23.03.2024

Oznanila za 6. Postno - CVETNO nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

CVETNA 

NEDELJA

 Nedelja,

24. 3. 2024

ob 8.00 za + Jožeta in starše Gabršček, Anko, Martina in    

              starše Vrhovšek

ob 10.00 blagoslov zelenja, za  žive in rajne farane

ob 15.00 križev pot od Grobišča Bukovžlak do sv. Ane

Gospod. oznanjenje

Ponedel., 25. 3.

ob 7.00 za + Slavka Gorenjaka

Evgenija

Torek, 26. 3.

ob 18.00 za + Petra Gradišnika

Peregrin, redovnik

Sreda, 27. 3.

ob 7.00 za + Marinko, Marijo in Franca Oberžan

VELIKI ČETRTEK

Četrtek, 28. 3.

ob 18.00 v zahvalo za 60 let življenja

++ VELIKI PETEK

 Petek, 29. 3.

ob 17.30 križev pot, ob 18.00 obredi velikega petka

VELIKA SOBOTA

Sobota, 30. 3.

ob 19.00 za + duhovnike in nove duhovne poklice

VELIKA NOČ

Kristusovo vtajenje

 Nedelja,

31. 3. 2024

ob 6.30 procesija, za + Justiko in Albina Malgaj

ob 10.00 za  žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

CVETNA 

NEDELJA

 Nedelja,

24. 3. 2024

ob 9.40 križev pot

ob 10.00 za + Slavka Buserja, osmina

Evgenija

Torek, 26. 3.

ob 18.00 križev pot; za + Trudo in Dolfija Verdel (obl.)

VELIKI ČETRTEK

Četrtek, 28. 3.

ob 18.00 za + Mojco Krajnc in rodb. Peperko

++ VELIKI PETEK

 Petek, 29. 3.

ob 17.30 križev pot, ob 18.00 obredi velikega petka

VELIKA SOBOTA

Sobota, 30.  3.

ob 18.00 za + Justino Pajk

VELIKA NOČ

Kristusovo vtajenje

 Nedelja,

24. 3. 2024

ob 7.00 procesija, za žive in rajne farane

ob 10.00 za + duhovnike in nove duhovne poklice

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrla je: Marija Hrastnik, 98-letna, iz Kompol. Pogreb bo jutri ob 15.00. Bog ji daj večni mir.

Iz svetega Pisma: In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. Jezus jim je rekel: »Vsi se boste pohujšali, kajti pisano je: ›Udaril bom pastirja in ovce se bodo razkropile.‹ Toda ko bom vstal, pojdem pred vami v Galilejo.« (Mr 14, 26-28)

Za nasmeh: Zakonca sta imela težak dan. Sledil je tihi večer. Končno mož spregovori: »Ali lahko gledam televizijo?« Žena: »Lahko, ampak, Bog ne daj, da jo prižgeš!«

 

OSTALA OZNANILA ZA VELIKI TEDEN<. OD 24. 3- DO 31. 3. 2024

Danes je cvetna nedelja. Slovesni blagoslov butar in zelenja bo pred cerkvijo ob 10.00, nato procesija v cerkev in sveta maša. Preprost blagoslov bo tudi pri prvi maši na Teharjah.

Lepo vabim k čiščenju cerkve: na Teharjah v sredo ob 16.00; v Kompolah pa prav tako vabimo vse čistilke in krasilke k čiščenju cerkve v sredo ob 16.00. Tudi s čiščenjem in krašenjem izražamo svojo ljubezen do župnije in skrbimo za naše svetišče. Dobrodošli tudi možje, saj je treba kje zamenjati žarnice in po višavah omesti pajčevino.

Na veliki četrtek je krizmena maša v celjski stolnici ob 9.00. Pri njej duhovniki obnovimo svoje obljube, škof pa blagoslovi olje za sv. krst in bolniško maziljenje ter posveti krizmo za sv. krst, birmo in posvetitve. Tudi vi ste del Cerkve in zato vabim tudi vas, da se nam pridružite.

Veliki četrtek, petek in soboto imenujemo tudi sveto tridnevje. To so najpomembnejši dnevi naše vere. Lepo, res lepo vas vabim, da se v čim večjem številu udeležite bogoslužja v teh dneh! Še posebej lepo vabim vse veroučence in njihove starše. Vsaj enkrat mora biti pri večernem bogoslužju navzoč vsak od njih. Lepo vabljeni tudi k sodelovanju. Prvoobhajanci bodo sodelovali v četrtek zvečer na Teharjah, ostali pa v petek in soboto na Teharjah ali v Kompolah. Ministranti sodelujejo vse tri dni; k obredom pa pridejo eno uro pred začetkom, na vaje.

Še posebej vabim birmance, ki bodo sodelovali v bogoslužju v petek in soboto.

Naglo se približuje datum birme (14. 4.)  Devetdnevnico pred zakramentom svete birme začnemo naslednji petek, 5. 4.. Lepo vabim k udeležbi tudi vse starše in botre. Prvi dan devetdnevnice bomo imeli gosta: igralca Gregorja Čušina. Po srečanju z birmanci in starši bo prireditev za vse.

Pred nami je Veliki teden in praznovanje največjega krščanskega praznika, Velike noči. To obhajamo najprej v srcu, potem v župniji pri obredih in blagoslovih, nato v družinah.

