18.05.2024

Duhovna misel za BINKOŠTI

folder

Jn 15,26–27;16,12–15

»Duh resnice vas bo uvedel v vso resnico«

    Sveti Duh je Jezusova velika obljuba. Ko so ga njegovi učenci dejansko prejeli, se jo to potrdilo onstran vseh pričakovanj. Postali so novi ljudje. Sami sebe ne bi več poznali. Svetopisemska poročila uporabljajo dve prispodobi: prispodobo jezika in prispodobo ognja.

  Prva prispodoba jezika nakazuje oznanjevanje in pričevanje, s katerim ponesejo apostoli evangelij ljudem vseh narodov na svetu. Na mesto starozaveznega babilonskega stolpa, ki ponazarja človeško ošabnost, ta pa vodi v spore in vojne, stopa novozavezno razumevanje Božjega miru in ljubezni, kjer najdejo ljudje spravo in začnejo sestavljati eno samo inj novo Božje ljudstvo. Jezikovne in kulturne pregrade odpadejo in nastopa obdobje najširše komunikacije, medsebojnega spoštovanja, sožitja in sodelovanja.

  Druga prispodoba ognja pa ponazarja gorečnost in neustavljiv pogum, s katerim se apostoli lotijo svojega poslanstva. Na mesto strahu in zbeganosti nastopi notranja gotovost, da Jezus živi in so sedaj oni na potezi, da na svoj način nadaljujejo njegovo delo in zanj pričujejo ne glede na to, kako jih ljudje sprejemajo.

  Binkošti pomenijo hkrati začetek Cerkve in začetek novega sveta. Na začetku tretjega tisočletja isti Duh vabi tudi nas, da se podamo na pot nove evangelizacije. Tudi mi smo prejeli »jezik« evangelija in »ogenj« Duha, da ponesemo z enako zgovornostjo in gorečnostjo kakor apostoli evangelij ljudem našega časa in okolja.

Nadškof dr. Anton Stres