25.05.2024

Oznanila za nedeljo sv. Trojice za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

NEDELJA SVETE TROJICE

 Nedelja,

26. 5. 2024

ob 8.00 za + Angelo in Franca Selič

ob 10.00 za žive in rajne farane

Alojzij Grozde

Ponedel., 27. 5.

ob 19.00 za + Antona (obl.) in Dragico Pirnat

* Gajšek za + Nežo Gajšek

German Pariški

Torek, 28. 5.

ob 19.00 za + družino Vrabec

Maksim Emonski, škof

Sreda, 29. 5.

ob 19.00 za + Antona Štarkla

SVETO REŠNJE TELO IN KRI

Četrtek, 30. 5.

ob 8.00 za + Milico Ožek

ob 19.00 za + Marijo (30. obl.) in Franca Ramšak

Obiskanje Device Marije

 Petek, 31. 5.

ob 19.00 za + Rudija Straška, (4. obl.)

* Gajšek za + Marka Podplatana

Justin, mučenec

Sobota, 1. 6.

ob 19.00 za + Ano Žalar, osmina

9. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

2. 6. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Alojzijo, 2 Vinka in Marka Čanžek

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

NEDELJA SVETE TROJICE

 Nedelja,

26. 5. 2024

ob 10.00 za + Hermino in Antona Lešek

German Pariški

Torek, 28. 5.

ob 19.00 za + Anko Vrhovšek

SVETO REŠNJE  TELO IN KRI

Četrtek, 30. 5.

ob 19.00 za + Terezijo Šuhel in Pavla ter Marka Brečko

Justin, mučenec

Sobota, 1. 6.

ob 9.00 za + Janka (obl.) in Ivanko Zupanc

9. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

2. 6. 2024

ob 10.00 za + Poldija in Jožico Bukovšek; Marijo, Janeza in Silva Gajšek

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega Pisma: Bratje in sestre, vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi. Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo: »Aba, Oče! (Ati)« (Rim 8, 14)

Pokopali smo: Zofijo Mramor, 79-letno. Umrl je tudi Jože Fridl, 76-letni, z Vrh. Pogreb bo v torek ob 14.00. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: POZABLJIVOST: Žena je poslala zelo pozabljivega moža k zdravniku: »Dragi, kaj ti je rekel zdravnik glede tvoje pozabljivosti?« Mož: »Nič, le vprašal me je, če mu posodim večjo vsoto denarja«.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 26. 5. DO 2. 6. 2024

Danes ob 10.00 obhajamo slovesnost prvega svetega obhajila za deset otrok iz obeh župniji. Po triletni pripravi smo že opravili prvo spoved in bodo prvič prejeli sveto obhajilo, v zakramentu sv. Evharistije resnično Kristusovo telo. Počasi so zoreli v spoznanju in čutenju. Veliko lažje tisti, ki imajo lep zgled molitve in zakramentalnega življenja svojih staršev. Čedalje večja razdrobljenost in vpetost staršev in otrok v razne dejavnosti otežuje in počasi spodjeda versko vzgojo in sodelovanje pri bogoslužju. Verni starši  postavljajo vero v Boga visoko na lestvico vrednot in znajo presoditi, kaj je vredno in pomembno za otrokovo prihodnost in večnost. Molimo za te otroke in njihove starše, da bi ohranjali in poživljali vero, ki so jo sprejeli in delili naprej. Otrokom čestitam in se veselim z njimi in njihovimi starši, prav tako tudi g. Gajšek ter obe župniji.

Danes popoldne vas vabim k šmarnicam v Slance k Sajovičevi kapeli ob 18.00. Mineva 25 let, kar so jo postavili ob Miranovi novi maši. Letos so obnovili njeno zunanjost in bomo imeli tudi blagoslov obnovitvenih del. Zahvalili se bomo Bogu in vsem, ki so za to poskrbeli. Lepo vabljeni!

Lepa oblika raznovrstnih dejavnosti za otroke je počitniški oratorij, ki bo na Teharjah od 9. do 12. julija. Z animatorji se trudimo, da bi pripravili za otroke dober program, ki vključuje več dejavnikov: spoznavanje dobrih likov in pomembnih osebnosti (letos je to prerok Danijel), povezanost molitve in življenja, dejavnost v »delavnicah« in skupinske igre za sprostitev in dobro voljo. Tako je oratorij veliko več, kakor le nekajdnevno varstvo otrok v počitnicah.  Prosim, da otroke čim prej prijavite (če jih še niste), da se lahko pripravljamo na ustrezno število). Na razpolago so prijavnice v cerkvi in pri verouku. Rok prijave je do prihodnje nedelje, 2. junija.