Blagoslovljeni ogenj, ki ga ob božjem grobu prižgemo, da ga ponesete domov, nam želi žar božje ljubezni prenesti v domove. To so lepi starodavni simboli, ki naj tudi nam spregovorijo.

Blagoslov velikonočnih jedil je del obhajanja velikonočnega praznovanja in iz cerkve prenaša vzdušje velikonočne zmage nad smrtjo in grehom: od bogoslužja v družine, v vaše domove. Tako ob blagoslovu jedil skušamo najprej doživeti Kristusove stiske in bolečine, da bi nas po molitvi in blagoslovu spominjala na njegovo in naše vstajenje.

Zadnja tri leta smo imeli blagoslov velikonočnih jedil le v cerkvah in je bilo lepo. Tudi letos vas vabim v cerkev, k božjemu grobu. Zaradi oddaljenosti bomo imeli letos po en blagoslov tudi v vsaki župniji tudi izven cerkve: za župnijo sv. Lovrenc v primeru lepega vremena pri kapeli v Prožinski vasi ob 13.00, v župniji Teharje pa na Pečovju ob 16.00 pod kozolcem, da ne bomo tako odvisni od vremena. Razpored blagoslovov vidite na naslednji strani. Lepo vabim in prosim, da bi preživljali veliko soboto in Veliko noč v lepem krščanskem, duhovnem vzdušju ter doživljali v velikem tednu težo Kristusovega trpljena in smrti kot ceno naših grehov za odrešenje, na Veliko noč pa radost vstajenja in veličino odpuščanja ter vere v večno življenje.

Bolniki in ostareli se žal ne morejo v živo pridružiti praznovanju. Zato jih duhovniki želimo obiskati pred Veliko nočjo in jim prinesti zakramente, da jih okrepijo v veri, utrjujejo telesno in duhovno moč in povezanost z župnijo, saj so večinoma radi prihajali k bogoslužju, dokler so lahko. Rad bi jih obiskal prve dni tedna. Prosim, da duhovniku sporočite, koga naj obiščeva in kdaj. Obisk pri bolniku nič ne stane, je pa v veliko pomoč bolnim.

 

lagoslovi v župniji Teharje          

7.00 blagoslov ognja

11.00 blagoslov jedil v žup. cerkvi Teharje

13.00  blagoslov jedil v cerkvi svete Ane

14.00 blagoslov jedil v žup. cerkvi Teharje       

16.00 blagoslov jedil pod kozolcem na Pečovju

17.00 blagoslov jedil v žup. cerkvi Teharje

17.30 blagoslov jedil v Domu Lipa

18.00 - 19.00 obisk božjega groba v cerkvi

19.00 velikonočna vigilija

Blagoslovi v župniji sv. Lovrenc

7.00 blagoslov ognja

13.00 blagoslov jedil v Prožinski vasi

14.30 blagoslov jedil v cerkvi sv. Janeza

16.00 blagoslov jedil v žup. cerkvi Kompole

17.00 - 19.00 obisk božjega groba v cerkvi 

18.00 velikonočna vigilija

 

    VELIKI ČETRTEK - SPOMIN ZADNJE VEČERJE: Obudimo spomin na zadnjo

 večerjo, Jezusovo zapoved ljubezni, postavitev evharistije in duhovništva, se zahvalimo za dar sv. maše in duhovništva, molimo za prvoobhajance, duhovne poklice in obnovimo svojo povezanost v župniji.

VELIKI PETEK - SPOMIN TRPLJENJA IN SMRTI: Ta dan je strogi post, ne obhajamo sv. maše, v obredih je žalost. Poslušamo pasijon - zapis Gospodovega trpljenja, častimo križ, izrekamo Gospodu svoje prošnje za različne ljudi in skupnosti, in častimo Kristusa v božjem grobu.

VELIKA SOBOTA - JEZUS POČIVA V GROBU: Dan začnemo z blagoslovom ognja ob božjem grobu in ogenj od tam nesemo domov. Božjo ljubezen želimo prinesti v svoj dom. Obredi velike sobote so zelo lepi. Kristus je premagal greh in temo. Prinesite sveče. Ob božji besedi sledimo odrešenjski zgodovini in se tudi sami vključujemo vanjo. Znova se oglasijo zvonovi in verni slavimo Kristusovo zmago nad smrtjo.

VELIKA NOČ - GOSPODOVO VSTAJENJE: Procesija: vstalega Zveličarja ponesemo iz cerkve v kraj in župnijo, nato pa v slovesni sv. maši praznujemo Kristusovo vstajenje. V družini se zberemo k velikonočnemu zajtrku, kjer zaužijemo blagoslovljena jedila, ki nas spominjajo na Gospodovo vstajenje.

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Sv. maša v domu Lipa: na Velikonočni ponedeljek ob 16.00. Sv. birma: Teharje, 14. 4. ob 10.00; Srečanje bolnih in starejših na Teharjah: v soboto, 20. 4. ob 10.00. Omogočite jim!

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: ; februar: Pečovje; Marec: Slance in sp. Vrhe, april: Teharje

Kompole: februar: Šentjanž; Marec: Laška vas  April: Prožinska vas;

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.