04.05.2024

Oznanila za 6 VELIKONOČNO NEDELJO za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

5. 5. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + rodbino Ramšak in Romih

Dominik Savio, dijak

Ponedel., 6. 5.

ob 19.00 za rajne iz družine Tofant

* Gajšek za + Marijo Vrečar

Gizela, opatinja

Torek, 7. 5.

ob 19.00 za + Franca Kovača

Viktor (Zmago)

Sreda, 8. 5.

ob 19.00 za + Pavlo Oprešnik

Gospodov vnebohod

Četrtek, 9. 5.

ob 8.00 za + Ivanko in Franca Sajovic

ob 19.00 za + Ivana Jurkoška

Job

 Petek, 10. 5.

ob 19.00 za + Hermino Lešek

* Gajšek za + Ivana Grajžla

Pankracij, mučenec

Sobota, 11. 5.

ob 19.00 za + Franca Krofliča

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

12. 5. 2024

ob 8.00 za + Anico in Ivana Selič

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

5. 5. 2024

ob 10.00 za + Romana Štora, 4. obl.

Gizela, opatinja

Torek, 7. 5.

ob 19.00 za + Slavka Buserja

Gospodov vnebohod

Četrtek, 9. 5.

ob 19.00 za + Terezijo in Ivana Gologranca, rodb.

Pankracij, mučenec

Sobota, 11. 5.

ob 9.00 za + Terezijo in Pavla Šuhel

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

12. 5. 2024

ob 10.00 za + starše Matija in Katarino, brata Toneta in  Milana Novak, sestra Katica Zupanc

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega Pisma: To pa je njegova zapoved, da verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa in se ljubimo med seboj, kakor nam je zapovedal.

Umrli so: Pavel Šuhel, naš dolgoletni organist; Slavko Žnidarec od sv. Ane; . Za dan pogreba še ne vemo. Umrl je tudi Medved Ivan, 93-letni, z Lipe. Pogreb bo v torek ob 11.00 v Kompolah. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: SLADOLED: Pred slaščičarno je velika vrsta. Mama: »Se res ne splača za eno kepico čakati tako dolgo.« Peter: »Mami, pa kupimo kar tri kepice, da se bo splačalo.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 5. 5. DO 12. 5. 2024

Prvega maja smo začeli lepo majniško pobožnost na čast Mariji, šmarnice. Letos mineva 200 let od Slomškovega posvečenja in nove maše, zato bomo sledili misli nanj in vsak dan eni njegovi poučni zgodbi. Lepo vabim otroke, prvoobhajance, birmance, družine in odrasle. Žal praznični teden povsem zamegli šmarnice, saj so mnoge družine odsotne, ostali pa pozabijo, da je lepa oblika prazničnosti priti k šmarnicam in k sv. maši. Upam, da bo v tem tednu drugače. Na Teharjah jih bomo imeli vsak delavnik ob 19.00. Spodbujam pa, da bi imeli šmarnice tudi po vaseh. Prosim za voditelje. Ob nedeljah pa jih bomo imeli, kot običajno, na dogovorjenih mestih. Danes popoldne vas lepo vabim v Ogorevc, k Romovi kapeli ob 16.00, prihodnjo nedeljo pa na Pečovje, k Mariji v skali, ob 15.00. Razpored za naslednje nedelje je na drugi strani.

Za otroke in mlade je oratorij vsako leto lepa priložnost za sprostitev, poglobitev, molitev in igro. Letos bo oratorij na Teharjah od 9. do 12. julija. Na razpolago so prijavnice v cerkvi in pri verouku. Lepo vabljeni otroci in animatorji (tudi letošnji birmanci), ki se že pripravljajo na to lepo dogajanje. Hvala!

Z letošnjimi prvoobhajanci gremo na dan priprave v soboto, 11. 5., zjutraj z vlakom na Slomškovo rojstno hišo. Srečanje za bralce Slomškovega bralnega priznanja bo na Ponikvi na isti dan, v soboto: ob 9.30 sv. maša, ob 11.00 zaključni program v šoli. Vabim družine bralcev, da se z osebnim prevozom pridružite.

»To vam naročam, da se ljúbite med seboj!« (Jn 15,17)

Pravite: »Če je Jezusova zapoved, da ljubimo brate in sestre, čemu potem služi to, da molimo in hodimo k maši? To je samo izguba časa, ki bi ga lahko posvetili ljubezni.« A pozor! Ljubezen, ki nam jo zapoveduje Jezus, ni kakšna lahkotna in sentimentalna ljubezen, ljubezen iz osladnih televizijskih nadaljevank ali ljubezen, ki zmore eno dobro delo na teden.

Jezus nam naroča, naj si med seboj podarjamo takšno ljubezen, kakršno je on podaril nam. Popolno ljubezen, vse do podaritve samega sebe.

Takšna ljubezen ni iz človeške moke, lahko jo prejmemo samo kot dar od Jezusa z vztrajno molitvijo in v srečevanju z njim v zakramentih.

