16.03.2024

Oznanila za 5. Postno - tiho nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

MISEL IZ EVANGELIJA: Jezus jima je odgovoril: »Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje... Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče.« (Jn 12,23–26)

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

5. POSTNA - TIHA

NEDELJA

 Nedelja,

17. 3. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 9.40 križev pot; ob 10.00  za + Ivana in Anico Zeme ter rodbino Romih; ob 15.00 križev pot: Bukovžlak - Sv. Ana

Ciril Jeruzalemski

Ponedel., 18. 3.

ob 7.00 za + družine Gologranc in Zdolšek

* Gajšek za + Marjana Seliča, 12. obl.

Jožef, Jezusov rednik

Torek, 19. 3.

ob 8.00 za + Milico Ožek

ob 18.00 za + Jožeta Zoreta

Martin iz Brage

Sreda, 20. 3.

ob 7.00 za + Josipa Cveka, starše, Stanka Ivanjka in Danija Vrhovnika

Hugolin, puščavnik

Četrtek, 21. 3.

ob 18.00 za + Marijo in Jakoba Žolek

* Gajšek za +  Angelo, Ivana in Silvota Čvan

+ Lea, spokornica

 Petek, 22. 3.

ob 7.00 križev pot, za + Mirka (obl.) in Ano Drobne

* Gajšek za + Petra Pavića

Gospod. oznanjenje- liturgično praznovanje

Sobota, 23. 3.

ob 18.00 za + Jožefo in Antona Šoba

CVETNA 

NEDELJA

 Nedelja,

24. 3. 2024

ob 8.00 za + Jožeta in starše Gabršček, Anko Martina in starše Vrhovšek

ob 10.00 za  žive in rajne farane; ob 15.00 križev  pot                          

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

5. POSTNA - TIHA

NEDELJA

 Nedelja,

17. 3. 2024

ob 9.40 križev pot, ob 10.00 za + Alojza (obl.) in Ano Mastnak; Jožefa Mramorja in rodbino Žnidar

Jožef, Jezusov rednik

Torek, 19. 3.

ob 18.00 križev pot; za +  Jožefo in Franca Hrovat

Gospod. oznanjenje

Sobota, 23.  3.

ob 9.00 za + Jožefa Stojana in starše Jožefa in Jožefo

CVETNA 

NEDELJA

 Nedelja,

24. 3. 2024

ob 9.40 križev pot, ob 10.00 za + Stanislava (Slavka) Buserja, osmina

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Ano Potočnik, 93-letno; in Slavka Buserja, 86-letnega. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Iz svetega Pisma: »Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, v svojem obilnem usmiljenju izbriši moje pregrehe! Popolnoma me operi moje krivde, mojega greha me očisti!« (Ps 51)

Za nasmeh: Mladi menih predstojniku: »Zakaj moramo večkrat pomisliti na smrt, oče?« - »Da se naučimo umirati, ko smo živi, ne pa živeti, kot bi bili mrtvi.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 17. DO 24. 3. 20024

Danes popoldne vas lepo vabim k molitvi križevega pota za vse žrtve vojnega in povojnega nasilja in za spravo. Začetek ob 15.00 pri vhodu v Spominski park v Bukovžlaku, zaključek v cerkvi sv. Ane. Še vedno smo boleče razdeljeni v naši domovini. Kristjani imamo zgled življenja in odpuščanja v Jezusu Kristusu in se prav ob molitvi križevega pota bližamo Bogu in iščemo spravo, pravičnosti in mirno sožitje. Vabim k molitvi!

Križev pot na isti lokaciji pripravljajo na cvetno nedeljo mlade družine iz Celja in vabim naše mlade družine, da se pridružijo.

Bliža se praznik Gospodovega oznanjenja Mariji, ob njem pa tudi materinski dan. V Kompolah bodo materam in očetom izkazali spoštovanje in hvaležnost danes, 17. 3., pri sveti maši ob 10.00, na Teharjah pa v soboto, 23. marca, pri maši in po njej v Martinovi dvorani. Sodelovali bodo otroci, še posebej birmanci. Lepo vabljeni otroci in starši.

Pri vratih imate na razpolago ročno izdelane velikonočne voščilnice, ki so jih naredile sodelavke Karitas. Spodbujam, da pišete komu za praznike, pisana beseda je še vedno veliko vredna! Priporočen dar za voščilnico je vsaj 1 €, namenjen pa je za pomoč župnijski Karitas.

Prihodnja nedelja je že cvetna nedelja, ko se kristjani z butarami pridružimo slovesnemu sprejemu Jezusa, ki prihaja v mesto Jeruzalem, kjer se zgodi obsodba, križanje, smrt in vstajenje. Butarice lahko naredimo tudi sami, iz domačega materiala in tako prihranimo denar in ohranjamo našo kulturo praznovanja. Vabljeni otroci, družine ali posamezniki, da se pridružite pletenju butaric v župnišču v Kompolah, v soboto po dopoldanski maši ob 9.00. Po možnosti prinesete s seboj kaj zelenja ali krep papirja.

