22.06.2024

Oznanila za 12 nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

12. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

23. 6. 2024

ob 8.00 + družino Zevnik in Kompolšek, Tugomirja Sitarja; Ano in Jožeta Škoberne

ob 10.00 za žive in rajne farane

Rojstvo Janeza Krs.

Ponedel., 24. 6.

ob 7.00 za + Jelko Arčan

Dan državnosti

Torek, 25. 6.

ob 19.00 za + Vladimirja Tržana (5. obl.), Katarino Gaber, (4. obl.)

Ciril Aleksandrijski

Sreda, 26. 6.

ob 7.00 za + Ano Žalar

Ema Krška, kneginja

Četrtek, 27. 6.

ob 19.00 za + Pavla Šuhla

* Gajšek za + Frančiško Frece

Irenej Lyjonski  muč.

 Petek, 28. 6.

ob 7.00 za zdravje

* Gajšek za + Marijo Otorepec

PETER IN PAVEL, apostola

Sobota, 29. 6.

ob 8.00 za duhovne poklice, za žive in rajne duhovnike 19.00 za + Petra in Olgo Gradišnik

13. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

30. 6. 2024

ob 8.00 + Anico in Ivana Selič

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

12. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

23. 6. 2024

v Šentjanžu ob 10.00 za + Janka Zimška, obl.,

    starše Zimšek in Klinar

Rojstvo Janeza Krstnika

Ponedel. 24. 6.

v Šentjanžu ob 19.00 za + Ivana in Terezijo Kovač, Ido in Franca Kolar in sorodnike; za + Nežo Mravljak

Dan državnosti

Torek, 25. 6.

ob 19.00 za + Angelo Resnik

 PETER IN PAVEL, ap.

Sobota, 29. 6.

ob 9.00 za + Petra Pavića

13. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

30. 6. 2024

ob 10.00 za + Ivana (9. obl.), Angelo in Silva Čvan

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega Pisma: Za vse pa je Kristus umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in vstal...Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo. (2Kor 5, 14)

Za nasmeh: OTROŠKA ISKRENOST: Mali Lojze pride na obisk k teti, ki sedi v kuhinji. »Teta, vstani, prosim!« »Zakaj pa?« »Ati je rekel, da ti na denarju sediš«.

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 23. DO 30. JUNIJA 2024

 

Danes obhajamo sv. mašo v Šentjanžu, god zavetnika cerkve in lepo nedeljo. Ob 10.00 procesija z Najsvetejšim, nato sv. maša. Sv. maša tudi jutri ob 19.00. V Kompolah danes ni sv. maše.

V torek je praznik naše domovine, dan državnosti. Spominjamo se dejanske vzpostavitve države in tudi kratke vojne za samostojnost. Ponekod so slovesne prireditve v ta namen. Pri sv. Jožefu je jutri ob 18.30 sv. maša za domovino, ob 19.30: folklorna skupina in instrumentalisti ŽKUD FS Tine Rožanc s plesom Drevo življenja, ob 21.00: akademija, slavnostni govornik dr. JANEZ BOGATAJ, nato prižig kresa. Lepo vabljeni.

V torek, na praznik dneva državnosti ste vabljeni na tradicionalni pohod po Slomškovi romarski poti iz Nove Cerkve do Ponikve. Lahko se pridružite tudi vmes. Na Ponikvi ob 15.30 kulturni program in sv. maša, pogostitev in možnost prevoza na izhodišče. Pojdite!

V soboto je praznik apostolov Petra in Pavla. Na ta dan običajno posvetijo nove duhovnike, tam, kjer imajo to srečo. V Sloveniji so letos 4 novomašniki, žal nihče iz naše škofije. Zato je še toliko bolj potrebna prošnja in molitev za duhovne poklice. Sv. mašo bomo imeli v soboto tudi zjutraj ob 8.00 za duhovne poklice, za žive in rajne duhovnike iz naše fare. 

V poletnih mesecih se po naših župnijah dogaja manj dogodkov ali slovesnosti, kot sicer. Zato lahko tudi v oznanilu posvetimo pozornost kakšni temi, ki je sicer ne moremo.

Pred dvema tednoma sem zapisal, da bi v župniji Teharje radi izboljšali kvaliteto zvonjenja. Železne zvonove, ki pojo po odvzemu bronastih od prve svetovne vojne (torej že več kot 100 let), bi radi nadomestili z bronastimi, saj daje bron veliko boj ustrezen zvok, kakor železo. Novih zvonov ne moremo nabaviti, lahko pa kupimo rabljene zvonove, ki dajejo povsem enak zvok kakor novi, saj imamo po nekod, kjer jih vojska ni pobrala, zvonove stare tudi tisoč let (najstarejši zvon v Sloveniji je v Kopru, star 691 let). V naš zvonik bi radi nadomestili tri bronaste zvonove iz cerkve sv. Peter ob Renu v Severni Nemčiji. Tam cerkev zapirajo, zvonovi pa so stari le 60 let. Njihova vrednost je približno 30.000 €. To bi radi storili letos, v prihodnjem pa jih bomo namestili v zvonik, ko si finančno opomoremo.

