10.03.2024

Oznanila za 4. Postno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

4. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

10. 3. 2024

ob 8.00 za +  Antona in Nežo Košec, Leopolda, Terezijo in Zinko Jecl ter sorodnike

ob 9.40 križev pot; ob 10.00 za žive in rajne farane

Benedikt, škof

Ponedel., 11. 3.

ob 19.00 za + Ivanko Sajovic, 30. dan

* Gajšek za + Vido Maček

Justina, devica

Torek, 12. 3.

ob 18.00 za + Jožico Lubej, osmina in Alberta Bohorča

Kristina, muč.

Sreda, 13. 3.

ob 7.00 za + Jožefo, Hermana in Antona Pepelnak

Matilda, kraljica

Četrtek, 14. 3.

ob 18.00 za + Milko Kompolšek, 30. dan

* Gajšek za + Radico Kragelj

+ Ludvika de Marilliac, redovnica

 Petek, 15. 3.

ob 7.00 križev pot, za + Dragico in Antona Pirnata

* Gajšek za + Marijo Mužar

Herbert, škof

Sobota, 16. 3.

ob 18.00 za + Jožefo Čepin

5. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

17. 3. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 9.40 križev pot; ob 10.00  za + Ivana in Anico Zeme ter rodbino Romih; ob 15.00 križev pot: Bukovžlak - Sv. Ana

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

4. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

10. 3. 2024

ob 9.40 križev pot, ob 10.00 za + Toneta Godiclja, obl.

Justina, devica

Torek, 12. 3.

ob 18.00 križev pot; za + Poldija in Jožico Bukovšek, Marijo, Ivana in Silva Gajšek

Herbert, škof

Sobota, 16. 3.

ob 9.00 za + Nežo Gajšek, osmina

za + Janka Zimška

5. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

17. 3. 2024

ob 9.40 križev pot, ob 10.00 za + Alojza (obl.) in Ano Mastnak; Jožefa Mramorja in rodbino Žnidar

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Nežo Gajšek, 91-letno, iz Kompol. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Iz svetega Pisma: Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho!

Za nasmeh: Trener v fitnesu: »Kje so vaše problematične točke?« Jaz: »Zmrzovalnik s sladoledom pred blagajno, kebab na parkirišču pred službo, hot dog pri izhodu iz trgovine«.

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 10. DO 17. 3. 2004  

VSE ŽUPNIJSKE SODELAVCE (ŽPS, pevce, bralce, krasilke, molitveno in svetopisemsko skupino obeh župnij lepo vabim na duhovno obnovo, ki jo bomo imeli v soboto, 16. 3. ob 17.00 v Martinovi dvorani na TEharjah. Vodil jo bo naš rojak dr. Miran Sajovic, po n jej bo priložnost za sveto spoved.

Lepo vabim k molitvi križevega pota: Kompole: v torek na začetku maše in v nedeljo ob 9.40 - pred mašo; Teharje: v petek pri maši in v nedeljo ob 9.40.

Prihodnjo nedeljo pa vas lepo vabim k molitvi križevega pota za vse žrtve vojnega in povojnega nasilja in za spravo. Začetek ob 15.00 pri vhodu v Spominski park v Bukovžlaku, zaključek v cerkvi sv. Ane. Še vedno smo boleče razdeljeni v naši domovini. Kristjani imamo zgled življenja in odpuščanja v Jezusu Kristusu in se prav ob molitvi križevega pota bližamo Bogu in iščemo spravo za mir in pravičnosti za mirno sožitje. Vabim k molitvi.

Bliža se praznik žena in mater. Prvega praznujemo kot spomin na pravice in dostojanstvo žena, drugega kot spoštovanje materinstva in hvaležnost za življenje, ki ga matere s sodelovanjem očeta posredujejo svojim otrokom. V  Kompolah bodo materam in očetom izkazali spoštovanje in hvaležnost v nedeljo, 17. 3., pri sveti maši ob 10.00, na Teharjah pa v soboto, 23. marca, pri maši in po njej v Martinovi dvorani. Lepo vabljeni otroci in starši.

Nedelja Laetare je trenutek veselja nad tem, da je za nami že malo več kot polovica postnega časa in je velika noč vsak dan bližje.

Enako kot na tretjo adventno nedeljo tudi na 4. postno nedeljo, imenovano tudi Laetare, vidimo vijolično liturgično barvo, ki je znamenje spokornosti, zamenja rožnato barvo, ki tudi navzven nakazuje omilitev postnega časa, veselje, ki nas na ta dan prevzema.