Ugovarjali boste: »To ni res! V človeškem izkustvu so primeri popolne ljubezni. In tudi med takimi, ki ne hodijo k maši in ne molijo.«

Človeško izkustvo zagotovo pozna primere ljubezni, ki je popoln dar in ne pričakuje povračila: do otrok, zakonca, prijatelja, domovine, svoje skupine, svojih sodelavcev ali sotrpinov. Lepo! Jezus zahteva od nas to vrsto ljubezni do vseh. Prav vseh! Tudi do sovražnikov. In ne samo občasno, kot junaško dejanje, temveč vselej. To popolno ljubezen, do vseh, vedno, lahko da samo Jezus in samo od njega jo lahko dobimo.

Ne pozabite: v obilju jo lahko črpamo iz Jezusovega darovanja na oltarju. Kdor hoče tako ljubiti, kot naroča On, nikoli ne moli dovolj.                                                                                        (Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

 

Angel veselja - Dragi angel, tako sem rad vesel. Veselje je enkraten občutek.

Vesel sem, če občutim ljubezen svojih staršev, ko mi na primer kaj podarijo ali doživimo skupaj kaj noro lepega. Vesel sem, ko sem v naravi med drevjem in petjem ptic, ko moja babi speče najboljše pecivo ali ko se začnejo počitnice …  Žal vidim okoli sebe toliko ljudi, ki so nekako brez veselja. Tečni so ali žalostni. Napolni me z radostjo, moj angel, da bom lahko tudi druge ljudi okužil s svojim veseljem nad žalostjo in brezvoljnostjo. Naj vsako jutro začnem poln veselja novi dan in naj to veselje širim in vtisnem v ta naš svet.                       (A. Grün, Angel ti stoji ob strani)

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Danes je nedelja Jezusa Dobrega pastirja in molimo za duhovne poklice. Zato vam bom tokrat navedel nekaj členov iz poglavja: ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA

               341. Katero novost je Kristus podaril zakonu?

Jezus Kristus ponovno vzpostavlja od Boga hoteni začetni red. Poleg tega daje milost, da bi živeli zakon v novem dostojanstvu zakramenta, namreč kot znamenje njegove zaročniške ljubezni do Cerkve: "Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus ljubil Cerkev" (Ef 5,25).

               342. Ali je zakon obveznost za vse?

Zakon ni obveznost za vse. Bog posebej pokliče nekatere može in žene, da hodijo za Gospodom Jezusom po poti devištva ali celibata zaradi nebeškega kraljestva. Odpovedo se veliki dobrini zakona, da bi skrbeli za to, kar je Gospodovega, da bi skušali njemu ugajati. Tako postanejo znamenje popolne prednosti, kakršna pripada Kristusovi ljubezni, in gorečega pričakovanja njegove vrnitve v slavi.

               343. Kako se obhaja sklenitev zakona?

Ker sklenitev zakona postavi oba zakonca v javni življenjski stan v Cerkvi, je njeno liturgično obhajanje javno, pred duhovnikom (ali drugo za to pooblaščeno pričo Cerkve) in drugimi pričami.

               344. Kaj je zakonska privolitev?

Zakonska privolitev je volja, ki jo izrazita mož in žena, da se drug drugemu dokončno podarita z namenom, da živita zvesto in rodovitno zavezo ljubezni. Zakon nastane s privolitvijo, ki je zato neobhodno nujno potrebna in nenadomestljiva. Da je zakon veljaven, mora privolitev imeti za predmet resnični zakon, in biti zavestno ter svobodno človeško dejanje, ki ne sloni na sili ali prisili.

               345. Kaj je potrebno, kadar eden od zakoncev ni katoličan?

Mešani zakoni (zakoni med katoličani in krščenimi nekatoličani) potrebujejo dovoljenje cerkvene oblasti. V primeru različnosti vere (zakoni med katoličanom in nekrščenim) je za veljavnost potreben spregled. V vsakem primeru je bistvenega pomena, da zakonca ne izključujeta prevzema bistvenih namenov in lastnosti zakona in da katoliški zakonec potrdi obveznosti, da ohrani vero ter zagotovi rast in katoliško vzgojo otrok. Te obveznosti morajo biti poznane tudi drugemu zakoncu.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

Šmarnice ob nedeljah: v Ogorevcu, 5. 5., ob 16.00; pri Mariji na Pečovju, 12. 5., ob 15.00; pohod 4 cerkva, 19. 5. (začetek v Šentjanžu ob 14.00, sklep na Teharjah); v Slancah pri kapeli, 26. 5., ob 18.00. Slovesnost prvega obhajila: 26. 5. ob 10.00, Teharje. Oratorij na Teharjah: od 9. do 12. julija. Lepo vabimo k oratoriju otroke od 6 do 15 let, lepo vabimo za animatorje mlade po birmi. Romanje v Južno Italijo: od 9. do 12. 10. 2024. prijavite se na Aritours.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na telefon.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore - Lipa; junij: Bukovžlak; Julij: Pečovje

Kompole: April: Prožinska vas; Maj: Kompole; Junij: Ogorevc in Draga; Julij: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.