20.04.2024

Oznanila za 4. VELIKONOČNO NEDELJO za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

4. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

21. 4. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Marjana Ošlaka

Leonid, mučenec

Ponedel., 22. 4.

ob 7.00 za + Terezijo Šuhel

* Gajšek za + Alojzija Arzenška

Jurij, mučenec

Torek, 23. 4.

ob 19.00 za + Marijo Peček

Marija Kleopova

Sreda, 24. 4.

ob 7.00 za + Dragico in Antona Pirnat

Marko, evangelist

Četrtek, 25. 4.

ob 19.00 za + Nino Toman, (obl.)

Marija, mati dobrega sveta

 Petek, 26. 4.

ob 7.00 za + Milico Ožek

* Gajšek za + Terezijo, Jakoba , Elizabeto Gajšek, Jožeta              Kovača in rodbino

Cita, devica

Sobota, 27. 4.

ob 19.00 za + Jožico Lubej

      za + Ivana (25. obl.) in Elizabeto Mišich

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

28. 4. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Ano Škarlin

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

4. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

21. 4. 2024

ob 10.00 za + Henrika in Angelo Krajnc ter rodbino

       Krajnc in Horvat

Jurij, mučenec

Torek, 23. 4.

ob 19.00 za + Marijo Hrastnik

Marko, evangelist

Četrtek, 25. 4.

v Šentjanžu ob 19.00 za + za zdravje

Cita, devica

Sobota, 27. 4.

ob 9.00 za + Srečka Tofanta

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

28. 4. 2024

ob 10.00 za + Stanija Gajška (obl.) in Martina Gologranca

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega Pisma: Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, vekomaj traja njegova dobrota. Bolje se je zatekati h Gospodu kakor zaupati v človeka. Bolje se je zatekati h Gospodu kakor zaupati v kneze. (Ps 118. 8-9)

Pokopali smo: Rudija Kovača, 90-letnega s Teharja. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: Imamo ogromno trgovin, ki prodajajo vse mogoče stvari. Vse se da kupit, samo rezervnih delov za pokvarjene ljudi ne dobiš nikjer...

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 21. DO 28. APRILA 2024

 

obhajali slovesnost sv. birme na Teharjah za 14 birmancev iz župnij Teharje in sv. Lovrenc. Bog nam je dal lepo vreme, mi pa smo se potrudili, da je bilo lepo okrašeno svetišče, bogato bogoslužje in lepo vzdušje. Hvala birmancem in birmankam, staršem in botrom; hvala pevskemu zboru in vsem, ki ste pomagali pri pripravi in izvedbi birmanskega slavja. Za našo vero in počutje v občestvu župnije so taki dogodki zelo pomembni in nas bogatijo in povezujejo. Naj Sveti Duh ostaja aktivno navzoč v srcih teh mladih in njihovih bližnjih.

Včeraj smo pripravili zelo lepo srečanje za starejše, bolne in ovdovele. V cerkvi smo lepo obhajali sveto mašo, bolniško maziljenje in zlato poroko, v dvorani pa so pridne gospodinje pripravile pecivo in pijačo, birmanci pa so zelo lepo zaigrali nekaj domačih pesmi. Hvala vsem, ki ste prišli in vsem, ki ste sodelovali. Žal so se le redni prepoznali v vabilu... Kako že pravi Jezus: Veliko je povabljenih, a malo se jih odzove…

Četrta velikonočna nedelja je po tradiciji tudi nedelja Dobrega pastirja, ker v evangelijskem odlomku Jezus spregovori o sebi kot o dobrem pastirju. Hkrati nam pojasni tudi razliko, kaj pomeni biti »Dobri pastir« za razliko od najemnika. Nekdo, ki je zgolj najemnik in ima do ovac zgolj odnos, ki temelji na poslu, bo ovce imel zgolj za sredstvo doseganja svojega lastnega ugodja. Pri Jezusu je drugače: po zgledu odnosa z Očetom je kot Dobri pastir očetovski do svojih ovac. Tako kot jih on pozna, tudi one poznajo njega. Jezus tudi namigne, da obstajajo tudi ovce, ki še niso pri njem. S tem nakaže, da bodo v velikonočno žrtev vključeni prav vsi narodi in ne le izraelsko ljudstvo.

V tem nagovoru se nam daje tudi Jezusova obrazložitev skrivnosti velike noči. On je sam dal svoje življenje, da bi ga spet prejel, to oblast pa je prejel od svojega Očeta. Čeprav je na veliki petek bilo videti vse skupaj zelo brutalno in grozljivo, pa je treba upoštevati, da bi Jezus lahko ravnal tako, kot je rekel v vrtu Getsemani, ko so ga prijeli, češ da bi lahko poslal legije angelov, ki bi ga rešili. Vendar se jim je sam izročil prav zato, da bi dal življenje in ga nato spet prejel. Življenje daje sam od sebe in nihče mu ga ne more vzeti. Jezus tudi sicer večkrat poudarja, da vse, kar dela, dela po naročilu svojega Očeta. Prav ta »kateheza« o Dobrem pastirju pa dejansko pokaže Jezusovo edinstveno vlogo v zgodovini odrešenja, kar apostol Peter v prvem berilu iz Apostolskih del naglasi, »pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili« (Apd 4,12), medtem ko apostol Janez v drugem berilu naglasi, da Jezusova prispodoba o ovcah dejansko pomeni biti Božji otrok, vsaj v tem zemeljskem veku.