Po starodavnem izročilu Cerkve je bilo v postnem času prepovedano obhajanje zakramenta svetega zakona. Edina izjema pri tem je bila ravno nedelja Laetare. Tudi pri sveti maši in drugih liturgičnih obredih so ves postni čas izključeni vsi elementi, ki bi spominjali na veselje. Ne pojeta se aleluja in slava, tudi kadilnice naj se ne bi uporabljalo, razen izjeme, ki velja na nedeljo Laetare oziroma ob posebnih praznikih, kot je praznik sv. Jožefa in Gospodovo oznanjenje Mariji.

Nedelja veselja nas tako opominja, da post ni le čas pokore, ampak nas usmerja k praznovanju dovršitve našega odrešenja, k velikonočni skrivnosti, ki pa je nadvse vesel in radosten dogodek.

Povzeto po: https://si.aleteia.org/

Apostol Pavel v pismu Efežanom pravi, da nas je »Bog, ki je bogat v usmiljenju, zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili mrtvi zaradi prestopkov, oživil s Kristusom… Z njim vred nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu« (Ef 2,4-6).

Biti v Jezusu Kristusu pomeni biti že v nebesih. V izrazu »biti v Jezusovem srcu« je zajeta osrednja resnica krščanstva. V Kristusu nam je razodeta in dana vsa revolucionarna novost evangelija, to je ljubezen, ki odrešuje in nam že daje življenje v Božji večnosti.

Evangelist Janez piše: »Bog je namreč svet tako ljubil, da je poslal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje« (Jn 3,16). Božje srce kliče naše srce; kliče nas, naj zapustimo sami sebe, naj zapustimo človeške gotovosti in zaupamo njemu ter po njegovem zgledu postajamo dar ljubezni brez pridržkov.

Ti, ki si v čistem Bitju in nenehnem poveličevanju
s tvojo milino, usmiljenjem in ljubeznijo do ljudi,
kronan, blagoslovljen – in kraljuješ!
Da, glede vsega, za vse, v vsem,

si ti zmožen, o sočutni!
Tebi se spodobi slava v tem veku in v večnosti,
ki prihaja na Veliki dan in na veke. Amen.

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Začeli smo leto molitve, zato vam bom tokrat navedel nekaj členov o MOLITVI

547. Ali je v evangeliju kakšna Marijina molitev?

               Poleg Marijine priprošnje v Kani Galilejski nam evangelij izroča magnifikat (Lk 1,46-55), slavospev Božje Matere in slavospev Cerkve. Magnifikat je slavospev zahvale, ki privre iz srca ubogih, ker je njihovo upanje okronano z izpolnitvijo božjih obljub.

548. Kako je molila prva krščanska skupnost v Jeruzalemu?

               Na začetku Apostolskih del je zapisano o vernikih v prvi skupnosti v Jeruzalemu, ki jih je Sveti Duh vzgajal v molitvenem življenju: "Bili so stanovitni v nauku apostolov in bratskem občestvu, v lomljenju kruha in molitvah" (Apd 2,42).

549. Kako Sveti Duh posega v molitev Cerkve?

               Sveti Duh, učitelj notranje krščanske molitve, vzgaja Cerkev v molitvenem življenju in ji daje vedno globlje prodirati v premišljevanje in občestvo z brezdanjo Kristusovo skrivnostjo. Oblike molitve, ki so izražene v apostolskih, kanoničnih spisih, ostajajo odločilne za krščansko molitev.

550. Katere so bistvene oblike krščanske molitve?

               Bistvene molitve Cerkve so slavljenje in češčenje, prošnja in priprošnja, zahvaljevanje in hvaljenje. Evharistija vsebuje in izraža vse te oblike molitve.

551. Kaj je slavljenje?

               Slavljenje je človekov odgovor na božje darove: slavimo Vsemogočnega, ki nas prvi blagoslavlja in napolnjuje s svojimi darovi.

552. Kako je mogoče opisati češčenje?

               V češčenju se človek vrže na tla pred svojim trikrat svetim Stvarnikom, pred katerim priznava, da je od njega ustvarjen.

 

NAPOVEDI IN OBVESTILA

Duhovne vaje za birmance: 8. - 10. 3.. Delavnica za materinski dan: Kompole, 9. 3., ob 10.00. Križev pot: Kompole v torek in nedeljo; Teharje v petek in nedeljo pred mašo. Od grobišča Bukovžlak do sv. Ane: tiha nedelja, 17. 3., ob 15.00; cvetna nedelja, 24. 3., ob 15.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na  telefon.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je prva priprava v Domu Sv. Jožef, nato v župniji.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: ; februar: Pečovje; Marec: Slance in sp. Vrhe, april:  Teharje

Kompole: februar: Šentjanž; Marec: Laška vas  April:  Prožinska vas;

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.