18.05.2024

Oznanila za Binkošti za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE N A TEHARJAH 

BINKOŠTI

 Nedelja,

19. 5. 2024

ob 8.00 za + Petra Gradišnika

ob 10.00 za žive in rajne farane

Marija, Mati  Cerkve

Ponedel., 20. 5.

pri sv. Ani ob 10.00 za + Franca Fridla

ob 19.00 za + Rafka Rezarja

* Gajšek za +  Marijo Hrastnik

Teobald, škof

Torek, 21. 5.

ob 19.00 v čast Mariji pomočnici kristjanov

Marjeta Kasijska

Sreda, 22. 5.

ob 19.00 v zahvalo

Socerb, mučenec

Četrtek, 23. 5.

ob 19.00 za + Marijo in Ivana Štuklek

* Gajšek za + Cvetko Jerovšek

Marija, pomočnica kristjanov

 Petek, 24. 5.

ob 19.00  za + Martina Korenjaka in rodbino

* Gajšek za + Petra Pavića

Gregor VII., papež

Sobota, 25. 5.

ob 19.00 za + Kristo Kobilica in Marijo Freitag

SVETA TROJICA

 Nedelja,

26. 5. 2024

ob 8.00 za + Angelo in Franca Selič

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE N A TEHARJAH 

BINKOŠTI

 Nedelja,

19. 5. 2024

ob 10.00 za + Slavka Gorenjaka

Teobald, škof

Torek, 21. 5.

ob 19.00 za + Janka Zimška

Gregor VII., papež

Sobota, 25. 5.

ob 9.00 za + Justiko in Albina Malgaj

SVETA TROJICA

 Nedelja,

26. 5. 2024

ob 10.00 za + Hermino in Antona Lešek

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega Pisma: Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljívost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred. Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu. (Gal 5, 22)

Umrla je: Frančiška Turkl, roj. Prešeren. Pogreb bo v ponedeljek ob 11.00 na Teharjah. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: PREPIR: Prepirati se z žensko je kakor voziti sobno kolo. Utrudiš se, a se ne premakneš nikamor.

 

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 19. DO 26. MAJA 2024

 

20. maja obhajamo na pobudo Slovenije svetovni dan čebel. Te pridne živalce nam naredijo ogromno dobrega, oprašujejo rastline, da rodijo sad in nam dajejo med, ki je sladilo in zdravilo. Mnogi, ki se ukvarjajo s čebelami, nam povedo, koliko modrosti se ob njih lahko naučimo. Gojiti čebele pa ni tako lahko. Zahteva tudi veliko znanja in izobraževanja. Na Teharjah smo imeli odličnega čebelarja, duhovnika, Henrika Peternela, ki je z nasveti in knjigami pomagal čebelarjem. Danes imamo priložnost več izvedeti o njem in njegovem delu. Predsednik čebelarskega društva Celje, ki nosi imel po Peternelu, g. Gorazd Gradišnik, čebelar, ki ga dobro pozna in nadaljuje njegovo delo, nam ga bo predstavil po 1. maši (ob 9.00) v župnijski dvorani na Teharjah. Vabljeni.

Prihodnjo nedeljo ob 10.00 bomo imeli na Teharjah slovesnost prvega svetega obhajila za obe župniji. Skupno je letos le 10 otrok. Molimo za te otroke in njihove starše, da bi ohranjali in poživljali vero, ki so jo sprejeli in delili naprej. Opažamo, da v našem narodu število otrok vztrajno pada,  da naše družine ne želijo imeti več otrok in da jih številni ne vzgajajo krščansko in ne prihajajo v župnijo. Kot kristjane in Slovence nas lahko resno skrbi, kam nas bo to pripeljalo. Priseljenci iz daljnih dežel nas lahko učijo ljubezni do potomcev in pripadnosti veri, kar mi, žal izgubljamo.

Otroke in starše spominjam na počitniški oratorij, ki bo na Teharjah od 9. do 12. julija. Na razpolago so prijavnice v cerkvi in pri verouku. Rok prijave je do 2. junija, zato prosim, da se čimprej prijavite.

PRIDI, SVETI DUH

O Sveti Duh, Jezus je razodel tvojo skrivnost in dejal,

da boš naš Tolažnik vse dni do njegovega drugega prihoda.

Verujemo vate in smo prepričani, da je to tvoja ura, ura binkošti. Pridi, Sveti Duh!

Pridi in premagaj sleherni strah v nas, naj nas osrečuje zavest, da verujemo, upamo in ljubimo.

Vlij navdušenje v naše življenje, blagost in vedrino v naše srce. Pridi, Sveti Duh!

Daj, da bomo eno srce in ena duša, da bo svet veroval v Jezusa, Božjega Sina. Pridi, Sveti Duh!

