15.06.2024

Oznanila za 11 nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

11. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

16. 6. 2024

ob 8.00 + Justino in Albina Malgaj

ob 10.00 za žive in rajne farane

pri evharističnem križu ob 18.00 za + Alojzijo Šale, osmina

Rajner, samotar

Ponedel., 17. 6.

ob 19.00 za zdravje otroka

* Gajšek za + Stanislavo Gradič

Gregor Barbarigo

Torek, 18. 6.

ob 19.00 za + Jožeta Fridla, osmina

Nazarij, 1.koprski škof

Sreda, 19. 6.

ob 7.00 v zahvalo in priprošnjo

Florentina, opatinja

Četrtek, 20. 6.

ob 19.00 za + Danico Oberžan

* Gajšek za + Slavka Gorenjaka

Alojzij Gonzaga, redovnik

 Petek, 21. 6.

ob 7.00 za + Suzano Petelinšek

* Gajšek za + Ivana Muškotevca

 Tomaž More, muč.

Sobota, 22. 6.

ob 19.00 za + Slavka Buserja

12. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

23. 6. 2024

ob 8.00 + družino Zevnik in Kompolšek, Tugomirja Sitarja; Ano in Jožeta Škoberne

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

11. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

16. 6. 2024

ob 10.00 za + Nežo Mravljak (obl.) in starše

Gregoer Barbarigo

Torek, 18. 6.

ob 19.00 za + Angelo Resnik, obl.

 Tomaž More, muč.

Sobota, 22. 6.

ob 9.00 za + Pavla Šuhla in za zdravje

12. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

23. 6. 2024

v Šentjanžu ob 10.00 za + Janka Zimška, obl.,

    starše Zimšek in Klinar

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega Pisma: si tudi prizadevamo, da bi mu bili všeč, bodisi da prebivamo v telesu, bodisi da se iz njega izselimo. Vsi se bomo namreč morali prikazati pred Kristusovim sodnim stolom, da bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju delal, dobro ali slabo.

Za nasmeh: GOVORJENJE: »Gospod doktor, moj mož neprestano govori v spanju, kaj naj naredim?« »Pustite mu večkrat do besede čez dan«.

NAPREDEK: Policist kolegu: »Velik napredek nam je prinesla motorizacija: močno je upadla tatvina konj.«

 

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 16. DO  23. JUNIJA 2024

Sv. mašo pri Evharističnem križu darujemo vsako leto v mesecu juniju kot spomin na vse dogajanje ob jugoslovanskem Evharističnem kongresu leta 1935 v Ljubljani in Slovenskem Evharističnem kongresu 2010 v Celju. Po 2. svetovni vojni ga je oblast dala podreti, po osamosvojitvi ste ga znova postavili in smo ga pred nekaj leti spet obnovili. Lepo vas vabim k sveti maši danes, 16. 6., ob 18.00. Naj to dogajanje spodbuja naše spoštovanje do Svetega Rešnjega telesa ter našo pripadnost župnijskemu občestvu.

Člane in članice Župnijskega pastoralnega sveta Sv. Lovrenc lepo vabim na sejo v torek, 18. 6., ob 20.00 v župnišču v Kompolah.

Prihodnjo nedeljo je žegnanje pri Sv. Janezu v Šentjanžu, sv. maša in procesija ob 10.00. Lepo vabljeni. V Kompolah zato ne bo sv. maše.

Človek, ki je vsejal seme, »spi ponoči in bedi podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako« (Mr 4,27). Seme, ki ga je človek vsejal, rase samo od sebe, in človek ob tem nič ne more, niti mu ni treba za to nič narediti. Ker gre v življenju večinoma za stvari, ki so večje od človeka, ki niso odvisne od njega, ampak od Tistega, ki daje rast. Uspešnost ali neuspešnost dejanj je pri tem samo stvar nepopolnega človeškega pogleda.

Ne gre za hvalnico lenobi, nikakor ne. Gre pa za osvobajajoče spoznanje, da sem samo človek, ki lahko naredi nekaj, ne more pa vsega. Niti mu tega ni treba. Tako se človek nauči svojih meja. Potem je do zadovoljstva samo še korak: da jih spoštuje.

Ko marljivo naredim, kar pač lahko in česar sem v svojih pomanjkljivostih sposoben, ter se s sekiranjem in ugajanjem drugim ne ženem prek svojih meja, ko zmorem zapustiti delo nedokončano in svoja dejanja nepopolna, ostane v meni ogromno prostora. Prostora za razvajanje. Prostora, kjer se pustim imeti rad. Kjer si pustim biti obdarovan s tistim, kar neskončno presega vse moje moči in sposobnosti. Kjer je lepo biti samo človek v Božjem naročju.                                                                                                                Po. M. Rijavec

Kdo lahko postane duhovnik?  (Po Youcat za otroke)

Vsak krščen in birman moški lahko postane duhovnik, če ga je Bog poklical in ga je Cerkev pooblastila in posvetila.