Za nas pa je pomembno, da nas Bog kliče v občestvo odrešenih. Smo šele na poti, na romanju v večno domovino. Vendar, ali gremo po pravi poti? Kaj je naš cilj?  (Povzeto po: https://blagovest.si)

Jezus, Dobri pastir, zahvaljujemo se ti za dar duhovništva, ki si ga v svoji ljubezni podaril Cerkvi.               

Blagoslovi svetega očeta, naše škofe, duhovnike in diakone. Podari jim ljubezen svojega Srca in duha velikodušnega služenja. Daj jim stanovitnost v veri, svetost v življenju, zvestobo v izpolnjevanju dolžnosti. Napolni jih z veseljem v njihovem duhovniškem življenju in poslanstvu.

Krepčaj duhovnike v njihovih šibkostih, utrjuj jih s potrpljenjem v težavah in z vztrajnostjo v bojih.

Razvnemaj v duhovnikih ljubezen do majhnih in zavzetost za vzgojo mladine.

Blagoslovi njihove besede pri ambonu, spodbude v spovednici in ob bolniških posteljah ter oznanjevanje pri katehezi. Obvaruj jih skušnjav hudobnega duha in nasprotovanja brezvestnih ljudi.  Prebujaj v naših škofih, duhovnikih in diakonih vedno večjo željo po svetosti in gorečnost v apostolski službi.

Naj bomo z njimi edini v veri, zvesti v službi Bogu in zavzeti za življenje po evangeliju. Amen.

Po: Molitev in spodbujajte k molitvi

 

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Danes je nedelja Jezusa Dobrega pastirja in molimo za duhovne poklice. Zato vam bom tokrat navedel nekaj členov iz poglavja: ZAKRAMENTA  V SLUŽENJU OBČESTVA IN  POSLANSTVA

328. Kateri učinek ima duhovniško posvečenje?

               Maziljenje Svetega Duha vtisne duhovniku posebno duhovno neizbrisno znamenje,  ga upodobi po Kristusu duhovniku in ga napravi sposobnega delovati v osebi Kristusa, ki je glava Cerkve. Kot sodelavec škofovskega reda je duhovnik posvečen za oznanjevanje evangelija, za obhajanje bogoslužja, zlasti evharistije, iz katere njegova služba zajema moč, in za pastirja vernikov.

329. Kako duhovnik izvršuje svojo službo?

               Čeprav je duhovnik posvečen za vesoljno poslanstvo, izvršuje svojo službo v delni Cerkvi v zakramentalnem bratstvu z drugimi duhovniki. Ti sestavljajo en zbor duhovnikov in v občestvu s škofom ter v odvisnosti od njega nosijo odgovornost za delno Cerkev.

330. Kateri učinek ima diakonsko posvečenje?

               Diakon je upodobljen po Kristusu, ki je služabnik vseh. Posvečen je za služenje v Cerkvi, ki ga izvršuje pod oblastjo svojega škofa. Opravlja naloge pri službi besede, bogoslužja, dušnega pastirstva in dobrodelnosti.

331. Kako se obhaja ta zakrament?

               Zakrament svetega reda se v vseh treh stopnjah podeljuje s tem, da škof položi roke na glavo posvečencu in izgovarja slovesno posvetilno molitev. Z njo prosi Boga za posvečenca in njegovo službo posebno izlitje Svetega Duha in njegovih darov.

332. Kdo more podeliti ta zakrament?

               Posvečenje more veljavno prejeti le krščen moški: Cerkev vé, da jo ta izbira veže, ker izhaja od Gospoda samega. Nihče nima pravice prejeti zakramenta svetega reda. Cerkvena oblast mora marveč presoditi, da je primeren za to službo.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Slovesnost prvega obhajila: 26. 5. ob 10.00, Teharje; šmarnice ob nedeljah: pohod 4 cerkva, v Ogorevcu, pri Mariji na Pečovju, v Slancah.

Vabimo na romanje v Južno Italijo z agencijo Aritours - od 9. do 12. 10. 2024. Rezervirajte čas.

Oratorij na Teharjah: od 9. do 12. julija 2024. Lepo vabimo k oratoriju otroke od 6 do 15 let, lepo vabimo za animatorje mlade po birmi. Rezervirajte si čas.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na  telefon.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore – Lipa; junij: Bukovžlak; Julij: Pečovje

Kompole: April: Prožinska vas; Maj: Kompole; Junij: Ogorevc in Draga; Julij: Šentjanž

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.