11.05.2024

Oznanila za 7 SVETE MAŠE NA TEHARJA VELIKONOČNO NEDELJO za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

12. 5. 2024

ob 8.00 za + Anico in Ivana Selič

ob 10.00 za žive in rajne farane

Fatimska Mati Božja

Ponedel., 13. 5.

ob 19.00 za zdravje

* Gajšek za + Štefko, Jožeta, Jurija in Marijo Pevec

Bonifacij, mučenec

Torek, 14. 5.

ob 19.00 za + Jožefa Vodeba, starše Tofant in Vodeb 

Zofija, mučenka

Sreda, 15. 5.

ob 19.00 v dober namen

Janez Nepomuk

Četrtek, 16. 5.

ob 19.00 za + Slavka Žnidareca, osmina

* Gajšek za + Janka Zupanca

Jošt, puščavnik

 Petek, 17. 5.

ob 19.00 v zahvalo

* Gajšek za + Frana Horvata

Janez I., papež

Sobota, 18. 5.

ob 19.00 za + Pavla Šuhla, osmina

BINKOŠTI

 Nedelja,

19. 5. 2024

ob 8.00 za + Petra Gradišnika

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

12. 5. 2024

ob 10.00 za + starše Matija in Katarino, brata Toneta in Milana Novak, sestra Katica Zupanc

Gizela, opatinja

Torek, 14. 5.

ob 19.00 za + Rozalijo Žnidar, rodb. Žnidar in Drobne

Janez I., papež

Sobota, 18. 5.

ob 9.00 za + Emila Bučarja, 30. dan

BINKOŠTI

 Nedelja,

19. 5. 2024

ob 10.00 za + Slavka Gorenjaka

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega Pisma: Preljubi, če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna.

Pokopali smo: Ivana Medveda, 93 let; Slavka Žnidareca, 82 let; Pavla Šuhla, 77 let; Ano Žalar, 91 let; in Marico Mirt, 77 let. Umrla je tudi Alojzija Senica, 91 let, iz Ogorevca. Pogreb bo v torek ob 13.00. Bog jim daj večni mir.

Za nasmeh: KLAVIR: Vid pozvoni pri sosedih in vpraša: »Ali vas moti, če vsak dan igram klavir?« »Po pravici rečeno, res, zelo.« »Potem vas prosim, da se pritožite moji mami«.

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 12. DO 19. MAJA 2024

Letošnje šmarnice so žal slabo obiskane. Lepo vabim otroke, prvoobhajance, birmance, družine in odrasle. Žal mnogi najdejo čas za vse mogoče dejavnosti, za Boga pa mnogi nimajo časa in ne pozornosti. Bog pa nas vendarle vedno čaka. Vesel sem, ker so v Prožinski vasi začeli šmarnice. Otroke in odrasle s tega dela župnije spodbujam, da se jim pridružite. Ob nedeljah pa jih bomo imeli, kot običajno, na dogovorjenih mestih. Danes popoldne vas lepo vabim na Pečovje k Mariji v skali ob 15.00. Razpored za naslednje nedelje je na drugi strani.

20. maja obhajamo na pobudo Slovenije svetovni dan čebel. Te pridne živalice nam naredijo ogromno dobrega, oprašujejo rastline, da rodijo sad in nam dajejo med, ki je sladilo in zdravilo. Mnogi, ki se ukvarjajo s čebelami, nam povedo, koliko modrosti se ob njih lahko naučimo. Gojiti čebele pa ni tako lahko. Zahteva tudi veliko znanja in izobraževanja. Na Teharjah smo imeli odličnega čebelarja, duhovnika, Henrika Peternela, ki je z nasveti in knjigami pomagal čebelarjem. Ga kaj poznamo? Slabo. Lahko pa o njem izvemo več v nedeljo, 19. 5., med prvo in drugo mašo (ob 9.00 v naši dvorani), ko nam ga bo predstavil g. Gorazd Gradišnik, čebelar, ki ga dobro pozna in nadaljuje njegovo delo. Lepo vabljeni, da se pridružite.

Birmance in druge mlade lepo vabimo v petek, 17. 5. ob 19.30 v prostore Salezijanskega mladinskega centra v Celju (župnija bl. A.M. Slomšek) na 3 D večer druženja, pogovora, petja in duhovnosti. Večer bo oblikovala domača glasbena zasedba. Naj bo to lepa priložnost za srečanje mladih iz naših župnij, da se povezujejo, saj se srečujejo tudi v srednjih šolah. Spodbujam mlade. Se zberemo na Teharjah ob 18,50 - prosim za prevoz.

Otroke in starše spominjam na počitniški oratorij, ki bo na Teharjah od 9. do 12. julija. Na razpolago so prijavnice v cerkvi in pri verouku. Prosim, da se čimprej prijavite!

Mineva 18 let naše Škofije Celje. Torej postaja polnoletna. Tega jubileja so bomo spomnili v soboto, 18. 5. ob 19.00 s slovesnimi večernicami v cerkvi Sv. Duha v Celju. Vabljeni iz vseh koncev naše škofije, da se Bogu zahvalimo in utrjujemo vezi med nami.

