06.04.2024

Oznanila za 2. VELIKONOČno NEDELJO za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

2. VELIKONOČNA - BELA - NEDELJA

 Nedelja,

7. 4. 2024

ob 8.00 za + župnika Ivana Korena, žive in rajne farane

ob 10.00 za + Silvo in Ivana Perčič

Maksim in Timotej, mučenca

Ponedel., 8. 4.

ob 19.00 za + Petra Pavića

* Gajšek za + Nežko Gajšek

Hugo, škof

Torek, 9. 4.

ob 19.00 za + Ivana Jurkoška

Domen, škof, mučenec

Sreda, 10. 4.

ob 18.00 srečanje z birmovalcem

ob 19.00 za + Stanislava Divjaka

Biserka, devica,

laikinja

Četrtek, 11. 4.

ob 19.00 za + Danija Jamnikarja (obl.) in Danila Mahne

* Gajšek za + Karolino Pušnik

Julij I., papež

 Petek, 12. 4.

ob 19.00 za + Antona Simončiča

* Gajšek za + Tomaža Korošca

Ida, redovnica

Sobota, 13. 4.

ob 19.00 za + starše Vinka in Milico Nežmah, Nežko in Matevža ter za zdravje

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

14. 4. 2024

ob 8.00 za + Kristino Koželj

ob 10.00 slovesnost sv. birme; za žive in rajne farane

za + Sonjo Obreza; za + Marijo Lamut

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

2. VELIKONOČNA - BELA - NEDELJA

 Nedelja,

7. 4. 2024

ob 10.00 za + starše Franca in Marijo Plank

Hugo, škof

Torek, 9. 4.

ob 19.00 za + Marka Podplatana, (30. dan)

Ida, redovnica

Sobota, 13. 4.

ob 9.00 za + Slavka Buserja (30. dan) in Antonijo (44. obl.)

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

14. 4. 2024

ob 8.00 za + Jožico (obl.) in Poldija Bukovšek; Marijo, Ivana in Silva Gajška

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega Pisma: Bratje so bili stanovitni v nauku apostolov in v bratskem občéstvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, ker se je po apostolih dogajalo veliko čudežev in znamenj. (Apd 4, 33)

Za nasmeh: Žeja. Gospa Janežič zaskrbljeno sprašuje svojo sosedo: »Pa bo tvoj mož zalival rože, medtem ko boš na okrevanju?« – »Gotovo, saj on najbolje ve, kaj je to žeja!«

Ni ga pod soncem stanovitno srečnega! Veselje in žalost se menjavata kakor dan in noč.

(bl. Anton Martin Slomšek)

 

OSTALAOZNANILA ZA TEDEN OD 7. DO 14. APRILA 2024

Lepo se zahvalim vsem, ki ste pomagali pri pripravi bogoslužju Velike noči in obredih svetega tridnevja. To so najlepši in najsvetejši dnevi naše vere.  Naj velikonočno vzdušje odmeva tudi naprej.

V petek smo začeli devetdnevnico pred sveto birmo. Lepo vabim vse k molitvi za birmance in k duhovni pripravi za birmo, še posebej starše in kolikor je mogoče, tudi botre. Za birmance je udeležba obvezna, lepo vabljeni starši in botri ter vsi, ki želite moliti za mladi rod, ki je molitve res potreben. V sredo, 10. 4., nas bo obiskal birmovalec, da se sreča z birmanci, njihovimi starši in botri. Ob 18.00 srečanje in prikaz naše priprave, nato sv. maša in možnost spovedi za starše, botre in ostale. Tudi v četrtek bomo imeli pri devetdnevnici gosta, g. Viktorja Ganca, ki veliko dela z mladimi. Vabljeni.

V nedeljo, 14. 4., bo slovesnost sv. birme na Teharjah ob 10.00 za 14 birmancev iz župnij Teharje  in sv. Lovrenc. Tega se veselimo, vse pa vabim, da molimo za te mlade in njihove botre ter družine, da bi vero poglobili in šli kot kristjani in farani po pravi poti skozi lepe in težke dni življenja. Birmoval bo generalni vikar celjske škofije g. Rok Metličar. Birma ni le dogodek za birmance in njihovo družino, ampak je radost za obe župniji. Lepo vabljeni. V Kompolah bo sv. maša izjemoma ob 8.00.

Prihodnjo soboto, 20. 4., ob 10.00 lepo vabim starejše, bolne in ovdovele na srečanje - najprej v cerkvi in nato še v naši dvorani. Lepo prosim, omogočite bolnim in starejšim to srečanje! Če potrebujejo prevoz, povejte, bomo uredili. Udeležili se ga bodo tudi starejši pokretni iz Doma Lipa.

Učenci so zapustili Gospoda med njegovim trpljenjem in so se čutili krive. Toda ko jih je Jezus srečal, jim ni naredil dolge pridige. Njim, ki so bili ranjeni v svoji notranjosti, pokaže svoje rane. Tomaž se jih lahko dotakne in odkrije ljubezen, odkrije, koliko je Jezus trpel zanj, ki ga je zapustil. V teh ranah se nas dotakne z roko nežna Božja bližina. Ko Tomaž, ki je prišel z zamudo, objame usmiljenje, preseže druge učence: ne veruje samo v vstajenje, ampak tudi v brezmejno Božjo ljubezen. In izreče najenostavnejšo in najlepšo veroizpoved: »Moj Gospod in moj Bog!«. Glejte, to je vstajenje učenca: zgodi se, ko njegova krhka in ranjena človeškost vstopi v Jezusovo človeškost. Tam se razblinijo vsi dvomi, Bog postane moj Bog, tam znova začnemo sprejemati sebe in ljubiti svoje življenje.

