13.04.2024

Oznanila za 3. VELIKONOČno NEDELJO za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

14. 4. 2024

ob 8.00 za + Kristino Koželj

ob 10.00 slovesnost sv. birme; za žive in rajne farane;         za + Sonjo Obreza; za + Marijo Lamut

Jelica, kneginja

Ponedel., 15. 4.

ob 7.00 za + Ivanko in Mihaela Zupanc

* Gajšek za + Ivana Urleba

Bernardka Lurška

Torek, 16. 4.

ob 19.00 za + Barbaro Filovič

                za + Ivanko Sajovic

Robert, opat

Sreda, 17. 4.

ob 7.00 za + Ano in Maksa Fišer

Evzebij, škof

Četrtek, 18. 4.

ob 19.00 za + družino Hrastnik in Tofant

* Gajšek za +  Mojco Krajnc in rodbino Peperko

Leon IX., papež

 Petek, 19. 4.

ob 7.00 za + Franca Krofliča

* Gajšek za + Marijo Kroflič

Teo, misijonar

Sobota, 20. 4.

ob 19.00 za + Ano Potočnik (pog.) in sorodnike

4. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

21. 4. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Marjana Ošlaka

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

14. 4. 2024

ob 8.00 za + Jožico (obl.) in Poldija Bukovšek; Marijo, Ivana in Silva Gajška

Bernardka Lurška

Torek, 16. 4.

ob 19.00 za + Marijo in Franca Mulej in sorodnike

Teo, misijonar

Sobota, 20. 4.

ob 9.00 za + Natašo, Zofijo in Antona Oberžan (obl.)

4. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

21. 4. 2024

ob 10.00 za + Henrika in Angelo Krajnc ter rodbino

       Krajnc in Horvat

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega Pisma: Jezus jim je rekel: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.«

Za nasmeh: »Jože, ali si ti pozabil, da sem ti pred pol leta posodil 500 €?« »Ne, ne, nisem. To mi je najlepši spomin nate.«

Modra misel: Človek je lahko sam sebi nebesa ali pekel, kakor pač ima čisto in mirno ali pa slabo in nemirno vest. (Anton Trstenjak)

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 14. DO 21. APRILA 2024

Danes ob 10.00 je slovesnost sv. birme na Teharjah za 14 birmancev iz župnij Teharje  in sv. Lovrenc. Lepo so se pripravljali in dobro sodelujejo v župniji, za kar se jim zahvaljujem in jih vabim tudi v prihodnje. Vse vas pa prosim, da molimo za te mlade in njihove botre ter družine, da bi vero poglobili in hodili kot kristjani in farani po pravi poti skozi lepe in težke dni življenja. Birma ni le dogodek za birmance in njihovo družino, ampak je radost za obe župniji. Zakrament sv. birme jim bo podelil generalni vikar celjske škofije, g. Rok Metličar. Lepo vabljeni. V Kompolah bo sv. maša izjemoma ob 8.00.

V soboto, 20. 4., ob 10.00 lepo vabim starejše, bolne in ovdovele na srečanje - najprej v cerkvi in nato še v naši dvorani. Lepo prosim, omogočite jim to srečanje! Prosim člane Župnijskega sveta, da spodbudite starejše in bolne iz svoje okolice ter jim omogočite udeležbo. Če potrebujejo prevoz, povejte, bomo uredili. Birmanci so obljubili, da bodo prepevali in igrali pri maši in po njej še v dvorani za naše starejše. Tega se veselim.

OGENJ IN SVETI DUH

Ogenj je dobra podoba za Svetega Duha. Ogenj ima različne učinke. Lahko ojača določene stvari: zato deske žgemo in glinene posode pečemo. Lahko pa tudi omehča  določene stvari. Kos železa položimo v ogenj, da postane žareč, potem ga lahko  kujemo in oblikujemo kakor želimo. Če segrevamo kos lesa, ga lahko upognemo. Ogenj nam sveti: pomislimo na svečo, petrolejko, pa tudi na električno žarnico. Ogenj odvzame bolečino. Če si izvinemo gleženj ali nam oteče roka, jo položimo k izvoru toplote. Toplota ublaži bolečino. Lepo poje pesem slednica na binkoštni praznik:

Upogni, kar upira se,

vse ogrej, kar mrzlo je,

vodi vse, ki so zašli.                                             Po: B. Rustja, Vodi me dobrotni duh

 

Teden med 3. in 4. velikonočno nedeljo je posvečen duhovnim poklicem. Žal je že sedaj veliko pomanjkanje teh ljudi, za prihodnje kaže še slabše. Lepo vabim: molite zanje, razmišljajte o tem in ovrednotite delo duhovnikov, redovnikov in redovnic, katehistinj in drugih duhovnih poklicev. Vsak dan ta teden bomo pri maši za njih molili! Pridite v večjem številu.

