27.04.2024

Oznanila za 5. VELIKONOČNO NEDELJO za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

28. 4. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Ano Škarlin

Katarina Sienska, dev.

Ponedel., 29. 4.

ob 7.00 za + Frido Rom

Pij v., papež

Torek, 30. 4.

ob 19.00 za + Tonija, Alojzijo in Franca Fidler

Jožef Delavec

Sreda, 1. 5.

ob 19.00 za + Cvetko Jerovšek

* Gajšek za + Justino Pajk

Atanazij, škof

Četrtek, 2. 5.

ob 19.00 za + Rudolfa Kovača, osmina

* Gajšek za + Frančiško Frece

Filip in Jakob, apostola

 Petek, 3. 5.

ob 19.00 za + Justino (obl.) in Albina Malgaj

* Gajšek za + Jožefa Stojana

Florjan, mučenec

Sobota, 4. 5.

ob 19.00 za rajne in žive gasilce

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

5. 5. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + rodbino Ramšak in Romih

SVETE MAŠE V KOMPOLAH  

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

28. 4. 2024

ob 10.00 za + Stanija Gajška (obl.) in Martina

      Gologranca

Katarina Sienska, dev.

Ponedel., 29. 4.

ob 19.00 za + Emila Bučarja, osmina

Pij v., papež

Torek, 30. 4.

ob 19.00 za + Ladislava, Ano in Ladka Gobec

Florjan, mučenec

Sobota, 4. 5.

ob 9.00 za + Stanka Kampoška, rodb. Romih in sorodnike

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

5. 5. 2024

ob 10.00 za + Romana Štora, 4. obl.

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega Pisma: To pa je njegova zapoved, da verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa in se ljubimo med seboj, kakor nam je zapovedal. Kdor se drži njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in on v njem.

Pokopali smo: Emila Bučarja, 68-letnega, iz Prožinske vasi. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: POZABLJIVOST: »Zadnje leto se le redko vozim naokoli. Medtem ko si poiščem zobe, očala in ključe za avto, pa pozabim, kam sem se želel peljati.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 28. 4. DO 5. 5. 2024

Prvega maja začnemo pobožnost na čast Mariji, šmarnice. Letos mineva 200 let od Slomškovega posvečenja in nove maše, zato bomo sledili misli nanj in vsak dan eni njegovi poučni zgodbi. Lepo vabim otroke, prvoobhajance, birmance, družine in odrasle. Na Teharjah jih bomo imeli vsak delavnik ob 19.00. Spodbujam pa, da bi imeli šmarnice tudi po vaseh. Prosim za voditelje. Ob nedeljah pa jih bomo imeli, kot običajno, na dogovorjenih mestih. Prihodnjo nedeljo vabim v Ogorevc, k Romovi kapeli ob 16.00, razpored za naslednje nedelje je na drugi strani.

Papež Frančišek je letošnje leto razglasil kot leto molitve, priprava na sveto leto 2025. Lepo vabim, da bi poživili molitev: doma, v družini, še zlasti pri obedih in zvečer, pa tudi v cerkvi pred mašo. Veroučencem smo razdelili molitveno kocko, ki naj pomaga, da raje in lepše zmolimo. Na seji ŽPS Teharje smo govorili o molitvi in spodbujamo k različnim oblikam osebne, spontane ali vodene molitve. Še zlasti je upadla molitev za rajne ob smrti oziroma pogrebu. Spodbujamo, da bi se sorodniki in bližnji od umrlih zbrali k molitvi večer pred pogrebom. V ta namen se lahko po dogovoru zberete v naši župnijski dvorani, če doma ni primernega prostora. Prav tako vabim k molitvi pred Najsvetejšim: vsak petek na Teharjah po maši za pol ure. V Kompolah pa se tudi zbira skupina molivcev vsak prvi petek ob 9.00. Vabljeni, da se pridružite. Molitev je najtesnejša vez z Bogom, če ne molimo, kmalu več ne čutimo božje bližine in zbledi naša vera. Zato je molitev lepa priložnost in velika naloga za starše in duhovnike, da molitev posredujemo mlademu rodu, kako bodo sicer lahko verovali!

Za otroke in mlade je oratorij vsako leto lepa priložnost za sprostitev, poglobitev, molitev in igro. Letos bo oratorij na Teharjah od 9. do 12. julija. Na razpolago so prijavnice v cerkvi in pri verouku. Lepo vabljeni otroci in animatorji (tudi letošnji birmanci), ki se že pripravljajo na to lepo dogajanje. Hvala!

V soboto je god sv. Florjana, zavetnika gasilcev. Gasilci so pomembna organizacija in storijo veliko dobrega. Na praznik bomo imeli sv. mašo zvečer ob 19.00 za žive in rajne gasilce, v nedeljo, 5. 5. pa bo 10.30 sveta maša s srečanjem gasilcev in blagoslovom obnovitvenih del pri cerkvi sv. Florjana v Svetlem dolu, župnija Svetina.

Srečanje za bralce Slomškovega bralnega priznanja bo na Ponikvi v soboto, 11. 5., ob 10.00. Vabim družine bralcev, da se z osebnim prevozom pridružite.