Na praznik Božjega usmiljenja nas najlepše oznanilo doseže po učencu, ki je prišel kasneje. Samo on je manjkal, Tomaž. Toda Gospod ga je počakal. Usmiljenje ne zapusti tistih, ki zaostanejo.

Naučimo se od zgodnje krščanske skupnosti, ki jo opisuje knjiga Apostolskih del. Prejela je usmiljenje in je živela z usmiljenjem.: »Vsi verniki so … imeli vse skupno: prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval.« To ni ideologija, to je krščanstvo.

Potem ko je sveta Favstina srečala Jezusa, je napisala: »V trpeči duši moramo videti Jezusa Križanega in ne parazita ali breme … [Gospod], daješ nam možnost, da bi se vadili v delih usmiljenja, mi pa se vadimo v sodbah.«

Sama se je nekega dne pritoževala Jezusu, da izpademo naivni, če hočemo biti usmiljeni. Rekla je: »Gospod, pogosto izkoriščajo mojo dobroto.« Jezus pa na to: »Nič zato, moja hči, naj te ne skrbi, samo ti bodi vedno usmiljena z vsemi.« Z vsemi: ne mislimo samo na svoje interese, na posebne interese.

Danes Jezusova razorožena in razorožujoča ljubezen prebuja srce učenca. Tudi mi kakor apostol Tomaž sprejmimo usmiljenje, rešitev sveta. In udejanjajmo usmiljenje: samo tako bomo znova zgradili boljši svet.                                                                                                                                                                                                                                                                   Po: E. Mozetič

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Začeli smo leto molitve, zato vam bom tokrat navedel nekaj členov o "VERUJEM V SVETEGA DUHA"

136. Kaj hoče povedati Cerkev, ko izpoveduje: "Verujem v Svetega Duha"?

Verovati v Svetega Duha se pravi izpovedovati, da je Sveti Duh tretja oseba svete Trojice, ki izhaja iz Očeta in Sina in  ga skupaj "z Očetom in Sinom molimo in slavimo". Duh je bil "poslan v naše srce" (Gal 4,6), da bi prejeli novo življenje kot božji otroci.

137. Zakaj sta poslanje Sina in Duha neločljivi?

V nerazdeljivi Trojici sta Sin in Duh različna, vendar neločljiva. Od začetka do dovršitve časa, namreč, ko Oče pošlje svojega Sina, pošlje tudi svojega Duha, ki nas zedinja s Kristusom v veri, da moremo kot posinovljeni otroci klicati Boga "Oče" (Rim 8,15). Sveti Duh je neviden, vendar ga spoznavamo po njegovem delovanju, ko nam razkriva Besedo in ko deluje v Cerkvi.

138. Kakšni so nazivi Svetega Duha?

"Sveti Duh" je lastno ime tretje osebe svete Trojice. Jezus ga imenuje tudi: Duh Paraklet (Tolažnik, Advocatus) in Duh resnice. Nova zaveza ga imenuje tudi: Kristusov Duh, Gospodov Duh, Božji Duh, Duh slave, Duh obljube.

139. Kateri so simboli Svetega Duha?

Simboli Svetega Duha so številni: živa voda, ki izvira iz Kristusovega prebodenega srca in odžeja krščene, maziljenje z oljem, ki je zakramentalno znamenje birme; ogenj, ki preoblikuje, česar se dotakne;  temen ali svetal oblak, v katerem se razodeva božja slava; polaganje rok, po čemer se podeljuje Duh; golob, ki se spusti na Kristusa in ostane nad njim pri krstu.

140. Kaj pomeni, da je Duh "govoril po prerokih"?

Z besedo preroki razumemo vse tiste, ki jih je Sveti Duh navdihnil, da so govorili v božjem imenu. Duh privede prerokbe stare zaveze do polne dovršitve v Kristusu, čigar skrivnost razkriva v novi zavezi.

 

OBVESTILA IN INFORMACIJE

Devetdnevnica pred birmo: od 5. do 13. 4. V sredo, 10. 4., ob 18.00 srečanje z birmanci, (vabljeni tudi starši in botri); v četrtek gost pri sv. maši g. Viktor Ganc. Sv. birma: Teharje, 14. 4. ob 10.00; Srečanje bolnih in starejših na Teharjah: v soboto, 20. 4., ob 10.00. Omogočite jim!

Vabimo na romanje v Južno Italijo z agencijo Aritours - od 9. do 12. 10. 2024. Rezervirajte čas.

Oratorij na Teharjah: od 9. do 12. julija 2024. Lepo vabimo k oratoriju otroke od 6 do 15 let, lepo vabimo za animatorje mlade po birmi. Rezervirajte si čas.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na  telefon.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore – Lipa; junij: Bukovžlak;

Kompole: april: Prožinska vas; maj: Laška vas; junij: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.