24.02.2024

Oznanila za 2. Postno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE  MAŠE NA TEHARJAH 

2. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

25. 2. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Pavla (10. obl.) in Rozo Gologranc

Aleksander, škof

Ponedel., 26. 2.

ob 7.00  za + Albina in Justiko Malgaj

* Gajšek za + Emilijo Anclin

Gabrijel ŽMB, red.

Torek, 27. 2.

ob 7.00 v dober namen

Roman, opat

Sreda, 28. 2.

ob 18.00 za + duhovnika Alberta Bohorča, 10. obl.

Antonija Firenška

Četrtek, 29. 2.

ob 18.00 za + Stanka Kovača

* Gajšek za + Petra Pavića

+ Albin, škof

 Petek, 1. 3.

ob 18.00 križev pot, za + Milko Kompolšek, osmina

* Gajšek za + Angelo Resnik

Neža Praška, opatinja

Sobota, 2. 3.

ob 18.00 za + Angelo in Franca Selič

3. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

3. 3. 2024

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 9.40 križev pot; ob 10.00 za + Jožefa Hrvatiča,  (4 . obl.)

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

2. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

25. 2. 2024

ob 9.40 križev pot

ob 10.00 za + rodbino Romih in Gajšek - Pušno

Gabrijel ŽMB, red.

Torek, 27. 2.

ob 18.00 križev pot; za + Mihael in Frančiška Kresnik, dva brata

Neža Praška, opatinja

Sobota, 2. 3.

ob 9.00 za + Jožefa, Ladislava, Marijo, Pavlo in Vojteha Klajnšek

3. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

3. 3. 2024

ob 9.40 križev pot, za + Antona, Angelo in Ano Ojsteršek

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Danijela Mahneta, 92 letnega z Lipe. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Iz Svetega Pisma: Bratje in sestre, če je Bog za nas, kdo je zoper nas? On ni prizanesel lastnemu Sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podáril? Kdo bo obtoževal Božje izvóljence? Bog, ki opravičuje? Kdo bo obsojal? Kristus Jezus, ki je umrl, še več, ki je vstal od mrtvih in sedi na Božji desnici ter posreduje za nas?

Za nasmeh: Zobozdravnik: Janezek: »Gospa učiteljica, jutri me ne bo k pouku, ker ima oči zobozdravnika.« »Kaj imaš pa ti s tem?« »Mami je rekla, da moram iti z njim, da ne bo šel kar mimo.«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 25. 2. DO 3. 3. 2004

Lepo vabim k molitvi križevega pota: Kompole: v torek na začetku maše in v nedeljo ob 9.40 - pred mašo; Teharje: petek pri maši in v nedeljo ob 9.40.

Večkrat se zgodi, da komu naših bližnjih zastane nepričakovano srce. Kaj storiti tedaj? Na nekaterih javnih mestih so defibrilatorji (AED), toda, ali bi ga znali uporabiti? V nedeljo, 3. 3., bo po 1. maši (oziroma pred 2. mašo) ob 9.00 predstavitev uporabe tega pripomočka v naši dvorani. Lepo vabljeni na predavanje in predstavitev (traja približno pol ure). To je lahko za koga življenjskega pomena. Lepo vabljeni!

Danes bomo v evangeliju slišali o Jezusovem spremenjenju na gori Tabor. To je čudovita opora našemu življenju. Verjetno vsak čuti, kako težko je vztrajati v prizadevanjih za višje cilje. Na poti je polno skušnjav. Kako stremeti za nečim, česar nihče ne pozna, ne živi, ne jemlje zares? Kako vztrajati, ko drugi poleg nas našega napora ne ceni?

Jezus pozna našo omahljivost in nam v spremenjenju ponuja cilj, za katerim naj bi še bolj zavzeto stremeli.

Premalo poznam Mojzesa in Elija, da bi lahko naslikal njuno podobo kot čudovit zgled. Mojzesa si pa predstavljam kot Božjo mojstrovino, ki sicer ni znal govoriti, navidez verjetno tudi ni bil tako prepričljiv, kot bi si želel, a v sebi je nosil izredno moč, lepoto Božjega izbranca, moč pravega moškega in uresničen lik očeta. Z vsem življenjem je stremel za tem, da bi bil več kot le človek, več kot povprečen moški, da bi bil več kot oče, da bi bil zgled očetov, da bi bil očak.

Podobno si predstavljam tudi preroka Elija. Ta je znal govoriti in je videl prihodnost, a ostajal je popolnoma podrejen Bogu, ki mu je služil.

