01.06.2024

Oznanila za 9 nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

folder

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

9. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

2. 6. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Alojzijo, 2 Vinka in Marka Čanžek

Karel  Lwanga in ugandski  mučenci

Ponedel., 3. 6.

ob 17.00 za + Amalijo Obrez, obl.

* Gajšek za + Jožefo Hrovat

Peter Veronski, muč.

Torek, 4. 6.

ob 19.00 za + Marico Mirt, osmina

Bonifacij, škof, muč.

Sreda, 5. 6.

ob 7.00 za + Julijano (35.obl.) in Ivana Burger

Norvert, škof

Četrtek, 6. 6.

ob 7.00 za + Nino Toman

Srce Jezusovo

 Petek, 7. 6.

ob 7.00 za + Frido in Martina Rom

* Gajšek za + Mojco Krajnc

Srce Marijino

Sobota, 8. 6.

ob 19.00 za + Ivana in Frančiško Jeršič

* Gajšek za + Angelo Resnik

10. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

9. 6. 2024

ob 8.00 + Kristino Koželj

ob 10.00 za za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

9. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

2. 6. 2024

ob 10.00 za + Poldija in Jožico Bukovšek; Marijo, Janeza in Silva Gajšek

Peter Veronski, muč.

Torek, 4. 6.

ob 19.00 za + Jožefa Stojana

Srce Marijino

Sobota, 8. 6.

ob 9.00 za + Franca in Dragico Korez, Gizelo Završek ter Hedviko Ravnikar

10. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

9. 6. 2024

ob 10.00 za + Zdravka Sevška, starše Sevšek in Zajc

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega Pisma: Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne tvoj vol ne osel ne katero tvoje živinče ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat, da si odpočijeta tvoj hlapec in tvoja dekla kakor ti.

Umrl je: Martin Štarkl, 83-letni iz Javornika. Pogreb bo v Kompolah v torek, 4. 6., ob 15.00. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: Učitelj razlaga otrokom pomen stavka: »Bolje je dajati, kot sprejemati.« Domen: »Moj ati se tega vedno drži.« Učitelj: »Kaj pa je tvoj ati po poklicu«? Domen: »Boksar«.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 2. DO 9. 6. 2024

 

Stališče Slovenskih katoličanov do referendumskega vprašanja o uzakonjenju samomora s pomočjo

V nedeljo, 9. junija 2024, bomo Slovenke in Slovenci na referendumu odločali tudi o možnosti uzakonjenja samomora s pomočjo in evtanazije.

Slovenski škofje smo v izjavi, podpisani skupaj z drugimi verskimi skupnostmi, že pojasnili, da je vsako dejanje, s katerim namerno končamo svoje življenje ali življenje drugega, »tako z etičnega kot verskega vidika nedopustno, uvajanje možnosti samomora s pomočjo pa pomeni družbeno odpoved skrbi za najbolj ranljive«.

Vse državljanke in državljane še enkrat spodbujamo, da kot narod resno razmislimo o dolgoročnih posledicah, ki čakajo našo družbo v primeru uzakonjenja takšnih praks. Gre za poskus uvedbe nove družbene ureditve, v kateri bodo na dolgi rok vedno bolj cenjeni zdravje, mladost in predvsem produktivnost, na stran pa bodo postavljeni vsi ranljivi in bolni.

Po krščanskem razumevanju je jemanje človeškega življenja vedno posebej težak, smrtni greh.

Kdor takšne zakone uvaja, podpira ter izvaja, lahko nosi celo večjo krivdo od posameznikov, ki bi se odločili za asistirani samomor. Kot prepoznava tudi naša ustava, je človekovo življenje nedotakljivo.

Katoličani bomo zato na referendumu glasovali proti. To bo resnični glas sočutja in glas proti uveljavljanju krivične zakonodaje, ki bi ogrozila dostojanstvo najranljivejših v naši družbi.

Vsakega človeka spremlja strah pred trpljenjem, posebej ob koncu življenja. Vendar odgovor na ta strah ali na trpljenje bolnih in ostarelih ne more biti uvajanje možnosti samomora, temveč krščansko razumevanje, da je človeško življenje nedotakljiv Božji dar, pospeševanje družbene solidarnosti ter hitrejši razvoj paliativne medicine.                                                                                                                                                 Slovenski škofje                                                                       

 

 

V četrtek je bil zapovedani praznik svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Ob Telovem ponesemo Najsvetejše izven cerkve in pripravimo za procesijo 4 oltarje. Ker je bilo zadnja leta negotovo vreme in malo navzočih, smo se z župnijskim svetom dogovorili, da bomo imeli na Teharjah procesijo danes, v nedeljo, 2. 6., po sveti maši ob 8.00.

