicer ozdravlja samo z besedo, a se želi človeka dotakniti. Telo, ki ga imamo, ki sicer tudi zboli, ki boli in ki umre, je v resnici prvenstveno inštrument ljubezni. Dotik je Božji izum. Ko to verujem, dotika več ne zlorabljam, banaliziram, se ga ne sramujem in se ga tudi ne izogibam. Postane orodje ozdravljenja. Rokovanje ob pozdravu, objem prijatelja, roka na glavi otroka, dotik zakoncev so samo predpodoba Božjega dotika.

E. Mozetič

ŠOLE JE KONEC, POUK ŠE TRAJA

Ko je konec pouka, se vsi oddahnemo: učenci in učitelji. Poletna vročina ni primerna za učenje med štirimi stenami. Nič več ni trepetanja pred ocenami. Nič več ni šolskega zvonca.

Dejstvo je, da so ocene v naši šoli najpomembnejše. Učenec, dijak ali študent velja toliko kot ocena, ki je zapisana v spričevalu. Neverjetno, kakšno moč imajo številke! Ob koncu osnovne šole odločajo o usodi otrok. »Ni imel dovolj točk, zato ni bil sprejet,« sem večkrat slišal govoriti mlade ali njihove starše.

Kako okrnjeno je takšno ravnanje z otroki! Človek ni samo možgani, marveč tudi srce. Znanje je samo delček človeške osebnosti. Jezus verjetno ni imel pojma o matematiki, fiziki, da kemije niti ne omenjam. Dvomim, da je govoril grščino, ki je bila tedaj jezik izobražencev. Nasploh pa v Jezusovem času ni bilo šol, kot jih poznamo danes.

Verjetno nam je vsem jasno, da odlično spričevalo še ne pomeni odličnega človeka. Še več: človek z odličnim spričevalom je lahko zelo pokvarjen in pretanjen zločinec ali pa velik svetnik. Enako velja za človeka z zadostnim spričevalom.

Šola življenja je veliko zahtevnejša. Zanjo ni počitnic. Preizkušnje, osebne stiske, padci in vzponi, vse to oblikuje človeka, brusi njegovo srce, krepi voljo, izostri pogled. Sicer pa pamet ni še nikogar odrešila, ampak z domišljavostjo kvečjemu otežuje pot do Boga. Apostol Pavel je zapisal: Spoznanje napihuje, ljubezen pa izgrajuje« (1Kor 8, 1).

Ob koncu življenja bo moral vsakdo od nas Učitelju predložiti spričevalo, kjer bo ocenjen en sam predmet: Ljubezen do Boga in bližnjega.

Pouk se torej zaključi z zadnjim utripom srca. Upam, da bom takrat izdelal, pa četudi le z zadostnim. (Jože Čuk, Ognjišče 7/2024)

KAJ IMAŠ DANES V ROKAH ? Vem, da se človeškega trpljenja ne da rešiti z nekaj lepimi besedami. Toda včasih se vprašam: Kaj ima od tega, če se kdo zapre v svojo žalost, ostaja nedosegljiv za svoje bližnje? Poskusi vsak dan znova vzljubiti življenje in ljudi okoli sebe. Če ti je to težko, se vsako jutro vsaj zberi in poglej na vse malo bolj sproščeno. Preteklosti ne moreš spremeniti. Samo za lepe spomine pusti odprto okno. In prihodnost?  Ne delaj si preveč skrbi. Misli na to, kar ti je podarjeno danes: sonce in luč; roža, ki se razcveta; hrana in pijača, otrok, ki se ti nasmeji …            Po: P. Bosmans, Živi vsak dan

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Danes je nedelja Jezusa Dobrega pastirja in molimo za duhovne poklice. Zato vam bom tokrat navedel nekaj členov iz poglavja: ZAKRAMENT SVETEGA REDA

               322. Kaj je zakrament svetega reda?

Sveti red je zakrament, po katerem se poslanstvo, ki ga je Kristus izročil svojim apostolom, še naprej izvršuje v Cerkvi do konca časov.

               323. Zakaj se imenuje zakrament svetega reda?

To posvečenje omogoča na osnovi posebnega daru Svetega Duha, v Kristusovem imenu in z njegovo avtoriteto izvrševati sveto oblast (sacra potestas) v služenju božjemu ljudstvu.

               324. Kakšno mesto ima zakrament svetega reda v odrešenjskem božjem načrtu?

Predpodobe tega zakramenta so v stari zavezi služenje levitov kakor tudi Aronovo duhovništvo in postavitev sedemdesetih "starešin" (4 Mz 11,25). Te predpodobe najdejo svojo spolnitev v Jezusu Kristusu, ki je s svojo daritvijo na križu "edini srednik med Bogom in ljudmi" (1 Tim 2,5), "veliki duhovnik po Melkizedekovem redu" (Heb 5,10). Eno samo Kristusovo duhovništvo postaja navzoče po službenem duhovništvu.

"Samo Kristus je resničen duhovnik, drugi pa so njegovi služabniki" (sv. Tomaž Akvinski).

               325. Iz katerih stopenj je sestavljen zakrament svetega reda?

Sestavljen je iz treh stopenj, ki so nenadomestljive za organsko zgradbo Cerkve: iz stopnje škofov, duhovnikov in diakonov.

               326. Kateri učinek ima škofovsko posvečenje?

Škofovsko posvečenje podeli polnost zakramenta svetega reda, naredi škofa za zakonitega naslednika apostolov, ga vključi v zbor škofov, kjer s papežem in drugimi škofi deli skrb za vse Cerkve, ter mu podeli nalogo poučevanja, posvečevanja in vodenja.

 NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Oratorij na Teharjah: od 9. do 12. julija.

Anine nedelje: 21. 7. Ob 10.00 in 28.7. ob 10.00; God sv. Ane: 26. 7. Ob 10.00.

Romanje v Južno Italijo: od 9. do 12. 10. 2024. Čas za prijave se na Aritours izteka. Ne odlašaj!

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na telefon. Krst otroka: Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore - Lipa; junij: Bukovžlak; Julij: Pečovje

Kompole: April: Prožinska vas; Maj: Kompole; Junij: Ogorevc in Draga; Julij: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.