IMEJ RAD LJUDI TAKŠNE, KOT SO

Poglej okoli sebe, zazri se v ljudi, s katerimi moraš preživljati dneve. S temi ljudmi moraš shajati, živeti z njimi v miru in ob tem graditi svoj srečo. Teh ljudi si nisi sam ustvaril, morda niso vsi po tvojem okusu.

Ne moreš razumeti, da so takšni, kot pač so – popolnoma drugačni, kot si ti.

Ko z njimi živiš iz dneva v dan, vedno težje sprejemaš, koliko slabosti in napak imajo.

Sčasoma ne vidiš nič drugega in si misliš: Če bi se poročil kako drugače, bi bilo veliko bolje.

Ali pa si misliš: Če bi imel druge starše, če bi bili otroci drugačni …, bi lahko bil veliko srečnejši.

Mnogi ljudje so nesrečni vse življenje, ker se nikoli ne morejo ali nočejo prilagoditi. V osnovi to ni drugega kot zakrknjena sebičnost. Ne misli toliko in samo na svoj lastni Jaz, zaživi v ljubezni s svojimi soljudmi. Rad jih imej takšne, kot so. To je najboljša pot k tvoji sreči.

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Začeli smo leto molitve, zato vam bom tokrat navedel nekaj členov o "VERUJEM V SVETEGA DUHA"

142. Kakšno je delo Duha v Mariji?

               Sveti Duh dopolni v Mariji pričakovanja in priprave stare zaveze za Kristusov prihod. Na edinstveni način jo napolni z milostjo in napravi njeno devištvo rodovitno, da rodi učlovečenega Božjega Sina. Iz nje napravi mater "celotnega Kristusa", to se pravi mater Jezusa Glave in Cerkve, njegovega Telesa. Marija je navzoča med dvanajsterimi na binkoštni dan, ko Duh začenja "poslednje čase" z nastopom Cerkve.

143. Kakšen je odnos med Duhom in Kristusom Jezusom v njegovem zemeljskem poslanstvu?

               Božji Sin je z maziljenjem Duha posvečen za Mesija v svoji človeški naravi od samega učlovečenja. Kristus ga razodeva v svojem poučevanju, ko izpolnjuje obljubo, dano očetom, in ga  priobčuje porajajoči se Cerkvi s tem, da ga dihne v apostole po svojem vstajenju.

144. Kaj se zgodi na binkošti?

               Petdeset dni po svojem vstajenju, na binkošti, poveličani Jezus Kristus v obilju razlije Duha in ga razodene kot božjo osebo, tako da je sveta Trojica v polnosti razodeta. Poslanstvo Kristusa in Duha postane poslanstvo Cerkve, ki je poslana, da oznanja in razširja skrivnost troedinega občestva.

145. Kakšno je delo Svetega Duha v Cerkvi?

               Duh zida, oživlja in posvečuje Cerkev: Duh ljubezni vrača krščencem sličnost z Bogom, izgubljeno z grehom, in jim daje, da v Kristusu živijo od samega življenja svete Trojice. Pošilja jih pričevat za Kristusovo resnico in jih ureja v njihovih medsebojnih nalogah, da bi vsi obrodili "sad Duha" (Gal 5,22).

146. Kako Kristus in njegov Duh delujeta v srcu vernih?

               Kristus po zakramentih priobčuje udom svojega skrivnostnega telesa svojega Duha in božjo milost, ki rojeva sadove novega življenja, po Duhu. Končno, Sveti Duh je učitelj molitve.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

Sv. birma: Teharje, 14. 4., ob 10.00. Srečanje bolnih in starejših na Teharjah: v soboto, 20. 4., ob 10.00. Omogočite jim!

Vabimo na romanje v Južno Italijo z agencijo Aritours - od 9. do 12. 10. 2024. Rezervirajte čas.

Oratorij na Teharjah: od 9. do 12. julija 2024. Lepo vabimo k oratoriju otroke od 6 do 15 let, lepo vabimo za animatorje mlade po birmi. Rezervirajte si čas.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na  telefon.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore – Lipa; junij: Bukovžlak;

Kompole: april: Prožinska vas; maj: Laška vas; junij: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.