V četrtek je zapovedani praznik SVETEGA REŠNJEGA TELESA. Ohranjamo dragoceni zaklad Kristusove navzočnosti v naših oltarjih. »Skrivnost tega praznika je skrivnost Boga, ki je želel ostati med nami. Praznik je za vso Cerkev ukazal papež Urban IV. leta 1264. Sicer pa praznik sv. Rešnjega telesa nima stalnega datuma, saj je določen glede na praznik velike noči in ga obhajamo v četrtek drugi teden po binkoštih. Za to skrivnost je potrebna vera. V trenutku, ko bi mi z razumom razložili Boga, bi namreč ta prenehal biti Bog. O Bogu imamo določene osnovne stvari razodete, medtem ko korak v vero – in to velja tudi za sveto evharistijo, je prav korak vere in ne korak razuma.« Pri nas žal praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi ni dela prost dan, kot je v sosednjih deželah. Smo pa tudi žalostni, ker imajo otroci polno dejavnosti to popoldne in mnogi ne bodo mogli k sveti maši. Prosim pa, da pridejo otroci od 5. do 8. razreda k verouku ob 18.15, da bodo pripravili in sodelovali pri sv. maši. Poslovili se bomo od s. Agnieszke, ki se vrača na Poljsko.

Ob Telovem ponesemo Najsvetejše izven cerkve in pripravimo za procesijo 4 oltarje. Ker je bilo zadnja leta negotovo vreme in malo navzočih, smo se z župnijskim svetom dogovorili, da bomo imeli tokrat tudi mi procesijo v nedeljo, 2. 6., po sveti maši ob 8.00. Pri pozni sv. maši ob 10.00 pa bomo z devetošolci pripravili sodelovanje. Z ostalimi bomo zaključili verouk prihodnji ponedeljek (3. 6.) ob 17.00 s sveto mašo v cerkvi.

V nedeljo, 2. junija popoldne, lepo vabimo družine na romanje na Svetino. Dogodek pripravlja skupnost Družina in Življenje in Škofijski odbor za družino. Ob 15h bo pričetek svete maše, ki jo bo za nas daroval celjski škof Maksimiljan Matjaž. V primeru lepega vremena bo maša zunaj, sicer pa v cerkvi. Lepo vabim tudi naše družine, da se pridružite.

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Danes je nedelja Jezusa Dobrega pastirja in molimo za duhovne poklice. Zato vam bom tokrat navedel nekaj členov iz poglavja: "ZAKRAMENT EVHARISTIJE«

271. Kaj je evharistija?

               Evharistija je daritev Kristusovega telesa in krvi. Gospod Jezus je postavil evharistijo, da bi daritev na križu mogla trajati skozi vse čase, dokler ne pride. Tako je svoji Cerkvi zaupal spomin svoje smrti in svojega vstajenja. Evharistija je znamenje edinosti, vez ljubezni, velikonočna gostija, v kateri se prejema Kristus, duša napolnjuje z milostjo in daje poroštvo večnega življenja.

274. Kaj pomeni evharistija v življenju Cerkve?

               Evharistija je vir in višek vsega krščanskega življenja. V evharistiji dosegata svoj vrhunec dejavnost, s katero Bog posvečuje nas, in naše češčenje, ki ga izkazujemo Bogu. Presveta evharistija obsega ves duhovni zaklad Cerkve: Kristusa samega, naše velikonočno Jagnje. Evharistija označuje in uresničuje občestvo božjega življenja in edinost božjega ljudstva. Z obhajanjem evharistije se že zedinjamo z nebeškim bogoslužjem in imamo vnaprej delež pri večnem življenju.

275. Kako se imenuje ta zakrament?

               Neizčrpno bogastvo tega zakramenta se izraža v različnih imenih, ki vsakokrat poudarjajo posebne vidike. Najbolj običajna imena so: evharistija, sveta maša, Gospodova večerja, lomljenje kruha, evharistično obhajanje, spomin Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja, sveta daritev, sveta in božja liturgija, svete skrivnosti, najsvetejši oltarni zakrament, sveto obhajilo.

276. Kakšno mesto ima evharistija v božjem odrešenjskem načrtu?

               V stari zavezi je evharistijo naznanjal zlasti  vsakoletni velikonočni obed, ki so ga Judje vsako leto obhajali z opresniki (nekvašeni hlebi kruha) v spomin na naglico ob osvoboditvenem odhodu iz Egipta. Jezus naznanja evharistijo v svojem nauku in jo postavi med obhajanjem velikonočnega obeda s svojimi učenci pri zadnji večerji. Cerkev, zvesta Gospodovemu naročilu: "To delajte v moj spomin!" (1 Kor 11,24), je evharistijo vedno obhajala, zlasti v nedeljo, na dan Jezusovega vstajenja.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

Slovesnost prvega obhajila: 26. 5. ob 10.00, Teharje. Šmarnice ob nedeljah: v Slancah pri Sajovičevi kapeli, 26. 5., ob 18.00, tudi blagoslov obnovljene kapele.

Oratorij na Teharjah: od 9. do 12. julija. Lepo vabimo k oratoriju otroke od 6 do 15 let, lepo vabimo za animatorje mlade po birmi. Romanje v Južno Italijo: od 9. do 12. 10. 2024. Prijavite se na Aritours.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na telefon.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore - Lipa; junij: Bukovžlak; Julij: Pečovje

Kompole: April: Prožinska vas; Maj: Kompole; Junij: Ogorevc in Draga; Julij: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.