Pri pozni sv. maši ob 10.00 pa bomo zaključili veroučno leto z devetošolci in 7. razredom. Z mlajšimi, od 1. do 4. razreda pa bomo zaključili veroučno leto jutri, v ponedeljek (3. 6.) ob 17.00 s sveto mašo. Ob sklepu letošnjega veroučnega leta se lepo zahvalim vsem trem katehistinjam, ki so odgovorno in prizadevno uvajale otroke na njihovi stopnji v skrivnost božje prisotnosti in našega dojemanja: Alenka za 1. in 2. razred, s. Agnieszka za 5. in 6. razred in Karolina za 7. in 8. razred.

Hvala tudi staršem za spodbujanje in spremljanje, še zlasti se zahvaljujem staršem, ki prihajate s svojimi otroci k sveti maši. Prav to je še posebno pomembno. Žal opažamo, da je obisk otrok in njihovih staršev pri sveti maši zelo slab in to povzroča odtujitev od Boga in od župnije. Sveta maša je tista temeljna vez, ki zagotavlja stik z Bogom, ob božji besedi krepi naše spoznanje in v molitvi ter sveti evharistiji utrjuje našo srčno vez z Bogom in nam daje moč za življenje med tednom. Lepo vabim, da tudi v počitnicah in na dopustu obiskujete svete maše tam, kjer ste. To bo obogatilo srce in osvežilo duha.

Še enkrat spomnim na prijave za oratorij, ki bo potekal od 9. do 12. 7 na Teharjah. Prosim, da otroke prijavite (če jih še niste) v tem tednu. Prijavnice so še v cerkvi in pisarni.

Danes popoldne lepo vabimo družine na romanje na Svetino. Dogodek pripravlja skupnost Družina in Življenje ter Škofijski odbor za družino. V primeru lepega vremena bo maša zunaj, sicer pa v cerkvi. Lepo vabim tudi naše družine, da se pridružite.

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Danes je nedelja Jezusa Dobrega pastirja in molimo za duhovne poklice. Zato vam bom tokrat navedel nekaj členov iz poglavja: "ZAKRAMENT EVHARISTIJE«

276. Kakšno mesto ima evharistija v božjem odrešenjskem načrtu?

    V stari zavezi je evharistijo naznanjal zlasti  vsakoletni velikonočni obed, ki so ga Judje vsako leto obhajali z opresniki (nekvašeni hlebi kruha) v spomin na naglico ob osvoboditvenem odhodu iz Egipta. Jezus naznanja evharistijo v svojem nauku in jo postavi med obhajanjem velikonočnega obeda s svojimi učenci pri zadnji večerji. Cerkev, zvesta Gospodovemu naročilu: "To delajte v moj spomin!" (1 Kor 11,24), je evharistijo vedno obhajala, zlasti v nedeljo, na dan Jezusovega vstajenja.

277. Kako se obhaja evharistija?

    Obhajanje evharistije ima dva velika dela, ki sestavljata eno samo bogočastno dejanje: besedno bogoslužje, ki obsega razglašanje in poslušanje božje besede, ter evharistično bogoslužje, ki vsebuje darovanje kruha in vina, evharistično molitev ali anaforo z besedami spremenjenja in obhajilo.

278. Kdo obhaja evharistijo?

    Evharistijo obhaja veljavno posvečeni duhovnik (škof ali duhovnik), ki deluje v osebi Kristusa, Glave, in v imenu Cerkve.

279. Kateri so bistveni in nujno potrebni darovi za obhajanje evharistije?

    Bistveno in nujno potrebna sta pšenični kruh in vino iz trte.

280. V kakšnem smislu je evharistija spomin Kristusove daritve?

     Evharistija je spomin (memoriale) v smislu, da ponavzočuje in udejanja daritev, ki jo je Kristus daroval Očetu na križu enkrat za vselej za človeštvo. Daritvenost evharistije se kaže v samih besedah postavitve: "To je moje telo, ki se daje za vas ... To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas preliva" (Lk 22,19-20). Daritev na križu in evharistična daritev sta ena sama daritev. Žrtveni dar in darovalec je isti, le način darovanja je različen: krvav na križu, nekrvav v evharistiji.

 

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

Oratorij na Teharjah: od 9. do 12. julija. Lepo vabimo k oratoriju otroke od 6 do 15 let, lepo vabimo za animatorje mlade po birmi.

Romanje v Južno Italijo: od 9. do 12. 10. 2024. Prijavite se na Aritours.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na telefon. Krst otroka: Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore - Lipa; junij: Bukovžlak; Julij: Pečovje

Kompole: April: Prožinska vas; Maj: Kompole; Junij: Ogorevc in Draga; Julij: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.