Bog ima za vsakega izmed nas načrt. Če Bog nekega človeka pokliče za duhovnika, se pokaže v njegovem srcu. Nekateri to čutijo že kot otroci. Mnogi svojo poklicanost spoznajo kot mladi odrasli. Nekatere Božji glas pokliče sredi njihovega poklica - v služenje Bogu in ljudem.

Kdo je diakon?

Diakon razbremenjuje škofa in duhovnika pri njunem služenju. Po Jezusovem zgledu skrbi za uboge, bolne in tiste, ki so v stiski; oznanja vero in sodeluje pri bogoslužju.

Na praznik apostolov Petra in Pavla, ki ga obhajamo 29. junija, se duhovniki zahvaljujejo za dar duhovniškega posvečenja, ki ga običajno škof podeljuje na ta dan. K njihovi zahvali je prav, da mi dodamo našo, da dobri Bog po diakonih, duhovnikih in škofih, stopa v naše vsakdanje življenje, nas bogati po zakramentih in zakramentalih.  Jezus, stoj jim ob strani, da nam bodo vselej kazali pravo pot, ki vodi v tvoj objem.

Dragi angel razumevanja, pogosto ne razumem, kaj bi starši pravzaprav radi od mene ali kako se ljudje marsikdaj obnašajo. In pogosto tudi sam sebe ne razumem. Ne vem, zakaj sem tako muhast. Ne vem, zakaj sem včasih tako občutljiv ali se odzivam napadalno. Podari mi nekaj svoje jasnosti, da bom sebe in druge bolje razumel. Razumevanje sebe in drugih mi bo polepšalo življenje in mi pomagalo, da bom obvladoval tudi večje težave.                                                                                                                                                       A. Grün, Angel ti stoji ob strani

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Danes je nedelja Jezusa Dobrega pastirja in molimo za duhovne poklice. Zato vam bom tokrat navedel nekaj členov iz poglavja: "ZAKRAMENT EVHARISTIJE«

               285. Do kdaj traja Kristusova evharistična navzočnost?

Kristusova evharistična navzočnost traja tako dolgo, dokler obstajata evharistični podobi.

               286. Kakšno češčenje gre zakramentu evharistije?

Temu zakramentu gre tako med mašo kakor tudi zunaj nje božje češčenje (latria). Cerkev namreč s kar največjo skrbnostjo shranjuje posvečene hostije, jih prinaša bolnikom in drugim osebam, ki se ne morejo udeležiti svete maše, jih izpostavlja slovesnemu češčenju vernikov in jih prenaša v procesijah. Cerkev vabi vernike k pogostnemu obisku in češčenju Najsvetejšega zakramenta, ki je shranjen v tabernaklju.

               287. Zakaj je evharistija velikonočna gostija?

Evharistija je velikonočna gostija, ker nam Kristus, ki na zakramentalen način uresničuje svojo velikonočno skrivnost, podarja svoje telo in svojo kri kot hrano in pijačo ter nas združuje v svoji daritvi s seboj in med seboj.

               288. Kaj pomeni oltar?

Oltar je simbol Kristusa samega, ki je navzoč kot daritvena žrtev (oltar - daritev na križu) in kot nebeška hrana, ki se nam daje (oltar - evharistična miza).

               289. Kdaj Cerkev obvezuje vernike k udeležbi pri sveti maši?

Cerkev obvezuje vernike, da se udeležujejo svete maše vsako nedeljo in zapovedane praznike. Priporoča jim, da se je udeležujejo tudi druge dneve.

               290. Kdaj je treba prejeti sveto obhajilo?

Cerkev priporoča vernikom, ki se udeležijo svete maše, da prejmejo tudi sveto obhajilo, če so pripravljeni, kakor se zahteva. Cerkev predpisuje to obveznost vsaj o veliki noči.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Sv. maša pri evharističnem križu: v nedeljo, 16. 6., ob 18.00. Oratorij na Teharjah: od 9. do 12. julija. Vabimo k oratoriju otroke od 6 do 15 let, vabimo za animatorje mlade po birmi.

Romanje v Južno Italijo: od 9. do 12. 10. 2024. Čas za prijave se na Aritours izteka. Ne odlašaj!

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na telefon. Krst otroka: Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore - Lipa; junij: Bukovžlak; Julij: Pečovje

Kompole: April: Prožinska vas; Maj: Kompole; Junij: Ogorevc in Draga; Julij: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.