Prva krščanska skupnost

Kljub Jezusovi smrti na križu so njegovi učenci ostali povezani med seboj. Res je, da so se morali skrivati pred oblastjo, ki jih je preganjala, a med seboj so bili v trdnem prijateljstvu in želeli so ohranjati živ spomin na Jezusa. Tako so v prvih stoletjih kot spomin na zadnjo večerjo ohranili zbiranje ob svojevrstni »oltarni mizi«, ki pa ni bila enaka današnjemu oltarju. Se je pa to njihovo druženje iz leta v leto oblikovalo. Pripravili so posebne molitve. Tej zbirki molitev rečemo bogoslužje ali liturgija. Za mašo lahko danes rečemo, da je sestavljena iz liturgije besede (to je tisti del, ko beremo Božjo besedo) in liturgije evharistije, to je obhajila. Evharistija prihaja iz grške besede »evharisto«, ki pomeni hvala ali zahvala. Včasih so celo mašo imenovali evharistija, potem pa je prevladalo sedanje ime, ki izvira iz latisnkega izraza »poslati«. Po maši, kot ta obred danes večina ljudi imenuje, nas namreč duhovnik pošlje med druge ljudi, da bi z njimi živeli tako, kot nas uči Jezus.

Večina molitev, ki jih danes izgovarjamo pri maši, je tako stara najmanj tisoč let! Kakor muzeji hranijo stare predmete, tako smo tudi mi v Cerkvi poklicani, da pazljivo hranimo stare molitve in obrede. Naj nam bodo prvi kristjani vzgled, kako so uspeli ohraniti medsebojno povezanost in ves Jezusov nauk, ki ga danes poznamo.

Povzeto po: L. Marc, Dolgčas pri maši

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Danes je nedelja Jezusa Dobrega pastirja in molimo za duhovne poklice. Zato vam bom tokrat navedel nekaj členov iz poglavja: VEST

372. Kaj je vest?

               Vest, navzoča v srcu osebe, je sodba razuma, ki v primernem trenutku ukaže človeku, naj stori dobro in se izogne zla. Po njej človeška oseba zaznava nravno vrednost dejanja, ki naj ga stori ali že storjenega dejanja, in mu omogoča prevzeti odgovornost zanj. Kadar razumen človek posluša vest, more slišati Boga, ki mu govori.

373. Kaj vključuje dostojanstvo osebe v odnosu do vesti?

               Dostojanstvo človeške osebe vključuje pravilnost vesti (to pomeni, da vest soglaša s tem, kar je v skladu z razumom in božjo postavo pravično in dobro). Zaradi tega osebnega dostojanstva človeka ni dovoljeno siliti, da bi ravnal proti svoji vesti. Prav tako ga ni dovoljeno ovirati, da bi delal po svoji vesti, zlasti v verskih zadevah.

374. Kako se oblikuje vest, da bo pravilna in resnicoljubna?

               Pravilna in resnicoljubna vest se oblikuje z vzgojo, z usvajanjem božje besede in naukom Cerkve. Podpirajo jo darovi Svetega Duha in ji pomagajo nasveti modrih oseb. Za vzgojo vesti zelo koristi molitev in spraševanje vesti.

375. Katera pravila mora vest vedno upoštevati?

               So tri najbolj splošna navodila: 1) Nikoli ni dovoljeno storiti zlo, da bi iz tega sledilo kaj dobrega. 2) Tako imenovano zlato pravilo: "Vse, kar želite, da bi ljudje vam storili, storite tudi vi njim" (Mt 7,12).  3) Krščanska ljubezen vedno spoštuje bližnjega in njegovo vest; to pa seveda ne pomeni sprejeti kot dobro tisto, kar je objektivno zlo.

376. Ali se more vest motiti?

               Oseba mora vedno ubogati gotovo (trdno) sodbo svoje vesti. A iz razlogov, ki niso vedno prosti osebne krivde, more vest izrekati tudi zmotne sodbe. Ni pa mogoče pripisovati osebi zla, storjenega zaradi nehotene nevednosti, četudi zlo objektivno ostaja zlo. Treba se je torej truditi za to, da se nravna vest znebi svojih zmot.

 

NAPOVEDI IN OBVESTILA

 

Šmarnice ob nedeljah: pri Mariji na Pečovju, 12. 5., ob 15.00; pohod 4 cerkva, 19. 5. (začetek v Šentjanžu ob 14.00, sklep na Teharjah); v Slancah pri kapeli, 26. 5., ob 18.00. Slovesnost prvega obhajila: 26. 5. ob 10.00, Teharje. Oratorij na Teharjah: od 9. do 12. julija. Lepo vabimo k oratoriju otroke od 6 do 15 let, lepo vabimo za animatorje mlade po birmi. Romanje v Južno Italijo: od 9. do 12. 10. 2024. prijavite se na Aritours.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na telefon.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore - Lipa; junij: Bukovžlak; Julij: Pečovje

Kompole: April: Prožinska vas; Maj: Kompole; Junij: Ogorevc in Draga; Julij: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.