30.03.2024

Oznanila za VELIKO NOČ za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

folder

 

 

SVETE MŠE NA TEHARJAH 

VELIKA NOČ

Kristusovo vstajenje

 Nedelja,

31. 3. 2024

ob 6.30 procesija, za + Justiko in Albina Malgaj

ob 10.00 za  žive in rajne farane

Velikonočni poned.

Ponedel., 1. 4.

ob 8.00 za + dobrotnike

pri sv. Ani ob 10.00 za + Jelko Arčan

Velikonočni torek

Torek, 2. 4.

ob 19.00 za + Franca Mastnaka

Velikonočna sreda

Sreda, 3. 4.

ob 19.00 v zahvalo za 85 let življenja

Velikonočni četrtek

Četrtek, 4. 4.

ob 19.00 za + Stanka in Tončko Jošt

* Gajšek za + Terezijo Šuhel in Šuhlove

Velikonočni petek

 Petek, 5. 4.

ob 18.00 srečanje za birmance, starše in botre

ob 19.00 za zdravje (Kukovič)

ob 20.00 v dvorani predstava: Gregor Čušin: za vse

Velikonočna sobota

Sobota, 6. 4.

ob 19.00 za + Amonove

2. VELIKONOČNA - BELA - NEDELJA

 Nedelja,

7. 4. 2024

ob 8.00 za + župnika Ivana Korena, žive in rajne farane

ob 10.00 za + Silvo in Ivana Perčič

SVETE MŠE V KOMPOLAH 

VELIKA NOČ

Kristusovo vstajenje

 Nedelja,

31. 3. 2024

ob 7.00 procesija, za žive in rajne farane

ob 10.00 za + duhovnike in nove duhovne poklice

Velikonočni poned.

Ponedel., 1. 4.

ob 10.00  za + Karla Kompolška, 30. dan

Velikonočni torek

Torek, 2. 4.

ob 18.00 za + Ano (20. obl.), 2 Franca in Agato Ferenčak

Velikonočna sobota

Sobota, 6. 4.

ob 18.00 za zdravje v družini

2. VELIKONOČNA - BELA - NEDELJA

 Nedelja,

7. 4. 2024

ob 10.00 za + starše Franca in Marijo Plank

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah. Pokopali smo: Marijo Hrastnik, 97-letno, iz Kompol. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Iz svetega Pisma: Bratje in sestre, če ste vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Umrli ste namreč in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi. (Kol. 3, 1-4)

Za nasmeh: Pri zdravniku: »Ne morem ugotoviti pravi vzrok vaše bolezni. Se mi pa vse bolj zdi, da je razlog pijača!« »O, gospod doktor, ni problema, bom pa prišel drugič, ko boste trezni.«

 

STALA OZNANILA ZA TEDEN OD 31. 3. DO 7. 4. 2024

 

Lepo se zahvalim vsem, ki ste pomagali pri pripravi in obredih svetega tridnevja. To so najlepši in najsvetejši dnevi naše vere. Hvala vsem, ki ste to razumeli in se udeležili obredov.

V petek začnemo devetdnevnico pred sveto birmo. Lepo vabim vse k molitvi za birmance in k duhovni pripravi za birmo, še posebej starše in kolikor je mogoče, tudi botre. Za birmance je udeležba obvezna.

VELIKONOČNA POSLANICA ŠKOFA MAKSIMILIJANA: »Ne bojte se! Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Vstal je. Ni ga tukaj. Glejte, kraj, kamor so ga položili.« (Mr 16,6)

Velika noč je praznik življenja in upanja. Slavimo zmago Kristusa, Božjega Sina, nad grehom in smrtjo. Praznik nam oznanja, da imata strah in trpljenje svoj konec, da zmaguje življenje, ne smrt, da je ljubezen močnejša od sovraštva. Govori nam o Bogu Očetu, ki je tako ljubil svet, da je poslal svojega Sina, da bi se človek rešil smrti, strahu in osamljenosti. Govori nam o Sinu, ki je ljudem izkazal ljubezen do konca, tako da je vstopil v rane človeštva, si naložil naše stiske in odprl grobove.

Križani in Vstali ni prikazen, ampak Božji Sin, ki nosi rane na rokah, nogah in srcu. Po njih ga je prepoznala Magdalena, ki se ga je dotaknila v svoji bolečini in osramočenosti, po njih ga je prepoznal Tomaž, ki se ga je dotaknil v svoji neveri in samozadostnosti. Po njih so ga prepoznali mnogi in postali Njegovi pričevalci vse do današnjih dni.

Velikonočnega oznanila pa se ne da sprejeti le z razumom. Vera v vstajenje je dar, ki se nam ne vsiljuje, ampak ga lahko le sprejmemo - v svobodi in ljubezni.

Dragi bratje in sestre, povabimo Vstalega v svoje življenje, v svoje rane in stiske, v svoje grobove. Sprejeti ga pomeni prikloniti se pred skrivnostjo življenja. Sprejeti Vstalega pomeni priznati, da sami nismo protagonisti in dajalci življenja, ampak da živimo iz ljubezni Drugega. Življenje se rojeva le na način ljubezni, ki se daruje, ko gre iz sebe k drugemu. Vera se rodi, ko z Bogom, ki nas je ustvaril in nas ljubi, vstopimo v osebni odnos. On je edini, ki lahko odvali naše kamne samozadostnosti.

»Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.« (Jn 12,24).

Umiranje in rojevanje novega se dogaja v uri tišine, ki jo je preživel tudi Božji Sin. To je ura, ko se trpljenje spreminja v slavo rodovitnosti. Ure tišine zato niso več prazne. Križani in Vstali nam v njih prihaja nasproti, da bi se lahko srečali z Njim in s samim seboj.

Dragi bratje in sestre, velikonočni čas nas vabi, da bi si upali vstopiti tudi v skrivnost tišine in molitve, da bi se tako globlje srečali z lepoto Boga in z resnico lastnega življenja. Vabi nas, da ne bi ostali samo pri zunanjih znamenjih naše vere in našega upanja. Nobena praznična miza, nobena velikonočna košara nam ne more podariti tega, kar nam Gospod pripravlja. Če odpremo svoje roke in se mu pustimo objeti, nas bo dvignil iz naših grobov v radost občestva z Njim ter z brati in sestrami.

Želim vam veselja in upanja polne velikonočne praznike! Kristus je vstal, aleluja!

                                                                                                                                                                                                                                            Maksimilijan Matjaž, celjski škof

Škofovemu voščilu se iskreno pridružujeva in vsem želiva blagoslovljene velikonočne praznike, da bi začutili Kristusovo zmago življenja nad smrtjo, da bi čutili zmago dobrega nad zlom, milosti nad grehom!

                                                                                                          

vaša duhovnika: Miha Herman in Stanko Gajšek

 

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Začeli smo leto molitve, zato vam bom tokrat navedel nekaj členov o JEZUSOVEM IN NAŠEM VSTAJENJU.

126. Katero mesto zavzema Kristusovo vstajenje v naši veri?

Jezusovo vstajenje je najvišja resnica naše vere v Kristusa in skupaj s križem predstavlja bistveni del velikonočne skrivnosti.

127. Katera "znamenja" izpričujejo Jezusovo vstajenje?

Poleg odločilno pomembnega znamenja praznega groba Jezusovo vstajenje izpričujejo žene, ki so Jezusa prve srečale in ga oznanile apostolom. Jezus se je nato "prikazal Petru in dvanajsterim. Nato se je prikazal več kot petsto bratom hkrati" (1 Kor 15,5-6) in še drugim. Apostoli si niso mogli izmisliti vstajenja, ker se jim je to zdelo nemogoče: Jezus jih je namreč celo grajal zaradi njihove nevere.

128. Zakaj je vstajenje hkrati presežen dogodek?

Čeprav je vstajenje, kolikor je to vstop Kristusove človeške narave v božjo slavo, zgodovinski dogodek, ugotovljiv in izpričan z znamenji in pričevanji,  kot skrivnost vere presega in prerašča zgodovino. Zato se vstali Kristus ni pokazal svetu, temveč svojim učencem, katere je določil za svoje priče pred ljudstvom.

129. Kakšno je Jezusovo vstalo telo?

Kristusovo vstajenje ni bilo vrnitev v zemeljsko življenje. Njegovo vstalo telo je telo, ki je bilo križano in nosi znamenja njegovega trpljenja, a je odslej deležno božjega življenja z lastnostmi poveličanega telesa. Zaradi tega je vstali Jezus popolnoma svoboden, da se prikaže svojim učencem kakor in kjer hoče in pod različnimi podobami.

131. Kakšna sta smisel in odrešenjski pomen vstajenja?

Vstajenje je vrhunec učlovečenja. Vstajenje potrjuje Kristusovo božjo naravo kakor tudi vse kar je sam storil in učil, ter uresničuje vse božje obljube v naš blagor. Poleg tega je Vstali, zmagovalec nad grehom in smrtjo, počelo našega opravičenja in našega vstajenja: že sedaj nam daje milost posinovljenja, ki je stvarna deležnost pri njegovem življenju edinorojenega Sina; nato bo ob koncu časov obudil naše telo.

 

NAPOVEDI IN OBVESTILA

SV. maša v domu Lipa: na velikonočni ponedeljek ob 16.00.

Devetdnevnica pred birmo: od 5. do 13. 4.. Prvi večer imamo gosta: g. Gregorja Čušina: ob 18.00 za birmance, starše in botre, v dvorani bo Čušin za vse: predstava ob 20.00. Vabljeni!  Sv. birma: Teharje, 14. 4. ob 10.00; Srečanje birmovalca z birmanci, starši in (po možnosti z botri): v sredo, 10. 4., ob 18.00. Srečanje bolnih in starejših na Teharjah: v soboto, 20. 4., ob 10.00. Omogočite jim! Vabimo na romanje v Južno Italijo - od 9. do 12. 10. 2024. Rezervirajte čas.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na  telefon.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: april: Teharje; maj: Štore – Lipa; junij: Bukovžlak;

Kompole: april: Prožinska vas; maj: Laška vas; junij: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.