Biti živa mladika na živi trti, to je ideal vsakega kristjana. Grozd vene, se suši, odpade – mnogi odnehajo, odpadejo, nimajo moči za Gospoda; v njih ni življenja, zato ker smo brez duhovne hrane nemočni. Grozd je pripet na trto – jaz sem pripet na Jezusa; Jezus me ne omejuje, ne ovira, temveč me napaja z mirom, bogastvom ljubezni, življenjem. Kljub vsakodnevnim križem in težavam imam upanje, imam vir dobrote in povezanosti z Izvirom. Jezus je tu – v Kruhu in Vinu – zame in zate. Živim in ga podarjam ljudem okoli sebe: z ljubeznijo, s pogledom, s stiskom roke, z nasmehom, z odpuščanjem, s pogovorom, z darovanjem, z iskrenostjo, z odpuščanjem ... vsak dan. Podarimo drugemu tisto, kar je najplemenitejše v nas. Kjer je ljubezen in dobrota, tam prebiva Bog. Tam se iz trte pretaka »sok življenja« v sleherno mladiko.                                                                                                                                                       Povzeto po: E. Mozetič

Vera in dela. Dela, ki so storjena iz vere, so tisto, kar dela ljubezen. Delo, ki ga opravimo z ljubeznijo, je ključno. To je formula za večno življenje, slaviti Boga samo z besedami, ni dovolj.  Živeti po njegovih naukih je nujno. Biti pobožen, a ne imeti rad bližnjega, ni dovolj. Potrebni so konkretni koraki in dejanja. Včasih naredimo napak. Včasih smo nepremišljeni. Morda smo razburjeni ali preveč energični. Pomembno je, da se učimo in rastemo. Starši otroka kdaj oštejejo, ker j e naredil kaj narobe. Vendar v srcu ostaja ljubezen, vedno in za vedno. Starše imamo radi. In dela govorijo glasneje od besed.                                                      (Martin Golob)

 

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Danes je nedelja Jezusa Dobrega pastirja in molimo za duhovne poklice. Zato vam bom tokrat navedel nekaj členov iz poglavja: ZAKRAMENT SVETEGA ZAKONA

337. Kakšen je božji načrt za moža in ženo?

               Bog je ljubezen. Človeka je ustvaril iz ljubezni in ga poklical k ljubezni. Ker ju je ustvaril kot moža in ženo, ju je poklical h globokemu občestvu življenja in medsebojne ljubezni, tako da "nista več dva, ampak eno" (Mt 19,6). Bog ju je blagoslovil in jima rekel: "Bodita rodovitna in se množita" (1 Mz 1,28).

338. Čemu je Bog ustanovil zakon?

               Zakonsko zedinjenje moža in žene, ki ga je utemeljil Stvarnik in ga obdaril z njenimi lastnimi zakonitostmi, je po svoji naravi usmerjeno na občestvo in blagor zakoncev, kakor tudi na roditev in vzgojo otrok. Po prvotnem božjem načrtu je zakonsko zedinjenje nerazvezljivo, kakor potrjuje Jezus Kristus: "Kar je Bog združil, tega naj človek ne ločuje" (Mr 10, 9).

339. Na kakšen način greh ogroža zakon?

               Zaradi prvega greha, ki je povzročil tudi prelom od Stvarnika obdarjenega občestva med možem in ženo, zakonsko zvezo zelo pogosto ogrožata nesloga in nezvestoba. Kljub temu Bog v svojem neskončnem usmiljenju podarja možu in ženi svojo milost, da bi uresničila zedinjenje svojih življenj po prvotnem božjem načrtu.

340. Kaj uči stara zaveza o zakonu?

               Bog zlasti s šolo starozavezne postave in prerokov pomaga svojemu ljudstvu, da postopoma zori v spoznanju enosti in nerazvezljivosti zakona. Zakonska zaveza Boga z Izraelom je priprava in predpodoba nove zaveze, katero je Jezus Kristus, Božji Sin, sklenil s svojo nevesto, Cerkvijo.

341. Katero novost je Kristus podaril zakonu?

               Jezus Kristus ponovno vzpostavlja od Boga hoteni začetni red. Poleg tega daje milost, da bi živeli zakon v novem dostojanstvu zakramenta, namreč kot znamenje njegove zaročniške ljubezni do Cerkve: "Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus ljubil Cerkev" (Ef 5,25).

 

  NAPOVEDI IN IFORMACIJE

 

Šmarnice ob nedeljah: v Ogorevcu, 5. 5., ob 16.00; pri Mariji na Pečovju, 12. 5., ob 15.00; pohod 4 cerkva, 19. 5. (začetek v Šentjanžu ob 14.00, sklep na Teharjah); v Slancah pri kapeli, 26. 5., ob 18.00. Slovesnost prvega obhajila: 26. 5. ob 10.00, Teharje. Oratorij na Teharjah: od 9. do 12. julija. Lepo vabimo k oratoriju otroke od 6 do 15 let, lepo vabimo za animatorje mlade po birmi. Romanje v Južno Italijo: od 9. do 12. 10. 2024. Rezervirajte čas.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na  telefon.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore - Lipa; junij: Bukovžlak; Julij: Pečovje

Kompole: April: Prožinska vas; Maj: Kompole; Junij: Ogorevc in Draga; Julij: Šentjanž

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.