Zvonove kristjani uporabljamo vsaj od 6. stoletja naprej, ko so ob cerkvah začeli zidati zvonike in vanje nameščati zvonove, ki oznanjajo, obveščajo, kličejo k molitvi, vabijo k veselju ob lepih dogodkih, kličejo k sočutju in solidarnosti ob pogrebih ali drugih tragičnih dogodkih, ob hudih urah njihovo zvonjenje preganja nevarne oblake. Zato imamo do zvonov poseben odnos, saj nas spremljajo skozi vse življenje. Letos imamo še poseben razlog, da to storimo: naš rojak dr. Miran Sajovic obhaja srebrni jubilej, 25 let duhovništva, župnik Miha Herman pa 70 let življenja. To bomo skupno obhajali septembra, če Bog da. Upam, da bomo ob tem lepem dogajanju z vašo pomočjo uspeli kupiti in namestiti dobre zvonove, ki bodo v sozvočju blago zvonili v omenjenih situacijah. Vabim vas, da po svojih močeh prispevate svoj dar. Ob takih nabavah še posebej povabimo dobrotnike, »botre« ali »zvonarje«. Zlati dobrotnik lahko postane tisti, ki za zvone daruje 1000 €, srebrni dobrotnik 700 € in bronasti 500 €. Seveda ni nujno, da je to v enem znesku. Vsak dar je dobrodošel in se vam že v naprej zahvaljujem in ga lahko osebno ali po TRR izročite župniji, kadar lahko. Zvonovi bodo peli tudi vašim otrokom, vnukom in pravnukom ob različnih priložnostih in enkrat nam na zadnji poti. »Takrat zvonovi, zvonite lepo…. Klič'te k Očetu domov, klič'te nas v sveto nebo.« (bl. A. M. Slomšek)

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Danes je nedelja Jezusa Dobrega pastirja in molimo za duhovne poklice. Zato vam bom tokrat navedel nekaj členov iz poglavja: "ZAKRAMENT EVHARISTIJE«

               291. Kaj je potrebno za prejem svetega obhajila?

Za prejem svetega obhajila mora biti človek polno včlenjen v katoliško Cerkev in v stanju milosti, se pravi, da se ne sme zavedati nobenega smrtnega greha. Kdor se zaveda, da je storil velik greh, mora prejeti zakrament sprave, preden pristopi k obhajilu. Pomembni so tudi duh zbranosti in molitve, upoštevanje posta, ki ga Cerkev predpisuje, in telesna drža (kretnje, obleka) kot znamenje spoštovanja do Kristusa.

               292. Katere sadove prinaša sveto obhajilo?

Sveto obhajilo poveča naše zedinjenje s Kristusom in z njegovo Cerkvijo, ohranja in obnavlja življenje milosti, prejete pri krstu in pri birmi, ter nam daje rasti v ljubezni do bližnjega. Ko nas krepi v ljubezni, izbrisuje male grehe ter nas varuje pred prihodnjimi smrtnimi grehi.

               293. Kdaj je mogoče podeliti sveto obhajilo drugim kristjanom?

Katoliški nositelji cerkvene službe dovoljeno podeljujejo sveto obhajilo pripadnikom vzhodnih Cerkva, ki niso v polnem občestvu s katoliško Cerkvijo, če ti zanj prosijo popolnoma svobodno in so pripravljeni, kakor se zahteva.

Kar zadeva člane drugih cerkvenih skupnosti, katoliški nositelji cerkvene službe dovoljeno podeljujejo sveto obhajilo tistim kristjanom, ki spričo težke stiske sami od sebe zanj prosijo, so pripravljeni, kakor se zahteva in izpovedujejo katoliško vero glede zakramenta evharistije.

               294. Zakaj je evharistija "poroštvo prihodnje slave"?

Zato, ker nas napolnjuje z vsakršno milostjo in vsakršnim nebeškim blagoslovom, nas krepi za romanje tega življenja in nam vzbuja hrepenenje po večnem življenju. Evharistija nas že zdaj zedinja s Kristusom, ki je šel na Očetovo desnico, z nebeško Cerkvijo, s presveto Devico in vsemi svetniki.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

Oratorij na Teharjah: od 9. do 12. julija.

Romanje v Južno Italijo: od 9. do 12. 10. 2024. Čas za prijave se na Aritours izteka. Ne odlašaj!

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na telefon. Krst otroka: Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore - Lipa; junij: Bukovžlak; Julij: Pečovje

Kompole: April: Prožinska vas; Maj: Kompole; Junij: Ogorevc in Draga; Julij: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.