11.05.2024

Duhovna misel za 7. VELIKONOČNO NEDELJO

Jn 15,9–17

BOG JE NA NAŠI STRANI

Jezus prosi Očeta: “Posveti jih v resnici.“ Resnica je pri Bogu in resnica je, kar je Božje. Vse ostalo je utvara in začasno in minljivo. Jezus želi, da bi dojeli, kaj je resnično. Ko pa bomo verovali, da je samo Bog svet, bomo sposobni oditi v ta minljivi svet oznanjat resnično Svetóst.

Kaj je resnica?« je vprašal Pilat. To vprašanje se vleče skozi zgodovino sveta, pravzaprav skozi zgodovino vsakega človeškega življenja. Resnica namreč ni vedno razvidna, ni jasna, je velikokrat zamegljena, izkrivljena, popačena. In prav za to nosijo veliko odgovornost tudi sredstva družbenega obveščanja, mediji, ki jim je še posebej namenjena današnja nedelja.

Papež Frančišek pravi, da so nam danes informacije veliko bolj dostopne kot nekoč. Novice so bolj poudarjene in prikazane, da bi čimbolj osvojile naše misli in sedle v našo notranjost: v naš razum in v našo podzavest. To pa tudi pomeni, da jih ljudje sprejemamo vase z naglico, da o njih ne premišljujemo, ne izbiramo in smo vse manj kritični. In v tem svetu vedno hitrejšega sporočanja, zlasti po zaslugi digitalnega sprejemanja informacij, smo priče pojavu »lažnih novic«.

In kolikor bolj se bohoti laž, toliko bolj smo kristjani poklicani, da živimo iz resnice, ki je Jezus Kristus. »Jaz sem jim izročil tvoj nauk,« smo slišali v evangeliju. Jezus moli za sovje učence, da bi vztrajali pri razodetem nauku, saj ve, da bomo  kristjani živeli v krutem svetu, ki je resnici vedno nasproten. Toda če hočemo biti zares Kristusovi, se moramo vsak trenutek zavedati po eni strani nevarnosti, ki nas ogrožajo, po drugi strani pa nenadomestljive moči, ki nam  jo daje Bog sam.

Kristjani imamo posebno moč, ki nam je ponujena v zakramentih, da iz njih živimo; moč, ki je nimajo nobene sile tega sveta, nobene organizacije in institucije. V tem se razlikujemo od sveta; in to pomenijo Jezusove besede, da smo na svetu, a nismo od tega sveta. Jezus nam jasno pove, da nas bo svet sovražil. Toda z isto vnemo nam pove tudi, da imamo Boga na svoji strani. In tega ne smemo pozabiti!                                                                                                                                          Po: E. Mozetič