Oljčne vejice so na razpolago že danes v obeh župnijah. Pripravili so jih bratje salezijanci, ki se trudijo, da z darom, ki ga vi za vejico namenite, omogočajo delo v svojih centrih. Zato vejice ne kupite, ampak za njo darujete z dobrim namenom.

Bolniki in ostareli se žal ne morejo v živo pridružiti praznovanju. Zato jih duhovniki želimo obiskati pred Veliko nočjo in jim prinesti zakramente, da jih okrepijo v veri, utrjujejo telesno in duhovno moč in povezanost z župnijo, saj so večinoma radi prihajali k bogoslužju, dokler so lahko. Lepo prosim, da duhovniku sporočite, koga naj obiščeva in kdaj. Obisk pri bolniku nič ne stane, je pa v veliko pomoč bolnim, pa tudi vsem, ki jim strežete.

Sodelavke Karitas so za bolnike pripravile voščilnice. Lepo prosim, da jih župnijski sodelavci pri meni dvignete in obiščete bolnike v svojem okolju. Osebni obisk je seveda še veliko več vreden kot le pismo, ki ga prinese poštar. Prav je, da zdravi obiščemo bolne, saj smo lahko že juti mi nemočni doma in bomo veseli, če nas kdo obišče.

Radijski misijon z naslovom »Molitev, utrip življenja« bo od 17. do 23. marca 2024 na Radio Ognjiče. S svojimi razmišljanji v osrednjih dnevnih govorih bo sodeloval br. Štefan Kožuh, krajše nagovore pa bosta pripravljala duhovnik Mitja Markovič in gledališki igralec Gregor Čušin. Vsebina premišljevanj pa bo v duhu »leta molitve«, kakor nas spodbuja papež Frančišek pred svetim letom. Misijonski nagovori bodo vsak dan ob 11.15 in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. V času radijskega misijona je petek, 22. marca, načrtovan kot SPOVEDNI DAN. Skozi ves dan lahko opravite spoved pri kapucinih  na Bregu, pri nas pa zjutraj pred ali po maši ali po dogovoru. Vabim, da spremljate misijon na frekvenci 105,9 MHz - radio Ognjišče.

 

KAJ KRISTJANI VEROUJEMO ? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Začeli smo leto molitve, zato vam bom tokrat navedel nekaj členov o MOLITVI

553. Katere so različne oblike prosilne molitve?

  Obstaja prošnja za odpuščanje in tudi ponižna, zaupna prošnja za vse naše duhovne in gmotne potrebe. A naše prvo hrepenenje naj bo prihod božjega kraljestva.

554. V čem je priprošnja?

  Priprošnja obstaja v prošnji za druge. Upodobi nas po Jezusovi molitvi in nas zedini z njim, ki posreduje pri Očetu za vse ljudi, posebej za grešnike. Moliti moramo tudi za sovražnike.

555. Kdaj se Bogu zahvaljujemo?

Cerkev se Bogu nenehno zahvaljuje, zlasti z obhajanjem evharistije, pri kateri jo Kristus pridruži svojemu zahvaljevanju Očetu. Vsak dogodek postane za kristjana razlog za zahvaljevanje.

556. Kaj je hvalna molitev?

  Hvaljenje je oblika molitve, ki najbolj neposredno priznava, da je Bog Bog. Je docela nesebična: opeva Boga zaradi njega samega in mu daje slavo, ker je.

557. Kakšen je pomen izročila glede molitve?

   V Cerkvi Sveti Duh uči božje otroke moliti po živem izročilu. Molitev namreč ni le samodejni izliv notranjega vzgiba. Vključuje tudi premišljevanje, preučevanje in prodiranje v duhovne stvarnosti, katere izkustveno dojemamo. 

558. Kateri so izviri krščanske molitve?

   Izviri molitve so: božja beseda, ki nam podarja "vzvišeno spoznanje Kristusa" (Flp 3,8); bogoslužje Cerkve, ki oznanja, posedanja in priobčuje odrešenjsko skrivnost; božje kreposti; vsakdanje razmere, ker moremo v njih srečati Boga.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Križev pot: Kompole v torek in nedeljo; Teharje v petek in nedeljo pred mašo. Od grobišča Bukovžlak do sv. Ane: tiha nedelja, 17. 3., ob 15.00; cvetna nedelja, 24. 3., ob 15.00. Delavnice: izdelava butaric: Kompole, sobota, 23. 3., ob 10.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na  telefon.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je prva priprava v Domu Sv. Jožef, nato v župniji.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: ; februar: Pečovje; Marec: Slance in sp. Vrhe, april:  Teharje

Kompole: februar: Šentjanž; Marec: Laška vas  April:  Prožinska vas;

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.