08.06.2024

Oznanila za 10 nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

10. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

9. 6. 2024

ob 8.00 + Kristino Koželj

ob 10.00 za + Marjana Rozmana, za žive in rajne farane

Bogumil,  škof

Ponedel.,10. 6.

ob 7.00 za + Podgorevčeve

* Gajšek za + Karolino Pušnik

Barnaba, apostol

Torek, 11. 6.

ob 19.00 za + Pavla Šuhla, 30. dan

Adelajda, redovnica

Sreda, 12. 6.

ob 7.00 za + Zvonka Ptička, obl.

Anton Padovanski

Četrtek, 13. 6.

ob 19.00 za + Zofijo Mramor, osmina

* Gajšek za + Jožefa Planka

Valerij in Rufin, mučenca

 Petek, 14. 6.

ob 7.00 za + Bredo (Marijo) Strgar, osmina

* Gajšek za + Angelo Kojnik

Vid, mučenec

Sobota, 15. 6.

ob 19.00 za + Vida in Dorotejo Čadej

11. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

16. 6. 2024

ob 8.00 + Justino in Albina Malgaj

ob 10.00 za žive in rajne farane

pri evharističnem križu ob 18.00 za + Alojzijo Šale, osmina

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

10. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

9. 6. 2024

ob 10.00 za + Zdravka Sevška, starše Sevšek in Zajc

Barnaba, apostol

Torek, 11. 6.

ob 19.00 za + Ivana Jurkoška

Vid, mučenec

Sobota, 15. 6.

ob 9.00 za + Martina Štarkla, osmina

za + Marijo Kroflič

11. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

16. 6. 2024

ob 10.00 za + Nežo Mravljak (obl.) in starše

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrli sta: Breda (Marija) Strgar, 95-letna, pogreb bo v ponedeljek ob 13.00; in Alojzija Šale, 77-letna, pogreb bo v ponedeljek ob 14.00, obe iz Bukovžlaka. Bog jima daj večni mir.

Iz svetega Pisma: Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero vzvišeno, večno bogastvo slave, ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno. (2 Kor 4, 17-18)

Za nasmeh: V MESNICI: Deček: »Prosim kilogram govedine, bolj žilavo meso!«

Mesar: »Zakaj?« Deček: »Če je meso mehko, oče vsega samo poje, meni ne ostane nič.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 9. DO 16. JUNIJA 2024

Zaključili smo letošnje veroučno leto, kmalu se bo končal tudi pouk v šoli. Mnogi imate že določen čas svojega dopusta… Voščim vsem lepe dni sprostitve, počitka, novih moči in spoznanj. Nikakor pa ne pozabimo na Boga in nedeljsko bogoslužje. Obiščite cerkve tudi v počitniških krajih in z odprtimi očmi ter odprtim srcem za božji dar narave in lepoto človeških del. Za otroke bomo pripravili še počitniški oratorij, mladi pa se že nekaj časa pripravljajo za animatorje, tiste, ki vnašajo duha, vzdušje in pomoč pri vodenju otrok skozi te dni.

V župnijskih skupnostih lahko v tem času bolj sproščeno pogledamo naprej. Kaj nas čaka v prihodnjih mesecih? Pred nami so praznični dogodki v Šentjanžu in v Kompolah ob obhajanju godu sv. Janeza Krstnika in sv. Lovrenca. Za cerkev v Kompolah mizar izdeluje lepa nova vhodna vrata, ki bodo dostojna za svetišče. Na Teharjah bomo jeseni obhajali srebrno mašo, 25 let duhovništva dr. Mirana Sajovica in se bomo skupno veselili njegovega duhovniškega ter mojega osebnega jubileja. Ob tej priložnosti dajem pobudo, da bi izboljšali zvonjenje v cerkvi sv. Martina. Iz zgodovine naše cerkve vemo, da so bili ob gradnji nabavljeni štirje novi bronasti zvonovi v skupni teži 4400 kg. Žal niso dolgo prepevali v čast Bogu in spremljali življenja fare. Tri je vzela prva svetovna vojna in pustila le najmanjšega. Župnija si po tem ni nikoli toliko opomogla, da bi nabavila nove bronaste zvonove. Pred porušenjem cerkve sv. Štefana so leta 1947 tamkajšnje železne zvonove namestili v naš zvonik in jih kasneje elektrificirali. Po pogovoru s ključarji in župnijskim svetom iščem možnost, da bi nabavili bronaste zvonove. Novih ne zmoremo, je pa lepa priložnost, da nabavimo malo rabljene v Nemčiji, kjer žal zapirajo nekatere cerkve in bi za približno 40 % cene novih dobili tri približno enake teže, kot so naši železni. Po možnosti bi jih letos nabavili in prihodnje leto namestili v zvonik. Ne bi spreminjali časa ali trajanja zvonjenja, ampak izboljšali kvaliteto. Bronasti zvonovi imajo lepši in mehkejši glas. V naši fari nimamo tega izkustva, saj ni nikogar več med živimi, ki bi slišal bronaste zvonove iz domačih zvonikov. Bodite pozorni, če poslušate zvonjenje bronastih zvonov, npr. v Novi Cerkvi, v Vojniku ali drugod, kako drugače se sliši.