Nakloni nam dar ljubezni do Svetega pisma, da bomo prepoznali živi glas Jezusa, našega Učitelja. Napravi nas ponižne in preproste, da bomo razumeli skrivnosti Božjega kraljestva. Pridi, Sveti Duh!

Marija je tukaj z nami, nas povezuje ter moli in z nami za nas prosi Dar Ljubezni in Ogenj Duha. Pridi, Sveti Duh!

Sveti Duh je 'oblikovalec občestva, je umetnik sprave, ki zna odstraniti ovire' med ljudmi. On gradi skupnost vernikov. Cerkvi daje rast, ko ji pomaga iti onkraj človeških omejitev, grehov in vsake vrste pohujšanja.

Božji Duh spodbuja srca, da sprejmejo zveličanje, ki gre preko Jezusa Kristusa, ki so ga ljudje pribili na les križa in ki ga je Bog obudil od mrtvih ter ga osvobodil smrtnih bolečin. On je izlil tudi Duha.

Jezus, in po njem Bog sam, prihaja k nam in nas priteguje k sebi. Duh oblikuje božansko privlačnost: Bog nas 'zapelje' s svojo ljubeznijo in nas osvoji, da bi tako premaknil zgodovino in sprožil procese, po katerih pronica novo življenje. Samo Božji Duh namreč ima moč, da 'počloveči in pobrati' vsako okolje, začenši pri tistih, ki ga sprejmejo.Prosimo Gospoda, naj nam da doživeti nove binkošti, ki bodo razširile naša srca in uglasile naša čustva s Kristusovimi čustvi, da bomo tako brez sramu oznanjali njegovo spreminjajočo besedo in pričevali o moči ljubezni, ki kliče v življenje vse, kar sreča.                                                           (E. Mozetič)

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Danes je nedelja Jezusa Dobrega pastirja in molimo za duhovne poklice. Zato vam bom tokrat navedel nekaj členov iz poglavja: "VERUJEM V SVETEGA DUHA"

139. Kateri so simboli Svetega Duha?

               Simboli Svetega Duha so številni: živa voda, ki izvira iz Kristusovega prebodenega srca in odžeja krščene, maziljenje z oljem, ki je zakramentalno znamenje birme; ogenj, ki preoblikuje, česar se dotakne;  temen ali svetal oblak, v katerem se razodeva božja slava; polaganje rok, po čemer se podeljuje Duh; golob, ki se spusti na Kristusa in ostane nad njim pri krstu.

140. Kaj pomeni, da je Duh "govoril po prerokih"?

               Z besedo preroki razumemo vse tiste, ki jih je Sveti Duh navdihnil, da so govorili v božjem imenu. Duh privede prerokbe stare zaveze do polne dovršitve v Kristusu, čigar skrivnost razkriva v novi zavezi.

144. Kaj se zgodi na binkošti?

               Petdeset dni po svojem vstajenju, na binkošti, poveličani Jezus Kristus v obilju razlije Duha in ga razodene kot božjo osebo, tako da je sveta Trojica v polnosti razodeta. Poslanstvo Kristusa in Duha postane poslanstvo Cerkve, ki je poslana, da oznanja in razširja skrivnost troedinega občestva. "Videli smo resnično luč, prejeli smo nebeškega Duha, našli smo resnično vero: molimo nedeljivo Trojico, kajti ona nas je rešila" (bizantinska liturgija, troparij pri binkoštnih večernicah).

145. Kakšno je delo Svetega Duha v Cerkvi?

               Duh zida, oživlja in posvečuje Cerkev: Duh ljubezni vrača krščencem sličnost z Bogom, izgubljeno z grehom, in jim daje, da v Kristusu živijo od samega življenja svete Trojice. Pošilja jih pričevat za Kristusovo resnico in jih ureja v njihovih medsebojnih nalogah, da bi vsi obrodili "sad Duha" (Gal 5,22).

146. Kako Kristus in njegov Duh delujeta v srcu vernih?

               Kristus po zakramentih priobčuje udom svojega skrivnostnega telesa svojega Duha in božjo milost, ki rojeva sadove novega življenja, po Duhu. Končno, Sveti Duh je učitelj molitve.

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

Šmarnice ob nedeljah: pohod 4 cerkva, 19. 5. (začetek v Šentjanžu ob 14.00, sklep na Teharjah); v Slancah pri kapeli, 26. 5., ob 18.00. Slovesnost prvega obhajila: 26. 5. ob 10.00, Teharje. Oratorij na Teharjah: od 9. do 12. julija. Lepo vabimo k oratoriju otroke od 6 do 15 let, lepo vabimo za animatorje mlade po birmi. Romanje v Južno Italijo: od 9. do 12. 10. 2024. prijavite se na Aritours.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na telefon.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore - Lipa; junij: Bukovžlak; Julij: Pečovje

Kompole: April: Prožinska vas; Maj: Kompole; Junij: Ogorevc in Draga; Julij: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.