Veličina obeh je bila v Bogu. Vse, kar sta bila, je bilo dar. To dvoje pa je bilo v polnosti uresničeno v spremenjeni podobi Kristusa. To je bila lepota nad vsako lepoto. E. Mozetič

Proti vsem pričakovanjem (in naravnim zakonom) sta ostarela zakonca Abraham in Sara dobila od Božjih poslancev napovedanega sina in mu dala ime Izak, ki pomeni smeh (hebr. zakah – smejati se). Že ob napovedi njegovega rojstva sta se starša Abraham in Sara smejala, ker si nista mogla misliti, da bi tako stara, kot sta bila, mogla doživeti blagoslov starševstva. Poznavalci Svetega pisma razlagajo ime Izak kot voščilo ‘Bog naj se smeje’ /nad teboj/. Izkušnja pravi, da so možje, ki postanejo očetje, ko so že starejši, na svojega otroka še bolj navezani. Tako je bilo tudi med Abrahamom in Izakom. To se pokaže zlasti v uri Abrahamove najtežje preizkušnje. Bog namreč preizkuša Abrahamovo vero z zahtevo, ki se nam zdi kar preveč kruta: od Abrahama zahteva, naj mu daruje sina edinca, tako zaželenega in po čudežu rojenega, na kraju, ki ga bo on določil. Po svetopisemski pripovedi je to gora Morija. Abraham takoj posluša Božje povelje in se s sinom edincem, nositeljem Božjih obljub, odpravi na kraj daritve. Med potjo se oče in sin zaupno pogovarjata. Lahko si mislimo, kaj je čutil oče Abraham, ko naj bi žrtvoval svojega sina. Pred tem dejanjem ga je ustavil Bog sam, kajti videl je, da mu je Abraham v svoji veri povsem poslušen. Mnogi razlagalci Svetega pisma pravijo, da je ta zahteva Boga Abrahamu, naj mu daruje svojega sina edinca, tudi jasen namig, da Bog ne mara žrtvovanja ljudi, kakor je bila precej razširjena navada pri poganskih ljudstvih okoli Izraelcev. To je bilo jasneje povedano v Mojzesovi postavi.

Očaka Izaka so umetniki najpogosteje upodabljali skupaj z očetom Abrahamom v uri njegove najtežje preizkušnje: ob žrtveniku na gori Moriji. Že od najstarejših krščanskih časov so v Izaku, nedolžni žrtvi, ki naj bi bila darovana, videli preroško podobo Kristusa, ki se je daroval kot nedolžna žrtev za odrešenje človeštva. Izak je podoba Kristusa ne le v tem prizoru, ampak tudi z vsem svojim življenjem: v napovedi njegovega rojstva po Božjih glasnikih; ob njegovem rojstvu,  ki je bilo vir veselja; v krotkosti in blagosti njegovega značaja.                                                                                                                                                                                                        Po: S. Čuk, Svetopisemski liki

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov. Začeli smo leto molitve, zato vam bom tokrat navedel nekaj členov o MOLITVI

538. Kakšen odnos do molitve imata tempelj in kralj v stari zavezi?

               V senci božjega šotora, skrinje zaveze in kasneje templja se razcveteva molitev božjega ljudstva pod vodstvom pastirjev. Med njimi je  David kralj "po božjem srcu", pastir, ki moli za svoje ljudstvo. Njegova molitev je zgled za molitev ljudstva, ker je zvesto oklepanje božje obljube in ljubeče zaupanje v tistega, ki je edini Kralj in Gospod.

 539. Kakšno vlogo ima molitev v poslanstvu prerokov?

               Preroki črpajo iz molitve luč in moč, da pozivajo ljudstvo k veri in spreobrnjenju srca. Živijo v veliki zaupnosti z Bogom in s priprošnjo posredujejo za brate, katerim oznanjajo, kar so pri Gospodu videli in slišali. Elija je oče prerokov, se pravi tistih, ki iščejo božje obličje. Na gori Karmel doseže vrnitev ljudstva k veri, ker poseže Bog, katerega je klical z besedami:"Usliši me, Gospod, usliši me!" (1 Kr  18 ).

 540. Kakšen pomen imajo psalmi v molitvi?

               Psalmi so vrhunec molitve v stari zavezi. Božja beseda postane v psalmih človekova beseda. Ta molitev ima osebno in skupnostno razsežnost, ki ju ni mogoče ločiti med seboj. Je navdihnjena od Svetega Duha in opeva velika božja dela v stvarstvu in v zgodovini odrešenja. Kristus je molil psalme in jih dovršil. Zato so bistvena in trajna prvina molitve Cerkve. Primerni so za ljudi vseh slojev in časov.

JEZUS V POLNOSTI RAZODENE IN UDEJANI MOLITEV

541. Od koga se je Jezus naučil moliti?

               Jezus se je po svojem človeškem srcu naučil moliti od svoje matere in od judovskega izročila. A njegova molitev je prikipevala še iz drugega skritega izvira: Jezus je večni Božji Sin, ki v svoji sveti človeški naravi izreka svojemu Očetu popolno sinovsko molitev.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

Duhovne vaje za birmance: 8. - 10. 3.. Križev pot: Kompole v torek in nedeljo; Teharje v petek in nedeljo pred mašo. Od grobišča Bukovžlak do sv. Ane: tiha nedelja, 17. 3., ob 15.00; cvetna nedelja, 24. 3., ob 15.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni. Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši ali na  telefon.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je prva priprava v Domu Sv. Jožef, nato v župniji.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: december: Štore-Lipa; januar: Bukovžlak; februar: Pečovje.

Kompole: december: Kompole; januar: Ogorevc in Draga; februar: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.