 

Iz globočine, o Gospod, kličem k tebi, Gospod, usliši moje klice. (Ps 130,1)

Danes nas še posebej nagovarja in opogumlja Psalm Iz globočine te kličem. Gre za psalm, za molitev, ki jo katoličani v cerkvah in Židje v sinag

ogah izrekajo že tisočletja in preko nje lahko pridejo globoko v stik z Bogom. Zelo je popularen in znan tudi pod imenom De profundis. Uvrščajo ga med “spokorne psalme”. V njem vernik iz hude notranje stiske kliče iz globine svojega srca k Bogu. Iz zavesti o lastni krhkosti in grešnosti ga prosi, naj usliši njegovo prošnjo oz. molitev; izpoveduje upanje v dobroto Boga, v odpuščanje in izraža svoje zaupanje v Božje usmiljenje in odrešenje.

V psalmu avtor občuti svojo krivdo in greh in prosi Boga odpuščanja; njegova duša čaka na Gospoda, ki ga bo rešil krivde (ne le Izraelce, ampak vsakega človeka). Zaupa Bogu, da je zvest in pravičen in da bo držal obljubo. In prav zaupanje in odpuščanje sta neločljiv del ljubezni.  Ko človek doživi Božje odpuščanje, takrat ga “strahoma začne spoštovati”, kot pravi psalm. Doživetje odpuščanja je bistveno tudi za vse odnose. Kdor doživi to izkušnjo, jo lahko deli z drugimi.                                                                                                                                                                                                                                            J. Bajzek

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Danes je nedelja Jezusa Dobrega pastirja in molimo za duhovne poklice. Zato vam bom tokrat navedel nekaj členov iz poglavja: "ZAKRAMENT EVHARISTIJE«

               281. Kako je Cerkev deležna evharistične daritve?

V evharistiji postane Kristusova daritev tudi daritev udov njegovega telesa. Življenje vernikov, njihovo poveličevanje, njihovo trpljenje, njihova molitev in njihovo delo: vse to je zedinjeno s Kristusovim hvaljenjem, trpljenjem, molitvijo in delom. Kot daritev se evharistija daruje tudi za vse žive in rajne, v odpuščanje grehov vseh ljudi in za to, da si izprosimo od Boga duhovnih in časnih dobrin. Tudi nebeška Cerkev je združena s Kristusovo daritvijo.

               282. Kako je Jezus navzoč v evharistiji?

Jezus Kristus je navzoč v evharistiji na edinstven in neprimerljiv način. Navzoč je namreč resnično, stvarno in bistveno: s svojim telesom in svojo krvjo,  s svojo dušo in svojim božanstvom. V evharistiji je torej ves Kristus, Bog in človek, navzoč na zakramentalen način, to je pod evharističnima podobama kruha in vina.

               283. Kaj pomeni transsubstanciacija?

Spremenjenje bistva (transsubstantiatio) pomeni spremenjenje vsega bistva kruha v bistvo Kristusovega telesa in vsega bistva vina v bistvo njegove krvi. To spremenjenje se izvrši v evharistični molitvi z učinkovitostjo Kristusove besede in z delovanjem Svetega Duha. Čutno zaznavne značilnosti kruha in vina, torej "evharistični podobi", pa ostaneta nespremenjeni.

               284. Ali lomljenje kruha razdeli Kristusa?

Lomljenje kruha ne razdeli Kristusa. Ves Kristus je navzoč v vsaki od podob in ves v vsakem njunem delu.

 

INFORMACIJE IN OBVESTILA

Sv. maša pri evharističnem križu: v nedeljo, 16. 6., ob 18.00. Oratorij na Teharjah: od 9. do 12. julija. Vabimo k oratoriju otroke od 6 do 15 let, vabimo za animatorje mlade po birmi.

Romanje v Južno Italijo: od 9. do 12. 10. 2024. Prijavite se na Aritours.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na telefon. Krst otroka: Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore - Lipa; junij: Bukovžlak; Julij: Pečovje

Kompole: April: Prožinska vas; Maj: Kompole; Junij: Ogorevc in Draga; Julij: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.